Wat is het

Een problematische PTSS kan komen wanneer een persoon de trauma nog niet heeft laten behandelen wanneer het te lang heeft geduurd voor een persoon hulp krijgt. Een trauma kan anders worden gezien waardoor een persoon een andere diagnose krijgt. Een persoon kan een PTSS hebben en erg rustig zijn door de spanning en stress in het lichaam omdat het vaak pijnklachten geeft. Wanneer een persoon rustig is word PTSS heel anders gezien.

2 herkennen

Een persoon met mentale problematiek kan zich op verschillende manieren uiten, de samenleving gaat vaak uit van boosheid, hoge signalen, woede, terwijl een persoon ook van allee gedachten en triggers heel stil of rustig ogenend kan zijn. De ernst van de trauma’s worden niet gezien als een persoon rustig is. De hoeveelheid en gevolgen voor het lichaam ook niet.

De PTSS kan worden afgedaan dat het weinig voorstelt dat de persoon er geen last van heeft, omdat het zo aan de buiten kant lijkt. Wanneer de trauma’s naast elkaar worden gelegd en er een duidelijk beeld van de hoeveelheid trauma’s is er een andere conclusie. Het is problematisch wanneer het het dagelijks leven gaat beïnvloeden, wanneer signalen elke dag hoog oplopen en als trauma gedachten elke dag aanwezig zijn. Het hebben van een PTSS is problematisch.

Een persoon met PTSS kan door de trauma gedachten juist meer naar het verleden gaan, hierdoor kan het voor een ander lijken of de persoon heel rustig is, maar de persoon vreet zich zelf van binnen op, de signalen zijn heel hoog. Een persoon kan vaak in hoge signalen moeilijker bewegen of praten.

Te rustig word vaak niet gelinkt met PTSS, maar veel mensen proberen de PTSS en de signalen juist niet te tonen, die houden zich in, met het gevolg dat het van binnen kookt en van buiten het eruit ziet als een rustig persoon die ergens mee bezig is. Wanneer een persoon rustig is kan het gene wat de persoon aan geeft over de signalen niet begrepen worden of niet zo worden opgevat als de persoon het uitlegt. Hierdoor komt het vaker voor ach een stressje in plaats van tornado.

Te rustig komt vaker voor dat dat een persoon erg druk is, de persoon weet dat het door van alles word getriggerd, maar houd rekening met andere personen. De persoon uit het niet omdat het dan boos word omdat de signalen zo hoog zijn. Een persoon zonder diagnose zou wanneer het boos is zich vaker uiten.

3 behandelen

Wanneer een persoon een MCPTSS heeft en te rustig is klopt er iets niet. Of de persoon heeft geen MCPTSS want dan kan een persoon niet rustig zijn door de signalen, of een persoon kan het niet uiten. De persoon kan meerdere redenen hebben waarom het zich niet uit in het gevoel of emoties, vaak omdat het onwenselijk is vanuit de samenleving. Wanneer een persoon met MCPTSS vaak herbelevingen heeft of nachtmerrie word de persoon schreeuwend wakker, dit zo elke nacht kunnen en overdag. Een persoon met welk trauma dan ook is verplicht zich in te houden en het niet te uiten, om geen gevolgen eraan over te houden, allen rustig gedrag word geaccepteerd.

Wanneer een persoon te rustig is kan het zijn dat hulp niet opgang komt er veel te weinig hulp is en dat veel niet word gezien. Het leven met een PTSS is nooit rustig. De signalen die horen bij PTSS geven al aan dat een persoon zelden zichzelf kan zijn. Wanneer er word gezegd dat een persoon te rustig is word de persoon niet geloofd, er word geen gehoor gegeven aan de problematiek en de ernst en de persoon voelt zich niet geholpen. Hierdoor kan een persoon meer weerstand krijgen naar hulpverleners.

Wanneer een persoon een MCPTSS heeft en word opgenomen kan het om de reden te stil zijn dat de persoon de behandelaar in maanden niet ziet, wanneer er een nieuwe komt die op de oude rapportage reageert waardoor er geen hulp komt. Een persoon zit letterlijk de tijd uit van een opname zonder hulp en herstel. Hierdoor kan het zijn dat een MCPTSS nooit behandel word en de persoon altijd onbehandeld blijft, wanneer er te lang word gewacht is de persoon te complex en zijn er geen mogelijkheden. Hierdoor moet een persoon zelfstandig met een MCPTSS leren omgaan.

4 gevolgen

Wanneer een persoon met PTSS als rustig word gezien, heeft dit grote gevolgen voor de behandeling en het dagelijks leven van de persoon. De signalen worden niet gezien als zeer ernstig want de persoon is rustig, de persoon kan het aangeven, maar dan word het dat de persoon overdrijft. De trauma’s worden minder behandeld omdat het voor een hulpverlener kan overkomen dat de persoon ermee overweg kan.

Wanneer een persoon rustig is word het niet gezien dat een persoon alert is op de omgeving, getriggerd word door omgeving, waakzaam is. de persoon meer gaat vermijden, depressief is. De signalen worden anders opgepakt waardoor er geen volledig juist beeld is. Zo kan stress worden uitgelegd als woede, zo kan depressie worden uitgelegd als een slechte dag.

Ik heb geen problematische PTSS, waarom heb ik er dan zoveel last van? Waarom word ik hier dan door beperkt? Waarom word het niet gezien als crisis? Waarom word er iet gekeken naar de hoeveelheid en de ernst? Hallo ik heb een PTSS. Het kan een persoon zeer veel vragen oproepen wanneer de ernst van het trauma totaal verkeerd word ingeschat. Een persoon maakt zich steeds meer zorgen over de gezondheid, omdat het niet stil blijft staan of in balans blijft. Hierdoor verergeren signalen.

Een persoon kan een schuldgevoel hebben van het trauma, door geen hulp en het verkeerde beeld is hier geen aandacht voor, dit kan ervoor zorgen dat een persoon steeds meer personen gaat wantrouwen. Door het wantrouwen kan een persoon steeds verder van de samenleving komen te staan.

Het komt voor een persoon over als dat de persoon ongeloofwaardig is, het verzin, het groter maakt als het is. Het maakt een persoon zeer onzeker over waar het last van heeft. De behandelaar geeft niet aan dat het zo is, dus overdrijft de persoon of is het echt zo? De vraag kan een persoon zeer lang bezig houden zonder uitslag.

Wanneer een persoon van rustig in een bui komt word het niet gezien dat dit al een week aan de gang is, het is vaak een opstapeling van veel triggers, weinig nachtrust, vermoeid, prikkelbaar. Hierdoor word alle opgestapeld en barst de bom.

Doordat de persoon rustig is worden hoge fase als kleiner gezien. Dit kan zeer nare gevolgen hebben voor een persoon, die dit zelfstandig moet oplossen. Het kan zorgen voor lichamelijke klachten, die nog meer gedachten oproepen en nog meer stress wat een crisis geeft en de persoon het niet meer weet.

Een trauma geeft meer schade aan de gezondheid dan alleen de trauma gedachten. Het heeft grote invloed op het dagelijks leven van een persoon. Een persoon heeft een dagelijkse strijd om een dag door te komen. De schade aan de gezondheid zorgt ervoor dat een persoon meer beperkt word in het dagelijks leven.

5 plan

Geef duidelijk aan dat u veel last heeft van de PTSS, geef duidelijk alle trauma’s door en alle trauma gedachten die u heeft, maak hiervan een duidelijk overzicht en houd de gedachten bij in een dagboek zodat het in het gesprek kan worden besproken. Geef duidelijk aan waar u last van heeft, hoe het voor u voelt en wat u graag zou willen dat ze voor u deden.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over u eigen PTSS door het starten van een eigen onderzoek naar uzelf, hoe meer u weet van uw PTSS hoe beter u het kunt uitleggen, hoe beter u het kunt aangeven, hoe gerichtere vragen u kunt stellen.

Wanneer een hulpverlener niet de PTSS kan zien zoals deze voor de persoon is komt er een verkeerd beeld het word verkeerd genoteerd, wanneer een persoon hier weg gaat en een andere hulpverlener gaat zoeken, worden de rapportage gelezen waardoor de nieuwe hulpverlener ook begint met een verkeerd beeld. Kijk naar de mogelijkheden om de rapportage uit uw medisch dossier te lezen en te laten wijzigingen.

De personen met complexe PTSS zijn vaak erg rustig aan de buitenkant, de persoon is beschadigd en heeft op veel gebieden problematiek. De persoon word niet geholpen op de andere gebieden, waardoor er altijd een trauma deel blijft hangen of een stuk beschadigd. Het is een oordeel van een hulpverlener die een persoon meer schade geven als hulp opleveren. Een persoon moet zelfstandig omgaan met de PTSS, hiervoor is het belangrijk veel te lezen over PTSS en alle signalen die erbij komen, te kijken hoe de signalen worden aangepakt en het uit proberen. Het is zoeken naar mogelijkheden die voor u kunnen helpen.

Wanneer u word behandeld binnen een mentale gezondheidszorg instelling kan het zijn dat u niet juist word behandeld, hierdoor krijgt u geen gepaste zorg en kan uw gezondheid verder achteruit gaan. Het is belangrijk opzoek te gaan naar een praktijk waar u beter geholpen word. In een instelling is er vaak weinig kennis en word veel over het hoofd gezien.

Houd zoveel mogelijk een vaste dagstructuur aan, zorg voor voldoende ontspanning door het doen van een ademhalingsoefening, kijk naar vorige momenten om te leren van buien en signalen, beweeg dagelijks zeer actief om ’s avond te kunnen slapen. Zorg dagelijks dat u hoofd voldoende leeg is, door het van u af te schrijven door te praten door te schilderen en door afleiding zoeken.