Angsten bij oogcontact

wat is het?

Angst in het contact kan komen door verschillende oorzaken. Het kan te maken hebben met een diagnose, een gebeurtenis of de persoon ervaart meer angst uit gedrag. Een persoon kan door de angst vaak moeilijker contacten leggen en onderhouden. hierdoor is een persoon vaker alleen waardoor de angst verergerd.

Wanneer een persoon nare gebeurtenissen heeft mee gemaakt heeft het vaak meer angst, contacten aangaan en onder houden is vaak moeilijk, hierbij komt vaak veel angst bij kijken. Het aankijken van een persoon kan erg moeilijk zijn door het trauma dat de persoon heeft opgelopen, het kan herinneren aan momenten van toen, het kan niet veilig voelen, het roept angst gedachten op

2 herkennen

Aankijken = kan overkomen als een bedreiging, omdat de persoon niet weet wat de ander denkt of hoe andere over de persoon denken. Voor veel personen ook zonder diagnose, kan het gesprek erg lang zijn om de persoon een gehele tijd aan te kijken.

Angstgedachten = wanneer een andere persoon angstig is en de persoon kijkt in de ogen kan het angstgedachten oproepen, dit heeft vaak te maken met een gebeurtenis of een trigger.

Bewust = bewust zijn in een gesprek, is actief deelnemen hieraan, voor veel personen geeft dit meer een gevoel van angst, benauwd, eng. Voor een persoon kan de nadruk dan meer liggen op het aankijken waardoor de concentratie minder word.

Concentratie = door oogcontact te vermijden kan een persoon zich meer concentreren op het luisteren in een gesprek waardoor een gesprek beter verloopt en er bij de persoon meer word opgeslagen in het geheugen. De concentratie word minder wanneer een persoon meer gedwongen word een persoon aan te kijken of wanneer er steeds iets over word gezegd, het geeft meer signalen.

Contacten = Voor personen die angst ervaren is het moeilijk iemand aan te kijken, het maakt de persoon onzeker. Personen met een sociale angst hebben meer last van het vermijden van het oogcontact. Voor de persoon is het moeilijk het contact aan te gaan en te onderhouden omdat de angst steeds weer opspeelt.

Diagnose = bij veel diagnose staat omschreven dat contacten moeilijk zijn om aan te gaan of een persoon meer moeite heeft met oogcontacten zoals bij autisme, hooggevoelig en PTSS.

Informatie = door de ogen van een andere persoon kan een persoon te veel informatie binnen krijgen. Een persoon krijgt te veel informatie door doordat een persoon die hooggevoelig is een persoon scant. Hierdoor voelt het voor de persoon sneller ongemakkelijk.

Naasten = de persoon mist dat mensen behulpzaam willen zijn, hierdoor is een persoon alleen en vaak eenzaam, waardoor een persoon meer angst ervaart. Door dat er geen persoon is kan dit het gevoel van de persoon veranderen waardoor het minder makkelijk personen aankijkt.

Niet vertrouwd = oogcontact met personen kan niet vertrouwd aanvoelen waardoor een persoon liever ergens anders heen kijkt. Een persoon die vaak angst ervaart heeft vaak minder vertrouwen in personen rondom.

Oogcontact = belangrijk om de ander aan te geven dat u het begrijpt en om de signalen van een ander op te pakken en hierop te reageren.

Pesten = wanneer een persoon veel gepest is, heeft heel veel nare ervaringen, weinig zelfvertrouwen en een verlaagd zelfbeeld. Hierdoor kan het voor de persoon moeilijk zijn contact te leggen en aan te kijken.

Trauma = wanneer een persoon een trauma heeft meegemaakt heeft het vaak minder zelfvertrouwen waardoor het moeilijker word iemand recht in de ogen te kijken.

Veilig = aan kijken voelt voor een persoon niet veilig genoeg, dit kan zijn door een nare gebeurtenis of door de houding of gedrag van de andere persoon, omdat het niet veilig is roept het meer angst op als een persoon het wel doet.

3 behandelen

Aankijken geeft aan dat een persoon luistert naar het gesprek actief is in het gesprek en dat de persoon het interessant vind. Hierdoor is er meer positieve dingen mogelijk. Door aan te kijken kunt u uw woorden meer kracht bij zetten door het gebruik van uw lichaamstaal.

Afhankelijk = Het is afhankelijk hoe de persoon aan de angst is gekomen, hoe moeilijk het is om er weer van af te komen of te veranderen. Wanneer angst uit en traumatische ervaring was duurt het erg lang voor een persoon het lukt een ander weer aan te kijken en zich hier goed bij te voelen. Wanneer een persoon angst heeft door een verlaagd zelfbeeld, kan een persoon er vaker sneller van afkomen door het volgen van een cursus.

Angst klachten worden niet altijd begrepen en er heerst taboe op het onderwerp, een persoon is al snel een aansteller of overdrijft, waardoor de persoon niet gehoord word in de problematiek.

Oogcontact heeft weinig te maken met actief luisteren en discussiëren, een persoon luistert actief en is geconcentreerd in het gesprek. Door meer begrip voor angsten en door beter te begrijpen wat er in de persoon omgaat kan een persoon beter geholpen worden.

4 gevolgen

Angstgedachten = door angstgedachten kan een persoon veranderen in gevoel, gedrag, emotie en in het zijn. De persoon ervaart het vaak en heeft regelmatig spanningen in het lichaam waardoor het lichamelijke klachten kan oplopen

Bedreigend = wanneer het voor de persoon bedreigend overkomt kan een persoon als de negatieve zin voor de persoon invullen of dit wel of niet klopt. Er is al een oordeel zonder dat de persoon iets heeft gehoord, de persoon gaat alleen uit van de blik in de ogen of het gezicht.

Begrip = Voor het niet aankijken van een persoon is vaak weinig begrip, het is niet netjes, het is onbeleefd. Hierdoor word er weinig gehoor gegeven aan wat het met de persoon die de angst of andere signalen moet ervaren.

Concentratie = de concentratie gaat vaker en sneller achteruit als een persoon het toch probeert, hierdoor word de concentratie lager waardoor een persoon meer stress klachten van iemand kan ervaren of het gesprek geen uur volhoud.

Depressie = van de angst klachten die langer aanhouden, het minder contacten of het minder goed omgaan met de contacten kan ervoor zorgen dat een persoon een depressie kan oplopen.

Gebeurtenis = Wanneer het niet veilig voelt voor een persoon om de ander aan te kijken, heeft het vaak te maken met een nare gebeurtenis die niet is verwerkt, een persoon kan hier herinneringen van krijgen, herbelevingen of een gehele dag piekeren.

Gedachten = Door het aankijken kan een persoon moeilijker de gedachten bij het gesprek houden, waardoor het meer in eigen gedachten kan zitten of moeilijker kan antwoorden. het kan voorkomen dat een persoon niet meer op de woorden kan komen of het niet meer volledig kan uitleggen.

Hooggevoelig = Hooggevoelige personen hebben vaker angst, door triggers, geluiden, gebeurtenissen, herinneringen, gedachten, dit kan bij een persoon angst aan houden, dit zorgt voor meer dagelijkse angst en overprikkeling.

Houding = Personen kunnen zich minder goed een houding geven wanneer er angst klachten opspelen. De persoon is minder zichzelf en kan zich vaak moeilijker uiten.

Oogcontact = door het niet aankijken mist een persoon veel signalen rondom de persoon. Hierdoor reageert een persoon te laat op een situatie.

5 plan

Voor personen kan het helpen om tijdens een gesprek tv kijken, kleuren, schrijven om hierdoor minder bewust bezig te zijn met het aankijken. Een persoon kan zich beter concentreren, beter luisteren en onthoud meer.

De angst kan komen door gedachten die nog niet zijn verwerkt, het is belangrijk om hulp te vragen voor het verwerken voor de angst is EMDR mogelijk. Schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af en maak de gedachten bespreekbaar. Krop de angst gedachten niet op, maar spreek ze uit.

Kijk op lotgenootgroepen voor meer informatie over angstklachten en contacten, ga met de personen in gesprek en lees de tips en ervaringen. hiervan leert u vaak erg veel en zijn er vele mogelijkheden om het aan te pakken.

Om het patroon te doorbreken, kunt u beginnen in kleine stapjes van een gesprek 5 minuten en dan dit uitbouwen, hoe vaker u het weer probeert hoe meer vertrouwen u ervan kunt krijgen waardoor het steeds beter lukt. Probeer het aankijken bij personen die u vertrouwd, oefen met deze personen om meer vertrouwen te krijgen in het aankijken. Het geeft meer vertrouwen en bij een persoon die u kent gaat het vaak makkelijker.

Het is belangrijk om de angst die het oproept te begrijpen en te kunnen aanpakken, dit kan door middel van wind storm tornado en orkaan, de 4 fase die u kunnen helpen om buien te voorkomen, signalen beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de signalen. Door het zoeken van mogelijkheden heeft u minder last van de angst.

Neem iets in de hand waar u in kunt knijpen net als een stressbal hierdoor ligt u concentratie meer op de bal dan op het contact. De angst word door het knijpen vaak minder.

Wanneer u meer angst voelt op komen is het belangrijk een ademhalingsoefening te doen waardoor de angst minder word en u meer bewust let op de ademhaling. Door dagelijks meer te relaxen kunnen angst klachten en gedachten meer afnemen.

Kijk naar vorige momenten van aankijken, wat was een positief moment waar u het gevoel had dat het goed zat? Hoe voelde u zich toen? Waar ging het gesprek over? Door terug te kijken naar vorige momenten kunt u leren om beter om te gaan met de angst en aankijken door de oplossing steeds meer te verbeteren.

Het is belangrijk het zelfvertrouwen te vergroten, door het gewoon te doen, en kijken wat het effect is, door het volgen van een cursus, elke dag te gaan sporten of een weerbaarheidstraining. Door meer zelfvertrouwen ervaart u minder angsten en kunt u alles beter aan.