Wat is het

Chronische stress is een hoog niveau stress wat dagelijks aanwezig is en het dagelijks leven veel kan veranderen, door dat minder mogelijkheden zijn. Een persoon is door de stress erg gevoelig voor geluiden, geuren of woorden en kan hierdoor snel in een bui komen. Stress is een gevoel wat na korte tijd weer vanzelf verdwijnt, u word geprikkeld en iets te ver maar binnen een korte tijd, verdwijnt de stress. Bij chronische stress krijgt u ook deze prikkel maar verdwijnt deze niet, dit betekend dat u de gehele dag stress heeft. De chronische stress neemt vaak alleen toe, hier is het moeilijk een goede balans in te krijgen of te behouden, vaak is de stress schommelt over de dag

Chronische stress is wanneer een persoon veel stress ervaart op een dag en dit minimaal 6 maanden aanhoud. Chronische stress krijgt u niet binnen twee weken, dit heeft langere tijd nodig, onder zware omstandigheden van stress. De oorzaak van chronische stress is vaak niet verwerkte gedachten, zorgen, veel gebeurtenissen of veel problematiek. Het lichaam staat te lang in spanning en/of stress. Van chronische stress kan een persoon meer pijnklachten krijgen waardoor het invloed heeft op het dagelijks leven, het kan een persoon steeds meer gaan beperken. Personen met chronische stress hebben dagelijks last van hoge stress en stress buien, dit veroorzaakt veel andere lichamelijke klachten zoals pijnklachten.

Herkennen

Stress kent verschillende fase wind storm tornado en orkaan. Wanneer deze fase vooral bij code orkaan of tornado blijft hangen is de kans groot op chronische klachten. Die vaker en langer blijven hangen. Gewone stress wind en storm verdwijnt vaak van zelf weer door afleiding of iets actiefs te gaan doen. Bij chronische stress is vaak geen oplossing die bijdraagt aan minder stress op een dag. Chronische stress is moeilijk onder controle te houden omdat het per uur of korter kan verschillen hoe het met een persoon gaat. Het is voor een persoon lastiger om een dag te plannen omdat er geen duidelijkheid over is.

Hooggevoelige personen hebben vaker en sneller last van chronische stress, doordat ze elke dag geprikkeld en/of overprikkeld worden. De vele prikkels zorg ervoor dat prikkels meer blijven hangen, waardoor de persoon in een alertheid voor prikkels blijft. Triggers zorgen voor meer stress, dit kan door geluiden, geuren of woorden die zijn gelinkt vaak aan iets naars het lichaam geeft als reactie veel stress. wanneer triggers aanhouden kan een persoon steeds meer gestrest raken en hierdoor chronische stress oplopen. Woorden kunnen trauma gedachten oproepen waardoor een persoon met PTSS herbelevingen kan krijgen. Personen met mentale problematiek hebben vaak chronische stress, doordat zaken moeilijker zijn te verwerken of een persoon het moeilijker kan loslaten.

Wanneer chronische stress word uitgelegd, hoort men vaak alleen stress en zijn er vooroordelen van ach die stress of het valt wel mee. Hierdoor word er geen gehoor gegeven aan het leed achter de chronische stress en de gevolgen hiervan.

Chronische stress krijgt u wanneer u lange tijd in zware stress zit. De gedachten niet kunt loslaten en het niet kan verwerken zoals bij een trauma of PTSS. Met chronische stress moet een persoon leren omgaan met de dagelijkse hoeveelheid stress, dit kan door het volgen van een cursus of door meer inzicht te krijgen in de stress. In de mentale gezondheidszorg is er vaak weinig oog voor de chronische stress en lichamelijke klachten. Voor stress klachten worden vaak rustgevers voorgeschreven.

Gevolgen

Tussen de verschillende fases dit een langere tijd voor de code normaal word en u stress grenzen verlegt. Wanneer een persoon vaak de grens heeft verlegt en tornado het nieuwe normaal is geworden, krijgt de persoon meer kans op chronische stress. Chronische stress is bijna altijd hoge stress die hoog blijft.

De rust verminderd door de stress waardoor een persoon steeds moeilijker rust kan vinden. Een persoon kan een gehele dag bezig zijn met rust zoeken, vinden en behouden. Van stress kunt u ziek worden. Van stress kunt u hoofdpijn klachten of spierpijn klachten krijgen en zich daardoor minder goed voelen. Wanneer u regelmatig stress heeft en dit houd langdurig aan, enkele maanden, dan loopt u een verhoogde kans op een burn-out.

Wanneer u chronische stress heeft kunt elke dag ziek worden van de stress. Elke keer dat u stress krijgt is een opstapeling op de chronische stress en kan iedere keer net de laatste druppel zijn. Hier krijgt u dan griepverschijnselen zoals zweten, hoofdpijn, moe, verminderde eetlust.

Chronische stress zorgt ervoor dat een persoon minder mobiel is, doordat spieren vaker vastzitten of meer pijnklachten geeft. Hierdoor word en persoon meer beperkt in het dagelijks leven. Voor personen met chronische stress zijn veel dingen niet mogelijk zoals naar festivals omdat het al gouw te druk is. Een persoon is veel sneller geprikkeld en overprikkeld. Hierdoor is er dagelijks het toppunt van het stressniveau bereikt

Bij chronische stress is het vaak lastig de manier te vinden wat helpt om de klachten de verminderen, vaker helpen oplossingen niet meer of werken averechts. Chronische stress geeft vaak aan dat de klachten te lang zijn opgelopen en aangehouden zonder het an te pakken of te verbeteren. Hierdoor loopt de stress dagelijks hoog op en gaat een persoon vele stress grenzen overheen. Een persoon kan hyper alert worden op geluiden waardoor geluiden een trigger zijn en de stress dagelijks verergeren bij steeds meer geluiden.

Plan

Wat kan u helpen bij de stress? Wat kunnen u klachten verminderen? Waar heeft u het meeste last van? Welke gedachten zij hiervan de oorzaak? Welke trigger is hiervan de oorzaak? Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen in stress en wat dit met u doet. Kijk terug naar vorige momenten dat het minder ging, wat ging er minder en hoe komt dit, hoe zou u het nu aanpakken of oppakken? Leer en verbeter zo veel mogelijk van momenten als deze. Leer de code wind storm tornado en orkaan toe te passen, door extra alert te zijn op het gevoel, gedachten en signalen om de klachten te verminderen. Bent u hooggevoelig? Heeft u stress? Of heeft u chronische stress? Houd elke dag het dagboek bij om te zien of uw klachten verergeren en of u meer zwaardere stress heeft. Vul de schema’s en vragenlijsten in. Schrijf gedachten van u af. Maak lijsten met activiteiten voor gedachten en stress

Het is belangrijk om de spieren dagelijks goed los te maken door te wandelen, te rekken en te strekken. Hierdoor kunt u voorkomen dat spieren gaat vast zitten en meer pijnklachten geven. Probeer zoveel mogelijk de stress te verminderen door activiteiten die zeer actief zijn, door u leeg te bewegen, hierdoor neemt een groot deel van de stress af.

Zorg voor voldoende relaxen door ademhalingsoefening en door meer te relaxen, door afleiding zoeken mogelijk te maken en zoveel mogelijk zaken te bespreken van u af te schrijven en het te verwerken en los te laten. Zorg elke dag voor voldoende rust en beweging, start met relax oefeningen om uw rust te bevorder en ga elke dag actief buiten bewegen zoals sporten fietsen wandelen.

Blijven uw klachten van stress aanhouden? Neem dan contact op met de huisarts om het verder te laten onderzoeken en beter te kijken naar de oorzaak hiervan. Vaak ligt deze op het gebied van de mentale gezondheid, bij gedachten of gebeurtenissen die nog niet verwerkt zijn. Maak bespreekbaar wat u bezig houd wat u zorgen zijn en probeer zo positief mogelijk te zoeken nar mogelijkheden.