|

alleen zijn met PTSS en kerst

Wat is het?

Alleen zijn tijdens de feestdagen kan verschillende oorzaken hebben, met mentale problematiek is een persoon vaak alleen een persoon kan door de problematiek het contact zijn verloren met naasten of vrienden. In deze tijd komt het vaak extra hard binnen, een persoon voelt het veel meer, ook al weet de persoon dat het zo is, elkaar is het een bevestiging als er geen kerstkaarten zijn of geen afspraken voor een diner.

Herkennen

Met de kerstdagen is het lastig om kerst te ontlopen wanneer u alleen bent. Op de radio is kerst muziek, op tv programma’s over kerst of met kerst, op het internet worden leuke gezellige momenten gedeeld. Wanneer een persoon alleen is kan dit zorgen voor een zeer sombere dag. Met kerst zijn er hierdoor minder mogelijkheden van afleiding, veel dingen geven herinneringen die op dat moment zorgen dat u zich minder goed voelt. Hierdoor is het belangrijk het te plannen en vooruit te denken. Het hebben van een leuke kerst alleen is ook mogelijk, het inplannen en bedenken van een leuke kerst en wat hiervoor nodig is, is vooruitdenken.

Wanneer een persoon alleen is, gaat het minder snel naar de plekken waar iets word georganiseerd. Een persoon voelt zich minder op zijn / haar gemak bij vreemde personen. Het voelt ook raar om met vreemde personen kerst te vieren en niet met de familie. Een buurthuis of opvang is vaak minder gezellig. Personen hebben vaak in deze dagen meer last van gedachten stromen vaak op storm of tornado. Door het denken aan het afgelopen jaar of aan contacten. De persoon heeft veel meer moeite de gedachten onder controle te houden en zorgen voor meer stress of hogere signalen. Het is in de dagen moeilijker te verwerken en los te laten, het gaat vaak langzamer.

Zeker het eerste jaar dat een persoon alleen is, is het extra zwaar. Wanneer er mentale problematiek is heeft een persoon nog niet geleerd om te gaan met de snel oplopende signalen en gedachten. Het kan vaker een overval zijn voor de persoon. Het jaar erop kan een persoon hiervan leren door te kijken naar vorige momenten en hierop het plan aan te passen.

Behandelen

Veel personen zijn alleen met de feestdagen. Tijdens de feestdagen is hier vaak veel aandacht voor. Er is minder aandacht voor de rest van het jaar dat het probleem ook speelt. De eenzaamheid is een probleem wat steeds meer voor komt. Personen worden vaak niet of veel minder uitgenodigd tijdens kerst.

Blijf kijken naar mogelijkheden die wel kunnen, zoals wanneer een radio snel te veel word pak direct uw mp3 voor muziek. Een gezellig of lekker diner kan altijd. Blijf de dagen positief zien en maak er een leuke dag van. Doe wat goed voelt, zo komt het altijd goed. Een persoon is het gehele jaar alleen en voelt zich het gehele jaar eenzaam, de persoon dan uitnodigen kan vreemd overkomen voor de persoon. Waarom met kerst wel samen zijn en de kerst van het jaar niet? De rest van het jaar heeft een persoon meer aan.

Een betere kerst is leren van elke kerst opnieuw, het steeds verbeteren van de activiteiten en steeds eerder beginnen. Het beter begrijpen van signalen en hoe deze opkomen. Door steeds meer te leren van de kerst en december maand, kunt u steeds meer grip krijgen op de maand.

Het is een groot verschil hoe u de dag ziet, als een kerstdag of als 25 december. Het is 25 december, een gewone dag in het jaar of het is een feestdag, het is kerst. Van een gewone dag voelt u zich minder somber en komt u een dag beter door heen. Met kerst komen alle gedachten en gevoel, hierdoor bent u meer somber. Door een gewone dag kunt u kerst meer aan de kant zetten en een leuke dag hebben.

Gevolgen

Alleen met kerst is vaak een nare periode, veel mensen met mentale problematiek slaan liever het stuk kerst en oud en nieuw over. Voor sommige kan het een nare periode zijn door verlies, voor andere door herinneringen aan vriendschappen of voor andere door het oplopen van een trauma. Een persoon is vaak meer prikkelbaar doordat het graag dingen wilt maar toch alleen is, de eenzaamheid zorgt voor geen of zeer weinig contacten. Een persoon slapt vaak in de maand december vaak minder goed door de zorgen die een persoon zich maakt. Een persoon heeft in deze dagen vaak een korter lontje.

Een persoon is meer eenzaam in de rest van het jaar, voelt zich alleen en niet geholpen. Een persoon gaat in de gezondheid achteruit door altijd alles alleen te doen doen en te verwerken. Het nadeel van alleen zijn is dat er niemand is die kan helpen met signalen, gedachten of met het gevoel. Een persoon moet dit alleen doen en overal een oplossing voor hebben. Een persoon kan hierdoor te hoog in signalen uitkomen die veel hoger oplopen dan anders.

Een persoon is meer verdrietig tijdens de kerstdagen, een persoon zou graag samen willen zijn en kan hier veel aan denken of denken hoe het komt dat de persoon nu alleen is met de feestdagen. Het verdriet kan zorgen voor somber en somber kan zorgen voor depressieve gevoelens. Wanneer en persoon somber is en het gaat op sociaal media word en persoon hier vak niet gelukkiger (gevoel) van of rustiger. Het kan de somberheid, leegte vergroten. Door meer te gaan zitten en hangen komen meer gedachten op, hierover gaat u meer piekeren, dit kan ten kosten gaan van de nachtrust. Het kan zorgen voor een negatieve stemming en dat u blijft hangen in somberheid.

Plan

Kies een radiozender waar geen kerstmuziek word gedraaid, zoals 100% feest of 100% nederpop. Hierdoor word u niet steeds herinnerd aan kerst wat u een somber gevoel geeft en kunt u toch gewoon muziek luisteren voor afleiding zoeken. Het is met kerst extra belangrijk om afleiding zoeken mogelijk te maken en de fase van wind storm tornado en orkaan te kennen en te begrijpen, om te weten hoe de signalen opkomen om ze eerder aan te pakken. Met de feestdagen kan alles sneller oplopen.

Maak er ondanks alles toch een dag van zoals u dat leuk vind, u het gezellig vind. Start met een eigen kerstritueel wat u jaarlijks herhaald, bijvoorbeeld eten aan net gedekte tafel met een kaars en een cadeautje. Kijk tv op mee vaste tijden, beperk de tijd van kijken om minder geprikkeld te worden door kerstmis. Van dingen die met kerst te maken hebben kunt u onrustig worden of mer stress krijgen. Wanneer het minder goed gaat voelen zet het gelijk uit of op iets vrolijks.

Ga ook met de feestdagen een blokje om het huis, beweeg actief en probeer u zinnen te verzetten in activiteiten. Door bezig te zijn vergeet u het moment kerst en ben u lekker aan de slag. Het vast blijven houden aan de gedachten het is kerst zorg voor meer gaan zitten en meer nadenken. Maak gebruik van de hulplijn voor een luistert oor of voor een goed gesprek. Deze personen zijn er voor u als het nodig is, maak er gebruik van. Bezoek lotgenoten groepen voor tips of adviezen.

Beperk zo veel mogelijk sociaal media, hoe minder u getriggerd word door kerst, hoe meer u in een ritme kan blijven, deze is tijdens de feestdagen extra belangrijk. De gedachten worden niet steeds herinnerd aan kerst of iets wat er mee te maken heeft. Laat sociaal media 2 dagen uit. Troost vinden bij jezelf is een artikel die u verder kan helpen met het verdriet dat er in deze dagen kan zijn wat het extra moeilijke tijd maakt. Houd een positief dagboek bij met dingen die leuk waren, die goed gingen, deze kunt u volgend jaar terug lezen en nu een steun geven.