Wat is het?

De 5g staat voor gedachten, gedrag, gevoel, gebeurtenis, gevolg. Het is een manier om een gebeurtenis te beschrijven en uit te kunnen leggen aan een ander. Het geeft een duidelijk beeld van de problematiek en het gevolg van de gebeurtenis. Door het gevoel te benoemen erkent u het gevoel en herkent u het een andere keer. De gedachten die opkwamen op dat moment, kunnen een oorzaak zijn van een trigger.

5G is een manier om aan de hand van vaste stappen te leren hoe een probleem voor u is, om de gedachten van u af te schrijven en hiervan te leren aan de hand van de stappen. Hierdoor kunt u de signalen en gedachten beter erkennen en weet u hoe deze opkomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor u dag en uw gezondheid. Het kan een handige manier zijn om meer duidelijkheid te krijgen.

Voor alle soorten van problematiek is het belangrijk te praten over de problematiek. Om het te verwerken, voor begrip, ondersteuning en een oplossing. Zonder praten kunnen er geen oplossingen komen. Zorg altijd voor voldoende afleiding en goede nachtrust. Mentale, financiële, voedingsproblematiek overzicht, schema’s, erkennen en er naar handelen

Herkennen

Het opschrijven van de gedachten is een eerste stap in het verwerken woorden geven, uiten van problematiek. Wanneer u vaker schrijft krijgt u een steeds beter beeld van de problematiek waardoor u een betere hulpvraag kunt stellen en meer gerichter geholpen kunt worden. Het is belangrijk de gedachten regelmatig bespreekbaar te maken zodat u ze meer los kunt laten.

gebeurtenis = Wat is er gebeurt? Wat zijn belangrijke dingen voor een duidelijk beeld? Waar was u op het moment? Was het druk? Was het thuis of buiten? Heeft het te maken met een trauma? Gebeurtenis vechtpartij. Wat is er gebeurt? Was deze positief of negatief? De gebeurtenis is een korte omschrijving van de situatie op dat moment. Het is een korte samenvatting en feiten en details. Ik ging gisteren naar … daar gebeurde …. Door de gebeurtenis kan een persoon een plek gaan vermijden. Het schema kan door gedachten hierover meer angst gevoel geven bij de gebeurtenis. De persoon krijgt meer stress wanneer het denk hierover of naar iets soortgelijks gaat. Wanneer een gebeurtenis naar is geweest is het belangrijk deze te laten behandelen en hierover in gesprek te gaan. Laat het niet oplopen tot het vast zittende gedachten zijn geworden.

gevolg = wat was het gevolg voor u na de gebeurtenis? Had u meer last van de signalen die hoger opliepen? Voelde u zich onveilig? Kreeg u een herbeleving of een bui? Gevolg waardoor u een paniek bui kreeg. Wat was het gevolg van de stress? Buien? wat betekende dit voor u dag? Door de gebeurtenis is er een gevolg voor de gezondheid, gedrag, gevoel, de emoties. Schrijf het gevolg op van de gebeurtenis en hoe u deze de volgende keer kunt voorkomen of anders zou kunnen aanpakken. Het gevolg van het is alles in nu …. Het gevolg is vaak dat een behandeling bij mentale problematiek nodig is. De signalen zijn vaak voor langere tijd opgelopen. veel problematiek kan voorkomen worden wanneer een persoon er op tijd bij is.

gedachten = wat waren de gedachten op het moment dat het gebeurde? Waren deze voor de gebeurtenis positief? Is het door de gebeurtenis veranderd? Waren er veel gedachten op het moment of wat u aan het piekeren? Hadden de gedachten te maken met een nare gebeurtenis? Wat zijn uw gedachten bij deze gebeurtenis? Wat zijn positieve gedachten hierbij? Wat zijn de nare gedachten? Wat zin gedachten waar u iets mee zou willen doen? Voorkom piekeren n malen door alle onderwerpen bespreekbaar te maken en op tijd hulp te zoek om de problematiek aan te pakken. Zorg dagelijks voor rust en ontspanning door het doen van een ademhalingsoefening of door relaxen. Zorg dat het hoofd zoveel mogelijk word afgeleid wanneer het te druk word door muziek

gedrag = Is uw gedrag veranderd door de gebeurtenis? Reageerde u rustig of juist in paniek? Werd u boos of woedend? Gedrag hierdoor ging u meer trillen. Wat was het gedrag van u? Heeft het invloed gehad? Kreeg u stemmingswisselingen? Door de gebeurtenis kan het gedrag veranderd zijn, de enen persoon word er stil en is liever allen de ander is aanwezig en heeft graag harde muziek. Hierdoor deed ik …..

gevoel = Wat veranderde er in het gevoel? Wat maakt dat het zo binnen kwam? Was u ervoor al getriggerd door iets? Was het gevoel ervoor goed of gaat het de gehele dag wat minder? Gevoel het gevoel dat u kreeg is ik wil hier weg. Wat was u gevoel op dat moment? Was u bang, boos, blij, bedroefd? Wat maakt dat dit gevoel zo opkwam? Bang blij boos bedroeft? Daarna voelde ik mij …. Het gevoel is lastig te behandelen, het is wat u alleen zelf kunt veranderen door meer positief te kijken naar het leven en positief te spreken.

De gevoelens worden weergegeven in het 5g schema, gebeurtenis, gedrag, gevoel, gedachten, gevolg. Het 5 g schema zorg voor meer inzicht in een situatie door de stappen te volgen kunt u het uitgebreid opschrijven, denkt u uitgebreid na over de situatie en kunt u logische stappen zitten of vinden.

Door het gebruik van een 5g schema krijgt u meer inzicht in het gevoel en het gedrag achter de gebeurtenis. waardoor u meer zicht krijgt op het gevolg hiervan. Het 5g schema is gemaakt voor meer inzicht te krijgen in mentale problematiek en de hoeveelheid last dat u hiervan heeft. Het schema word vaak gebruikt in de therapie sessies 1 op 1 bij iemand met PTSS.

Aan de hand van de 5 stappen kunt u meer inzicht krijgen in het probleem en stap voor stap het probleem doorlopen, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van de situatie en u de oorzaak en gevolg van de situatie kan zien en kan oplossen. De 5g methode word veelal ingezet in de mentale problematiek bij het duidelijk maken van situatie die trauma gerelateerd zijn. Het methode kan u leren om terug te leren kijken in een situatie en de punten eruit te halen die belangrijk zijn om aan te pakken.

Door regelmatig te evalueren kunt u makkelijker en sneller oplossingen bedenken die kunnen helpen in situaties, gedachten of gevoel. Door het herkennen van de oorzaak van de gebeurtenis of van de gedachten kunt u vele buien verminderen. De methode kan en persoon leren meer duidelijkheid te krijgen in het trauma door de stappen te doorlopen van de 5g en hier een overzicht van te schrijven. Wanneer het een duidelijk verhaal is kan een persoon het makkelijker uitleggen.

Behandelen

Schrijf gedachten zoveel mogelijk van u af in een vast stappenplan met de 5g methode. Door een vaste manier te gebruiken, leert u zo de problematiek last te lopen en te komen bij een oplossing. Door het anders te gaan zien kunt het anders gaan aanpakken, waardoor er veel meer mogelijkheden zijn voor een oplossing.

Het 5g schema word vaak gebruikt in de hulpverlening tijdens traumahulp. Door de gedachten van het trauma op te schrijven kunt u het voor een deel verwerken, door de gevolgen op te schrijven en deze te erkennen kunt u traumagedachten of hogere signalen voelen op komen en de gedachten beter stoppen. Door te weten wat er in uw gedrag veranderd kunt u hier sneller op reageren door bijvoorbeeld weg te gaan.

De 5g methode geeft u meer inzicht inde signalen de oorzaak en het gevolg. Het 5g methode kunt u thuis gebruiken om de problematiek inzichtelijk te maken en bespreken met uw behandelaar voor een gerichter hulpaanbod. Het kan als een lijndraad dienen om gedachten te verminderen of om het overzicht te krijgen van oorzaak en gevolg. Het kan helpen het duidelijker te verwoorden bij een behandelaar of bij een naasten.

De 5g methode kunt u inzetten vanaf lichte tot zware mentale problematiek. De methode geeft een duidelijk beeld van de signalen waar u last van heeft en hoe deze zijn ontstaan, hierdoor is de oorzaak en vaak de trigger bekent, waardoor deze beter kan worden aangepakt. Begin bij het einde van het methode met gevolg en ga terug naar het begin de gebeurtenis. Als u het het andersom opschrijft gaat u meer piekeren over de situatie. Andersom opschrijven verwerkt u al een deel van de situatie.

Gevolgen

Van de gevolgen van de gebeurtenis kunt u veel keren, hoe het is verlopen en hoe signalen oplopen en hoe u heeft gehandeld. Was het voldoende wat u deed? Heeft u een snelle actie gemaakt om signalen te verminderen? Bent u weggegaan van de gebeurtenis? Hoe lukt het u om de volgende keer te blijven en rust te vinden? Hoe hoog liepen de signalen op, hoe voelde dit, waar zou u het een volgende keer aan kunnen herkennen?

Wanneer u er te lang mee bezig bent kunt u te veel gedachten krijgen of juist de stress oplopen, het kan dan langer duren voor u het meer met rust kan laten. Doe de oefening ruim voor u gaat slapen zodat er voldoende tijd tussen zit en u niet aan piekeren bent als u zou moeten gaan slapen. Hierdoor zou u meer onrust slapen en een nachtmerrie kunnen krijgen als u het gebruik bij traumatherapie.

Plan

Neem het dagboek mee als u op gesprek gaat en leg het uit aan de hand van uw vragen, aantekeningen en schema’s. Stel vragen op het internet in groepen voor adviezen van ervaringsdeskundige. Bedenk een vast manier van schrijven in het dagboek. In sommige dagboeken staan al teksten bedrukt. Neem een stappenplan bijvoorbeeld het 5g of 4b en schrijf dagelijks aan de hand hiervan de gedachten en gevoelens op.

Houd het schema voor langere tijd bij en schrijf het in een apart schrift het kan een duidelijk beeld geven van de afgelopen week of maand. Hoe langer u het schema gebruikt, hoe meer duidelijk het word en hoe makkelijker u een eigen manier kan vinden van de stappen om een probleem duidelijk te maken voor uzelf en te vinden naar een oplossing, gebruik het als een hulpmiddel, een start.

5 g en 4b schema geven een duidelijk beeld van een situatie of gevoel. Aan de hand van de stappen kunt u de situatie opschrijven zoals hierboven is beschreven. Stress schema of andere signalen schema’s zijn erom duidelijkheid te geven voor 1 specifiek signaal van 1 dag of week. Afleidingsschema is er om activiteiten in te plannen die u kunt gaan doen in het geval u signalen voelt opkomen of wanneer deze al te hoog zijn. Door het plan elke keer in een vaste volgorde te doorlopen word het meer eigen en een gewoonte zo te reageren op een prikkel.

Leer zoveel mogelijk van vorige momenten om te gebruiken in de toekomst en de aanpak van de problematiek, om een basis te hebben en deze steeds te verbeteren met nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Door terug te kijken kunt u zien hoe het verloop is, weet u wat het gevolg was en hoe u heeft gereageerd, was dit voldoende of zou u er iets aan veranderen? Wat zou beter kunnen? Wat zou u anders doen? Na enige tijd word het een nieuwe gewoonte om terug te kijken en hiervan te leren dat het automatisch gaat zo te denken.