Behandelaar

Wat is het

In de mentale gezondheidszorg is het soms lastig gesprekken te voeren 1 op 1 of de juiste informatie te krijgen. Veelal worden gesprekken in groepen gevoerd terwijl dit niet voor iedereen de beste hulp is. In de mentale gezondheidszorg komt het vaak voor dat er weinig tot niet geluisterd word naar de persoon. Het is belangrijk dat u uw mening en verhaal kwijt kunt en u goed geholpen word.

Voor een buitenstaander zoals een begeleider of behandelaar is het lastig om inzicht te krijgen in de problematiek en signalen en deze te begrijpen om ze te kunnen aan te pakken. Dat het lastig is komt vaak door miscommunicatie en onduidelijkheid, Zo is er bijvoorbeeld geen vaste duidelijk manier die aangeeft wat de hoogte van stress is of hoe snel gedachten door het hoofd gaat. Door 1 vaste manier van uitleggen word het een stuk duidelijker en begrijpelijker

Altijd werkt overzicht en duidelijkheid het beste bij het oplossen van problematiek. Deze overzichten moet de persoon maken voor begeleiders om ze het inzicht te geven van de signalen waar u last van heeft. Vaak kent de persoon de signalen en trigger goed maar worden ze niet begrepen.Een ambulant begeleider ziet een persoon maar 1 x per week. Door 1 gesprek per week leert begeleider de persoon niet kennen. Hier gaat een lange tijd over heen voor het meer duidelijk is.

Tijdens een opname zijn er vaak veel wisselende contacten. Hierdoor is het hulp aanbod en het inzicht krijgen van signalen afhankelijk van rapportage. Rapportages worden vaak naar zoveel gesprekken geschreven, waardoor zaken worden vergeten. Duidelijke uitleg = kort en bondig = cijfers en woorden. Bedenk een makkelijke manier om signalen en de ernst ervan duidelijk te maken zoals bijvoorbeeld aan de hand van wind, storm, tornado en orkaan. Dit voorbeeld kan gebruikt worden voor stress, gedachten, pijnklachten enz. overzichten = aantekeningen = schema’s = lijsten. Waar u kort aangeeft met een getal hoeveel last u ervan had met oorzaak, gevolg en mogelijke oplossing

niet weten te handelen met een signaal, niet de kennis of de kunde te hebben, de signalen als zeuren, aandacht vragen of overdreven beschouwen. Er is een pb (persoonlijk begeleider) er op de afdeling, die de zaken hoort te regelen en wekelijks een contact moment behoort te hebben. Het is aan de PB en hoe graag deze wil dat persoon vooruit gaat, of dit ook gebeurt. Vaak is de inzet van een PB zeer minimaal.

Eerlijkheid en duidelijkheid over de situatie die u kenbaar wilt maken. het dossier kan worden opgestart als de persoon meer informatie wilt, de manier van gesprekken wilt veranderen of het wijzigen van het medisch dossier of als een jaarverslag met een samenvatting hoe het afgelopen jaar is verlopen. Het indienen van klachten heeft vaak weinig effect bij de instantie. Klachten worden vaak niet in behandeling genomen zonder pvp .

onduidelijke communicatie, uitleg word niet begrepen of niet gerapporteerd, of rapportage niet gelezen, te weinig vragen, geen vragen kunnen stellen of formuleren, onzeker persoon, geen begrip voor de signalen of diagnose, de persoon is een diagnose en geen persoon

op het moment van vragen naar een gesprek word er vaak aangeven, geen tijd, te druk, kan het later. De signalen van het moment van een bui worden over het hoofd gezien. Die juist zo belangrijk zijn in het proces en behandeling. Te weinig contact momenten, vaak 1x p.w, of te veel wisselend contact. Een opname heeft vaak hetzelfde aantal uren begeleiding als ambulant.

Gevolgen

Wanneer een begeleider stopt, komt er een nieuwe. Door de bezuinigingen komt dit steeds meer voor dat begeleiders een paar maanden werken en dan weer stoppen. Voor de persoon is dit zeer vervelend om weer opnieuw te moeten beginnen bij a van het verhaal en geen stappen te kunnen zetten naar b of c.

De nieuwe begeleider begint opnieuw en moet opnieuw beginnen door vaak slechte rapportage, wat de persoon dwingt stil te staan in de diagnose of achteruitgang. Daarnaast zorgt het ervoor dat een persoon geen andere keuze heeft dan dingen uitzoeken, onderzoeken en zelf oplossen. Een medisch dossier kan naar waarheid en eerlijkheid worden ingevuld, maar zeer vaak is dit niet het geval. De fouten in het dossier worden niet of nauwelijks aangepast. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de persoon en krijgt hierdoor niet de hulp die nodig is voor de problematiek waar de persoon last van heeft.

De hulpverleners werken alleen met gerichte vragen over problematiek. Ik wil hulp bij stress is hierbij niet voldoende. Ik heb last van stress en dit komt op in de ochtend als ik wakker word wat kan ik hieraan doen? Vragen worden vaak niet geheel begrepen en zorgen voor een niet juist antwoord of niet volledig waar de persoon iets mee kan.

Hulpverleners leren de persoon vaak niet hoe het moet signaleren en observeren van de signalen bij zichzelf en het zoeken naar oplossingen voor de signalen en triggers. Maar van de persoon word verwacht het wel te kunnen uitleggen en zo duidelijk dat het word aangepakt. Hulpverleners zien vaak de problematiek niet zelf, er word weinig gesignaleerd en geobserveerd. Hierdoor worden vele momenten niet opgemerkt.

Begeleiders zien vaak meerdere mensen per 1/2 uur en voeren meerdere gesprekken voor ze gaan rapporteren. Hierdoor is een deel van de vragen en informatie weg bij de begeleiders. Het is vaak de mening van de begeleider of hoe deze het nog heeft onthouden. Door wisselde begeleiders treed er stilstand op en komt de persoon niet toe aan behandeling. De begeleider geeft vaak aan ik ben nieuw, een reden dat er nu even niks gebeurt. Voor de persoon heeft dit gevolgen van niet aanpakken signalen en geen therapie. Door wisselend contact is er geen vast aanspreekpunt van begeleiders en moet de persoon steeds het verhaal of vraag op nieuw stellen. Het kan zijn dat een begeleider vandaag langskomt en dan pas over 1 maand weer dezelfde.

Als de Pb zeer zelden de persoon ziet betekend dit dat de persoon minder begeleiding heeft en dat er minder zaken worden geregeld. De persoon is afhankelijk van andere begeleiders die het al dan niet willen en gaan regelen of van de behandelaar. Vaak geven begeleiders aan dat zaken geregeld moeten worden met PB. Begeleiders vinden het goed wanneer een persoon 500 uur aan het schilderen is. Dit is een activiteit en de persoon is bezig. Er word niet gezien dat het bezigheid therapie is om maar bezig te zijn omdat er verder geen hulp tot stand komt.

Een begeleider tijdens een opname is vaak niet alleen een verpleegkundige. Een begeleider kan ook een activiteiten begeleider zijn of psycholoog werkend als verpleegkundige. Een begeleider heeft 5 weken per jaar recht op vakantie, daarnaast zijn er vrije dagen door feestdagen en er vallen ook gesprekken uit door ziekte of de begeleider stopt met werken. Hierdoor vallen er veel gesprekken in een jaar uit.

er is te weinig zicht op de gaande problematiek van het hier en nu en voor in de toekomst, de dag van morgen. er word zelden gewerkt aan de lange termijn om de gevolgen te voorkomen. Er word veel al gewerkt aan het hier en nu en een dag door komen.

Plan

De onderdelen van het dagboek vormen samen 1 dagboek, door dit bij te houden en het overzicht er in te vinden kunt u het makkelijker en begrijpelijker uitleggen. Het lijkt veel werk om elke dag bij te houden en in te vullen maar elke dag een 1/2 uurtje is voldoende om meer rust te vinden, meer overzicht te hebben en het duidelijker te kunnen verwoorden.

Maak aantekeningen van belangrijke zaken en of gesprekken. Schrijf gedachten van u af. Schrijf op wat goed gaat in signalen, hulpverlening en aanpak. Wat ging er niet goed? Wat wilt u hiermee? Houd dagelijks het dagboek bij met gedachten gevoel (5g). Houd dagelijks de signalen bij in een schema, leer de oorzaken en gevolgen kennen van de signalen en ze herkennen en erkennen om ze goed te kunnen aanpakken. Denk in simpele makkelijke altijd toepasbare oplossingen. Kijk terug naar eerdere momenten en hoe u deze kunt verbeteren. Wat zou u veranderen? Hoe kunt u het anders doen/ Hoe kunt u het herkennen?

Maak een week overzicht van de signalen maakt hiervoor gebruik van een schema uit het dagboek. Maak een maand overzicht van het week overzichten. Maak een jaaroverzicht van de maand overzichten. Bekijk het verloop en veranderingen en opties voor nieuwe verandering. Hoe meer overzicht u heeft, hoe meer u kunt aantonen waar u last van heeft, hoe meer gerichtere hulp u kunt krijgen.

Neem dagelijks een vragenlijst uit het dagboek die u uitschrijft. Aan de hand van de vragen kunt u meer te weten komen over gedachten of stress, de oorzaak en gevolg. Aan de hand van de stappen net als bij een 5 g schema krijgt u een duidelijk overzicht. Maak af en toe een zelftest om te kijken of er vooruit gang is of u er anders over bent gaan denken.

Bewaar alle documenten in een map, schrijf zoveel mogelijk via uw computer zodat u deze op een stick kunt zetten en bij de hulpverlener alleen maar hoeft aan te sluiten. Bewaar mails in een aparte map die u onderverdeeld op naam. Vraag de hulpverlener een duidelijk onderwerp / titel aan de mail mee te geven. Zo zijn mails makkelijk terug te vinden en houd u het overzicht.

Neem alle onderdelen van het dagboek mee naar uw begeleider. Neem ze mee naar andere hulpverleners. Alleen met overzichten en duidelijkheid op papier komt u verder en kunt u gerichter werken aan de problematiek. Blijf bij de begeleider aangeven wat de problematiek is en wat u wilt en wat u hiervoor nodig heeft. Geef het niet op u bent de enige die het beste weet wat u nodig heeft.

Wat doet de situatie met mij? Wat zijn de gevolgen? Wat moet er anders? Waarom vind u dat het anders moet? Hoe kan het anders? Wat mis ik? Informatie, gesprekken, hulp? Hoe zou dit ander kunnen? Wat zit het meeste dwars? Wat is u statement? Wat zijn de feiten uit protocollen? Wat zeggen instanties zoals rivm of GGD? Wat zij de besluiten hierover van het kabinet? Welk advies geeft de pvp?

Vul het dossier aan met een voorpagina, inhoudsopgave en een eindconclusie. Schrijf een uitgebreid verslag van de situatie wensen. Neem als eerste artikel pagina Hoe u had gehoopt dat het had kunnen gaan. Stuur het dossier door naar de behandelaar

Schrijf uw eigen. jaaroverzicht met uw bevindingen van het afgelopen jaar. Schrijf in de vorm van cliënten en niet van uit de ik. overzicht van de instantie met werkwijze en zaken die u niet goed vind gaan, geef hierbij ook aan hoe het anders kan.Een goede reden voor het schrijven van het dossier. Neem de tijd voor het maken van het dossier, het is een weekopdracht. Hoe beter u het kunt verwoorden hoe meer kans op een beter resultaat. Schrijf het dossier in de ik vorm als cliënt, als u het dossier schrijft voor de klachtencommissie.Het heeft een bewezen effect als u het probleem met een duidelijke reden en argumenten opstuurt.

Uitleg mogelijk door

 • Briefjes = met korte aantekeningen
 • Gesprek = met extra simpele uitleg die elke keer op dezelfde manier word gebruikt.
 • Mail = informatie, verslagen/ dossier
 • Pictogrammen = gebruik pictogrammen voor meer duidelijkheid
 • Pamflet/ nieuwsbrief = wekelijks met de laatste schema’s, feiten signalen
 • Billboard problematiek = groot bord met briefjes van de signalen of problematiek
 • Mindmap = kort bondig overzichtelijk in schema met 1 of 2 woorden

Start uw eigen medisch dossier.

 • afspraken = met hulpverleners , plan van aanpak
 • kort verslag = over de afspraak en wat er verwacht word aankomende week
 • uitslagen = van onderzoeken na diagnose of bloed
 • medicatie = hoeveelheid = soort = start = eind = maandoverzicht.
 • Overzichtslijst van medicatie welke verschillende medicatie u heeft gehad
 • jaaroverzicht = doelen, signalen en schema
 • diagnose = wanneer = door wie = datum = reden