Een langdurig trauma zegt weinig over de PTSS en de gevolgen hiervan. Het is belangrijk te weten hoe de PTSS is op gelopen, hoe de persoon het heeft verwerkt, waar de persoon last van heeft, wat het met de persoon heeft gedaan en hoe de persoon is veranderd. Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft gehad die langdurig heeft aangehouden, heeft een persoon al de lange termijn gevolgen van een trauma. Elk trauma dat een persoon op loopt heeft gevolgen, wanneer er geen behandeling word gestart. Ook wanneer een persoon is behandeld wil het niet zeggen dat het klachten vrij is. Van een langdurig trauma is het herstel vaak erg klein omdat de persoon al te veel beschadigd is waardoor het complex is.

Herkennen

Langdurige enkelvoudig trauma = geeft dat er 1 traumatische gebeurtenis was voor een langere tijd. Langdurig getraumatiseerd op 1 manier veranderd de persoon in gedachten, gevoel, gedrag, emoties. De persoon word iemand anders en denk anders over de dingen zoals ze gebeuren. Een langdurig trauma of getraumatiseerd worden kan zorgen voor een PTSS, CPTSS of MCPTSS. Langdurig geeft aan dat een persoon flink beschadigd is ook bij 1 trauma. Een langdurig opgelopen trauma kan zelfde gevolgen hebben voor de persoon als een meervoudig trauma.

Langdurige meervoudige trauma’s = geeft aan dat het langdurig is, waarbij meerdere trauma’s zijn opgelopen. Hoe meer trauma’s een persoon oploopt, hoe meer kan op een CPTSS en MCPTSS. Langdurig trauma’s oplopen geeft aan dat een langere tijd als 1 jaar duurt, het geeft aan dat een persoon dit nog niet heeft verwerkt, hierdoor geeft het aan dat een persoon al de lange termijn gevolgen heeft van het oplopen van een trauma. Hierdoor is de kans groot dat een persoon al een PTSS heeft opgelopen.

Complex trauma = Van langdurig opgelopen trauma krijgt een persoon een complex trauma als gevolgen van de wat een trauma met een persoon doet. Een complex trauma heeft te maken met wat het met de persoon heeft gedaan. Het heeft de persoon totaal veranderd. Het trauma of gebeurtenis hoeft niet complex te zijn om een complex trauma op te lopen. De duur van het oplopen zegt veel over de complexheid van het trauma, als gevolgen voor de persoon.

Complexe PTSS geeft vaak aan dat er een storing is in zelfbeeld, relaties met anderen, het bewustzijn (aandacht, concentratie en geheugen), emotieregulatie en toekomstperspectief, gedachten gevoel, gedrag en emoties. Complexe PTSS heeft meer te maken met de verandering van de persoon dan met de gebeurtenissen. De gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het complex word en dat een persoon veranderd.

Behandeling

Complex betekend vaak niet veel goeds in de mentale gezondheidszorg. Omdat een persoon complex is, is het moeilijk te behandelen en word het vaak vooruit geschoven waardoor het meer complex word. Een persoon loopt langdurig een trauma op, in de tijd dat de persoon dit oploopt is er geen therapie of hulp om het te verwerken. De hulp komt pas wanneer de persoon het aanvraagt en dit is na de gebeurtenis. Hierdoor heeft een persoon vaak al een CPTSS voor het gaat starten met traumaverwerking.

Trauma aanpak is zeer belangrijk om de lange termijn gevolgen van een trauma te voorkomen. In de hulpverlening word een trauma nog te weinig erkent om het direct aan te pakken. Door het wachten en de wachtlijst krijgt een persoon meer last van de signalen en heeft hogere buien. PTSS word vaak verward met andere diagnose.

Gevolgen

Langdurig enkelvoudig trauma = de gevolgen van een langdurig trauma oplopen kunnen zijn dat het invloed heeft op het dagelijks leven en een persoon minder goed kan functioneren, omdat het in de nacht nachtmerries heeft of overdag herbelevingen. Hierdoor zijn er meer trauma gedachten die zorgen voor meer signalen als stress angst of paniek. Deze signalen kunnen ervoor zorgen dat een persoon meer beperkt word in het dagelijks leven. De signalen kunnen chronisch worden waardoor een persoon dagelijks meer stress, angst of paniek ervaart.

Langdurig meervoudig trauma = De gevolgen van een meervoudig trauma is dat een persoon al een PTSS heeft ontwikkeld en dat de persoon bijna alle signalen heeft. De persoon heeft nachtmerries, herbelevingen, slechte nachtrust en voeding, weinig dagstructuur, vol hoofd.

Complex trauma = Een complex trauma zorgt op de lange termijn voor meer problematiek op het gebied van contacten, werk, dagelijks leven. De persoon is zo beschadigd dat het eerst moet herstellen voor het weer de draad kan oppakken. Hierdoor kan de problematiek nog complexer worden.

Complexe PTSS = de persoon veranderd in het zijn, de persoon voelt zich zichzelf niet meer, de persoon herkent zich zelf vaak niet meer. De persoon kan meer gaan vermijden, minder personen vertrouwen, meer alert zijn op de omgeving, meer moeite met contacten aangaan en onderhouden. De persoon heeft grote kans op een depressie en sociaal isolement. De signalen lopen meer op in buien die tot crisis kunnen oplopen.

Plan

Hoeveel last heeft u van het trauma? Wat is de oorzaak ervan? Wat zijn gedachten die als eerste opkomen? Hoeveel momenten zijn er dat u herbelevingen heeft? Wat zijn dingen die totaal zijn veranderd? Schrijf dagelijks in het dagboek en houd schema’s bij om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de traumatische ervaring.

Vraag hulp voor de aanpak van het trauma, neem het dagboek met aantekeningen mee om het te verduidelijken. Praat over de traumatische ervaringen, het is belangrijk om u te uiten en het niet op te kroppen, hierdoor krijgt u er alleen maar meer last van. Door te praten verwerkt u er een deel van.

Leer omgaan met buien en veranderingen door gebruik te maken van de hileka methode, wind storm tornado en orkaan om de signalen en buien in te kunnen delen in fase en voor elke fase een manier te bedenken om deze te voorkomen of direct aan te pakken. Zorg voor voldoende rust door het aanleren van een ademhalingsoefening, afleiding zoeken en om meer te relaxen.

Leer te kijken naar vorige momenten waarop het minder ging, wat kunt u anders doen en hoe zou u het anders aanpakken? Door te leren van de momenten kunt u een traumatische ervaring beter onder controle krijgen. Om een trauma meer onder controle te houden is het belangrijk om een goede levensstijl erop na te houden, met voldoende nachtrust en op tijd gaan slapen en op staan, met 3 maaltijden pers dag en voldoende beweging om gedachten en stress te verminderen.