Angst

Wat is het

Angst geeft een heel naar gevoel. Het gevoel is vaak van onmacht, paniek, stress en een combinatie van allerlei gedachten. Angst kan worden opgeroepen door een trigger die gedachten oproept aan herinneringen. Angsten zorgen voor veel spanning in het lichaam, een persoon kan van angst bevriezen en niet meer bewegen of praten.

De oorzaak van de angsten kan verschillende redenen hebben, de persoon kan faalangst hebben en bang zijn zich te uiten in een groep, een persoon kan angst hebben voor spinnen of naalden. Een persoon kan angsten hebben die te maken hebben met een trauma wat meer chronische angst is. De oorzaak is belangrijk voor de aanpak.

Angstklachten zijn klachten waarbij angstgevoelens en begeleidende lichamelijke klachten een rol spelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan (dreigende) problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden (gezin, relatie, werk, sociale contacten, gezondheid), maar kunnen ook spontaan ontstaan. Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in de omgeving waar u bent. Door veiligheid kunt u rusten en kunt u slapen. Wanneer u veel angsten ervaart is dit niet mogelijk en voelt het of u moet waken op de omgeving een blijft u alert.

Herkennen

Het is belangrijk om te kijken hoe de angst opkomt en wat het veroorzaakt. Angst kan voor verschillende dingen zijn in het leven. Veelal heeft een persoon angst door een nare gebeurtenis of door prikkels. Angst kunt u verbeteren door gedachten te veranderen. De gedachten die angst geven te negeren. Angst kan komen door gedachten zoals bij een herbeleving van een persoon met PTSS. De angst kan net zo voelen als op het moment toen het gebeurde.

Angst buien overkomen een persoon. het zijn buien die van 0-100 gaan in een paar seconde van wind naar tornado. Hierdoor is er vaak weinig controle over de buien. Het leren omgaan met de buien kan door er elke dag bewust mee bezig te zijn, de signalen te kennen en te herkennen en ze steeds eerder aan te pakken.

Angstklachten zijn klachten waarbij angstgevoelens en begeleidende lichamelijke klachten een rol spelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan (dreigende) problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden (gezin, relatie, werk, sociale contacten, gezondheid), maar kunnen ook spontaan ontstaan.

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in de omgeving waar u bent. Door veiligheid kunt u rusten en kunt u slapen. Wanneer u veel angsten ervaart is dit niet mogelijk en voelt het of u moet waken op de omgeving een blijft u alert.

Het hebben van angsten heeft een oorzaak het kan liggen aan iets naars dat u heeft ervaren of door iets wat u triggert.  De oorzaak kan komen door dingen die nog niet zijn verwerkt, los gelaten. Hierdoor blijft u ermee lopen en komt het vaker terug. Een trauma gaat niet vanzelf weg en moet behandeld worden. Het is belangrijk om het geen invloed te laten hebben op het dagelijks leven.

Bewust zijn in een gesprek, is actief deelnemen hieraan, voor veel personen geeft dit meer een gevoel van angst, benauwd, eng. Voor een persoon kan de nadruk dan meer liggen op het aankijken waardoor de concentratie minder word. Door oogcontact te vermijden kan een persoon zich meer concentreren op het luisteren in een gesprek waardoor een gesprek beter verloopt en er bij de persoon meer word opgeslagen in het geheugen. De concentratie word minder wanneer een persoon meer gedwongen word een persoon aan te kijken of wanneer er steeds iets over word gezegd, het geeft meer signalen.

Voor personen die angst ervaren is het moeilijk iemand aan te kijken, het maakt de persoon onzeker. Personen met een sociale angst hebben meer last van het vermijden van het oogcontact. Voor de persoon is het moeilijk het contact aan te gaan en te onderhouden omdat de angst steeds weer opspeelt. Bij veel diagnose staat omschreven dat contacten moeilijk zijn om aan te gaan of een persoon meer moeite heeft met oogcontacten zoals bij autisme, hooggevoelig en PTSS.

Door de ogen van een andere persoon kan een persoon te veel informatie binnen krijgen. Een persoon krijgt te veel informatie door doordat een persoon die hooggevoelig is een persoon scant. Hierdoor voelt het voor de persoon sneller ongemakkelijk. De persoon mist dat mensen behulpzaam willen zijn, hierdoor is een persoon alleen en vaak eenzaam, waardoor een persoon meer angst ervaart. Door dat er geen persoon is kan dit het gevoel van de persoon veranderen waardoor het minder makkelijk personen aankijkt.

Oorzaak

Wanneer een persoon veel gepest is, heeft heel veel nare ervaringen, weinig zelfvertrouwen en een verlaagd zelfbeeld. Hierdoor kan het voor de persoon moeilijk zijn contact te leggen en aan te kijken. Wanneer een persoon een trauma heeft meegemaakt heeft het vaak minder zelfvertrouwen waardoor het moeilijker word iemand recht in de ogen te kijken. Aan kijken voelt voor een persoon niet veilig genoeg, dit kan zijn door een nare gebeurtenis of door de houding of gedrag van de andere persoon, omdat het niet veilig is roept het meer angst op als een persoon het wel doet.

Oogcontact met personen kan niet vertrouwd aanvoelen waardoor een persoon liever ergens anders heen kijkt. Een persoon die vaak angst ervaart heeft vaak minder vertrouwen in personen rondom. Oogcontact is belangrijk om de ander aan te geven dat u het begrijpt en om de signalen van een ander op te pakken en hierop te reageren.

Aankijken kan overkomen als een bedreiging, omdat de persoon niet weet wat de ander denkt of hoe andere over de persoon denken. Voor veel personen ook zonder diagnose, kan het gesprek erg lang zijn om de persoon een gehele tijd aan te kijken. Wanneer een andere persoon angstig is en de persoon kijkt in de ogen kan het angstgedachten oproepen, dit heeft vaak te maken met een gebeurtenis of een trigger.

Aankijken geeft aan dat een persoon luistert naar het gesprek actief is in het gesprek en dat de persoon het interessant vind. Hierdoor is er meer positieve dingen mogelijk. Door aan te kijken kunt u uw woorden meer kracht bij zetten door het gebruik van uw lichaamstaal. Het is afhankelijk hoe de persoon aan de angst is gekomen, hoe moeilijk het is om er weer van af te komen of te veranderen. Wanneer angst uit en traumatische ervaring was duurt het erg lang voor een persoon het lukt een ander weer aan te kijken en zich hier goed bij te voelen. Wanneer een persoon angst heeft door een verlaagd zelfbeeld, kan een persoon er vaker sneller van afkomen door het volgen van een cursus.

De persoon kan een angststoornis ontwikkelen en steeds meer angst hebben op een dag dor het geluid van een trigger. Zoals een inbraak, het geluid tikken op een raam, roept bij de persoon heel iets anders op.

Gevolgen

Angst en het verwerken van angst kan soms dagen duren. Angst is vaak 1 dag erg heftig en de dag er na iets minder maar duidelijk aanwezig. Weet wat u kunt doen bij buien van wind, storm, tornado of orkaan. Van angst klachten kan een persoon het benauwd krijgen een persoon gaat steeds meer door de mond ademen en het voelt meer angst door het lichaam stromen. Van de angst kan een persoon somber en depressief worden.

Na een bui of angst gevoel is het vaak zwaar. De bui moet verwerkt worden wat meestal een lange tijd duurt. Zorg voor voldoende nachtrust en beweging overdag. Hierdoor kunt u de signalen beter aan. De persoon is vaak in een bui niet bewust van een bui. de persoon kan het alleen aanpakken wanneer het besef er is. Wanneer een persoon word aangesproken veranderd dit vaak.

Het gevoel van angst kan pas afnemen wanneer een persoon het probleem bespreekbaar maakt en de oorzaak duidelijk heeft. Wanneer het probleem niet bespreekbaar is kropt een persoon het op. Hierdoor is er meer kan op grotere problematiek. Door angst kan een persoon bevriezen en kan een persoon niet meer bewegen of praten, hierdoor is het voor de persoon op dat moment niet meer mogelijk te functioneren.

Mensen met een angststoornis ervaren hun gezondheid als minder goed, hebben over het algemeen meer moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en een slechtere kwaliteit van leven vergeleken met de algehele bevolking.

Op momenten dat de angst overheerst, heeft u bijvoorbeeld last van: hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven. benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst. tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten. Een persoon kan wanneer het veel angst heeft en vaak terug komt hierdoor meer pijnklachten krijgen in het hart of meer in de spieren.

Angsten kunnen snel groeien, hierdoor kan een persoon steeds meer last krijgen van angsten op een dag en geven veel meer situaties angst dan in het begin van de eerste keer ervaren. Een persoon die angsten ervaart is gevoelig voor een angststoornis en is vaak hooggevoelig. Het is belangrijk de angsten te kennen en begrijpen om de gevoeligheid voor angsten in situaties te verminderen en aan te pakken. De angsten kunnen voort komen uit gedachten die nog niet zijn verwerkt en die nu bezig houden, door deze te verwerken komen angsten minder op. Angsten komen vaker terug en stoppen niet vanzelf.

Angst buien overkomen een persoon. het zijn buien die van 0-100 gaan in een paar seconde van wind naar tornado. Hierdoor is er vaak weinig controle over de buien. Het leren omgaan met de buien kan door er elke dag bewust mee bezig te zijn, de signalen te kennen en te herkennen en ze steeds eerder aan te pakken.

Het staat vast dat een persoon naar een 1/2 jaar chronische angstklachten heeft. Hier kan de persoon in het dagelijks leven veel hinder van onder vinden en beperkt raken in de mogelijkheden. Wanneer het chronisch is heeft een persoon veel triggers op een dag die de angst kunnen vergroten, dit kunnen geluiden zijn, woorden of geuren.

Een persoon kan zich minder uiten als het zich minder voelt dan een ander, er niet toe doet. vaak heeft dit te maken met het zelfvertrouwen of komt het door een trauma. Mentale problematiek word vaak als negatief gezien, of dat personen negatief gedrag hebben. Veel personen hebben dit gedrag niet of hebben de signalen niet. De personen reageren dan op het gene wat in het nieuws staat en denken dat alle personen zo zijn.

Onzekerheid zorgt voor angsten, de angsten omdat het niet duidelijk is of onzekere tijd, of het gesprek wel gaat verlopen zoals verwacht. Mentale problematiek is niet negatief, zeker niet wanneer een persoon vraagt om hulp bij het oplossen van problematiek. Het is positief dat de persoon deze moeilijke stap durft te zetten en de strijd met herstel durft aan te gaan.

Een persoon kan bang zijn voor reacties van een ander, de persoon weet niet hoe een ander er over denk of wat de gevolgen kunnen zijn van het uiten. Het is te onoverzichtelijk. Een persoon kan zich schaamte dat het mentale problematiek heeft, maar dit is niet terecht, ieder persoon kan het oplopen of mee te maken krijgen. De schaamte van een persoon kan ervoor zorgen dat een persoon het meer opkropt waardoor er juist meer problematiek komt.

Wanneer een persoon een trauma heeft meegemaakt durft het hier vaak niet over te spreken, het is de persoon aangedaan, vaak lichamelijk. De trauma gedachten komen dagelijks op en zorgen voor zeer nare momenten op een dag. De angst die de persoon ervaart wanneer er na gevraagd word kan voelen als dezelfde angst van de gebeurtenis. Een persoon die van nature meer verlegen is wacht meestal eerst af voor het iets zegt of een persoon moet eerst een vraag krijgen en dan antwoord de persoon.

Door meer piekeren over het niet kunnen uiten of niet kunnen zeggen krijgt u meer slaapproblematiek en voedingsproblematiek. Hierdoor kunt u minder goed tegen triggers en bent u vaker overprikkeld. Door het vele piekeren kan en persoon minder goed slapen en heeft het een grote kan op een depressie. Door niet te praten komt er voor uzelf steeds meer taboe op jet onderwerp, u maakt een taboe van het probleem. Hierdoor word het alleen maar moeilijker er iets over te zeggen.

Wanneer een trauma niet word besproken of er niks mee word gedaan kunnen trauma gedachten vaker op komen en aanhouden. De trauma gedachten zorgen voor veel signalen wat het dagelijks leven kan beperken. Wanneer een persoon verlegen is en in hulpverlening is kan het moeilijk zijn de gehele problematiek duidelijk te hebben. De persoon lukt het niet alles te uiten waardoor sommige belangrijke dingen niet worden besproken.

Angst klachten worden niet altijd begrepen en er heerst taboe op het onderwerp, een persoon is al snel een aansteller of overdrijft, waardoor de persoon niet gehoord word in de problematiek. Oogcontact heeft weinig te maken met actief luisteren en discussiëren, een persoon luistert actief en is geconcentreerd in het gesprek. Door meer begrip voor angsten en door beter te begrijpen wat er in de persoon omgaat kan een persoon beter geholpen worden.

Door angstgedachten kan een persoon veranderen in gevoel, gedrag, emotie en in het zijn. De persoon ervaart het vaak en heeft regelmatig spanningen in het lichaam waardoor het lichamelijke klachten kan oplopen. Wanneer het voor de persoon bedreigend overkomt kan een persoon als de negatieve zin voor de persoon invullen of dit wel of niet klopt. Er is al een oordeel zonder dat de persoon iets heeft gehoord, de persoon gaat alleen uit van de blik in de ogen of het gezicht.

Voor het niet aankijken van een persoon is vaak weinig begrip, het is niet netjes, het is onbeleefd. Hierdoor word er weinig gehoor gegeven aan wat het met de persoon die de angst of andere signalen moet ervaren. De concentratie gaat vaker en sneller achteruit als een persoon het toch probeert, hierdoor word de concentratie lager waardoor een persoon meer stress klachten van iemand kan ervaren of het gesprek geen uur volhoud.

Van de angst klachten die langer aanhouden, het minder contacten of het minder goed omgaan met de contacten kan ervoor zorgen dat een persoon een depressie kan oplopen. Wanneer het niet veilig voelt voor een persoon om de ander aan te kijken, heeft het vaak te maken met een nare gebeurtenis die niet is verwerkt, een persoon kan hier herinneringen van krijgen, herbelevingen of een gehele dag piekeren. Door het aankijken kan een persoon moeilijker de gedachten bij het gesprek houden, waardoor het meer in eigen gedachten kan zitten of moeilijker kan antwoorden. het kan voorkomen dat een persoon niet meer op de woorden kan komen of het niet meer volledig kan uitleggen.

Hooggevoelige personen hebben vaker angst, door triggers, geluiden, gebeurtenissen, herinneringen, gedachten, dit kan bij een persoon angst aan houden, dit zorgt voor meer dagelijkse angst en overprikkeling. Personen kunnen zich minder goed een houding geven wanneer er angst klachten opspelen. De persoon is minder zichzelf en kan zich vaak moeilijker uiten. Door het niet aankijken mist een persoon veel signalen rondom de persoon. Hierdoor reageert een persoon te laat op een situatie.

Een persoon heeft vaak zeer nare ervaringen aan het gene wat is gebeurt. wanneer een persoon hetzelfde geluid hoort kan het in angst schieten en een bui veroorzaken. De angst kan een angststoornis worden. De persoon kan een angststoornis ontwikkelen en steeds meer angst hebben op een dag dor het geluid van een trigger. Zoals een inbraak, het geluid tikken op een raam, roept bij de persoon heel iets anders op.

Plan

Therapie

Om beter met de angst om te kunnen gaan kan het helpen om EMDR te gaan volgen om minder last te hebben van herinneringen en de angsten te verminderen. EMDR kan op meer gebieden worden toegepast als alleen trauma. Het is belangrijk te werken aan het zelfvertrouwen en meer te gaan durven. Door meer op te komen voor uzelf ervaart u vaak minder signalen. Het zelfvertrouwen vergroten kan door sporten, praten een cursus.

Wat zijn dingen die u over de angst kwijt wilt? Wat is belangrijk dat een ander weet van uw angsten? Het is belangrijk te vertellen wat kan helpen bij een oplossing of aanpak, het is niet nodig alles uitgebreid uit te leggen. Maak een overzicht wat u wel en niet wil zeggen en tegen wie, het is anders dat u het uitlegt aan naasten of uitlegt aan vrienden. Schrijf een familiebrief of een mail als het uitleggen moeilijker is.

Wat zijn dingen die u graag zou willen dat een ander voor u doet als u hoge angsten of buien angsten heeft? Wat zijn mogelijkheden die kunnen? het is belangrijk deze te bespreken met de naasten zodat er een goed verwachtingspatroon blijft en geen ruzies ontstaan hierover. Schrijf het overzichtelijk op, maak hiervoor een signaleringsplan om een beter beeld te krijgen van de angsten en het verloop.

Het is belangrijk u te uiten en het gevoel en gedachten niet op te kroppen. Hierdoor kunt u meer maal gedachten of gaan piekeren. De angsten kunnen zorgen dat het moeilijk is om het hierover te hebben met andere, schrijf het op wat u voelt of wat u ervaart en maak het op een andere manier als start kenbaar. Het duidelijk maken waar u op het moment last van heeft is beter, dan het verzwijgen, het kan op vele manieren voor een ander duidelijk worden.

Voor personen kan het helpen om tijdens een gesprek tv kijken, kleuren, schrijven om hierdoor minder bewust bezig te zijn met het aankijken. Een persoon kan zich beter concentreren, beter luisteren en onthoud meer. De angst kan komen door gedachten die nog niet zijn verwerkt, het is belangrijk om hulp te vragen voor het verwerken voor de angst is EMDR mogelijk. Schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af en maak de gedachten bespreekbaar. Krop de angst gedachten niet op, maar spreek ze uit.

Kijk op lotgenootgroepen voor meer informatie over angstklachten en contacten, ga met de personen in gesprek en lees de tips en ervaringen. hiervan leert u vaak erg veel en zijn er vele mogelijkheden om het aan te pakken. Om het patroon te doorbreken, kunt u beginnen in kleine stapjes van een gesprek 5 minuten en dan dit uitbouwen, hoe vaker u het weer probeert hoe meer vertrouwen u ervan kunt krijgen waardoor het steeds beter lukt. Probeer het aankijken bij personen die u vertrouwd, oefen met deze personen om meer vertrouwen te krijgen in het aankijken. Het geeft meer vertrouwen en bij een persoon die u kent gaat het vaak makkelijker.

Onderzoek

Start een onderzoek naar de oorzaak van de angst en krijg meer inzicht in de signalen die ermee te maken hebben. In welke mate van 0-10 voelt u zich gespannen, angstig of maakt u zich zorgen en hoe uit deze spanning zich bij u? In hoeverre is uw angst specifiek? Hoe verklaart u uw angst? Wat is er gebeurd dat u zo angstig bent geworden? In hoeverre belemmert de angst u in het dagelijks functioneren? Kunt u aangeven welke situaties u uit de weg gaat? Hoe reageert uw omgeving op uw angst?

Het is belangrijk om te kijken hoe de angst opkomt en wat het veroorzaakt. Angst kan voor verschillende dingen zijn in het leven. Veelal heeft een persoon angst door een nare gebeurtenis of door prikkels. Angst kunt u verbeteren door gedachten te veranderen. De gedachten die angst geven te negeren. Angst kan komen door gedachten zoals bij een herbeleving van een persoon met PTSS. De angst kan net zo voelen als op het moment toen het gebeurde.

Wat zijn mogelijkheden die u kunt gaan doen om afleiding zoeken mogelijk te maken en die u rust geven? Wat zijn activiteiten die u kunt gaan doen ik storm angst, welke in tornado angst? Wat kan u nog in orkaan? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de angst en hier dagelijks mee bezig te zijn.

Om angsten te verminderen is het belangrijk de angsten en situaties te herkennen en erkennen. Het is belangrijk er niet voor weg te lopen en de situaties te vermijden, hierdoor groeit de angst voor naar buiten te gaan of voor bepaalde situaties of plekken. Ga naar plekken waar u een beetje angst voelt en kijk hoe u beter met de angst kan omgaan, bijvoorbeeld, door leuke gedachten of het opzetten van muziek voor afleiding van gevoel en gedachten.

Gedachten

Door iets positiefs er tegen over te zetten. wanneer de gedachten opkomen, denk u aan een vakantie of begint u met tellen van 0-100. Door hiermee bezig te zijn heeft u minder aandacht voor de angst waardoor deze afneemt. Houd hiervoor een positief dagboek bij met dingen die goed gaan.

Schrijf zoveel mogelijk van de gedachten van u af in een dagboek. Houd goed de signalen bij die u ervaart en hoeveel deze zijn. Maak overzichten die meer duidelijkheid geven van de problematiek. Wanneer angstgedachten of het voelen van angst lang aanhoud of minder goed afneemt neem dan contact op met de huisarts voor hulp bij de angst. Praat er

Let goed op een rustige ademhaling, hoe meer angst hoe meer u met open mond gaat ademen of hoe zwaarder u ademt. Hoe meer controle u heeft over de ademhaling hoe minder angst hoger oploopt. Door de ademhaling dagelijks in een balans te houden komen signalen minder op.

Wanneer u angsten ervaart is het belangrijk zo vroeg mogelijk te starten met het aanpakken hiervan, het negeren kan zorgen dat het vaker terug komt. Het is belangrijk om een plan te gaan maken en goed te kijken wat de oorzaak is dat u meer angsten ervaart. De oorzaak kan niet altijd worden weggenomen maar een andere manier om om te gaan met de  angsten kan altijd en is veel oefenen en uitproberen.

Mogelijkheden

Wat kunnen andere voor u doen als u veel angst ervaart? Wat zijn dingen die wel helpen en wat moeten andere zeker niet doen? Maak een duidelijk overzicht van de angst zo als u deze ervaart op een papier met 2 kolommen, maak deze aan de hand van het schema bespreekbaar. Schrijf het duidelijk op wat een ander voor u kan doen in fase wind storm tornado of orkaan, zodat ze u gericht kunnen helpen.

Schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af in een dagboek. Probeer het hoofd zo leeg mogelijk te schrijven, houd overzichten bij van welke gedachten het vaakst opkomen en wat deze met u doen. Start een ademhalingsoefening om meer rust te vinden en start daarna met relaxen. Het is belangrijk de knoop door te hakken, u zit er erg mee en maakt zich er veel zorgen over, dit gaat ken koste van uw lichamelijke gezondheid. Het is belangrijk en stapje te zetten en niet in het proces te blijven hangen. Doorbreek de cirkel. Bijvoorbeeld met een cursus faalangst training of weerbaarheidstraining.

Draai ik durf niet om naar, ik ga het proberen. Door te blijven in ik durf niet stelt u heet moment alleen maar uit waar u eigenlijk allang vanaf wou zijn. ik ga proberen mij te uiten en het woorden te geven is positief en kan motivatie geven. Hoe komt het dat u niet durft te praten over het probleem? wat is de oorzaak hiervan en wat maakt het bij u los? Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de gedachten die het veroorzaken en wat dit met u doet om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen.

Het is een moeilijk moment waar u door heen moet, het is leren accepteren dat het niet altijd makkelijk is maar dat het tijd nodig heeft te wennen. Om minder angstig te zij is het belangrijk goed te bewegen, de stress te ontladen en een oplossing te bedenken voor het gesprek aan te gaan. Het is mogelijk om emdr te doen voor de angst klachten.Het is belangrijk te leren om om te kunnen gaan met de gedachten de gevoelens en de emotie en wat dit voor effect heeft op uw gedrag en uitingen. Het niet durven praten kan veel samenhangen met een nare gebeurtenis. Leer om het anders aan te pakken en vraag hulp aan hulpverleners, vaak lukt het niet het probleem alleen aan te pakken.

Het is belangrijk om de angst die het oproept te begrijpen en te kunnen aanpakken, dit kan door middel van wind storm tornado en orkaan, de 4 fase die u kunnen helpen om buien te voorkomen, signalen beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de signalen. Door het zoeken van mogelijkheden heeft u minder last van de angst.

Neem iets in de hand waar u in kunt knijpen net als een stressbal hierdoor ligt u concentratie meer op de bal dan op het contact. De angst word door het knijpen vaak minder. Wanneer u meer angst voelt op komen is het belangrijk een ademhalingsoefening te doen waardoor de angst minder word en u meer bewust let op de ademhaling. Door dagelijks meer te relaxen kunnen angst klachten en gedachten meer afnemen.