Wat is het

Angst geeft een heel naar gevoel. Het gevoel is vaak van onmacht, paniek, stress en een combinatie van allerlei gedachten. Angst kan worden opgeroepen door een trigger die gedachten oproept aan herinneringen. Angsten zorgen voor veel spanning in het lichaam, een persoon kan van angst bevriezen en niet meer bewegen of praten.

De oorzaak van de angsten kan verschillende redenen hebben, de persoon kan faalangst hebben en bang zijn zich te uiten in een groep, een persoon kan angst hebben voor spinnen of naalden. Een persoon kan angsten hebben die te maken hebben met een trauma wat meer chronische angst is. De oorzaak is belangrijk voor de aanpak.

Angstklachten zijn klachten waarbij angstgevoelens en begeleidende lichamelijke klachten een rol spelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan (dreigende) problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden (gezin, relatie, werk, sociale contacten, gezondheid), maar kunnen ook spontaan ontstaan. Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in de omgeving waar u bent. Door veiligheid kunt u rusten en kunt u slapen. Wanneer u veel angsten ervaart is dit niet mogelijk en voelt het of u moet waken op de omgeving een blijft u alert.

Herkennen

Het is belangrijk om te kijken hoe de angst opkomt en wat het veroorzaakt. Angst kan voor verschillende dingen zijn in het leven. Veelal heeft een persoon angst door een nare gebeurtenis of door prikkels. Angst kunt u verbeteren door gedachten te veranderen. De gedachten die angst geven te negeren. Angst kan komen door gedachten zoals bij een herbeleving van een persoon met PTSS. De angst kan net zo voelen als op het moment toen het gebeurde.

Angst buien overkomen een persoon. het zijn buien die van 0-100 gaan in een paar seconde van wind naar tornado. Hierdoor is er vaak weinig controle over de buien. Het leren omgaan met de buien kan door er elke dag bewust mee bezig te zijn, de signalen te kennen en te herkennen en ze steeds eerder aan te pakken.

Angstklachten zijn klachten waarbij angstgevoelens en begeleidende lichamelijke klachten een rol spelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan (dreigende) problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden (gezin, relatie, werk, sociale contacten, gezondheid), maar kunnen ook spontaan ontstaan.

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in de omgeving waar u bent. Door veiligheid kunt u rusten en kunt u slapen. Wanneer u veel angsten ervaart is dit niet mogelijk en voelt het of u moet waken op de omgeving een blijft u alert.

Het hebben van angsten heeft een oorzaak het kan liggen aan iets naars dat u heeft ervaren of door iets wat u triggert.  De oorzaak kan komen door dingen die nog niet zijn verwerkt, los gelaten. Hierdoor blijft u ermee lopen en komt het vaker terug. Een trauma gaat niet vanzelf weg en moet behandeld worden. Het is belangrijk om het geen invloed te laten hebben op het dagelijks leven.

Bewust zijn in een gesprek, is actief deelnemen hieraan, voor veel personen geeft dit meer een gevoel van angst, benauwd, eng. Voor een persoon kan de nadruk dan meer liggen op het aankijken waardoor de concentratie minder word. Door oogcontact te vermijden kan een persoon zich meer concentreren op het luisteren in een gesprek waardoor een gesprek beter verloopt en er bij de persoon meer word opgeslagen in het geheugen. De concentratie word minder wanneer een persoon meer gedwongen word een persoon aan te kijken of wanneer er steeds iets over word gezegd, het geeft meer signalen.

Voor personen die angst ervaren is het moeilijk iemand aan te kijken, het maakt de persoon onzeker. Personen met een sociale angst hebben meer last van het vermijden van het oogcontact. Voor de persoon is het moeilijk het contact aan te gaan en te onderhouden omdat de angst steeds weer opspeelt. Bij veel diagnose staat omschreven dat contacten moeilijk zijn om aan te gaan of een persoon meer moeite heeft met oogcontacten zoals bij autisme, hooggevoelig en PTSS.

Door de ogen van een andere persoon kan een persoon te veel informatie binnen krijgen. Een persoon krijgt te veel informatie door doordat een persoon die hooggevoelig is een persoon scant. Hierdoor voelt het voor de persoon sneller ongemakkelijk. De persoon mist dat mensen behulpzaam willen zijn, hierdoor is een persoon alleen en vaak eenzaam, waardoor een persoon meer angst ervaart. Door dat er geen persoon is kan dit het gevoel van de persoon veranderen waardoor het minder makkelijk personen aankijkt.

Oorzaak

Wanneer een persoon veel gepest is, heeft heel veel nare ervaringen, weinig zelfvertrouwen en een verlaagd zelfbeeld. Hierdoor kan het voor de persoon moeilijk zijn contact te leggen en aan te kijken. Wanneer een persoon een trauma heeft meegemaakt heeft het vaak minder zelfvertrouwen waardoor het moeilijker word iemand recht in de ogen te kijken. Aan kijken voelt voor een persoon niet veilig genoeg, dit kan zijn door een nare gebeurtenis of door de houding of gedrag van de andere persoon, omdat het niet veilig is roept het meer angst op als een persoon het wel doet.

Oogcontact met personen kan niet vertrouwd aanvoelen waardoor een persoon liever ergens anders heen kijkt. Een persoon die vaak angst ervaart heeft vaak minder vertrouwen in personen rondom. Oogcontact is belangrijk om de ander aan te geven dat u het begrijpt en om de signalen van een ander op te pakken en hierop te reageren.

Aankijken kan overkomen als een bedreiging, omdat de persoon niet weet wat de ander denkt of hoe andere over de persoon denken. Voor veel personen ook zonder diagnose, kan het gesprek erg lang zijn om de persoon een gehele tijd aan te kijken. Wanneer een andere persoon angstig is en de persoon kijkt in de ogen kan het angstgedachten oproepen, dit heeft vaak te maken met een gebeurtenis of een trigger.

Aankijken geeft aan dat een persoon luistert naar het gesprek actief is in het gesprek en dat de persoon het interessant vind. Hierdoor is er meer positieve dingen mogelijk. Door aan te kijken kunt u uw woorden meer kracht bij zetten door het gebruik van uw lichaamstaal. Het is afhankelijk hoe de persoon aan de angst is gekomen, hoe moeilijk het is om er weer van af te komen of te veranderen. Wanneer angst uit en traumatische ervaring was duurt het erg lang voor een persoon het lukt een ander weer aan te kijken en zich hier goed bij te voelen. Wanneer een persoon angst heeft door een verlaagd zelfbeeld, kan een persoon er vaker sneller van afkomen door het volgen van een cursus.

De persoon kan een angststoornis ontwikkelen en steeds meer angst hebben op een dag dor het geluid van een trigger. Zoals een inbraak, het geluid tikken op een raam, roept bij de persoon heel iets anders op.

Behandeling

tel wekelijks kleine doelen om de angsten te gaan aanpakken, werkt er een week aan en kijk in hoeverre u het doel heeft bereikt. Maak een nieuw doel voor de week erop en houd het andere doel aan. Wanneer het 1ste doel is behaald, blijft u dit aanhouden maar op een rustiger tempo, stel elke week een nieuw doel om stappen te zetten en beloon uzelf bij het behalen van het doel.

Plan 1 doel voor 1 maand, een groter doel waar u aan gaat werken. Zo kunt u in kleine stappen vooruit. Evalueer daarna hoe het gaat, wat ging er goed? Is het doel behaald? Wat riep het op in de gedachten, gevoel, emoties? Hoe zou u het kunnen aanpassen om er een grote doel van te maken?

Wees geduldig, angsten verwerken en aanpakken is een lang proces, soms helpen dingen wel en soms niet, blijf het uitproberen en start elke dag opnieuw. Werkt elke dag aan het herstel en verbeteren, dit geeft u een goed gevoel. Het gevoel is niet zomaar gekomen, er is vaak van alles aan vooraf gegaan, hier is ook tijd over heen gegaan, het kost gewoon tijd om er meer van te begrijpen en er beter mee om te kunnen gaan, het gaat in kleine stapjes, maar veel kleine stapjes worden vanzelf een grote sprong, maar het komt goed.

Door uw levensstijl aan te passen, kunnen klachten verminderen. Dit is iets wat u zelf kunt doen. Door op tijd te gaan slapen en op tijd op te staan eventueel met een verzwaringsdeken, door te letten op voldoende maaltijden op een dag met voldoende vitamine, door te gaan sporten/bewegen om de emoties los te laten. Slechte gewoontes te veranderen in gewoontes die beter zijn voor uw leven en gezondheid. Door een goede dagstructuur te hebben met activiteiten op een dag, door voldoende rust te hebben met hulp van yoga of een ontspanningsoefening. Kijk waar u de levensstijl kunt aanpassen en of dit voor helpt.

Gevolgen

Angst en het verwerken van angst kan soms dagen duren. Angst is vaak 1 dag erg heftig en de dag er na iets minder maar duidelijk aanwezig. Weet wat u kunt doen bij buien van wind, storm, tornado of orkaan. Van angst klachten kan een persoon het benauwd krijgen een persoon gaat steeds meer door de mond ademen en het voelt meer angst door het lichaam stromen. Van de angst kan een persoon somber en depressief worden.

Na een bui of angst gevoel is het vaak zwaar. De bui moet verwerkt worden wat meestal een lange tijd duurt. Zorg voor voldoende nachtrust en beweging overdag. Hierdoor kunt u de signalen beter aan. De persoon is vaak in een bui niet bewust van een bui. de persoon kan het alleen aanpakken wanneer het besef er is. Wanneer een persoon word aangesproken veranderd dit vaak.

Het gevoel van angst kan pas afnemen wanneer een persoon het probleem bespreekbaar maakt en de oorzaak duidelijk heeft. Wanneer het probleem niet bespreekbaar is kropt een persoon het op. Hierdoor is er meer kan op grotere problematiek. Door angst kan een persoon bevriezen en kan een persoon niet meer bewegen of praten, hierdoor is het voor de persoon op dat moment niet meer mogelijk te functioneren.

Mensen met een angststoornis ervaren hun gezondheid als minder goed, hebben over het algemeen meer moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en een slechtere kwaliteit van leven vergeleken met de algehele bevolking.

Op momenten dat de angst overheerst, heeft u bijvoorbeeld last van: hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven. benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst. tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten. Een persoon kan wanneer het veel angst heeft en vaak terug komt hierdoor meer pijnklachten krijgen in het hart of meer in de spieren.

Angsten kunnen snel groeien, hierdoor kan een persoon steeds meer last krijgen van angsten op een dag en geven veel meer situaties angst dan in het begin van de eerste keer ervaren. Een persoon die angsten ervaart is gevoelig voor een angststoornis en is vaak hooggevoelig. Het is belangrijk de angsten te kennen en begrijpen om de gevoeligheid voor angsten in situaties te verminderen en aan te pakken. De angsten kunnen voort komen uit gedachten die nog niet zijn verwerkt en die nu bezig houden, door deze te verwerken komen angsten minder op. Angsten komen vaker terug en stoppen niet vanzelf.

Angst buien overkomen een persoon. het zijn buien die van 0-100 gaan in een paar seconde van wind naar tornado. Hierdoor is er vaak weinig controle over de buien. Het leren omgaan met de buien kan door er elke dag bewust mee bezig te zijn, de signalen te kennen en te herkennen en ze steeds eerder aan te pakken.

Het staat vast dat een persoon naar een 1/2 jaar chronische angstklachten heeft. Hier kan de persoon in het dagelijks leven veel hinder van onder vinden en beperkt raken in de mogelijkheden. Wanneer het chronisch is heeft een persoon veel triggers op een dag die de angst kunnen vergroten, dit kunnen geluiden zijn, woorden of geuren.

Een persoon kan zich minder uiten als het zich minder voelt dan een ander, er niet toe doet. vaak heeft dit te maken met het zelfvertrouwen of komt het door een trauma. Mentale problematiek word vaak als negatief gezien, of dat personen negatief gedrag hebben. Veel personen hebben dit gedrag niet of hebben de signalen niet. De personen reageren dan op het gene wat in het nieuws staat en denken dat alle personen zo zijn.

Onzekerheid zorgt voor angsten, de angsten omdat het niet duidelijk is of onzekere tijd, of het gesprek wel gaat verlopen zoals verwacht. Mentale problematiek is niet negatief, zeker niet wanneer een persoon vraagt om hulp bij het oplossen van problematiek. Het is positief dat de persoon deze moeilijke stap durft te zetten en de strijd met herstel durft aan te gaan.

Een persoon kan bang zijn voor reacties van een ander, de persoon weet niet hoe een ander er over denk of wat de gevolgen kunnen zijn van het uiten. Het is te onoverzichtelijk. Een persoon kan zich schaamte dat het mentale problematiek heeft, maar dit is niet terecht, ieder persoon kan het oplopen of mee te maken krijgen. De schaamte van een persoon kan ervoor zorgen dat een persoon het meer opkropt waardoor er juist meer problematiek komt.

Wanneer een persoon een trauma heeft meegemaakt durft het hier vaak niet over te spreken, het is de persoon aangedaan, vaak lichamelijk. De trauma gedachten komen dagelijks op en zorgen voor zeer nare momenten op een dag. De angst die de persoon ervaart wanneer er na gevraagd word kan voelen als dezelfde angst van de gebeurtenis. Een persoon die van nature meer verlegen is wacht meestal eerst af voor het iets zegt of een persoon moet eerst een vraag krijgen en dan antwoord de persoon.

Door meer piekeren over het niet kunnen uiten of niet kunnen zeggen krijgt u meer slaapproblematiek en voedingsproblematiek. Hierdoor kunt u minder goed tegen triggers en bent u vaker overprikkeld. Door het vele piekeren kan en persoon minder goed slapen en heeft het een grote kan op een depressie. Door niet te praten komt er voor uzelf steeds meer taboe op jet onderwerp, u maakt een taboe van het probleem. Hierdoor word het alleen maar moeilijker er iets over te zeggen.

Wanneer een trauma niet word besproken of er niks mee word gedaan kunnen trauma gedachten vaker op komen en aanhouden. De trauma gedachten zorgen voor veel signalen wat het dagelijks leven kan beperken. Wanneer een persoon verlegen is en in hulpverlening is kan het moeilijk zijn de gehele problematiek duidelijk te hebben. De persoon lukt het niet alles te uiten waardoor sommige belangrijke dingen niet worden besproken.

Angst klachten worden niet altijd begrepen en er heerst taboe op het onderwerp, een persoon is al snel een aansteller of overdrijft, waardoor de persoon niet gehoord word in de problematiek. Oogcontact heeft weinig te maken met actief luisteren en discussiëren, een persoon luistert actief en is geconcentreerd in het gesprek. Door meer begrip voor angsten en door beter te begrijpen wat er in de persoon omgaat kan een persoon beter geholpen worden.

Door angstgedachten kan een persoon veranderen in gevoel, gedrag, emotie en in het zijn. De persoon ervaart het vaak en heeft regelmatig spanningen in het lichaam waardoor het lichamelijke klachten kan oplopen. Wanneer het voor de persoon bedreigend overkomt kan een persoon als de negatieve zin voor de persoon invullen of dit wel of niet klopt. Er is al een oordeel zonder dat de persoon iets heeft gehoord, de persoon gaat alleen uit van de blik in de ogen of het gezicht.

Voor het niet aankijken van een persoon is vaak weinig begrip, het is niet netjes, het is onbeleefd. Hierdoor word er weinig gehoor gegeven aan wat het met de persoon die de angst of andere signalen moet ervaren. De concentratie gaat vaker en sneller achteruit als een persoon het toch probeert, hierdoor word de concentratie lager waardoor een persoon meer stress klachten van iemand kan ervaren of het gesprek geen uur volhoud.

Van de angst klachten die langer aanhouden, het minder contacten of het minder goed omgaan met de contacten kan ervoor zorgen dat een persoon een depressie kan oplopen. Wanneer het niet veilig voelt voor een persoon om de ander aan te kijken, heeft het vaak te maken met een nare gebeurtenis die niet is verwerkt, een persoon kan hier herinneringen van krijgen, herbelevingen of een gehele dag piekeren. Door het aankijken kan een persoon moeilijker de gedachten bij het gesprek houden, waardoor het meer in eigen gedachten kan zitten of moeilijker kan antwoorden. het kan voorkomen dat een persoon niet meer op de woorden kan komen of het niet meer volledig kan uitleggen.

Hooggevoelige personen hebben vaker angst, door triggers, geluiden, gebeurtenissen, herinneringen, gedachten, dit kan bij een persoon angst aan houden, dit zorgt voor meer dagelijkse angst en overprikkeling. Personen kunnen zich minder goed een houding geven wanneer er angst klachten opspelen. De persoon is minder zichzelf en kan zich vaak moeilijker uiten. Door het niet aankijken mist een persoon veel signalen rondom de persoon. Hierdoor reageert een persoon te laat op een situatie.

Een persoon heeft vaak zeer nare ervaringen aan het gene wat is gebeurt. wanneer een persoon hetzelfde geluid hoort kan het in angst schieten en een bui veroorzaken. De angst kan een angststoornis worden. De persoon kan een angststoornis ontwikkelen en steeds meer angst hebben op een dag dor het geluid van een trigger. Zoals een inbraak, het geluid tikken op een raam, roept bij de persoon heel iets anders op.

Plan

Wat maak angstig?

Wat maakt u angstig? Wat zijn dingen waaraan u het kunt merken? Wat zijn de gevolgen hiervan? Wat doet dit met uw dagelijks leven? Hoe vaak komt het voor? het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de angsten, de oorzaak en de ernst om de juiste hulp in te zetten. Onderzoek bij uzelf of deze angst ergens aan een angst van vroeger raakt. Is er in het verleden iets gebeurt wat nu herinneringen geeft, wat de angsten of stress verhoogt? het kan zijn dat u een trauma heeft opgelopen toen en dat dit nu opspeelt.

Van welke angsten heeft u last? Hoe vaak komen de angsten op? Hoe vaak worden deze veroorzaakt door een trigger? Wat zijn de triggers? Wat is het gevolg van de angsten, hoe gaat u zich voelen, hoe komt het op? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de angst die u ervaart, hierdoor kunt u een gerichte hulpvraag stellen en duidelijk aangeven wat de problematiek inhoud, schrijf hiervoor dagelijks in het dagboek en neem deze mee naar het gesprek.

Wat kunt doen wanneer er meer angst is na een sessie? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de angst door ze in te delen in fase zoals wind storm tornado en orkaan zodat u een duidelijk beeld heeft van de fase waarin u zit en de actie die u kunt nemen om de fase uit te komen. Wanneer signalen hoger oplopen, maak gebruik van het crisis noodplan, zet deze op tijd in om een crisis te voorkomen.

Wat zorgt er voor de angst? Wat maakt dat het zo angstig aanvoelt? Waardoor komt de angst en wat maakt het los? Welke situaties zorgen voor angsten? Wat kunt u in deze situaties doen? Wat zijn dingen die het verergeren? Hoe gedraagt u zich wanneer u veel angsten ervaart? Hoe zou u dit anders willen doen of laten zien? Hoeveel vallen uw angsten op voor anderen? Wat kunnen andere voor u doen in de situatie? Het is belangrijk stil te staan bij hoe u overkomt met de angsten en hoe andere dit kunnen ervaren.

Therapie

Om beter met de angst om te kunnen gaan kan het helpen om EMDR te gaan volgen om minder last te hebben van herinneringen en de angsten te verminderen. EMDR kan op meer gebieden worden toegepast als alleen trauma. Het is belangrijk te werken aan het zelfvertrouwen en meer te gaan durven. Door meer op te komen voor uzelf ervaart u vaak minder signalen. Het zelfvertrouwen vergroten kan door sporten, praten een cursus.

Wat zijn dingen die u over de angst kwijt wilt? Wat is belangrijk dat een ander weet van uw angsten? Het is belangrijk te vertellen wat kan helpen bij een oplossing of aanpak, het is niet nodig alles uitgebreid uit te leggen. Maak een overzicht wat u wel en niet wil zeggen en tegen wie, het is anders dat u het uitlegt aan naasten of uitlegt aan vrienden. Schrijf een familiebrief of een mail als het uitleggen moeilijker is.

Wat zijn dingen die u graag zou willen dat een ander voor u doet als u hoge angsten of buien angsten heeft? Wat zijn mogelijkheden die kunnen? het is belangrijk deze te bespreken met de naasten zodat er een goed verwachtingspatroon blijft en geen ruzies ontstaan hierover. Schrijf het overzichtelijk op, maak hiervoor een signaleringsplan om een beter beeld te krijgen van de angsten en het verloop.

Het is belangrijk u te uiten en het gevoel en gedachten niet op te kroppen. Hierdoor kunt u meer maal gedachten of gaan piekeren. De angsten kunnen zorgen dat het moeilijk is om het hierover te hebben met andere, schrijf het op wat u voelt of wat u ervaart en maak het op een andere manier als start kenbaar. Het duidelijk maken waar u op het moment last van heeft is beter, dan het verzwijgen, het kan op vele manieren voor een ander duidelijk worden.

Voor personen kan het helpen om tijdens een gesprek tv kijken, kleuren, schrijven om hierdoor minder bewust bezig te zijn met het aankijken. Een persoon kan zich beter concentreren, beter luisteren en onthoud meer. De angst kan komen door gedachten die nog niet zijn verwerkt, het is belangrijk om hulp te vragen voor het verwerken voor de angst is EMDR mogelijk. Schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af en maak de gedachten bespreekbaar. Krop de angst gedachten niet op, maar spreek ze uit.

Kijk op lotgenootgroepen voor meer informatie over angstklachten en contacten, ga met de personen in gesprek en lees de tips en ervaringen. hiervan leert u vaak erg veel en zijn er vele mogelijkheden om het aan te pakken. Om het patroon te doorbreken, kunt u beginnen in kleine stapjes van een gesprek 5 minuten en dan dit uitbouwen, hoe vaker u het weer probeert hoe meer vertrouwen u ervan kunt krijgen waardoor het steeds beter lukt. Probeer het aankijken bij personen die u vertrouwd, oefen met deze personen om meer vertrouwen te krijgen in het aankijken. Het geeft meer vertrouwen en bij een persoon die u kent gaat het vaak makkelijker.

Onderzoek

Start een onderzoek naar de oorzaak van de angst en krijg meer inzicht in de signalen die ermee te maken hebben. In welke mate van 0-10 voelt u zich gespannen, angstig of maakt u zich zorgen en hoe uit deze spanning zich bij u? In hoeverre is uw angst specifiek? Hoe verklaart u uw angst? Wat is er gebeurd dat u zo angstig bent geworden? In hoeverre belemmert de angst u in het dagelijks functioneren? Kunt u aangeven welke situaties u uit de weg gaat? Hoe reageert uw omgeving op uw angst?

Het is belangrijk om te kijken hoe de angst opkomt en wat het veroorzaakt. Angst kan voor verschillende dingen zijn in het leven. Veelal heeft een persoon angst door een nare gebeurtenis of door prikkels. Angst kunt u verbeteren door gedachten te veranderen. De gedachten die angst geven te negeren. Angst kan komen door gedachten zoals bij een herbeleving van een persoon met PTSS. De angst kan net zo voelen als op het moment toen het gebeurde.

Wat zijn mogelijkheden die u kunt gaan doen om afleiding zoeken mogelijk te maken en die u rust geven? Wat zijn activiteiten die u kunt gaan doen ik storm angst, welke in tornado angst? Wat kan u nog in orkaan? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de angst en hier dagelijks mee bezig te zijn.

Om angsten te verminderen is het belangrijk de angsten en situaties te herkennen en erkennen. Het is belangrijk er niet voor weg te lopen en de situaties te vermijden, hierdoor groeit de angst voor naar buiten te gaan of voor bepaalde situaties of plekken. Ga naar plekken waar u een beetje angst voelt en kijk hoe u beter met de angst kan omgaan, bijvoorbeeld, door leuke gedachten of het opzetten van muziek voor afleiding van gevoel en gedachten.

Gedachten

Door iets positiefs er tegen over te zetten. wanneer de gedachten opkomen, denk u aan een vakantie of begint u met tellen van 0-100. Door hiermee bezig te zijn heeft u minder aandacht voor de angst waardoor deze afneemt. Houd hiervoor een positief dagboek bij met dingen die goed gaan.

Schrijf zoveel mogelijk van de gedachten van u af in een dagboek. Houd goed de signalen bij die u ervaart en hoeveel deze zijn. Maak overzichten die meer duidelijkheid geven van de problematiek. Wanneer angstgedachten of het voelen van angst lang aanhoud of minder goed afneemt neem dan contact op met de huisarts voor hulp bij de angst. Praat er

Let goed op een rustige ademhaling, hoe meer angst hoe meer u met open mond gaat ademen of hoe zwaarder u ademt. Hoe meer controle u heeft over de ademhaling hoe minder angst hoger oploopt. Door de ademhaling dagelijks in een balans te houden komen signalen minder op.

Wanneer u angsten ervaart is het belangrijk zo vroeg mogelijk te starten met het aanpakken hiervan, het negeren kan zorgen dat het vaker terug komt. Het is belangrijk om een plan te gaan maken en goed te kijken wat de oorzaak is dat u meer angsten ervaart. De oorzaak kan niet altijd worden weggenomen maar een andere manier om om te gaan met de  angsten kan altijd en is veel oefenen en uitproberen.

Mogelijkheden

Wat kunnen andere voor u doen als u veel angst ervaart? Wat zijn dingen die wel helpen en wat moeten andere zeker niet doen? Maak een duidelijk overzicht van de angst zo als u deze ervaart op een papier met 2 kolommen, maak deze aan de hand van het schema bespreekbaar. Schrijf het duidelijk op wat een ander voor u kan doen in fase wind storm tornado of orkaan, zodat ze u gericht kunnen helpen.

Schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af in een dagboek. Probeer het hoofd zo leeg mogelijk te schrijven, houd overzichten bij van welke gedachten het vaakst opkomen en wat deze met u doen. Start een ademhalingsoefening om meer rust te vinden en start daarna met relaxen. Het is belangrijk de knoop door te hakken, u zit er erg mee en maakt zich er veel zorgen over, dit gaat ken koste van uw lichamelijke gezondheid. Het is belangrijk en stapje te zetten en niet in het proces te blijven hangen. Doorbreek de cirkel. Bijvoorbeeld met een cursus faalangst training of weerbaarheidstraining.

Draai ik durf niet om naar, ik ga het proberen. Door te blijven in ik durf niet stelt u heet moment alleen maar uit waar u eigenlijk allang vanaf wou zijn. ik ga proberen mij te uiten en het woorden te geven is positief en kan motivatie geven. Hoe komt het dat u niet durft te praten over het probleem? wat is de oorzaak hiervan en wat maakt het bij u los? Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de gedachten die het veroorzaken en wat dit met u doet om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen.

Het is een moeilijk moment waar u door heen moet, het is leren accepteren dat het niet altijd makkelijk is maar dat het tijd nodig heeft te wennen. Om minder angstig te zij is het belangrijk goed te bewegen, de stress te ontladen en een oplossing te bedenken voor het gesprek aan te gaan. Het is mogelijk om emdr te doen voor de angst klachten.Het is belangrijk te leren om om te kunnen gaan met de gedachten de gevoelens en de emotie en wat dit voor effect heeft op uw gedrag en uitingen. Het niet durven praten kan veel samenhangen met een nare gebeurtenis. Leer om het anders aan te pakken en vraag hulp aan hulpverleners, vaak lukt het niet het probleem alleen aan te pakken.

Het is belangrijk om de angst die het oproept te begrijpen en te kunnen aanpakken, dit kan door middel van wind storm tornado en orkaan, de 4 fase die u kunnen helpen om buien te voorkomen, signalen beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de signalen. Door het zoeken van mogelijkheden heeft u minder last van de angst.

Neem iets in de hand waar u in kunt knijpen net als een stressbal hierdoor ligt u concentratie meer op de bal dan op het contact. De angst word door het knijpen vaak minder. Wanneer u meer angst voelt op komen is het belangrijk een ademhalingsoefening te doen waardoor de angst minder word en u meer bewust let op de ademhaling. Door dagelijks meer te relaxen kunnen angst klachten en gedachten meer afnemen.

wees trots op jezelf!

Voor u is het een overwinning om het toch te hebben gedaan en dat het toch gelukt is ondanks alles wat u heeft ervaren. Wees trots op het moment dat het is gelukt en beloon u zelf voor dit moment. Hoe vaker het goed gaat hoe meer zelfvertrouwen u gaat krijgen om dingen die angsten geven aan te gaan en aan te pakken. Maak kleine doelen om gemotiveerd te blijven om het aan te pakken. Schrijf de overwinningen op in het positief dagboek voor een nieuwe moeilijk moment.

Maak een overzicht van positieve ervaringen die u heeft gehad ondanks dat u veel angsten ervaarde. Het kan gaan om momenten dat u de angst bent aangegaan en de situatie niet uit de weg bent gegaan, u had een manier gevonden om er goed mee om te gaan, het is een stap in het beter leren omgaan met de angsten. Schrijf in het positief dagboek momenten die goed gaan en de doelen die u heeft bereikt om de angst aan te pakken.

Signaleringsplan

Om beter met de angsten om te kunnen gaan is het belangrijk om de angsten te begrijpen en te weten waar de oorzaak zit. Om te leren kunt u een signaleringsplan maken in de 4 fase van wind storm tornado en orkaan. Waar wind de lichte fase is en orkaan de meest extreme. Hoe duidelijker u de angst kunt in delen in de 4 fase, hoe beter plan u kunt maken met mogelijkheden en oplossingen.

Van het maken van een signaleringsplan kunt u veel leren van de angsten. Het kan soms lastig zijn het in te delen in de verschillende fase en het in blokken te zetten. Maar het geeft uiteindelijk een duidelijk beeld van uw angsten, hoe u zich voelt, wat erop komt, wat u kunt doen of andere kunnen doen.

 • Als ik wind angst heb dan gaat het nog steeds goed met mij, ik ervaar het erg licht.
 • Als ik storm angsten heb loopt het iets op, maar met afleiding zoeken is het vol te houden
 • Als ik tornado angsten ervaar kan ik veel minder dingen doen en zijn er minder dingen die werken
 • Als ik orkaan angsten ervaar, ben ik 1 en al angst, ik voel het overal en kan niks meer.

Welke gedachten die u een 8 tot 10 heeft gegeven kunnen vallen onder tornado of orkaan gedachten? Het signaleringsplan kunt u maken alleen voor de angsten, u kun t er ook meerdere maken bijvoorbeeld voor angst gedachten. De gedachten die opkomen kunt u ook indelen in de verschillende fase. Wanneer u meer grip heeft op de gedachten komt de angst minder snel op. Het is belangrijk om ook aan de gedachten te werken als u angsten heeft en hier een plan voor te maken.

In het plan komt een plan van aanpak per fase. Het is belangrijk te weten welke dingen nog wel en welke dingen niet helpen in welke fase. Probeer zoveel mogelijk dingen uit en kijk of het helpt. Maak een lijstje met 10 activiteiten die helpen in de fase wind storm tornado om een orkaan te voorkomen. Loop het lijstje in vaste volgorde af om het gewoon te maken.

 • Wat zijn goede manieren van afleiding zoeken?
 • Wat zijn mogelijkheden om te gaan doen?
 • Wat kan helpen in een tornado angst?

Schrijf de dingen die u doet met angsten op. Wat gaat nog wel met angsten en wat lukt niet meer. Hoe hoger de angsten zijn hoe moeilijker het kan worden om dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld tot wanneer/ welke fase kunt u naar buiten gaan met angsten? Hoe hoog moet de angst zijn om dit niet meer te doen? Wat zijn mogelijkheden als het door de angst niet meer lukt?

Het is belangrijk al over de punten na te denken en deze overzichtelijk op te schrijven. Het hoeft niet voor te komen, maar door er al een keer goed over na te denken, reageert u anders dan dat het u overvalt.

Naasten

Raak een persoon die angst heeft niet aan, de persoon ervaart het als zeer naar, zeker wanneer het een herbeleving heeft kan het erg schikken. Praat zoveel mogelijk positief tegen de persoon. Zorg voor een veilige betrouwbare omgeving waar niks kan gebeuren en veilig voelt voor de persoon. Geef in een gesprek niet aan dat een persoon rustig moet doen, hierdoor kan een persoon juist meer angst krijgen of meer boos worden. Het gesprek krijgt een wending.

Ga opzoek naar goede voorlichting op een betrouwbare website zoals thuisarts.nl, zoek de diagnose op en lees het artikel. Kijk bij de gevolgen wat het kan betekenen voor de persoon. Het informeren is belangrijk voor meer begrip.Stel korte, duidelijke vragen om erachter te komen wat de persoon bang maakt. Een persoon met angst heeft vaak meer last van gedachten, hierdoor is het stellen van korte duidelijke vragen belangrijk. Wanneer de oorzaak duidelijk is kan er worden gekeken hoe u de angst van de persoon kan verminderen.

Verloop

Hoe beter beeld u heeft van de angst en het verloop hiervan en wat dit betekend voor u hoe betere hulpvraag u kunt stellen en hoe beter u geholpen kunt worden in momenten van angst. Hiervoor is het belangrijk regelmatig de angst bespreekbaar te maken met personen die u vertrouwd en te kijken of het voor de ander duidelijk is en de vraag aan te passen. Maak een overzicht van de angst die u ervaart, hoe vaak het voorkomt en hoeveel last u ervan heeft, maakt een aparte kolom met wat andere voor u kunnen doen.

Gesprek

Begin het gesprek eerst over een luchtig onderwerp en bouw het langzaam op. Is het een groot iets dan is het belangrijk het door te geven voor de afspraak zodat een persoon zich kan voorbereiden. Schrijf het op: door de gedachten of het verhaal op te schrijven kunt u het oefenen en kijken hoe het het beste klinkt. Door het te oefenen voor een spiegel kan angst verminderen om erover te hebben.

Wanneer kan u de persoon helpen en wat kunt u voor de persoon doen? Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wat mogelijk is. Wanneer u een afspraak maakt kom deze altijd na. Pak zoveel mogelijk samen de angst aan. Ga mee naar gesprekken en stel u vragen. Kijk wat u samen kunt doen om de angst aan te pakken en te verbeteren. Door het samen aan te pakken voelt een persoon zich gehoord.

Reactie

Wat kunnen reactie zijn van naasten die u verteld over de angst? Hoe zou de andere reageren? Wat kunt u doen als het hoog oploopt? Het is belangrijk een plan B te hebben voor een moment dat de reactie negatief uitvalt of er word gezegd dat het wel mee valt. Het uiten kan ook een negatieve kant hebben en naasten kunnen het zien als aanstellen. Hierdoor komt er een ander beeld van de problematiek en de hulp die u graag zou willen. Leer hoe u kunt omgaan met moeilijke momenten en weet wat u moet doen.

Toon begrip voor de situatie van de persoon, het is heel naar om de angst vaak te voelen en te ervaren. De persoon hoop op steun en begrip van de personen waar het hulp komt vragen. Probeer te voorkomen dat een persoon dingen gaat vermijden zoals een supermarkt omdat het te veel angst geeft, ga samen naar de supermarkt en steun de persoon. Neem zo min mogelijk dingen over van de persoon, zorg er voor als er hulp nodig is dat u het samen doet. Het overnemen kan de angst van de persoon vergroten.

Omgaan

Wat betekend de angststoornis voor de persoon? Waar heeft de persoon last van? Hoe laat dit zich zien? Wat zijn dingen die de angst kunnen verminderen? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben vaan de angststoornis en wat dit betekend voor het dagelijks leven voor de persoon. Vraag de persoon wat de persoon zou willen dat u voor de persoon deed? wat de wensen van de persoon zijn? Het is wisselt wat de ene persoon ervaart aan hulp en de andere persoon, de ene heeft liever contact terwijl de andere dit niet wilt.

Voor angst zijn er diverse cursussen voor familie of naasten om te leren omgaan met een angststoornis. Het volgen van een cursus kan voor zowel de persoon als de naasten zinvol zijn. Lees artikelen van lotgenoten of ervaringsdeskundige. Kijk naar de mogelijkheden om samen een cursus te doen. Geef duidelijk u grenzen aan in wat u kunt doen voor de persoon en waarin u kunt helpen. Door duidelijk aan te geven waar de grenzen liggen kunt u niet overbelast raken. Vraag op tijd hulp als het minder goed gaat, denk aan uzelf.

Wat kan de persoon helpen minder angstig te zijn? Wat kan helpen als er een crisis is? het is belangrijk om een signaleringsplan te maken aan de hand van wind storm tornado en orkaan om elkaar beter te begrijpen en over dezelfde fase te hebben. Het is belangrijk voor nood een crisis noodplan te maken met 4 stappen om een fase te verminderen.

Doelen

Stel samen doelen en maak een plan om deze te behalen, motiveer de persoon en stimuleer om de doelen te kunnen gaan behandelen. Geef de persoon een compliment voor alles wat goed gaat. Zo ontstaat wederzijds vertrouwen en een prettige manier van communicatie. Zorg voor ontspanning en afleiding door bijvoorbeeld samen iets te ondernemen.

plan regelmatig momenten voor een leuke gezellige middag iets doen. De persoon is uit huis en krijgt frisse lucht. De persoon gaat uit het ritme van de angst. Het doorbreekt het patroon. Wat zijn de trigger van de persoon en wat kunnen deze veroorzaken, vraag er na om deze zo veel mogelijk te voorkomen omdat het kan zorgen voor een angst bui.

Zelftest

Hoe meer vragen u met ja kunt beantwoorden hoe groter de kans is dat u een nare gebeurtenis heeft mee gemaakt die u niet heeft verwerkt, Vanaf 4 ja antwoorden is de kans op angst groot. Voor de zelftest heeft u papier en een pen nodig.

 1. Heeft u een nare gebeurtenis meegemaakt?
 2. Maakt u zich veel zorgen of piekert u veel?
 3. Heeft u minder rust in het dagelijks leven?
 4. Ervaart u de angst buiten?
 5. Ervaart u de angsten in opbouwende fase?
 6. Heeft u meer negatieve gedachten die meer angsten oproepen?
 7. Zijn er dingen gebeurt of word u getriggerd dat u meer angst ervaart?
 8. Denk u dat er iets kan gaan gebeuren (iets naars)?
 9. Heeft u last van hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven?
 10. Bent u meer gespannen de laatste tijd of meer prikkelbaar?
 11. Is uw concentratie minder geworden?
 12. Heeft u nachtmerries, nare dromen, herbelevingen, nare gedachten?