Vragen medisch dossier

Hoe kan ik mijn medisch dossier inzien? Het medisch dossier is een boekwerk over u medische gezondheid en gaat over u. daarom kunt u via uw behandelaar de gegevens inzien, dit staat geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Een persoon heeft recht…