Bel je therapeut maar. Klik, opgehangen.

Bel je therapeut maar. Klik, opgehangen.

Wat is het?

Van naasten hoopt een persoon dat deze kan helpen of een luistert oor kan bieden wanneer een persoon het moeilijk heeft of het niet lekker loopt. Voor sommige personen geld het dat de naasten een steunfiguur zijn of echt willen helpen met het herstel, maar voor vele personen met mentale problematiek geld dit niet. Hier zijn naasten meer beledigend of doen het af of het wel mee valt of geven allerlei opties wat zou kunnen maar doen zelf niks.

Herkennen

Wanneer een persoon contact zoekt omdat het niet lekker gaat op de dag en een persoon krijgt deze opmerking, dan word er aangeven dat de moeder niks kan doen voor de persoon, de persoon moet maar bellen naar een hulpverlener en dan word het opgelost of aangepakt. Hierdoor is er weinig begrip voor de situatie op de het moment en is de moeder niet tot steun.

Personen met mentale problematiek worden vaak niet begrepen in de ernst van de situatie en er is weinig begrip voor het leed dat een persoon dagelijks ervaart. Familie kan aangeven dat een persoon naar hulpverleners moet, maar hulpverleners hebben meer te doen, niet direct tijd o te helpen, het ligt aan het moment dat een persoon me het probleem zit. In de avond is er alleen de crisisdienst, overdag is de therapeut aanwezig maar heeft ook meerdere personen die geholpen moeten worden, de kans is groot dat een andere persoon word gestoord in het gesprek als er word gebeld.

Wanneer een persoon aangeeft dat het niet zo lekker gaat, is het luisteren naar de persoon het minimale wat een ander voor de persoon kan doen, het kan de persoon net wat meer rust geven, maar het kan ook omdraaien, door de woorden die worden uitgesproken, een persoon kan hierdoor van tornado naar orkaan gaan. Een persoon verliest het vertrouwen in de familie die er door dik en dun zou moeten zijn voor de persoon.

Behandelen

Wanneer een therapeut het druk heeft, wat moet de persoon dan? Als de therapeut in gesprek is of de persoon langer moet wachten op meer duidelijkheid kan het zijn dat de signalen nog meer oplopen en dat het de problematiek juist verergerd. De persoon voelt zich alleen staan in de problematiek en de mogelijkheden die er zijn. Mentale problematiek is er 24/7, een groot deel ervan is er geen hulp van de therapeut, die vaak werken van 9-5 en vaak part time zijn.

Op momenten als feestdagen zoals kerstmis of Moederdag, kan een persoon veel meer herinneringen krijgen aan de moeder en de uitspraken, hierdoor kan de dag niet gezellig of leuk meer zijn. Het geeft een naar gevoel op de dag, het kan worden getriggerd door reclame of aanplakbiljetten in een winkel, waardoor een persoon er een hele dag last van heeft.

Gevolgen

Een persoon voelt zich niet gehoord in de problematiek, ervaart geen steun van de moeder en hierdoor kan het contact steeds slechter verlopen. Een persoon hoopt op een normaal gesprek maar dat is niet mogelijk. Het komt er op neer jij bent psychisch en je moet bij hulpverleners zijn ik kan niks voor je doen. Veel naasten vinden dat ze niks kunnen doen of proberen met allerlei smoezen zo min mogelijk te doen. Wanneer een hulpverlener er niet is, moet de persoon alleen dealen met de problematiek.

Aan het moment dat het door de moeder word uitgesproken blijft een persoon nare herinneringen houden, deze kunnen regelmatig terug komen en zorgen dat een persoon minder contacten aangaat, het probleem minder bespreekt of zich minderwaardig voelt. De familie is de belangrijkste personen voor een persoon die er niet zijn op het moment dat een persoon het vraagt, het kan een trauma veroorzaken.

Een persoon belt niet voor niks, vaak heeft het al veel dingen geprobeerd en wil graag een gesprek om de signalen te verminderen of om hulp te vragen. Wanneer een persoon vaak deze reactie krijgt gaat het steeds minder hulp vragen aan familie, waardoor een persoon er steeds meer alleen voor staat. Het heeft een groot effect op de manier hoe de persoon omgaat met hulpverleners of andere personen, een persoon kan in een sociaal isolement komen.

Naasten geven vaak aan kan je dat zelf niet, kan je het weer niet of je moet het zelf doen. Een persoon ervaart hierdoor nooit steun van de ander. De persoon met hoge signalen geeft het aan en belt daarom help mij, maar krijgt negativiteit terug. Wanneer een persoon weer hoge signalen heeft herinnerd het vaak an dat het geen hulp kan vragen aan de ander. De persoon gaat iedereen af maar komt met de conclusie dat er niemand is. De persoon voelt zich meer eenzaam en alleen, het zorgt ervoor dat het probleem groter word.

Plan

Hoe vaak kan een persoon het aanhoren? Hoe vaak moet een persoon worden doorverwezen? Hoe vaak moet het niet komen vanuit familie of moeder? Een persoon is dit vaak naar 4 a 5 keer meer dan zat en het contact loopt steeds meer achteruit, het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van waar u grenzen liggen en deze duidelijk aan te geven.

Het is belangrijk te kijken of het contact wel klopt, heeft u steun van de persoon, is er wel begrip voor de sitautie? Het is belangrijk om te kijken wat u wilt met het contact. Wanneer familie het regelmatig zegt is de kans groot dat het contact niet gaat veranderen en u het niet als steunend ervaart. Het is dan belangrijk een keuze te maken wat u wilt met het contact, want op deze manier geeft het meer schade als goed voor u is.

Wanneer u niet terecht kunt bij uw therapeut kunt u nog gebruik maken van de hulplijnen of chat die er zijn voor een luistert oor. Het kan helpen het op een andere manier te bekijken of meer rust te krijgen. De persoon is vaak geen hulpverlener maar kan wel adviezen en tips geven of gewoon luisteren of praat met lotgenoten. Veel personen ervaren er steun van.

Maak een plan met dingen die wel kunnen helpen, die wel rust geven, die wel iets veranderen. Maak een signaleringsplan aan de hand van de fase wind storm tornado en orkaan. Zodat u in elke fase weet wat u kunt doen of moet doen en bij wie u terecht kunt, het geeft meer vertrouwen in een oplossing.