Wat is het

Met benzo’s is er een grotere kans dat de PTSS achteruit gaat. De medicatie heeft een negatieve invloed op de PTSS, hierdoor kan een persoon meer beperkt raken in het dagelijks leven. De medicatie kan zorgen voor meer angsten of een nieuw trauma. Een benzo kan angsten vergroten waardoor een persoon hier veel meer last van heeft, een persoon kan meer buien krijgen, meer paniek of een PTSS oplopen.

Benzo hebben sommige personen baat bij en het kan helpen meer rust te vinden op een dag, het kan helpend zijn bij een PTSS, maar in veel gevallen op de lang termijn is het minder effectief en kan het schadelijk zijn voor de mentale gezondheid. Een persoon gaat er vanuit dat de hulpverlener weet wat hij/zij voorschrijft en dat dit het goede is, de persoon heeft weinig medicijn kennis dus gaat uit van de psychiater. Het betreft  verslechterde algehele ernst van PTSS symptomen, significante toegenomen risico op de ontwikkeling van PTSS bij gebruik na een recent trauma, verslechterde psychotherapie uitkomsten, agressie, depressie, en middelenmisbruik. Meer informatie ntvp.nl>>

Herkennen

Benzo’s (benzodiazepine) worden vaak voorgeschreven als rustgevend medicijn voor personen met PTSS. De meeste personen weten niet dat dit kan zorgen voor meer problematiek. Hierdoor komt een persoon er veel laster achter en heeft al enige tijd benzo’s gehad. Online is het terug te vinden dat het voor veel personen op de lange termijn zeer weinig effect heeft.

Benzo’s kunnen zorgen voor angsten, het vergroten van angsten, vaker angst ervaren, hierdoor kan een persoon sneller in paniek raken. Het ervaren van meer angsten kan voor een persoon overkomen als een traumatische ervaring. De benzo’s hebben een zeer negatief effect op angsten. PTSS is een angststoornis, hierdoor een negatieve invloed op een PTSS.

Benzo worden vaak voorgeschreven en een therapie is vaak minder van toepassing. De benzo helpt tijdelijk de signalen te verlichten, maar neemt het niet weg, een persoon zou elke dag de medicatie moeten nemen ander krijgt het last van afkickverschijnselen omdat de werkzame stof niet in het lichaam aanwezig is. Benzo worden vaak voor geschreven voor de bijwerkingen, het is rustgevend en hierdoor een medicijn wat kan helpen voor de nachtrust. Een langwerkend medicijn werk meestal 12 tot 24 uur. Hierdoor kan het zijn dat een persoon meer suf of duf opstaat, dit ligt aan de dosis.

Benzo’s kunnen een averechts effect hebben op angsten en depressie, het vergroot de klachten waardoor een persoon veel meer angsten kan ervaren of meer depressieve gevoelens kan hebben. Bij langdurig gebruik kunnen de klachten chronisch worden. Voor een persoon is er geen verschil in de angsten, de persoon ervaart angsten maar kan niet het onderscheid maken of de angsten komen van de EMDR en de gesprekken, het dagelijks leven en triggers, of angsten door medicatie. Hierdoor blijft het vaak onderbelicht.

Met alleen benzo’s leert u niet omgaan met de signalen, rust vinden vanuit u zelf, beter omgaan met de stress, de medicatie verdoofd het, waardoor het niet of veel minder opkomt, benzo’s zijn erg verslavend en een persoon moet er van afkicken als het gaat stoppen. Het abrupt stoppen van de behandeling met slaap- en kalmeringsmiddelen kan gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen zoals angststoornissen, slapeloosheid, verwardheid, stuipaanval, hallucinatie en nachtmerrie. Stop nooit zelf met de medicatie doe dit in overleg met de behandelaar of arts.

Het is belangrijk deze middelen niet langer dan 2 weken te gebruiken omdat er afhankelijkheid op kan treden. Vaak word de medicatie in maanden of jaren voorgeschreven, wanneer een persoon er baat bij heeft en de klachten verlicht is dit goed, maar de klachten van een ander persoon zoals de angsten worden gezien als een angststoornis of de somberheid van een depressie, waardoor er minder zicht is op het trauma.

PTSS word vaak verward met een andere diagnose hierdoor krijgt een persoon al snel andere medicatie en word er niet meer gekeken naar de PTSS en wat passend is en wat niet. Hierdoor kan een persoon een ptss hebben maar benzo krijgen, hulpverleners weten dat het de klachten kan verergeren. Vaak word het niet gemeld bij de start van de medicatie.

Gevolgen

Wanneer het als slaapmedicatie word gebruikt, kan het zijn als een persoon stopt dat het meer nachtmerries krijgt, hierdoor kan een persoon niet inslapen en is meer wakker, een persoon ervaart meer angst om te gaan slapen. Wanneer het middel lang is voorgeschreven word het steeds moeilijk om uit zichzelf in slaap te vallen, de persoon kan niet slapen zonder.

Een bijwerking van een benzo is afname van de concentratie en geheugenverlies, met PTSS heeft een persoon hier vaak al veel moeite mee door trauma gedachten en een vol hoofd, of gedachten stromen, voor een persoon met PTSS is het dubbel op. Een persoon kan vaak al alleen door de PTSS minder concentreren en functioneren door de medicatie kan dit verder achteruit gaan.

Op de verpakking staat een sticker dat het de rijvaardigheid beïnvloed, een persoon kan veel minder snel reageren dan normaal, het is van de dosis afhankelijk. Het dagelijks leven word moeilijk al de reactie snelheid minder is en een persoon meer kans loopt op een ongeluk hierdoor, een persoon kan hierdoor meer angsten krijgen waardoor een persoon meer herbelevingen kan hebben, waardoor signalen meer oplopen.

De medicatie heeft invloed op het gedrag van de persoon, een persoon met PTSS heeft vaak al stemmingswisselingen en is prikkelbaar, hierdoor is een kleine trigger genoeg voor een bui. Dor de medicatie kan het zorgen voor agressie. Chronisch gebruik (langer dan 3 maanden) is slechts zelden een goede behandelmethode. Redenen om het chronisch gebruik terug te dringen zijn: gebrek aan bewijs voor werkzaamheid op de lange termijn, gedragsveranderingen, geheugenverlies en verslaving (wiki)

Het probleem van medicatie voor PTSS is dat het vaak verslavende medicatie is, hierdoor kan een persoon de dosis niet overslaan zonder dat er iets geks gebeurt. Wanneer het voor een bui zorgt is het belangrijk de medicatie gelijk in te nemen en te starten met ontspannen. Wanneer een persoon een keer geen medicatie neemt kan het zijn dat signalen veel hoger zijn dan normaal.

De signalen komen in 1x opzetten, het zorgt voor een bui. De medicatie dempt hoge signalen, nu komen deze harder op dan anders als het niet word genomen. Het is meer dan alleen medicatie nemen om signalen onder controle te houden. Het is belangrijk deze te kennen en te weten wat het met u doet. Het is belangrijk te leren van de signalen en hoe deze opkomen, het nemen van medicatie is een stap, het hanteren en omgaan een volgende of tegelijkertijd.

Het nadeel van medicatie is dat u niet leert zelf om te gaan met de signalen, deze worden door de medicatie gedempt. Hierdoor komen ze veel minder op en is er minder om mee te leren omgaan. Een persoon moet vaak zelf leren omgaan met de signalen.Wat kunt u leren van het moment? Hoe kunt u het de volgende keer beter aanpakken? Waar kunt u beter opletten? Wat zijn dingen die u moet veranderen? Het is belangrijk het moment te evalueren en het plan aan te passen.

Plan

Lees verhalen van lotgenoten die benzo’s hebben, vraag naar de ervaringen en zoek deze online op, probeer een duidelijk beeld te krijgen wat het voor een persoon kan doen. Het is belangrijk te weten wat u gaat nemen en voor hoelang. Overleg met de behandelaar over de mogelijkheden. Lees voor het starten met de medicatie de bijsluiter, geef aan al het een benzo is, zoek het medicijn op bij de apotheek.nl of via google. Geef aan dat u liever geen benzo’s neemt en dat u liever andere medicatie neemt. Kijk naar de alternatieven die er zijn om de problematiek van slapen en ontspanning aan te pakken, zoals afleiding zoeken, sporten en bewegen, muziek om rustig te worden, een signaleringsplan voor meer duidelijkheid in de signalen en fase wind storm tornado en orkaan om te weten wanneer u actie moet nemen.

Hoe verslaafd bent u aan de medicatie? Kunt u een keer overslaan van een lorazepam? Kunt u nog slapen zonder medicatie? Hoe afhankelijk bent u van de medicatie voor een goede dag? Het is belangrijk af en toe het uit te stellen en te kijken hoe het lichaam reageert en hiermee te leren omgaan, zodat het lichaam dit vanuit zichzelf doet. Bijvoorbeeld er staan 3 lorazepam op een dag, wat is er voor nodig maar 2 te gebruiken? Wat moet u veranderen om het er minder te laten zijn? Wat moet u gaan doen als de angsten meer oplopen? Het is belangrijk om een plan te bedenken en te kijken of het lukt. Maak om naar 1 te komen een doel.

Als u de medicatie heeft, wat is het verschil met voor de medicatie? Wat is er veranderd in de signalen? Gaat het beter of slechter? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van wat de medicatie met u doet, voor sommige personen kan het helpend zijn, maar het kan ook verslechteren, hierdoor is het belangrijk dagelijks de signalen goed in de gaten te houden en bij te houden in een dagboek en bespreekbaar te maken.

Kijk in de bijsluiter of vraag het de arts of de dosis nog genomen moet worden of u nog moet wachten. Voor de situatie is het belangrijk een plan te hebben hoe nu tijdelijk verder. Kijk hoe u in het vervolg de medicatie meer op tijd kan innemen en wat hiervoor nodig is. Zet op uw telefoon een wekker/alarm voor de tijd van medicatie inname, zo kunt u het niet vergeten in te nemen. Zet de medicatie uit in een medicijndoos voor een week. Kijk naar andere alternatieven online bij andere personen die medicatie nemen.

Check regelmatig u reactiesnelheid, bijvoorbeeld met het fietspaaltje voor het verkeerslicht, probeer elke keer bovenop vast te pakken, hoe vaak gaat dit goed? Hoe vaak was u te laat? Het zegt veel over de reactie snelheid die u heeft op het moment en of u beter moet op letten of niet. Wat zijn dingen waar u extra rekening mee moet houden? Wat zijn dingen waar u op moet letten? Wat kan het voor invloed hebben op andere signalen? Wat gaat u doen bij meer vermoeidheid overdag? Het is belangrijk om een plan te hebben en te weten wat u te wachten staat voor u eraan begint. Vraag om een eerlijk oordeel van de behandelaar.

Zie https://www.zorginstituutnederland.nl zinnige zorg PTSS