Wat is het

Alertheid kan komen door een trauma die u herinnerd aan iets. De herinnering word opgeroepen door een geluid. Wanneer een persoon een herbeleving heeft, is de persoon minder alert op de omgeving, de persoon is in gedachten. Wanneer de herbeleving minder word neemt de alertheid vaak weer toe.

Alertheid geeft vaak veel angst, stress en/of paniek, door het geluid kant een persoon snel in een bui schieten. Het geluid is vaak harder dan de gedachten hierdoor neemt het geluid zolang het er is de gedachten over en neemt af als het geluid stopt. Na een periode dat het rustig en dan plots een hard geluid kan een persoon erg van schrikken en en persoon bezig houden in gedachten. Hoe meer alert een persoon is, hoe meer het rekening houd dat er iets kan gebeuren, waardoor er eerder angst schrik of paniek is. De angst gaat vaak gepaard met een herinnering aan een trauma of gebeurtenis wat het gevoel vergroot.

Een persoon word meer schrikachtig op een dag, alertheid neemt meer toe, op de hoede zijn, altijd waakzaam zijn. De problematiek neemt toe en signalen worden na een jaar steeds meer chronisch. Hierdoor zijn de signalen elke dag hevig aanwezig. Alertheid zorgt ervoor dat een persoon vaker hyper alert is op de omgeving wat zeer veel angst en stress veroorzaakt. Ee persoon kan hierdoor niet bezig zijn met het leven maar is alleen hierop gefocust.

Herkennen

Alertheid heeft vaak te maken met een geluid dat klinkt als glas dat kapot valt of tegen een deur waar tegen geschopt word. Het geluid maakt een schrik reactie los, waardoor een persoon alert op reageert. Vaak zijn het plotselinge geluiden die zorgen voor prikkels of signalen. Alertheid wordt verder bepaald door: leeftijd, karakter, lichamelijke gesteldheid, omgeving etc. Ook epilepsie, medicatie, (on)voldoende nachtrust, wisselingen in personeel enzovoorts, hebben effect op alertheid.

Alertheid voor bijvoorbeeld een deurbel kan ervoor zorgen dat een persoon minder schrikt van het geluid. Het nadeel hiervan is dat een persoon wacht tot de visite er is en dit soms er lang kan duren waardoor de persoon lang alert is op de bel. Alertheid bij PTSS zorgt vaak voor dagelijkse overprikkeling, hyper gevoelig, veel stres angst of paniek en voor buien en herbelevingen. De alertheid valt vaak niet uit te zetten of te negeren.

Een persoon word meer schrikachtig op een dag, alertheid neemt meer toe, op de hoede zijn, altijd waakzaam zijn. De problematiek neemt toe en signalen worden na een jaar steeds meer chronisch. Hierdoor zijn de signalen elke dag hevig aanwezig. Alertheid zorgt ervoor dat een persoon vaker hyper alert is op de omgeving wat zeer veel angst en stress veroorzaakt. Ee persoon kan hierdoor niet bezig zijn met het leven maar is alleen hierop gefocust.

Het gehoor neemt meer waar waardoor er meer gedachten komen, de gedachten blijven vaak herinneren aan het geluid. Het gehoor hoort het hardste geluid, de gedachten zijn hierdoor niet belangrijk en de de concentratie gaat hierdoor achteruit. Het geluid overstemt de gedachten en verminderd concentratie. In de oren zijn vaak piepen, suizen of steken, hoe alerter hoe meer de piepen toenemen. De persoon heeft vaak last van radar oren die elke geluid horen, een radar die opzoek gaat naar geluid. Bij alertheid en meerdere geluiden kan het lastig zijn om een gesprek te voeren of te volgen. De geluiden komen erdoor heen, verstoren het gesprek, verstoren de gedachten, waardoor u zich minder kunt concentreren om te reageren of vragen stellen.

Door PTSS te hebben is een persoon een zeer lange tijd alert op de omgeving. De persoon heeft een verscherpt gehoor waardoor geluiden harder binnen komen. Het is voor de persoon vaak een nachtmerrie met veel geluiden elke dag opnieuw. Door de vele schik en angst heeft een persoon vaker last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijnen of hartklachten. Alertheid bij PTSS cptss en mcptss zorgt voor veel scannen en horen van geluiden een persoon hoort vaak beter de geluiden en komen harder binnen. Door meer geluiden word een persoon meer geprikkeld en vaak overprikkeld. Een persoon heeft vaak meer last van stress en onrust klachten. De geluiden maken een persoon hyper alert op geluiden of omgeving.

Gevolgen

Door dat een persoon steeds vaker alert is heeft het een grote invloed op het dagelijks leven en kan de alertheid zorgen dat een persoon sommige dingen niet meer kan doen omdat dit de alertheid verergerd. Door de vele signalen die de alertheid met zich meebrengt is het voor een persoon vaak moeilijk om de normale dingen nog te doen, dit maakt dat veel dingen afvallen tot de signalen weer onder controle zijn.

Hoe meer een persoon alert is, hoe meer geluiden de persoon hoort, hoe meer alert de persoon blijft en hoe meer het kan storen in het dagelijks leven. De alertheid kan afnemen wanneer de concentratie goed of sterk is. Door te blijven concentreren en door te gaan met wat u aan het doen was, kunt u uzelf trainen er minder last van te hebben. Hoe vaker het beter gaat, hoe minder de alertheid aanhoud.

De persoon heeft een verscherp gehoord en is alert en waakzaam op de omgeving, vak om zichzelf te beschermen. Een persoon hoort de geluiden vaak harder. Word heviger als er meer geluiden zijn, hoe meer geluid hoe meer alert een persoon is. De alertheid zorgt voor meer triggers op een dag waardoor een persoon sneller over alert word en steeds meer getriggerd hierdoor raakt en kan hierdoor hyper alert raken.

Wanneer een persoon lang alert is kunnen oren aanvoelen als radar oren die zoeken naar geluiden, hierdoor blijft een persoon meer alert en kan hierdoor moeilijker alleen zijn/voelen of rust vinden. De oren zijn het probleem van de alertheid, een persoon raakt steeds verder overprikkeld en zoek rust door het steeds horen van geluid krijgt een persoon het steeds moeilijker om rust te vinden en te behouden

Door alertheid is het lastig te concentreren op dingen waarmee u bezig bent. Door te luisteren naar het geluid neemt de concentratie af. De oren trekken naar het geluid waardoor het niet mogelijk is nog goed te concentreren op wat u aan het doen was. Hierdoor blijft u meer alert op de omgeving en kunt u meer vergeetachtig worden. Door de alertheid op de omgeving word er vaak minder goed opgeslagen in het geheugen, een persoon mist vaak stukjes van de dag omdat het in gedachten was door het geluid. Door de gedachten kan er zomaar 1 uur voorbij zijn zonder dat de persoon er erg in heeft.

Personen met PTSS hebben meer last van alertheid en kunnen een gehele dag alert zijn en blijven. De alertheid van geuren, situatie, geluiden om situaties te voorkomen of om buien/herbelevingen te voorkomen. Een persoon met PTSS heeft vaak alertheid voor geluiden, gevaar, omgeving, personen, gedrag

Wat is hyper alert?

Een persoon met PTSS heeft vaak last van alertheid op de omgeving, het horen van geluiden om de persoon heen, om te kijken of het veilig is. De persoon scant als het ware de omgeving de hele tijd. Wanneer een persoon te veel getriggerd raak op een dag kan de alertheid steeds meer gaan toenemen. De persoon gaat steeds meer scannen en krijgt veel last van druk in het lichaam.

Hyper alert kan een persoon zijn naar een bui of naar een week in veel stress of angst. Bijvoorbeeld een persoon met PTSS woont in een huis met overlast. De geluiden zijn heel de dag aanwezig waardoor de persoon geen rust ervaart in de woning. De alertheid van geluiden word door de overlast steeds getriggerd de persoon ervaart hiervan veel stress, wat veel gedachten geeft waardoor de persoon alleen meer druk gaat voelen. Dat het stil kan zijn helpt de persoon niet om het gevoel te verminderen, de persoon kan naar een week het gevoel hebben dat het nooit stil word, ze zo weer gaan beginnen. De overlast kan dan wanneer het even stil is en er weer word gestart aan elkaar worden gelinkt waardoor het sneller opkomt door hyper alertheid.

Hyper alert is een persoon bijvoorbeeld in een winkel, de persoon is nerveus en moet nog enkele boodschappen hebben. De persoon blijft om zich heen kijken en scannen of het veilig is in de omgeving. Het voelt voor de persoon niet goed in de winkel. Hoe meer de persoon om zich heen kijkt hoe meer nerveus, stress, angst of paniek een persoon krijgt.

Hyper alertheid kan soms dagen of weken aanblijven, hierdoor kan een persoon steeds meer kleine geluiden horen die andere minder zouden opvallen. De persoon kan hierdoor meer getriggerd raken. Van hyper alertheid krijgt een persoon vaak veel hoofdpijn, druk in het lichaam, voelt zich meer vermoeid en kan moeilijker functioneren.

Door hyper alertheid komen geluiden vaak harder binnen, hierdoor kan een persoon snel schikken, de persoon is bang dat er iets gaat gebeuren en door een geluid kan de persoon in paniek of angst schieten. Een deurbel kan voor een persoon een trigger zijn om een bui te krijgen of een herbeleving. De persoon ervaart weinig tot geen rust op een dag.

Plan

Voor de alertheid is binnen de mentale gezondheidszorg geen therapie een persoon moet er zelf een weg in zien te vinden om hiermee om te gaan. Vaak word het onderwerp alertheid niet besproken tijdens een behandeling of bij een ambulant behandelaar. Hierdoor heeft een behandelaar hier zeer weinig zicht op. Vaak is er geen aanpak om de signalen af te laten nemen, door te leren omgaan met alertheid en het verscherpt gehoor, hierdoor is een persoon langdurig alert wat veel gevolgen kan hebben. Een PTSS kan worden behandeld met EMDR, deze zorgt voor vermindering van het trauma wat kan bijdragen aan het verminderen van de alertheid.

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben wat alertheid voor u betekend en wat het voor u inhoud. Hoe u alert word en hoe u dit blijft en wat u kunt doen om signalen te verminderen. maak een duidelijk overzicht wanneer klachten verergeren en wat dit met u doet. Neem het dagboek mee naar hulpverleners en maak het bespreekbaar. Wat houd u bezig aan de alertheid en hoe goed kunt er mee overweg? De alertheid heeft een grote invloed op het dagelijks leven. Zorg dat uw PTSS en alertheid een goede balans krijgen door het aangaan van trauma therapie en de alertheid te bespreken. Kijk voor adviezen en tip op lotgenoten groepen.

De persoon heeft een verscherp gehoord en is alert en waakzaam op de omgeving, vak om zichzelf te beschermen. Een persoon hoort de geluiden vaak harder. Word heviger als er meer geluiden zijn, hoe meer geluid hoe meer alert een persoon is. De alertheid zorgt voor meer triggers op een dag waardoor een persoon sneller over alert word en steeds meer getriggerd hierdoor raakt en kan hierdoor hyper alert raken.

Een persoon word meer schrikachtig op een dag, alertheid neemt meer toe, op de hoede zijn, altijd waakzaam zijn. De problematiek neemt toe en signalen worden na een jaar steeds meer chronisch. Hierdoor zijn de signalen elke dag hevig aanwezig. Alertheid zorgt ervoor dat een persoon vaker hyper alert is op de omgeving wat zeer veel angst en stress veroorzaakt. Ee persoon kan hierdoor niet bezig zijn met het leven maar is alleen hierop gefocust.

De signalen verminderen heeft vaak een grote invloed om de hoeveelheid alertheid door afleiding zoeken kunnen gedachten meer rust vinden waardoor u minder alert bent op de omgeving. Kijk naar vorige momenten dat de alertheid erg hoog was, wat heeft u toen gedaan om het te laten afnemen en hoe goed heeft het geholpen? Wat zou u er aan kunnen verbeteren? Zorg voor voldoende actieve beweging hoe meer actief u bent hoe meer de alertheid vaak afneemt, het hoofd en uw lichaam is vermoeid waardoor het vaak minder alert is.

Om minder alert te zijn op de omgeving is het gebruik van een geluiddempende koptelefoon een oplossing, het geluid is niet of nauwelijks hoorbaar, hierdoor komt u meer tot rust. Let wel op bij te lang aan 1 stuk dragen komen geluiden na het afzetten harder binnen. Om alertheid te verminderen is een rustige omgeving nodig zonder geluiden. Door een ademhalingsoefening te doen en een koptelefoon op te zetten kunt u het verminderen. Probeer te gaan rusten of te slapen, hier zijn vaak de signalen van en PTSS minder aanwezig. Probeer elke dag minimaal 15 minuten te doen aan ademhalingsoefening en relaxen. Hierdoor krijgt u hoofd rust en ben u alert op wat u voelt en beleeft of het moment. Door de alertheid ergens anders op te focussen neemt het vaak deels af.