behandelplan

Wat is het?

Een behandelplan, behoord het plan te zijn, wat gericht is op een juiste behandeling om te kunnen herstellen, met doelen die haalbaar zijn om dit mogelijk te maken. het behandelplan word door de enen hulpverlener anders gemaakt dan de andere, hierdoor kan het zijn dat de ene alleen ja en amen moet zeggen en de andere mogelijkheden heeft tot veranderingen.

Het opstellen van een behandelplan is vaak dat er een concept word opgesteld die word besproken en dat de persoon kan aangeven het er mee eens te zijn of niet. Er kunnen nog veranderingen in het plan plaats vinden. Sommige behandelaren doen er enkele gesprekken over om het plan op te stellen, andere hebben hiervoor 1 gesprek. Voor een persoon die start met hulp kan het raar overkomen als een behandelaar alles beslist. Het geeft een gevoel niet weten waar de persoon aan toe is en wat het mag verwachten van de behandelaar, van de hulp, van de instantie. Het geeft een verkeerde start aan het contact.

Veel behandelaren maken een plan en geven dit aan een persoon, het plan is al af en het is alleen of het kloppend is. Hierdoor is het plan al klaar en moet de persoon alleen bij het kruisje akkoord gaan. Het komt voor een persoon heel naar over als er al een plan ligt en alleen tekenen alles is. Een goed behandelplan word opgesteld met de behandelaar en de persoon samen, er is tijd voor het uitgebreid te bespreken en om wijzigingen aan te brengen. Een persoon word vanaf het begin mee genomen bij het maken van een plan en is hierdoor meer betrokken bij de eigen hulp.

Behandelen

Een persoon heeft recht op het aanpassen van het plan, het plan en een kopie hiervan en zeggenschap wat er wel en niet inkomt. Het plan behoord besproken te worden en de persoon behoord het te tekenen zodat het rechtsgeldig is. Aan een behandelplan hangt veel vast, het is een belangrijk papier voor de aankomende maanden of langer, hoe duidelijker het plan is omschreven hoe meer er vanuit kan komen en er gericht gewerkt kan worden aan de doelen. Een plan word zelden tussendoor gewijzigd, hierdoor kan het een plan zijn die jaren meegaat. Een goed plan zou elke 3 a 4 maanden moeten worden geëvalueerd om te kijken hoe ver de doelen al behaald zijn en wat anders zou kunnen.

Niet alle behandelaren nemen een behandelplan even serieus, het opstellen van doelen heeft minder effect als het doelen zijn die misschien ooit in het mega positieve kunnen gaan gebeuren. Zoals er is als jaren slecht contact met naasten, het doel dat de naasten een steunfiguur is en word, is een doel die niet realistisch is en meer narigheid oproept. Het is een groot verschil of een persoon in behandeling is bij een praktijk of in een instantie. Wanneer er meer specialisme is voor een diagnose, is er meer begrip voor de situatie en word er rekening mee gehouden. In een instantie is een persoon meer een nummer, en al snel lastig of complex.

Gevolgen

Een overleg van een behandelaar kan zijn het afgeven van het papier bespreken, maar niks wijzigen. Het is besproken en hierdoor is er een “overleg”. De persoon voelt zich niet gehoord en begrepen en hierdoor komt het erop neer dat een persoon alleen ja en amen moet zeggen tegen het plan. Een behandelplan kan een persoon het gevoel geven dat het word opgedrongen een persoon heeft er niks over te zeggen, het kan voor een persoon een trigger zijn als het vaak voorkomt, het kan als reden hebben een PTSS maar het kan ook dat het al vaak is voorgekomen en hierdoor nare herinneringen oproept. Het kan zorgen dat een persoon minder vertrouwen krijgt in de hulpverlening.

De behandelaar gaat beslissen wat goed is voor de persoon, de persoon is degene die het 24 uur ervaart, de behandelaar heeft vaak algemene kennis, de hulp is vaak algemeen en niet gericht op 1 persoon. Hierdoor weet vaak een persoon beter wat goed is en kan helpen als de behandelaar, die dit zelden kan toegeven. Wanneer een persoon veel diagnose heeft gehad, is het maken van een juist behandelplan moeilijk en bijna onmogelijk om het er mee eens te zijn. De vele diagnose geven een ander beeld van de persoon, waardoor het plan niet gericht is op de ene diagnose die er nu is maar op alle diagnose die er zijn.

Veel behandelaren maken een behandelplan voor de zorgverzekeraar, die verwacht dat er een plan is. Het plan word gemaakt, maar verder niet meer naar omgekeken en de doelen word niet aangewerkt. Het plan kan letterlijk liggen te verstoffen in de kast. Wanneer een persoon aangeeft last te hebben van bepaalde signalen moeten deze terugkomen in het behandelplan. De signalen kunnen door een hulpverleners anders worden gezien, waardoor er andere woorden staan waar aan gewerkt moet worden of voorkomen moet worden. Hierdoor is het geen plan wat op de persoon is gericht.

Plan

Het is belangrijk dat u het eens bent met het plan, hierdoor moeten er ook aanpassingen kunnen zijn, een hulpverlener kan het anders zien als de persoon, hier moet een middenweg in gevonden worden. Vaak is de middenweg er niet en moet de persoon volledig toegeven. Het is belangrijk de punten aan te geven waar u het niet mee eens bent en wat volgens u anders moet. Geef duidelijk aan waarom dit zo is aan de hand van feiten, schema.

Een persoon heeft altijd iets te zeggen over het behandelplan, het is een plan om te kunnen herstellen, daar bent u en de behandelaar voor nodig, samen kan er worden begonnen met het werken aan en het opstellen van doelen. Het plan is belangrijk voor een lange periode, hierdoor moeten doelen goed zijn en uitvoerbaar.

Stel uw eigen behandelplan op, hoe moet deze eruit zien? Wat zijn dingen voor het aankomende jaar waaraan gewerkt moet worden? Wat zijn diagnose die passend zijn? Wat zijn doelen die gesteld moeten worden voor herstel? Maak uw eigen plan bespreekbaar met de behandelaar en kijk naar de mogelijkheden.

Geef duidelijk uw wensen aan als u het liever in overleg doet met meerdere gesprekken, zodat het rustig besproken kan worden, vragen worden gesteld, het een goed gevoel geeft en er vertrouwen is in het plan. Het is belangrijk voor een goede start in de hulp dat het plan naar wens is gemaakt. Van een behandelplan behoord u altijd een kopie te krijgen, voor uw eigen administratie. Vraag hierna wanneer u dit niet heeft gehad. Wanneer u de papieren niet heeft ontvangen kunt u een klacht indienen bij de instantie, dit kan met behulp van PVP.nl of het juridisch loket.