Wat is het

Een angststoornis kan zijn PTSS, een persoon heeft hier meerdere mogelijkheden voor om het te laten behandelen. Vaak word er gekozen voor een behandeling met alleen medicatie. Hierdoor leert een persoon niet om inzicht te krijgen in de signalen van angst, om de angst te erkennen en te verbeteren. Vaak word therapie erg laat in gezet waardoor een persoon al veel dagelijkse angsten heeft.

herkennen

Het klinkt vreemd om een angststoornis aan te pakken met anti depressiva. Een persoon is niet depressie en heeft veel dagelijkse angsten. Toch word dit vaak voorgeschreven als een gehele behandeling. Hierdoor word er minder gezien wat de angsten doen in het dagelijks leven met de persoon en hierop therapie ingezet om dit te verbeteren.

Anti depressiva staat vast dat het voor een groot deel (2/3) van de mensen voor een depressie niet effectief is. Personen slikken het lange tijd maar zonder effect, of wisselen vaak omdat het geen effect heeft voor de persoon of personen blijven het de rest van hun leven slikken. Een persoon met een angststoornis krijgt anti depressiva om de klachten te verlichten. De gehele behandeling kan bestaan uit alleen medicatie. Om de klachten onder controle te hebben is het nodig de medicatie te blijven gebruiken. Wanneer een persoon stopt met medicatie kan het veel meer last hebben van angst.

Wanneer een persoon stopt met de medicatie is de kans groot dat de angstklachten en signalen weer in alle hevigheid terug komen. Een persoon heeft niet geleerd in therapie om de angst aan te pakken en hierin te verbeteren. Een persoon is er weinig mee opgeschoten en heeft niet meer grip op de angsten. Wanneer een persoon stopt met medicatie is de balans die is opgebouwd snel weg.

De medicatie zorgt ervoor dat het word verdoofd, de persoon heeft minder last van angstklachten. Hierdoor is de angststoornis niet weg maar word weggestopt. De medicatie is vaak voor de korte termijn en heeft geen effect voor de lange termijn. De lange termijn gevolgen van angsten worden vaak minder gezien.

Tijdens het gebruik ervaart een persoon minder angsten, hierdoor raakt het meer gewent aan minder angsten te hebben, wanneer er word gestopt, komen deze angsten terug en kan het voor de persoon extra zwaar zijn. De persoon moet weer leren met de hoge angsten om te gaan, waarvoor het was gestart met de hulp. De anti- depressiva kan voor 1 jaar worden voor geschreven. De bijwerkingen verminderen vaak na enkele weken. Een van de bijwerkingen is dat angst de eerste weken groter word. Voor deze extra angst krijgt u een kalmeringsmedicatie zodat de signalen verminderen.

Het is de vraag of anti-depressiva voor u het middel is om de klachten van angst te verminderen. Het is een aantal weken afwachten of het effect voor u heeft en of het middel de klachten verminderd. In deze tijd heeft een persoon de angstklachten en de bijwerkingen van de medicatie. De persoon ervaart veel angst wanneer het zich niet veilig voelt in de omgeving dit kan te maken hebben met een trauma en het gene wat is gebeurt. De persoon ervaart op steeds meer plekken angst waardoor het steeds minder buiten kan komen of het gesprek aangaat met een ander.

behandelen

Om beter met een angststoornis om te gaan is meer nodig dan alleen medicatie. Een persoon moet leren wat de angst betekend en wat dit met de persoon doen, hoe het opkomt en hoe het voelt, om eerder te kunnen ingrijpen dat het minder vaak hoge angsten heeft. Voor een angststoornis is het mogelijk om EMDR te volgen, de angsten kunnen verminderen door het te behandelen als een trauma. Hierdoor verlichten de angst klachten waardoor een persoon meer stappen op andere gebieden kan zetten. Dit word vaak alleen in gezet bij trauma angsten.

Een persoon met angsten kan cognitieve gedragstherapie volgen. Hier word meer gelet op de angstklachten en de oorzaak en wat dit voor invloed heeft op uw gedrag. Door hier anders over te denken kunnen klachten verminderen. Vaak zijn het gespreksgroepen, het kan ook per persoon. In algemene lijnen is de lange termijn van een angststoornis te bepalen, de angst zorgt voor veel spanning en dit kan zorgen voor meer pijnklachten, meer maal gedachten en hierdoor minder nachtrust en een wisseling in het voedingspatroon.

Wanneer een persoon word door verwezen naar een instantie, schrijven deze de medicatie voor. Hierdoor komt een persoon nog maar weinig bij de eigen huisarts, deze heeft vaak ook niet alle informatie van de persoon en hoe het verloop is met de medicatie. De huisarts heeft minder bemoeienis met de persoon dan de instantie.

Wanneer alle angststoornissen op 1 en dezelfde manier worden bekeken, kan het zijn dat behandeling minder gepast is. Er zit een groot verschil in de angsten, hoe deze zijn ontstaan en wat het doet met de persoon. Het hoeft niet altijd trauma gericht te zijn. Hierdoor zouden er meer mogelijkheden moeten zijn in therapie en medicatie.

Het leren omgaan met een angststoornis, is dagelijks bezig zijn met het verbeteren van het inzicht, het herkennen van de angsten en het verbeteren van de mogelijkheden om het aan te pakken. Door er dagelijks mee bezig te zijn kunnen dingen veranderen. Therapie is hier vaak te kort voor met 1 uur per week, om effectief resultaat te hebben is het belangrijk 7 dagen per week hiermee bezig te zijn.

gevolgen

In veel gevallen word er alleen gekeken naar het hier en nu. De lange termijn en de gevolgen van de lange termijn voor een persoon zijn vaak moeilijk in te schatten. Een persoon kan moeilijk klachten vrij blijven wanneer er geen combinatie is van therapie en medicatie. Door alleen medicatie kan de angststoornis niet worden “opgelost”.

Een angststoornis kan ervoor zorgen dat een persoon meer plekken gaat vermijden, omdat dit te veel angsten oproept. Een persoon blijft meer binnen omdat het zich buiten niet veilig voelt. Door alleen in te zetten op anti depressiva worden klachten als vermijden, alertheid, waakzaam niet gezien en aangepakt.

Een angststoornis kan zeer negatieve gedachten geven. Het kan zeer nare herinneringen of herbelevingen oproepen. Door dit te dempen met anti depressiva leert een persoon niet omgaan met de gedachten. Hierdoor kunnen de herinneringen vaker terug komen tot de ergste angst. Hierdoor is en persoon meer verplicht de medicatie voor lange tijd te gebruiken.

Op momenten dat de angst overheerst, heeft u bijvoorbeeld last van: hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven. benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst. tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten. Een persoon kan wanneer het veel angst heeft en vaak terug komt hierdoor meer pijnklachten krijgen in het hart of meer in de spieren.

Het staat vast dat een persoon naar een 1/2 jaar chronische angstklachten heeft. Hier kan de persoon in het dagelijks leven veel hinder van onder vinden en beperkt raken in de mogelijkheden. Wanneer het chronisch is heeft een persoon veel triggers op een dag die de angst kunnen vergroten, dit kunnen geluiden zijn, woorden of geuren.

De meeste angst ervaart een persoon als het alleen is, hierdoor zijn er geen andere die kunnen helpen of ondersteunen en kan het alleen stoppen met het nemen van medicatie in de hoop dat de medicatie werkt. Het is onzeker of het wel gaat helpen waardoor signalen onnodig lang kunnen aanhouden. Door het slikken van medicatie zoals kalmeringsmedicatie, kan het zijn dat een persoon steeds meer verslaafd raakt aan het medicijn, hierdoor heeft een persoon een steeds hogere dosis nodig om de angst eronder te krijgen. Vaak is een hogere dosis minder goed mogelijk en word dit zelden voorgeschreven.

Een persoon kan de angst meer hebben weggestopt door dingen niet meer te doen of te vermijden. Wanneer het te heftig is om het nieuws te kijken kan dit worden vermeden. Hierdoor heeft een [persoon zichzelf een nieuwe gewoonte aangeleerd. Door de angsten ervaart een persoon zeer veel spanning in het lichaam. Dit kan ervoor zorgen dat een persoon een verminderde eetlust krijgt. Een bijwerking van anti depressiva is een een verminderde eetlust. Hierdoor heeft een persoon hier dubbel last van en kan dus veel afvallen.

plan

Wat zorgt er voor de angst? Wat maakt dat het zo angstig aanvoelt? Waardoor komt de angst en wat maakt het los? Heet is belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat angst voor u betekend. Wanneer u een goed beeld heeft kunt u gericht hulp vragen en de signalen herkennen om steeds eerder de angsten te kunnen stoppen.

Lees op het internet over een angststoornis bijvoorbeeld op thuisarts.nl en kijk wat u kunt doen. Kijk naar de signalen die u ervaart en wat de lange termijn gevolgen hiervan kunnen zijn, om deze te proberen te voorkomen door nu in te zetten op een aanpak. Praat met lotgenoten of ervaringsdeskundige met een angststoornis en vraag om adviezen of deel uw verhaal.

Om een angststoornis aan te pakken is het belangrijk om te leren om te gaan met het gevoel, te weten wat angst geeft en wat de mogelijkheden zijn op het moment om het te verminderen, een persoon heeft hiervoor veel inzicht nodig van de eigen angsten. Hiervoor is het belangrijk om dagelijks een dagboek bij te houden en een signaleringsplan te maken van de angst, ook is het belangrijk de fase wind storm tornado en orkaan te kennen.

Wat zijn moeilijke situaties voor u? Waar merkt u dit aan? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het minder angst op roept? Het is belangrijk om te leren minder angsten te ervaren in het dagelijks leven en hier beter mee over weg te kunnen. Hiervoor is het nodig erg gemotiveerd te zijn en er dagelijks mee bezig te zijn.

Het is belangrijk regelmatig in gesprek te gaan over de angsten en signalen die u ervaart, door het bespreekbaar te maken kunnen er andere manier worden gevonden voor het aanpakken. Door het niet te bespreken kunnen klachten meer groeien.

Het is belangrijk te weten wat een angst bui voor u betekend en hoe u hiermee kunt leren omgaan, hiervoor is het belangrijk te kijken naar vorige momenten om te leren van de angst en te kijken hoe u het toen heeft aangepakt. Door hierop een verbetering aan te brengen kunt u steeds beter overweg met de angsten.

Het is belangrijk om te werken aan uw rust en te zoeken naar mogelijkheden die kunnen helpen om meer rust te krijgen door het doen van een ademhalingsoefening, door actief te gaan sporten of door yoga of mindfullness. Houd dagelijks een positief dagboek bij met de momenten die goed gaan, wat lukt en wat een goed gevoel gaf, het boek kunt u gebruiken op momenten dat het moeilijker gaat. Met een angststoornis zijn er vaak vele moeilijke momenten op een dag.

Het afbouwen van medicatie gaat in overleg met de arts of behandelaar, stop niet in 1x want hier word u ziek van en u krijgt hoge signalen. Bouw het altijd rustig af zodat het lichaam kan wennen aan minder van de stof.

Kijk naar de mogelijkheden voor vaktherapie, dit is therapie door het maken van muziek of creatief, de vorm van de therapie is anders en het kan zorgen voor meer rust. vaktherapie.nl

Het is belangrijk meer grip te krijgen op de gedachten die u heeft en hoe deze opkomen. Door het van u af te schrijven door er over te praten en door te gaan sporten kunnen gedachten meer los gelaten worden waardoor u er meer grip op kunt hebben. Hiervoor is het belangrijk inzicht te hebben in de gedachten en signalen.

Ondanks de angsten is het belangrijk een dagstructuur aan te houden. Probeer zoveel mogelijk activiteiten te doen op een dag, het zorgt voor afleiding en het geeft een vast ritme op de dag. Hierdoor heeft u een hou vast waarop u verder kunt bouwen. Hoe meer actief u bent op de dag hoe meer vermoeid u bent in de avond hoe beter u kunt slapen.

Het is moeilijk om de angstige dingen te doen. Hoe kunt u het leuker maken voor uzelf om de angsten minder te ervaren? Bijvoorbeeld door muziek op te zetten en mee te zingen zodat u minder angst voelt opkomen. Het is belangrijk om de dingen te blijven doen om niet beperkt te raken in de mogelijkheden van het leven. Plan zoveel mogelijk activiteiten die angst geven in afwisseling met ontspannende activiteiten, hierdoor kunnen angstig momenten toch doorgaan en worden ze uitgevoerd, ze laten liggen is vaak geen optie, het veranderen dat het angstig is kan wel.