Als ik te moe ben? Te ziek ben? Er té veel is gebeurd? Te veel kapot gemaakt?

Wat is het?

De persoon weet dat het helpt om hierover in gesprek te gaan met een behandelaar, maar het is een moeilijke stap om het te uiten. Het is belangrijk vragen zoals deze te bespreken tijdens de traumatherapie, hierdoor kan een behandelaar u beter begeleiden op moeilijke momenten en kan u tips geven hoe u het anders zou kunnen aanpakken. De vragen geven al aan dat u twijfelt, het lastig vind en er minder of geen rust in heeft.

Herkennen

Een trauma behandeling is meer als een gewone therapie. De behandeling is zeer zwaar omdat er over veel dingen van het trauma gesproken word. De herinneringen kunnen een persoon dagen naar de therapie nog bezig houden. Voor een trauma therapie maken veel personen zich erg veel zorgen en erg druk. Het is erg lastig te praten over de emoties en gevoelens van het trauma en het gene wat is aangedaan. Dit geeft al veel stress voor dat de traumatherapie is begonnen. Een persoon kan zich erg ziek voelen van het trauma, de gedachten aan therapie en de zorgen die een persoon heeft.

Het niet aan kunnen van een therapie zorgt ervoor dat een persoon meer onzeker is over het effect of resultaat, de persoon gaat meer twijfelen aan de behandeling of over zichzelf. De persoon kan zich 100derden vragen stellen die herhalend opkomen. Hierdoor kan een persoon meer gaan malen en piekeren. Naast het trauma en de behandeling heeft een persoon vaak veel signalen, hierdoor moet een persoon hier een gehele dag tegen vechten, de signalen kosten een persoon veel energie.De signalen komen tijdens traumatherapie vaak heftiger op.

Te veel kapot gemaakt? Te veel kapot gemaakt? Voor een persoon met een trauma kan het worden ervaren als te heftig. Niet elk persoon reageert hetzelfde op een trauma. Trauma’s zijn niet te vergelijken met elkaar, in ernst of hoeveel de persoon er mee zit. Een trauma raakt een persoon in gedachten, gevoel, emoties, gedrag, een persoon veranderd door een trauma, wat aan voelt als helemaal kapot.

Behandelen

Juist omdat er te veel is gebeurt is het niet verwerkt en heeft u er nu veel last van. Het is belangrijk naar de therapie te gaan om het te leren verwerken om het stukje bij beetje meer los te kunnen laten. In het begin is het moeilijk om het effect van de therapie te zien, omdat het meer herinneringen oproept en het lang aanhoud, hoe meer sessie hoe beter het vaak lukt. Bij een sessie komen veel emoties en gevoelens kijken, na een sessie is het voor een persoon erg moeilijk om naar huis te gaan met alle emoties. Het trauma bespreken vraagt veel van een persoon, het is naar vervelend en vaak houd iets tegen er over te vertellen. Hierdoor moet een persoon veel stappen zetten het te uiten, de therapie te volgen en er na de sessie iets mee te kunnen.

Veel signalen die een persoon heeft word gezien als smoezen bedenken om niet te gaan, een persoon heeft er wel degelijk veel last van, het kost een persoon elke keer om naar buiten te gaan veel energie, het zorgt voor angsten en stress die herbelevingen of buien kunnen veroorzaken. Wanneer hulpverleners hebben besloten dat een persoon het niet aan kan om in therapie te gaan, is de persoon eigenlijk uit behandeld. Een persoon ervaart veel signalen die te hoog zijn om te starten met de therapie, wanneer er te lang is gewacht zijn veel signalen al chronisch en zeer hoog op een dag.

Gevolgen

Er is te veel kapot gemaakt, het is een gevoel wat regelmatig bij de persoon opkomt, dit heeft te maken met dat het is aangedaan. Een persoon leeft meer met en in de trauma’s en heeft hierdoor vaak minder het overzicht wat nog zou kunnen en wat nog heel is. Omdat de persoon het effect nog niet ziet, maar alleen het mega trauma, is het voor de persoon lastig vast te stellen of de persoon het trauma en de therapie wel aankan. Een behandelaar kan een beeld hebben en zeggen dat het mogelijk is, voor de persoon is het moeilijk te geloven. Het maakt een persoon onzeker.

Als ik te moe ben? Personen met PTSS zijn vaak erg moe, wanneer de persoon moe is kan het af en toe een rustdag nemen, maar een persoon moet naar buiten voor het doen van boodschappen, wanneer een persoon moe is, moet het over de vermoeidheid heen stappen om toch naar de therapie te gaan.

Te ziek ben? Een persoon met PTSS heeft vaak chronische klachten, regelmatig lichamelijk. Een persoon heeft triggers die de signalen zeer aanwezig laten zijn. Een persoon slaapt vaak maar erg kort en heeft herbelevingen of nachtmerries, hierdoor is een persoon overdag meer prikkelbaar. Een persoon kan zich hierdoor erg ziek voelen.

Er té veel is gebeurd? De zin geeft een negatief gevoel aan de persoon, de gedachten zie alleen de trauma’s en wat er is gebeurt en hoe het zo heeft kunnen gebeuren tot de dag van vandaag. Hierdoor is het een reden om de therapie te kunnen laten, het is een bevestiging er is te veel gebeurt dus wat heeft het nog voor zin?

Te veel kapot gemaakt? Geeft een zeer leeg gevoel, emotie loos of heftig in emoties en gevoel. Een persoon ziet het zeer zwart en ziet minder of geen toekomst. Het is een bevestiging van ik laat het zo. Voor de persoon voelt dit totaal anders.

Plan

Als ik te moe ben? Te ziek ben? Er té veel is gebeurd? Te veel kapot gemaakt? De vragen zijn erg belangrijk om te bespreken tijdens een sessie en te kijken waar het probleem ligt, het verder te onderzoeken en te kijken wat u kunt veranderen om het rustiger te laten zij in de aanloop naar een nieuwe sessie.

Zoek naar mogelijkheden om meer rust te krijgen de dagen voor de sessie om zoals het bezorgen van boodschappen, dit kan veel stress voorkomen. Zorg voor meer ontspanning door tekenen, muziek, sport of mindfulness. Het is belangrijk de gedachten te veranderen door afleiding zoeken mogelijk te maken, door niet te blijven hangen in de gedachten maar actief iets anders te gaan doen. Door gedachten te veranderen kan de dag vandaag beter zijn als het begon en is het uiteindelijk nog enigszins rustig verlopen er na toe.

Kijk naar vorige momenten, wat ging er vorige week goed? Hoe heeft u het toen aangepakt? Waarom heeft u dit zo gedaan? Waar zou u iets kunnen en willen veranderen? En hoe kunt u dit veranderen? Wat zijn momenten dat moeten worden veranderd? De vragen geven een zeer duidelijk beeld van het probleem achter het probleem. Door regelmatig terug te kijken en dingen te verbeteren, worden lastig moment langzaam beter.

Plan een rust dag voor en na een therapie dag. Maak er een dag van waar u naar uitkijkt en plan het in. Of ga op de dag ervoor boodschappen doen of het huishouden zodat u bezig bent en er minder over nadenkt. Door na een sessie iets te gaan doen, kunt u de gedachten verminderen en meer even loslaten voor de dag.

Om het meer met rust te laten heeft u meer zekerheid nodig, vaak moet dit groeien. De vragen geven aan dat u er niet zeker van bent. Het is belangrijk meer duidelijkheid te vragen en het gevoel te krijgen dat het goed is dat u gestart bent. Het is nu zwaar en lastig maar als u de therapie heeft gehad heeft u er veel plezier van. Houd rekening met de persoon, een persoon met PTSS voelt zich vaak erg ziek en belt niet zomaar af , een persoon doet veel moeite te komen op een afspraak, maar de persoon voelt zich erg ziek. Hierdoor kan het voorkomen dat een persoon de afspraak afzegt op de dag van de afspraak.

Ervaart u veel stres of angst dan is het belangrijk voldoende te bewegen om de stress of angst kwijt te raken. Het is belangrijk om erover te praten en te kijken naar dingen die u nog kunt verbeteren en aanpakken. Het is belangrijk een dagstructuur aan te houden hoe klein deze ook is, met vaste activiteiten op een dag.

Zoek lotgenoten waar u hierover kunt praten, zij kennen uw gevoel en kunnen u helpen en ondersteunen op het moment. Zij kunnen u helpen met adviezen hoe u het de volgende keer anders kunt aanpakken. Lotgenoten kunt u online vinden via sociaal media, via forums of via hulplijn. Voor een sessie is het belangrijk om steunende personen te hebben die u kunnen helpen en die voor u klaar staan en waar u terecht kunt voor een gesprek. Hulpverleners zijn er 1x per week en alleen tijdens kantooruren.