Wat is het?

Wanneer een persoon een trauma heeft meegemaakt is de persoon beschadigd in het gevoel, emoties, gedachten, vertrouwen in de mens. Het is een zeer nare gebeurtenis voor de persoon. De ene persoon uit dit anders dan een andere, sommige personen worden er heel stil van en praten nauwelijks. Na het oplopen van een trauma stort het leven van een persoon in.

Het oplopen van een trauma is een 1mailge gebeurtenis of het gebeurt over een langere tijd. Voor de persoon is het meer als alleen dat moment, de persoon blijft er elke dag last van houden. Over de gebeurtenis kan een persoon niet zomaar heen stappen, het heeft te veel impact, de persoon heeft tijdens het oplopen veel angsten ervaren waardoor de persoon het minder kan loslaten. Door de gebeurtenis piekert een persoon veel meer waardoor de persoon veel slechter slaapt en minder rust ervaart op een dag.

Het voorstellen hoe het is voor een persoon om een trauma op te lopen, is er lastig, het uitleggen hoe het is, ook. Het gaat de ergste dromen te boven, vaak is het voor de ander niet voor te stellen hoe het is om het dagelijks nog te moeten ervaren. Personen met een trauma hebben vaak last van vooroordelen, het is al een jaar geleden dat kan je geen last meer van hebben, of kan je niet over je trauma heen stappen.

Veel personen denken makkelijk over een trauma, het is verwerken en klaar. Ze vergeten hoe ernstig de persoon beschadigd is en wat voor invloed dit heeft op het dagelijks leven. Het verwerken van een trauma gaat vaak een lange tijd overheen voor een persoon hulp vraagt, de persoon moet eerst accepteren dat het er ook zoveel last van heeft dat het ook echt behandeld moet worden, daarnaast is er nog een wachtlijst, hierdoor kan een persoon dan niet direct terecht en hierdoor loopt een persoon al gauw 1 jaar met een trauma voor het kan starten.

Een trauma is chronisch als een persoon 6 maanden last heeft van de signalen van een trauma. De PTSS die behandeld moet worden is chronisch en de signalen van angst en stress ook, hierdoor is de kans op een volledig herstel vaak al minder, dan als er direct gestart kan worden.

PTSS is een angststoornis en de persoon heeft dagelijks veel lat van angsten, paniek, en of stress. De signalen kunnen met regelmaat erg hoog zijn. De persoon heeft vaak last van gedachten stromen door het hoofd, met gedachten die herhalend en malend zijn, die vaak worden overdag. De gedachten stromen kunnen als een tornado of orkaan door het hoofd gaan, waardoor een persoon meer last krijgt van lichamelijke klachten.

Herkennen

Wanneer een persoon een trauma heeft opgelopen, gaat de persoon zich vaak anders gedragen of uiten. Vele personen durven er niet over te praten en schamen zich voor wat er is gebeurt. Veel trauma worden opgelopen in de familie kring, hierdoor is het een persoon die dichtbij staat. De persoon word door het trauma minder zelfverzekerd, onzeker, meer twijfelen, minder snel contacten leggen met andere en andere vertrouwen.

De nare gebeurtenis heeft zeer veel invloed op een persoon en het verdere leven, zeker wanneer het trauma niet word behandeld. De persoon heeft dagelijks last van nachtmerries of herbelevingen die een filmpje/foto afspelen van de gebeurtenis toen, met het gevoel van toen met de angsten stress en paniek. Dagelijks de pijn en verdriet van het trauma dat is aangedaan.

Na een traumatische gebeurtenis krijgt u te maken met allerlei emoties: bang, verdoofd, geschokt, verdrietig, schuld, gefrustreerd, boos of hulpeloos. Deze kunnen met regelmaat door elkaar lopen. Een persoon denkt vaak veel meer na over dingen of de gebeurtenis, het hoofd voelt meer vol aan.

Voor een persoon is het vaak onbegrijpelijk dat het is overkomen, zeker als het een persoon is die de persoon kent en dichtbij staat en het contact altijd goed leek. Wanneer er iets gebeurt op straat zal de persoon veel angsten ervaren tijdens het buiten zijn en regelmatig achterom kijken of het wel veilig is, de persoon voelt zich veiliger in huis. Wanneer het trauma is opgelopen in huis voelt een persoon zich buiten vaak veiliger.

De persoon kan een schuldgevoel krijgen van het trauma, de persoon heeft het niet voorkomen, als ik .. had gedaan dan was het anders gelopen. Een trauma is vaak niet te voorkomen, in eens bent u beland in de situatie, totaal onverwachts, en vecht u voor u leven. Door het schuld gevoel durft de persoon er vaak minder goed over te praten.

Een persoon krijgt last van triggers, dit kunnen geuren, woorden of geluiden zijn die kunnen zorgen voor een bui of een herbeleving. De triggers van een persoon kunnen zijn harde geluiden, waarvan een persoon schrikt, het kunnen woorden zijn die met het trauma te maken hebben of geuren die een persoon herinneren aan bijvoorbeeld een ziekenhuis of persoon. De persoon heeft hier elke dag last van.

Een persoon kan minder goed inleven in een ander, heeft minder interesse in een ander (vaak vanuit depressie), het voelt minder veilig waardoor een persoon vaak door de stemmingen minder contacten heeft of kan onderhouden. Voor een persoon is het lastig alles wat gebeurt is aan de kant te zetten om een totaal nieuwe start te maken.

behandelen

Het aan gaan van gepaste hulp door middel van EMDR is een hele stap voor een persoon, het is een van de zwaarste therapieën om te volgende. De persoon moet erover durven te praten om het te kunnen gaan verwerken, moet het erkennen dat het voor een probleem zorgt in het dagelijks leven en een aanvraag doen voor de hulp. Hulp is er niet direct, de wachtlijsten zijn gemiddeld een jaar.

Na EMDR is de kans groot dat u minder last heeft van de signalen, dit is niet bij elk trauma het geval, het heeft te maken met hoe oud het trauma is, wat er is gebeurt, hoeveel trauma’s u heeft, hoe gezond u bent. Hoe meer trauma’s een persoon heeft hoe moeilijker het is om te herstellen, vaak is het gericht op verbeteren, en is volledig herstel niet mogelijk.

Wanneer de therapie start word er op het ergste stuk van het trauma in gegaan, na een sessie kan een persoon veel last hebben van gedachten die met het trauma te maken hebben, met meer nachtmerries of herbelevingen. De persoon slaapt vaak korter waardoor het meer last heeft overdag van triggers. In het begin lijkt het erger te worden met meer oplopende en hoger oplopende signalen. Dit maakt de therapie zwaar.

Naast de therapie is het belangrijk te werken aan het zelfvertrouwen en weer positieve ervaringen op te gaan doen, voor een persoon alleen is het vaak erg moeilijk om de stap te zetten het contact weer aan te gaan met andere, door de negatieve ervaring die is opgedaan. Hierdoor kan het zijn dat een persoon meer eenzaam en allen is. Probeer om de stap te gaan zetten en leuke dingen te gaan doen, die u rust geven, die u vrolijker of blij maken.

De persoon moet het dagelijks leven meer gaan plannen, om zo zo min mogelijk last te hebben van de signalen, zoals dingen die onverwachts gebeuren triggers kunnen zijn. De tijden in de supermarkt zijn vaak makkelijk aan te passen op een rustige tijd maar dit word anders als u andere spullen nodig heeft, de persoon kan vaak slecht tegen drukte. Hoe betere planning u maakt en hoe meer ritme en regelmaat, hoe beter het gaat.

gevolgen

Voor een persoon met een trauma is het naarste gebeurt wat de persoon kan overkomen, het zet het dagelijkse leven in 1 klap op zijn kop. De persoon veranderd door een trauma en moet leren leven met de “nieuwe” persoon. Voor een persoon kan het moeilijk zijn te accepteren dat het is aangedaan.

De persoon heeft minder vertrouwen in andere en kan hierdoor meer het contact gaan vermijden, waardoor de kans groot is dat de persoon in een sociaal isolement komt. Door het gaan vermijden kan een persoon er steeds meer alleen voor komen te staan en steeds verder van de samenleving komen. Door de wisselingen in stemming en de buien van hoge signalen, is het vaak lastig om te werken.

Een trauma zorgt voor veel angsten en stress elke dag. Het heeft veel invloed op het dagelijks leven en op de dingen die nog mogelijk zijn om te doen. Door de angsten komt een persoon minder vaak buiten of gaat minder snel naar iets toe omdat het al snel te druk is en te veel angsten geeft. het zorgt voor een beperking in het dagelijks leven van de persoon.

Een persoon heeft meer moeite met geheugen, concentratie en verwerken van dagelijkse gebeurtenissen. Dingen die nu gebeuren kan een persoon opslaan als herbelevingen (gedachten, detail) waardoor het veel minder word verwerkt en in herhaling in het hoofd blijft. Van een trauma word een persoon meer hooggevoelig, hierdoor kan een persoon steeds minder goed tegen prikkels.

Een persoon is meer waakzaam en alert op de omgeving en ziet in meer dingen een gevaar of voelt onveilig. De persoon kijkt vaker om zich heen om te controleren of het veilig is. Hierdoor ervaart een persoon minder rust tijdens een activiteit en bij drukte. Alert zorgt ervoor dat een persoon snel kan schrikken van geluiden.

Door de PTSS kan een persoon veel dingen verliezen, vaak heeft het een negatief effect op een relatie, hierdoor een scheiding of het lukt min der goed in de opvoeding (te zwaar met de signalen) uithuisplaatsing kinderen, een persoon kan moeilijker werken of niet meer werken, de persoon kan door een verslaving (om signalen te dempen) huis kwijt raken of schulden krijgen.

Door de dagelijkse angsten en stress die een persoon ervaart krijgt een persoon met regelmaat last van klachten als hartpijn, migraine of benauwdheid. De persoon kan meer last hebben van spanning in de spieren waardoor spieren gaan vastzitten. Hierdoor kan het zijn dat een persoon minder actief kan zijn op een dag.

Een persoon die het trauma nog niet heeft verwerkt heeft meer kan op een depressie, het is een signaal bij een PTSS en geen diagnose, de persoon heeft veel last van somber down voelen, met veel triggers en weinig nachtrust, loopt dit vaak snel op. Het komt vaak voor in periode van enkele weken tot maanden en daarna zakt het weer.

Plan

Steun een persoon met PTSS, probeer samen dingen te doen en te kijken naar oplossingen en mogelijkheden om dingen aan te pakken. Oordeel niet over de persoon en vermijd voor oordelen, vraag hoe het is voor de persoon en waarmee u kan helpen, niet elke persoon ervaart hetzelfde met PTSS, vaak is dit bij de kleine dagelijkse dingen, zoals koken of boodschappen halen kan veel verlichting brengen.

Zorg voor een nieuwe positieve ervaring in het contact en voor positieve momenten. De persoon moet opnieuw ervaren dat het contact met andere goed is, dat niet iedereen zo is. Blijf in gesprek met de persoon ook als de persoon het al vaak over het trauma heeft gehad, het geeft aan dat het er veel last van heeft. Zorg voor een luistert oor, en voor een persoon waar de persoon altijd terecht kan.

Lees op het internet over PTSS de gewone informatie, gevolgen en tips. Lees de ervaringsverhalen van persoon met de diagnose, hieruit kunt u veel informatie halen hoe het voor een persoon is om het te hebben. Ga naar een cursus of bijeenkomst voor naasten van iemand met PTSS. Lees over hoe u het gesprek kunt aangaan over trauma en waar u om kunt letten.

Ga het gesprek aan met iemand met een trauma, stel vragen om het duidelijk te krijgen. Een persoon met de diagnose kan u goed uitleggen hoe het is om het te hebben en waar u op kunt letten om dingen aan te pakken of te voorkomen. Stel vragen aan de centra die PTSS behandelen om beter aan te kunnen sluiten bij de persoon.

Het is belangrijk om een manier te vinden u te uiten, op papier door het op te schrijven, door creatief, door te sporten of door te praten. Het opkroppen en elke dag zelf verwerken, zorgt voor meer problematiek en meer piekeren. Het is belangrijk dat het iets is dat u rust geeft, voldoening en zorgt voor een positieve motivatie. Ken de signalen van een trauma, waaraan u kunt zien dat iemand het heeft, waar u op kunt letten bij vermijden of depressie.

Vraag hulp voor het trauma te verwerken, het is belangrijk om het aan te pakken zo kort mogelijk na het oplopen, hierdoor heeft u de meeste kans op een herstel. Kijk wat u zelf kunt verbeteren door te lezen over de signalen van PTSS en wat u hier aan kunt doen. Maak een plan voor de tijd dat u moet wachten voor u kunt starten met de therapie. Begin zelf al vast met bijvoorbeeld meer grip op angsten door vorige momenten en een positief dagboek of een duidelijk beeld van de problematiek met een signaleringsplan.