Waar kan iemand met PTSS overstuur van raken?

Wat is het Iemand met PTSS heeft een trauma en reageert hierdoor anders op dingen. De persoon heeft vele triggers in woorden, geuren of geluiden, hierdoor zijn er ook vele manieren waardoor een persoon getriggerd kan raken. Sommige personen kunnen snel getriggerd raken, wanneer een persoon veel stress heeft of veel…

Dossier: Overprikkeling

Wat is het Overprikkeling komt bij PTSS vaak voor door triggers die er zijn op een dag door geluiden, geuren of woorden. Overprikkeling kan komen door de vele gedachten die een persoon heeft en waar signalen vaak van oplopen. Een overprikkeling kan een bui zijn die van 0 naar 100 gaat…