Inleiding

Wanneer u een trauma heeft opgelopen en hiervoor een behandeling krijgt is dit vaak met EMDR. De therapie kan helpen om het naarste deel van het trauma te verminderen waardoor u er minder last van heeft.

De therapie is erg zwaar en het is belangrijk om u goed voor te breiden op wat komen gaat. In dit boek geven we handige tips waar u op kunt letten of vooraf al kan doen. Een handige uitleg over EMDR en de start van EMDR met gesprekken.

Het boek laat zien wat u allemaal moet doen voordat u gaat beginnen, het is voor de start van EMDR, de eerste gesprekken en de week tussen de gesprekken. Na een sessie is het niet verstandig dingen te plannen, zeker niet naar de eerste. Een sessie maakt veel los.

EMDR voorbereiding

Wat is het?

Hoe meer u weet van EMDR als medische therapie of als informatie van lotgenoten, hoe beter beeld u zich kunt vormen wat het met u zou kunnen doen. Het voorbereiden op een EMDR is zeer belangrijk, door de tips te lezen en te weten wat u kunt verwachten kunt u een plan maken voor EMDR, voor tussen de sessies in. Hoe meer u het plant, hoe duidelijker het is, hoe meer rust u kunt vinden in een sessie om het aan te gaan.

Om EMDR te gaan doen is het belangrijk zoveel mogelijk dingen van te voren te weten, te kennen en te begrijpen. Het is belangrijk om uit te zoeken wat u kunt doen wanneer de signalen hoog zijn, wat u kunt doen aan de herbelevingen om ze te verminderen, wat u kan helpen om een betere nachtrust te hebben. Hoe meer u erover heeft gedacht hoe groter de kans het beter verloopt.

In het begin bent u erg moe, dit neemt meestal af na een paar sessie, het is wennen aan de therapie en wat het los maakt. Zorg voor meer rust en ontspanning en probeer te slapen. Zorg voor voldoende afleiding zoekers om afleiding zoeken mogelijk te maken. Het is belangrijk in beweging te blijven om gedachten en signalen te verminderen blijf niet zitten of hangen dit verergerd de gedachten. Probeer elke dag minimaal een ommetje te gaan doen.

EMDR is meer dan alleen een sessie in de week. Het maakt veel los in gedachten, gevoel en emoties. Hierdoor kan u er een hele week last van hebben. Het hebben van een studie naast emdr kan voor een persoon snel te zwaar zijn. Met EMDR word er over het trauma gesproken, hierdoor heeft een persoon meer trauma gedachten, hierdoor voelt het hoofd voller aan waardoor een persoon zich moeilijker kan concentreren.

Het hebben van voldoende tijd is belangrijk voor het herstel na de sessie, het kan dagen kosten om het los te laten of te verwerken alleen de sessie. Het kan voor een persoon als druk voelen ook nog te werken of een studie te doen. Het kan meer stress geven, ik moet door. Hierdoor kan een persoon meer problematiek krijgen. Het is belangrijk dan een stap terug te nemen.

Niet voor elk persoon is het hetzelfde, de ene persoon kan met minder werken en een sessie beter functioneren, de andere persoon kan vrij weinig nog naar een sessie en kan niet werken, full-time is vaak niet mogelijk omdat het te veel losmaakt. Het is belangrijk om voldoende ruimte te maken om EMDR te kunnen doen.

Zorg voor voldoende tijd en ruimte om te kunnen herstellen naar een sessie, voor voldoende rust momenten op een dag, voor activiteiten die de signalen kunnen verminderen en gedachten kunnen veranderen. Het lichaam moet na elke sessie de sessie verwerken en is hierdoor meer vermoeid, rusten en bijkomen is zeer belangrijk om een nieuwe sessie aan te kunnen.

herkennen

Voorbereiden is het halve werk, door een goede planning weet u waar u aan toe bent. Het kan helpen wanneer het duidelijk is hoe u signalen kunt stoppen en wat u kunt doen als signalen vaker opkomen. Wanneer u EMDR volgt kunnen signalen hoog oplopen en hierdoor kunt u vaker in een crisis komen maak hiervoor een crisis noodplan.

voorbereiden op EMDR is het plannen van activiteiten. Voor het starten van EMDR is het belangrijk dat u voldoende tijd heeft om de sessie te kunnen doen en het daarna te verwerken. Tijdens een sessie kan er veel op u afkomen wat het moeilijk kan maken op school of werk. Geef het aan op het werk en houd er rekening mee in de planning.

voorbereiden op EMDR is het uitleggen aan de naasten vrienden uit dat u gaat starten met EMDR voor het behandelen van uw traumatische ervaring. Geef hierbij aan dat het ook gedachten stromen of piekeren kan veroorzaken en hierdoor meer slaapproblematiek. Wanneer naasten er iets vanaf weten kunnen u helpen en ondersteuning in de tijd van de sessies. Vraag naasten om hulp en wat ze voor u kunnen betekenen in deze periode.

Lees ervaringen van lotgenoten met PTSS die EMDR hebben gehad. Kijk of het gene van u hierin voorkomt. Heeft u vragen over EMDR dan kunt u deze altijd stellen aan EMDR.NL Maak de dingen die u opvallen na een sessie bespreekbaar met de behandelaar. Schrijf ze op in een dagboek, houd deze elke dag bij. Het bespreekbaar maken geeft een duidelijk beeld welke impact het heeft op u. Maak een plan voor de dagen voor de sessie, de dag van de sessie en na de sessie, het is belangrijk te weten wat kan, zodat u niet te veel gaat vragen van uzelf. Het is belangrijk goed op u zelf te letten en wat gas terug te nemen en te denken aan het herstel.

EMDr is een therapie waar u niet te ligt over moet denken, het is erg zwaar en het heeft veel moeilijke momenten waar u door heen moet. De therapie gaat in op het naarste stuk van het trauma waardoor er veel herinneringen worden opgeroepen alle keren dat u de sessie heeft, dit kan zorgen dat u in de week tussen de sessies door meer onrust of angsten heeft, of minder goed slaapt.

Behandelen

voorbereiden op EMDR is zoek naar een erkende therapeut. Er zijn veel EMDR therapeuten die werken, maar een klein deel hiervan is een erkend EMDR therapeut. De therapeut in de mentale gezondheidszorg is vaak erkend , is een psycholoog met een extra EMDR. Kijk online naar de opleiding EMDR en wat hiervoor nodig is en het diploma. Vergelijk deze met de therapeut naar keuze en kijk of de opleiding erkent is. Laat u doorverwijzen door de huisarts.

voorbereiden op EMDR is weten dat u zo min mogelijk moet plannen (direct) na een EMDR sessie. De therapie is zwaar en hevig en kan veel emoties oproepen. Plan de dag voor de dag zelf en de dag erna leuke dingen om u zoveel mogelijk af te leiden van de therapie. Probeer zoveel mogelijk de rust te vinden in ademhalingsoefening of relaxen.

Wat kunt u doen op een dag dat u erdoor heen zit? Wat zijn dingen die niet lukken? Is het erg dat het vandaag niet gaat? Kan het wachten tot morgen? Het is belangrijk te kijken naar hoe zwaar de therapie voor u valt en hier de dagstructuur op aan te passen. Plan elke dag minimaal aantal activiteiten om bezig te zijn.Om meer grip te krijgen op de dag en de signalen en gedachten is het belangrijk een signaleringsplan te maken. Deze kan helpen met het indelen in fase van de signalen en gedachten zodat u weet welke actie u moet nemen wanneer, hoe het opkomt en hoe u het ervaart, het geeft een duidelijk beeld van de problematiek die er achter zit.

Leer verder kijken dan therapie

Therapie is een manier om u te helpen met het trauma om het te verlichten, maar is maar 1x per week, in sommige gevallen is er nazorg ook 1x per week, in sommige gevallen blijft het alleen bij de sessie. Het is belangrijk een plan te maken en de signalen die u ervaart te leren kennen en begrijpen om ze beter aan te kunnen pakken.

Het dagelijks leven tussen de sessie in kan erg zwaar zijn, hierdoor is het belangrijk te weten wat mogelijkheden zijn om signalen te kunnen verlichten en aan te pakken om ze niet zo hoog te laten oplopen. Hiervoor is het belangrijk om te kijken naar vorige momenten en te leren van de fase die u heeft, wat de signalen doen en hoe het is begonnen, met vorige momenten kunt u de situatie evalueren en kunt u nieuwe oplossingen bedenken om het de andere keer anders aan te pakken. Door vorige momenten heeft u steeds meer punten die u kunt herkennen waardoor u eerder kunt starten als die gedachten komen of er een filmpje word gestart.

Naast therapie is het belangrijk om te leren en uw zelf te leren kennen. Hiervoor is het belangrijk een signaleringsplan te maken die voldoende inzicht geeft in de signalen en gedachten die u ervaart, met mogelijkheden in de verschillende fase om het te verminderen of te stoppen. Het plan kan helpen in hoge fase direct te starten met afleiding zoeken, met de mogelijkheden die echt kunnen helpen. Wat zijn dingen die u kunnen helpen? Wat zorgt voor verlichting in welke fase? Wat is het verschil in fase? Hoe voelt u het opkomen? Probeer zoveel mogelijk te leren van buien en hoge signalen om ze steeds eerder aan te kunnen pakken.

Het dagelijks leven is waar u het ook na de therapie mee moet doen, dan is er geen hulpverlener, ook wanneer de hulpverlener op vakantie is of ziek is, met verlof is, een vrije dag heeft, is het belangrijk om met de PTSS bezig te zijn en grip te hebben op signalen en gedachten. Het is belangrijk om een plan te maken voor moeilijke momenten, voor positieve momenten, voor afleiding zoeken.

Medicijnen

Medicatie is een onderdeel van de behandeling en kan helpen in moeilijke periode of om meer controle of grip te krijgen op de signalen of gedachten. De therapie zoals EMDR kan helpen het trauma te verlichten. Het is een combinatie van medicatie en therapie die kan bijdragen aan een herstel. Maar ook beide zijn niet alleen voldoende voor een goed herstel.

Het is belangrijk om de signalen die u ervaart te leren begrijpen, zoals deze opkomen in het dagelijks leven. De trauma gedachten zijn er 24 uur een sessie is vaak maar 1 uur per week. De signalen en trauma gedachten kunnen gaan en komen, het kan veel schommelen, er kunnen veel stemmingswisselingen zijn, hierdoor is het belangrijk een manier te vinden die kan helpen om het beter aan te kunnen, zoals gaan sporten en de stress eruit te sporten en alle gedachten, zodat het hoofd meer leeg is, door een goede dagbesteding en dagstructuur waar u een dag mee bezig kunt zijn en uw zinnen in kunt verzetten. Door te zoeken naar manieren die u rust kunnen geven zoals een ontspanningsoefening.

Wanneer u hier meer balans in heeft en uzelf goed kent door een onderzoek naar u zelf te starten, kan het zorgen voor een volledig herstel. Herstellen is dagelijks bezig zijn met het trauma, het verwerken, de signalen en gedachten en zoveel mogelijk leren van buien en signalen om het steeds beter aan te kunnen pakken. Het steeds een oplossing verbeteren, anders kijken naar de problematiek, het maken van doelen en stappen.

Noteer

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben wat PTSS met u doet. De gedachten en gevoelens kunnen regelmatig door elkaar lopen, zeker wanneer signalen hoog oplopen of een persoon een herbeleving heeft. Het dagelijks noteren van de gedachten kan zorgen voor meer rust in het hoofd, het kan helpen om dingen af te sluiten en te verwerken, het geeft duidelijkheid van de problematiek op de dag, door het vaker en langer op te schijven krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek in een week of maand, hierdoor kunt u vaststellen hoe ernstig het is.

Wanneer u EMDR volgt is het belangrijk te weten wat een sessie met uw gedachten en gevoel doet, het is belangrijk om er een duidelijk beeld van te hebben om hier de emdr op aan te passen. Houdt hierbij zowel gedachten, gevoelens, dromen bij die u heeft ervaren of heeft gehad. De impact op de gezondheid is van belang voor de EMDR en de aanpak.

Door gedachten die opkomen dagelijks op te schrijven kunt u deze meer los laten op een dag, vaak zijn dit belangrijke dingen, die anders zouden gaan malen. Het opschrijven is om het los te laten, minder te piekeren en om het niet te vergeten te melden bij de therapeut. Aan de hand van de overzichten kunt u de problematiek bespreekbaar maken, het is in een schema waardoor het makkelijker uit te leggen is, overzichtelijk voor een ander.

Afleiding

Wanneer u gestart ben met EMDR kan dit erg zwaar vallen, het kan zwaar zijn in de eerste week van de sessie. Door te praten over het trauma is het een open trauma geworden wat veel herinneringen kan oproepen. Het is belangrijk rekening er mee te houden om dat het u meer doet dan alleen een sessie, plan in de eerste week meer rust momenten, houd een dag boek bij en zoek zoveel mogelijk afleiding in een goede dagstructuur en dagbesteding.

Afleiding is erg belangrijk om niet meer te gaan malen, piekeren, zorgen maken en zo een herbeleving of een bui te veroorzaken. Door bezig te blijven kunt u uw gedachten meer stop zetten en meer rust vinden. Zorg dat er bij de start van EMDR voldoende boodschappen in huis zijn met voeding niet makkelijk en snel te maken is, wanneer de sessie is geweest heeft u geen energie meer over om te koken, de gehele week kunt u zich meer moe voelen.

gevolgen

voorbereiden op EMDR is weten hoeveel last u kunt krijgen van de sessie, door u in te beelden dat u een lange periode over u trauma heeft gepraat. het moment kan zorgen dat er meer herbelevingen zijn op een dag, hierdoor is het belangrijk de signalen te kennen die op uw af zouden kunnen komen, het is belangrijk hiervoor een signaleringsplan te maken met de fase wind storm tornado en orkaan om hier meer grip op te krijgen.

voorbereiden op EMDR is weten wat de gevolgen kunnen zijn voor de PTSS en uw eigen PTSS kennen en begrijpen. Het is belangrijk te lezen op het internet wat het inhoud een trauma te hebben en wat PTSS met het dagelijks leven kan doen. Het weten wat PTSS is geeft meer mogelijkheden in het bespreekbaar maken van dingen, voor meer begrip en meer duidelijkheid bij de ander.

Wanneer u zich niet voorbereid op de therapie kan het overdonderen, hierdoor loopt veel door elkaar en kunnen signalen en gedachten meer oplopen. Hierdoor kan het zijn dat u meer in een crisis komt, de gedachten gaan in stromen door het hoofd en zijn niet te stoppen, de signalen worden daardoor hoog en dit houd elkaar in stand.

Ziek

Personen met PTSS hebben vaak al lichamelijke klachten door de vele stress en angsten die er dagelijks zijn, zo heeft een persoon vaker last van vastzittende spieren of hoofdpijnen. Het volgen van EMDR kan helpen minder triggers te hebben, het trauma te verwerken en meer rust te ervaren in het dagelijks leven.

Na het hebben van een sessie EMDR kan een persoon zich minder lekker voelen, dit komt door de gedachten en signalen die tijdens de sessie zijn opgeroepen. De gedachten zijn trauma gedachten die meer druk in het hoofd geven, hierdoor kan een persoon misselijk worden, duizelig, hoofdpijn krijgen.

De persoon zit met de nare gedachten in het hoofd die als gedachten stromen kunnen gaan, de persoon word misselijk omdat het trauma en nu de trauma gedachten walgelijk is voor de persoon. Dit hoeft niet perse te maken hebben met het trauma of zijn gebeurt. Door de vele gedachten kan het voor de persoon verwarrend zijn of in de war raken.

De eerste dagen na een sessie voelt de persoon zich vaak minder lekker, is meer vermoeid en dingen starten is moeilijker. De persoon slaapt vaak slechter omdat het een open trauma is. De vermoeidheid komt omdat het veel energie kost het trauma te bespreken, het veel vechten is tegen gedachten en signalen. Meestal zakken de signalen weer na 3 dagen na een sessie.

Volhouden

Voor EMDR is een stuk met gesprekken, het gaat over het trauma maar meer in het algemeen, wat er is gebeurt met grote lijnen, in algemene woorden. Hoe meer er een EMDR sessie komt hoe meer detail er komt, hoe zwaarder het word, tot het naarste stuk vertellen en verwerken.

In het begin valt EMDR erg zwaar zeker wanneer een persoon er lang niet over heeft gesproken of durft te spreken, het gaan spreken maakt veel los bij de persoon. Soms lijkt het of het trauma erger word dat gedachten meer opkomen, het komt omdat het trauma open is en op de voorgrond door het gesprek. Het kan lastig zijn door ervaringen van het trauma, het gevoel wat niet geheel klopt (trauma gevoel en gevoel hulpverlener), om sessie af te maken, te gaan naar een sessie, veel personen zien er tegen op.

Vaak in het begin is een persoon gemotiveerd om door te gaan en door te pakken, de persoon wil van het trauma af. Hoe zwaarder het word en hoe meer er over het naarste stuk word gesproken hoe meer dit kan gaan veranderen. Het is belangrijk om dingen te hebben die u kunnen motiveren, die zorgen dat u wel gaat, het heeft een bewezen effect dat EMDR kan helpen bij een trauma en kan zorgen voor verlichting of herstel.

Het is belangrijk om een plan te maken voor u start met EMDR wat signalen met u doen en kunnen doen, wat u kunt doen dit te stoppen, wat dingen zijn voor meer rust en ontspanning, wat u wel en niet kan doen naar een sessie. Hoe meer dingen u duidelijk heeft en aanpakt hoe makkelijker u de sessie door kan komen en de tijd tussen de sessies.

plan

voorbereiden op EMDR is het bespreekbaar maken van het effect. Bespreek of u baat zou kunnen hebben bij EMDR. Heeft u last van trauma gedachten of heeft u een nare gebeurtenis meegemaakt, dan kunt een verwijs brief vragen bij de huisarts voor het vaststellen van een PTSS en de aanvraag voor EMDR. Maak een overzicht die u kan helpen de PTSS uit te leggen door schema over signalen of een mindmap van de trauma’s

voorbereiden op EMDR is het maken van een doe-lijst voor afleiding zoeken. Zorg voor een overzicht lijst, of schema met activiteiten die kunnen helpen bij het zoeken van afleiding. Het is hierbij belangrijk de fase van een signaal te herkennen en dat u weet hoe te handelen in fase wind storm tornado en orkaan. De afleiding kan u helpen op dagen voor en na de sessie.

Stel vragen aan lotgenoten of maak het onderwerp bespreekbaar, ze hebben vele ervaringen over EMDR en wat dit met u kan doen, wat u kan verwachten, hoe het echt gaat. Zij kunnen u tips en adviezen geven waar u op kunt letten of beter niet kan doen en wat u juist moet doen. Het is een eerste opstap naar het leren omgaan met PTSS en therapie.

Plan de dag van EMDR en de dag na EMDR zo min mogelijk en laat de dag de dag zijn, zoek leuke dingen om te gaan doen om de zinnen te verzetten en het los te laten. Kijk hoe het bevalt na een sessie en kijk naar de mogelijkheden die er zijn wat wel lukt. Houd een positief dagboek bij van dingen die de therapie veranderen en die nu beter gaan dan anders. Het kan hoop en energie geven op momenten dat u er even door heen zit. Het positief dagboek kan motiveren om door te gaan.

Overzichten

Maak altijd een overzicht en houd een dagboek bij wanneer u EMDR volgt. Schrijf hierin op: Wat het met u doet? Wat het los maakt? Wat zijn signalen die vaker op komen? Heeft u meer last van stress? Wat doet het met het trauma? heeft u meer herinneringen? Welke gedachten komen vaak op? Hoe komen deze op? en blijven ze hangen? Welke verschillen merkt u voor en na de therapie?

Noteer de hele week wat EMDR met u doet in een dagboek, aan de hand van gedachten, of signalen. Maak aantekeningen hoe een dag verloopt en waar u last van heeft. Maak hier vragen van en neem deze mee. Maak een weekplanning met de dagen van EMDR, Plan activiteiten die u leuk vind er om heen. Welke geven het meeste rust?

Maak alle punten bespreekbaar tijdens de EMDR. Stel vragen en duidelijkheid hoe u hiermee om kunt gaan. Bekijk online beelden van een sessie EMDR en wat er gebeurt, het voorbeeld geeft een duidelijk beeld hoe de sessie verloopt en wat er ongeveer word besproken. Hierdoor kunt u zich beter voorbereiden op een sessie.

Rust zoeken

Plan voor de sessie leuke activiteiten in en houd u zoveel mogelijk bezig, probeer afleiding zoeken en uw zinnen te verzetten. Hierdoor lijkt de dag minder lang en heeft u minder tijd u zorgen te maken. Praat schrijf, schilder van u af en maak u hoofd leeg voor vandaag. Vermijd zoveel mogelijk triggers en voorkom zoveel mogelijk de last van signalen. Wees positief voorbereid op de dag van de EMDR, luister muziek, start en hobby of ga een stuk fietsen. Zoek een manier die bij u past.

Plan deze zo dicht mogelijk bij de dag. Plan meer rust/ontspanningsmomenten in, hoe meer rust u in de week heeft, hoe beter u de EMDR aan kunt. Plan de dag voor en na de sessie een dag met het is even goed zo het mag .Hoe meer structuur u kunt vast houden hoe meer rust u kunt vinden voor en na een sessie.

Gedachten

Blijf niet zitten op een bank, hierdoor gaat u meer piekeren of overdenken en dit verergerd het alleen maar. Plan de dagen van een sessie niet in en laat de dag de dag. De therapie is vaak genoeg om weer te verwerken. Ga in de dag ervoor en de dag erna iets leuks doen om het makkelijker van u af te zetten. Rust extra uit, de therapie kost veel energie.

Maak de zorgen die u heeft vooraf bespreekbaar met met de behandelaar en vraag hoe u dit kunt aanpakken. Wanneer u meer in rust naar de sessie kan is het voor beide beter. Wat kan er gedaan worden het anders te laten zijn? Waar maakt u zich druk over? Wat is hiervoor nodig? Maak de problematiek erachter inzichtelijk door het gebruik van schema’s mindmappen of overzichten. Hoe meer inzicht u heeft in de oorzaak hoe beter u het kunt aanpakken

Ik ben geweest!

Beloon u zelf na dat u bij de sessie bent geweest, het is gelukt. Plan de dag zo min mogelijk te doen en werk alleen aan het vinden van rust. Start met relax of ademhalingsoefeningen. De EMDR is genoeg voor 1 dag. Maak aantekeningen hoe de emdr deze keer verliep, houd dit in een apparaat deel bij van het dagboek. Wat is het verschil met de vorige keer? Wat zou u kunnen veranderen? Wat u anders aanpakken?

Wat maken de sessie bij u los? Hoeveel meer last heeft u van signalen? Hoe gaat het in het dagelijks leven? Houd een dagboek bij met uw ervaringen en gebruik deze als lijndraad in een gesprek. Het dagboek kunt u vullen met gedachten, schema’s overzichten, signalen, dagelijks leven achter verschillende tabbladen.

Plan de dag voor en de dag erna een leuke dag met leuke dingen doen, om even de zinnen te verzetten. Maak het bespreekbaar hoe de EMDR voor u voelt en wat u ervan ervaart. Als u er veel last van heeft kan het zijn dat de therapie minder geschikt is en dat er over een andere traumabehandeling moet worden nagedacht.

De eerste gesprekken

Wat is het

Tijdens de voorgesprekken van EMDR word er gevraagd om het vertellen over het trauma. Bij meerdere trauma’s word er een tijdlijn gemaakt die een duidelijkheid geeft van de ernst van de trauma’s. Er gaan vaak enkele gesprekken over heen voordat u daadwerkelijk begint met EMDR. Pas na een paar gesprekken begint de eerste sessie van EMDR, wanneer er een duidelijk beeld is van de trauma’s. In het gesprek word 1 trauma helemaal uitgelicht van het begin naar het ernstige moment. Hierdoor verteld een persoon veel informatie over trauma.

Een EMDR sessie maakt veel los bij een persoon met PTSS, het is een uur praten over de nare gebeurtenis. Voor een persoon kan het overkomen of de persoon een spreekbeurt houd over het onderwerp. Het bespreken kan zorgen dat een persoon veel meer last krijgt van gedachten en hoge signalen zeker na de eerste sessie

Vaak word EMDR 1x per week gegeven, soms meerdere keren per week en soms 1x per 2 weken. Het is erg verschillend per mentale gezondheidszorg. In de tijd van EMDR is het vaak erg zwaar en de persoon is vaak erg moe of heeft meer stress. In de periode er tussen is het belangrijk goed uit te rusten en bij te komen voor een nieuwe sessie.

Herkennen

Een behandeling EMDR duurt vaak 1 uur waar een persoon het voor ruim 45 minuten heeft over het trauma. EMDR sessies maken veel gedachten los, het gaat van de ene naar de andere waardoor het druk kan worden in het hoofd. Het eerste gesprek is vaak het ergste gesprek, de persoon is nerveus, weet niet wat het precies inhoud, begint te vertellen en veel gedachten die verwerkt zijn rakelen op. De andere sessies zijn vaak anders en komen iets minder heftig over.

EMDR is een therapie waar een persoon naar uit kan kijken omdat het weet dat het een effect gaat hebben, het kan nu zwaar zijn maar er komen betere tijden als het is verwerkt, het kan een persoon motiveren de therapie af te maken. Een persoon kan erg tegen de therapie op zien omdat de sessie gaat over het naarste stuk wat een persoon is aangedaan en waardoor een persoon is beschadigd in het gevoel gedachten en emoties.

De persoon verteld over het naarste stuk wat de persoon heeft meegemaakt, het trauma, tijdens de sessie over het ergste stuk hiervan, om het te behandelen. Hierdoor kan het veel gevoelens, emotie en gedachten oproepen. Het kan voor de persoon aanvoelen of alles door elkaar gaat lopen. Na een sessie kan een persoon het gevoel hebben van vies, leeg, vol hoofd, het gevoel wat de persoon kreeg van het trauma toen het gebeurde. Een persoon kan het gevoel hebben het hele verhaal an een stuk te hebben verteld waardoor het lijkt of het een spreekbeurt was. Ook word er tijdens de sessie gevraagd om een cijfer voor hoe ernstig de persoon het nog vind om naar te kijken.

EMDR is een van de mogelijkheden voor een trauma therapie, de therapie word het vaakst voorgeschreven bij PTSS en angststoornissen. Bij sommige personen heeft het een positief effect. Het effect heeft te maken met het aantal trauma’s en hoe oud deze zijn hoeveel resultaat er is na enkele sessies. Het kan helpen bij het verwerken van PTSS en het trauma, een persoon wil graag af van de gedachten en meer rust ervaren in het dagelijks leven. Een persoon weet dat het beter is de sessie te volgen om meer te verwerken en los te laten. Wanneer een persoon meer sessie heeft gehad gaat het vaak de positieve werking ervaren van de therapie. In de eerste sessie kan het veel heviger zijn, doordat alles vers word opgerakeld, het veel los maakt, het is wennen aan de therapie.

Oorzaken

Wanneer u start met emdr is het belangrijk om een plan te hebben voor na een sessie om het te verwerken en met rust te laten, voor de sessie van het piekeren over hoe het zou gaan, tijdens de sessie om zo veel mogelijk rust te hebben om een nieuwe sessie aan te kunnen. emdr tussen de sessies in kan erg zwaar zijn, er is gesproken over het trauma wat veel oproept. De gedachten kunnen moeilijker te stoppen zijn in de week tussen de sessies in. De gedachten kunnen meer maal gedachten worden, de gedachten zijn moeilijker af te leiden of komen sneller terug. emdr tussen de sessies in zijn vermoeiende dagen, de persoon is meer vermoeid door de trauma gedachten de signalen die de sessie oproept. De sessie kunnen zorgen dat er meer gedachten zijn dan anders, hierdoor kan en persoon in een hogere fase beginnen op een dag.

Het hebben van een EMDR sessie kan erg zwaar zijn om naar het moment van het trauma te gaan, het zo te voelen als toen, erover te praten. Een persoon kan erg opzien tegen de gedachten, gevoel, emotie en wat het voor de rest van de dag betekend. Het opzien tegen een sessie, kan zorgen voor al hoge signalen voordat er word begonnen. Hierdoor is er al veel meer angst of spanning in het lichaam, het praten over het trauma kan het vergroten waardoor een persoon achteraf er veel last van heeft.

emdr kan ervoor zorgen dat er meer buien zijn, een persoon meer gaat piekeren, gaat stil zitten wat het kan verergeren. Het kan zijn dat een persoon meer last krijgt van nachtmerrie of piekeren en hierdoor minder kan slapen. emdr tussen de sessies in, kan ervoor zorgen dat een persoon meer contact opneemt met de hulpverlener omdat de persoon zich geen raakt weet met alle signalen en gedachten, als een persoon vaak belt ziet een hulpverlener dit vaak anders en kan een persoon worden gezien als daar heb je haar weer, het is nu al de zoveelste keer. Een persoon krijgt geen antwoord of hulp en kan weerstand krijgen tegen de hulp.

De persoon heeft een dubbel gevoel, de persoon weet dat het beter is om de sessie te volgen, maar de angsten die het kan oproepen door te denken aan de beelden kan het zwaar maken. Omdat het dubbel is kan het voor een persoon lastig zijn een keuze te maken gaan of niet. Omdat het zwaar valt komt er een moment dat een persoon er meer tegen op kan zien en het resultaat minder ziet. Het kost de persoon veel om de sessie te doen, hierdoor kan een persoon meer vermoeid zijn overdag waardoor de persoon meer blokkeert, het punt dat door gepakt moet worden.

Behandeling

Een persoon krijgt vaak 1x per week EMDR voor een trauma. De andere dagen kan er een ambulant begeleider langskomen 1x. De persoon zit voor een groot deel alleen naar een sessie, voor een persoon die alleenstaand is en geen contacten heeft, kan het dan juist extra zwaar zijn. Wie zijn personen die u kunnen helpen op deze dag? Wie kunt u bellen voor hulp of een luistert oor? Het is belangrijk te weten waar u terecht kunt als het zwaar of moeilijk word. Juist tijdens een sessie is het belangrijk ondersteuning te hebben van naasten, familie en vrienden.

Wanneer een persoon een goede behandelaar heeft met geduld en begrip helpt dit al veel in het contact met de persoon. Een persoon kan en durft open te spreken over de problematiek en het trauma waardoor het beter kan worden verwerkt. Het is belangrijk positief te blijven kijken naar dingen die goed gaan door de therapie of buiten de therapie, om de moed erin te houden om ook de sessie verder te gaan. Hiervoor is het voor de persoon fijn als er naasten zijn die ondersteunen of kunnen helpen met kleine dingen.

Is afhankelijk persoon welke signalen het meest opspelen, de ene persoon heeft meer last van de signalen van trauma gedachten de andere persoon meer last van hoge signalen, het kan ook een combinatie zijn. emdr tussen de sessies in is belangrijk om te praten over wat een persoon mee maakt. Vaak kan een persoon alleen terecht bij de hulpverlener, de persoon kan het moeilijker uiten bij familie of vrienden, deze hebben vaak minder begrip voor de situatie of begrijpen niet wat een persoon doormaakt. Een persoon kan zich hierdoor erg alleen voelen en het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Gevolgen

Door een niet erkent persoon een emdr sessie laten uitvoeren kan ervoor zorgen dat u meer last krijgt van het trauma, het is belangrijk te handelen via een protocol. De richtlijnen moet op een vaste manier worden doorlopen, om het een effect te hebben. Een persoon heeft nog niet geleerd met het trauma overweg te kunnen of hoe het hiermee moet omgaan, hierdoor weet de persoon niet goed hoe het moet omgaan met de hoge signalen of met de trauma gedachten, hierdoor is de kans groot dat een persoon veel overprikkeld is en zich veel zorgen maakt.

Wanneer een persoon zich niet voor bereid kan het zijn dat het tegen veel dingen aanloopt, er is niet van te voren over gedacht wat voor invloed het kan hebben op het dagelijks leven. Het is meer als alleen therapie, het heeft invloed over de rest van de week, zeker bij de eerste sessies. Wanneer een persoon zich niet voor bereid heeft het geen plannen en geen idee wat er te wachten staat. Hierdoor kan het zijn dat er veel momenten zijn dat de persoon niet meer weet wat te doen en hoe het nu hieruit komt. Hierdoor kan een persoon meer verstrikt raken in de gedachten en hoge signalen. Wanneer een persoon zich niet voor bereid kan een persoon gaan zitten wachten tot het moment dat de sessies beginnen, letterlijk wachten. Het wachten kan zorgen dat er meer signalen zijn en de persoon meer gaat piekeren. Hierdoor kunnen signalen al veel hoger zijn bij de start.

Niet voor iedere persoon is het herkenbaar, veel signalen kunnen verdoofd worden door medicatie waardoor een persoon er minder last van heeft. Hierdoor zou een persoon ze misschien wel hebben als het geen medicatie zou hebben. De persoon kan veel meer herbelevingen ervaren en hierdoor meer trauma gedachten en hoge signalen, een persoon is veel meer prikkelbaar en het kan zorgen voor nachtmerries die vaker terug komen. Hierdoor kan een persoon vaak een paar nachten slechter slapen.

De EMDR triggerd de trauma gedachten hierdoor worden deze vaker opgeroepen om te verwerken, maar deze zijn na een sessie nog niet verwerkt en staan vol aan, hierdoor moet het eerst rust vinden voor het kan zakken. Het is erg zwaar om te praten over een trauma, het is meer als het vertellen en het uiten, het heeft ervoor al heel wat spanning plaats gevonden, de start van de emdr en het echt de sessie hebben kan na de eerste sessie zorgen voor meer vermoeidheid en meer er doorheen zitten.

Omdat signalen en gedachten op vol tempo zijn krijgt u veel meer spanning in het lichaam waardoor u meer energie kwijt bent op de dag. De gedachten kunnen als gedachten stromen door het hoofd gaan en in tornado of een orkaan. In deze fase kunnen ook de signalen zitten. De trauma gedachten houden meer bezig dan anders, om er minder over na te denken vecht u ertegen wat meer energie kost. De gedachten komen harder en vaker terug na een sessie, dit neemt vaak pas af na een paar sessies.

Plan

EMDR word toegepast op vele dingen onder andere voor angsten en PTSS. Het hebben van de PTSS kan een persoon beperken in het dagelijks leven, door emdr kunnen trauma gedachten afnemen waardoor een persoon het meer met rust kan laten en de scherpe randjes eraf gaan van het trauma. Het kan hierdoor meer leefbaar worden voor een persoon. Om deze randjes eraf te krijgen is EMDR nodig, het is 1 van de zwaarste therapieën om te ondergaan, het praten over het aller naarste wat een persoon is overkomen. Hierdoor kan er veel los komen na een sessie en tussen de sessie in, het is belangrijk hierop voor bereid te zijn.

Het starten van trauma therapie kan al een hele stap zijn, het besluit om te gaan naar een trauma therapie kan veel zorgen geven. Het is belangrijk het te accepteren om het te kunnen gaan verwerken en het te gaan aanpakken. Om gemotiveerd te blijven en door te zetten. Voorbereiden op EMDR is belangrijk om te kunnen handelen in de tijd tussen de sessies. Door het voorbereiden heeft u alles uitgezocht en weet u waar u op met letten voor een goede hulpverlener. Zo is het erg belangrijk dat de persoon een erkent diploma heeft om de sessies uit te voeren.

Voorbereiden op EMDR is het maken van plannen voor het geval dat u in hoge signalen zit, moeilijker kan slapen, minder rust heeft, het weten hoe u kunt handelen en wat u te wachten staat. Hoe meer u het overzichtelijk op papier heeft hoe rustiger de aanloop erna toe. Voorbereiden op EMDR is weten bij wie u terecht kunt in moeilijke periode, op een moment dat het zwaar valt, dat het minder gaat.

Het weten wie kan helpen en waarmee kan rust geven omdat u op die persoon kan vertrouwen en bouwen. Voorbereiden op EMDR is weten dat dingen moeilijker gaan, er zijn veel gedachten en veel signalen in de week, hierdoor kan het zijn dat u meer vermoeid bent op een dag. Het is belangrijk om het door te geven op uw werk en hiermee rekening te houden in de planning van activiteiten.

Voor lotgenoten of ervaringsdeskundige kan het heel herkenbaar zijn, het kan dezelfde of een andere ervaring zijn maar komen veel overeen. Lotgenoten weten hoe het is om een EMDR te hebben en hoe is voor en na emdr. Niet voor iedereen is het effect van EMDR hetzelfde, hierdoor is het moeilijk te zeggen of het door EMDR komt of door iets anders zoals het starten van medicatie die er vaak bij hoort. De PTSS is niet hetzelfde wanneer een persoon 1 trauma heeft worden er geen andere dingen opgeroepen zoals bij meerdere trauma, waar het effect anders is.

komt omdat EMDR een zware therapie is, het is zwaar in het onderwerp en het verwerken erna, het kan een persoon een hele week bezig houden waarover is gesproken. Een persoon heeft meer rust nodig dan anders omdat ook de gedachten zorgen voor meer spanning en uitputten. Het praten over het gene wat is aangedaan is zwaar en net zo heftig als toe u het mee maakte, de sessie kan worden gezien als een herbeleving van het moment. Hierbij komen ook alle gevoelens, gedachten en emoties op.

Na een EMDR sessie is het erg normaal moe te zijn en dat alles veel zwaarder voelt dan normaal, het is logisch na de sessie omdat u een uur heeft gepraat over het naarste wat u heeft mee gemaakt. Het kost veel spanning, angsten en energie dit te vertellen, hierdoor kan het op het moment direct er na niet zo voelen maar zich later wel zo uiten. Het is belangrijk om te weten bij wie u terecht kunt voor vragen over de EMDR, het gevoel dat het oproept en de gedachten en signalen. Het is belangrijk te lezen over EMDR en te kijken wat het los kan maken.

Een trauma zit vaak in het onder bewust zijn, hierdoor is er in een sessie een gesprek om u bij dit punt te brengen. Het trauma is diep geworteld. Er word over het naarste stuk gepraat, hierdoor word er ook in uw onderbewust zijn emoties, gevoelens en gedachten opgeroepen waardoor het nu meer bezig houd. De gedachten die worden opgeroepen kunnen een hele dag of langer bezig houden, hierdoor kan een persoon zich meer negatief gestemd voelen, het roept van alles op wat met de situatie te maken heeft. Hierdoor kan een persoon er veel meer door heen zitten als voor de sessie.

voorbereiden op EMDR is belangrijk om te weten wat u ongeveer kunt verwachten. Het is belangrijk te lezen over wat het is en wat er gebeurt tijdens een sessie. Lees de verhalen van lotgenoten die de sessie hebben gehad en hoe de ervaringen zijn geweest om een duidelijk beeld te krijgen wat het kan inhouden. In de zoektocht naar een goede hulpverlener komt u dingen tegen die niet zo vanzelfsprekend zijn, het is belangrijk te letten op de ervaring die een persoon heeft, de reviews, erkenning van bijvoorbeeld EMDR Nederland.

Het kan mooier op de website staan omschreven dan het is. Het ziet er makkelijk uit dat iedereen het kan, maar alleen met een erkende hulpverlener komt u van het trauma af. Voorbereiden op EMDR is weten dat er een lange wachtlijst is, het kan hierdoor even duren voor u aan de beurt bent. Het is belangrijk om een plan te hebben hoe u de tijd gaat door komen, de signalen en trauma gedachten zijn er en blijven tot de therapie 3 of 4 sessies hebben gehad, hierna kan het verminderen. Het is een lange tijd om te overbruggen.

Hoe kan ik me minder druk maken over EMDR?

Op een dag emdr heeft u vaak al meer stress en zorgen. Dit komt omdat het om een trauma gaat die u gaat bespreken. Voor de sessie maakt u zich druk over hoe het gaat wat u gaat zeggen waardoor signalen meer kunnen oplopen. Het praten over een trauma is naar waardoor een herbeleving of negatieve gedachten vaker opkomen. Door de sessie is dit ook mogelijk, een sessie vraagt veel van de gezondheid en is een zware therapie.

De therapie zorgt voor veel druk in het lichaam en hoge signalen van stress en kan zorgen voor nachtmerries. Het is belangrijk om te weten wat het met u kan doen en wat u kunt doen op een dag. De ene persoon is geheel uitgeput en de andere persoon kan de dag nog doorkomen. Neem na een sessie altijd even rust en eet wat.

Plan op een dag zo min mogelijk, laat het zijn zoals het komt, start de volgende dag gewoon weer op als anders. Het is belangrijk meer rust te nemen en goed bij te komen. De rest van de en soms dagen kunt er veel last hebben van het open trauma wat is besproken. Vraag hulp bij dingen die zwaarder zijn nu door de sessie of die verlichting kunnen geven zoals boodschappen doen.

Plan dingen die u leuk vind om te gaan doen zoals koffie gaan drinken op het terras, door er een gezelliger moment na te plannen kan het makkelijker zijn u te motiveren om naar de sessie te gaan.

In de week

 • Maak een weekplanning met de dagen van EMDR
 • Plan activiteiten die u leuk vind er om heen. Welke geven het meeste rust? Plan deze zo dicht mogelijk bij de dag.
 • Plan meer rust/ontspanningsmomenten in, hoe meer rust u in de week heeft, hoe beter u de EMDR aan kunt.
 • Plan de dag voor en na de sessie een dag met het is even goed zo het mag .
 • Hoe meer structuur u kunt vast houden hoe meer rust u kunt vinden voor en na een sessie.

De dag ervoor

 • Plan de dag voor de sessie leuke activiteiten in en houd u zoveel mogelijk bezig, probeer afleiding zoeken en uw zinnen te verzetten. Hierdoor lijkt de dag minder lang en heeft u minder tijd u zorgen te maken.
 • Vermijd zoveel mogelijk triggers en voorkom zoveel mogelijk de last van signalen.
 • Wees positief voorbereid op de dag van de EMDR, luister muziek, start en hobby of ga een stuk fietsen. Zoek een manier die bij u past.
 • Noteer de hele week wat EMDR met u doet in een dagboek, aan de hand van gedachten, of signalen. Maak aantekeningen hoe een dag verloopt en waar u last van heeft. Maak hier vragen van en neem deze mee.
 • Maak de zorgen die u heeft vooraf bespreekbaar met met de behandelaar en vraag hoe u dit kunt aanpakken. Wanneer u meer in rust naar de sessie kan is het voor beide beter.
 • Praat schrijf, schilder van u af en maak u hoofd leeg voor vandaag.

Vragen

 • Waar maakt u zich druk over?
 • Wat kan er gedaan worden het anders te laten zijn?
 • Wat is hiervoor nodig?
 • Maak de problematiek erachter inzichtelijk door het gebruik van schema’s mindmappen of overzichten. Ho meer inzicht u heeft in de oorzaak hoe beter u het kunt aanpakken

De dag zelf

 • Beloon u zelf na dat u bij de sessie bent geweest, het is gelukt.
 • Plan de dag zo min mogelijk te doen en werk alleen aan het vinden van rust. Start met yoga of ademhalingsoefeningen. De EMDR is genoeg voor 1 dag.
 • Maak aantekeningen hoe de emdr deze keer verliep, houd dit in een aparat deel bij van het dagboek.
  • Wat is het verschil met de vorige keer?
  • Wat zou u kunnen veranderen?
  • Wat u anders aanpakken?

Waarom is EMDR zo zwaar?

Een EMDR behandeling is een zeer zware behandeling voor trauma. Na een EMDR sessie kan het voor een persoon erg zwaar aanvoelen voor de rest van de dag. In de sessie is gesproken over het naarste moment van het trauma, het roept veel gedachten, gevoelens en emotie op. Deze zijn na de eerste sessie vaak het heftigst, hoe meer sessie hoe meer grip er te vinden is of een manier om er mee om te gaan.

Een persoon kan na een sessie regelmatig in de week last hebben van herbelevingen van het trauma, meer deken over het trauma of het gevoel is anders. Een persoon is na een sessie vaak erg moe en in de week erna vaak ook. De gedachten het gevoel en de emoties kunnen in de week meer door elkaar gaan lopen, vaker in buien voorkomen of erg hoog zijn en bezig houden.

Na de eerste sessie kan een persoon denken waar ben ik aan begonnen, het voelt veel zwaarder als voor de therapie. Het word in het begin erger omdat het een open trauma is, u bent begonnen met het praten erover om het te verwerken, het neemt af hoe meer u het uit, verwerkt en manieren vind om hiermee om te gaan, door bijvoorbeeld iets leuks te plannen erna voor afleiding en beloning.

EMDR is zwaar omdat u over iets gaat praten waar u zeer slechte herinneringen aan heeft, en misschien liever niet over wilt hebben. Veel personen stoppen het liever weg. Trauma’s zijn vaak van dingen die erg persoonlijk zijn, dit vertellen kan erg moeilijk en zwaar zijn.

Wanneer u enige tijd het er niet over heeft gehad, word er een put open gemaakt waar het trauma in zit, door er over te praten roept u van allerlei gevoelens en gedachten op, de kans is groot dat u na de sessie veel last ervan heeft, met nachtmerries en herbelevingen en dat u denkt waar ben ik aan begonnen.

Het kan zwaar zijn omdat het moeilijk is woorden te geven aan de gebeurtenis, om het voor iemand anders duidelijk te maken wat er is gebeurt. Een sessie gaat over het naarste stuk van een trauma. Mensen praten niet graag over gevoelens en emoties, hierdoor is het al lastiger om EMDR te beginnen, het kan een hoop druk meegeven voor een sessie begint.

Naasten

Naasten kunnen een belangrijke rol spelen in de week voor een persoon, wat de naasten kunnen doen en hoe de persoon reageert is belangrijk te bespreken van te voren. Het is belangrijk om een plan te maken wat de mogelijkheden zijn. Laat de persoon zoveel mogelijk met rust, de persoon moet bijkomen en is meer vermoeid op een dag, een persoon kan meer triggers ervaren dan anders en hierdoor meer stemmingswisselingen hebben. heb begrip voor de situatie en vraag de persoon waar u kunt helpen.

Geef de persoon zoveel mogelijk de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, zich te uiten en om het verhaal kwijt te kunnen. Het is belangrijk te praten hierover en het gevoel te veranderen. Ga samen leuke dingen doen, het veranderd het moment en een persoon gaat er minder over nadenken, door een leuk moment te zetten achter iets negatiefs veranderd de dag voor de persoon en kan de therapie anders worden op gepakt.

Het is wel belangrijk te letten dat de persoon niet te veel alleen is, het kan helpen na een sessie om bijvoorbeeld een kopje koffie ergens te gaan drinken. het alleen zijn zorgt juist dat de persoon meer gaat nadenken, dat de persoon op de dag van de sessie meer alleen wil zijn, kan, maar vraag het in de week, nog een keer.

Het kan de persoon helpen wanneer er voor de persoon een warme maaltijd word gemaakt, zeker op de dag van de sessie. De sessie kost veel energie waardoor koken vaak minder goed mogelijk is. Een persoon heeft hier vaak niet het geduld voor. Vraag de persoon in de week hoe het gaat, en luister naar de persoon, geef de persoon een luistert oor, ook al is het de zoveelste keer dat een persoon het aangeeft, het houd de persoon bezig.