Wat is het?

CPTSS is een complex trauma wat vaak naar ontstaat naar meerdere trauma’s die langdurig bestaan. Het complex heeft invloed op de gedachten, het gedrag, emoties. Een persoon heeft op meerdere gebieden signalen en problematiek. Van een complexe PTSS valt vaak niet te herstellen, signalen kunnen wel verminderen. De persoon heeft meer klachten op het gebied van persoonlijkheid dan een PTSS.

CPTSS is een diagnose die een persoon vaak krijgt na dat het meerdere trauma heeft opgelopen of trauma langdurig zijn voorgekomen. CPTSS staat voor Complexe Post Traumatische Stress Stoornis. Complex is het vaak omdat het om meerdere gebieden is aangedaan en een persoon zwaar heeft beschadigd. Een persoon heeft meer kans op een CPTSS wanneer het op jonge leeftijd al een trauma heeft opgelopen wat langdurig aanhield.

De signalen die een persoon ervaart zijn hetzelfde als bij een PTSS, een persoon heeft wel meer signalen dan iemand met 1 traumatische ervaring. Het zijn vaak signalen op verschillende gebieden zoals het zelfbeeld, vertrouwen in personen en contacten. Een persoon heeft veel positieve ervaringen nodig om het weer te verbeteren. Een persoon heeft vaak meer moeite met het kijken naar de toekomst en hiervoor plannen maken en mee bezig zijn.

Een persoon met een CPTSS kan veel last hebben van het nieuws of van een tv programma als er een nare gebeurtenis in voorkomt. Het herinnerd een persoon aan de eigen sitautie, dit is erg confronterend voor de persoon. Een persoon kan hier lang last van houden op een dag. Wat het gevolg is voor een persoon is erg verschillend, een persoon kan overprikkeld raken waardoor het in een bui komt, het kan ook dat een persoon er te veel over gaat denken en maalgedachten krijgt.

Trigger

Voor CPTSS zijn triggers vaak dezelfde als voor PTSS of MCPTSS. In de diagnose zit geen verschil van trigger, het kan zijn dat een trigger bij CPTSS meer binnenkomt en veel meer losmaakt dan bij PTSS. Een persoon kan hooggevoelige zijn waardoor het eerder een bui kan krijgen of een herbeleving. Dit kan te maken hebben met wat de persoon heeft meegemaakt en de ernst ervan voor het lichaam.

Trigger bij CPTSS roepen herbelevingen op en kunnen geuren, geluiden of woorden zijn. Een persoon met een PTSS kan minder last hebben van harde geluiden, terwijl een persoon met CPTSS slecht kan tegen vuurwerk. Bij een CPTSS heeft een persoon vaak al chronische klachten waardoor een persoon gevoeliger is voor triggers. De persoon begint de dag met stress wat de gehele dag oploopt, hierboven op komt een trigger wat het sneller tot een bui kan sturen.

Herkennen

Voor ieder persoon is het anders wat de persoon triggerd en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor de persoon. Het is belangrijk om een overzicht hiervan te maken en een signaleringsplan te gebruiken om te weten hoe u het kunt aanpakken. Triggers zijn vaak ook chronisch, deze worden in de jaren vaak meer of komen vaker voor, het kunnen meer verschillende worden of verschillende gebieden of meer op 1 gebied.

Normaal komt een trigger en ervaart een persoon een tijdje meer signalen en neemt het weer af. De signalen van een CPTSS die de persoon dagelijks ervaart kunnen zorgen voor veel beperkingen en pijnklachten. Dit komt omdat personen weinig kunnen herstellen, vaak is de nachtrust onvoldoende door piekeren, malen of door een nachtmerries, hierdoor hersteld het lichaam veel minder waardoor een persoon minder uitrust aan de dag begint, na enige tijd kan dit zorgen voor meer lichamelijke problematiek.

Vaak door het trauma heeft een persoon veel trauma gedachten die te pas en te onpas komen opzetten, hierdoor ervaart een persoon overdag minder rust. Het vinden van rust kan lastig worden omdat de gedachten lange tijd kunnen aanhouden, hierdoor kan het ervoor zorgen dat een persoon meer in gedachten is dan in het hier en nu en minder andere dingen kan doen zoals bij het dagelijks leven hoort. Een persoon is dan ook vaak vermoeid en simpele dingen kunnen extra zwaar zijn.

Door vaak hoge signalen kunnen signalen chronisch worden, hierdoor staat een persoon al op met de signalen, die kunnen laag zijn maar fase 2 of al in fase 3, hierdoor moet de dag nog beginnen met al de signalen aanwezig, dit kan ervoor zorgen dat een persoon liever blijft liggen als de dag gaan starten. De hoge gedachten zorgen ervoor dat een persoon meer moet rusten, wat vaak moeilijk is en moeilijk gaat. Het kan zijn dat de persoon geen rust kan vinden en een hele dag hiermee bezig is.

Oorzaken

Een problematische PTSS kan komen wanneer een persoon de trauma nog niet heeft laten behandelen wanneer het te lang heeft geduurd voor een persoon hulp krijgt. Een trauma kan anders worden gezien waardoor een persoon een andere diagnose krijgt. Een persoon kan een PTSS hebben en erg rustig zijn door de spanning en stress in het lichaam omdat het vaak pijnklachten geeft. Wanneer een persoon rustig is word PTSS heel anders gezien.

Een persoon met mentale problematiek kan zich op verschillende manieren uiten, de samenleving gaat vaak uit van boosheid, hoge signalen, woede, terwijl een persoon ook van allee gedachten en triggers heel stil of rustig ogenend kan zijn. De ernst van de trauma’s worden niet gezien als een persoon rustig is. De hoeveelheid en gevolgen voor het lichaam ook niet.

De PTSS kan worden afgedaan dat het weinig voorstelt dat de persoon er geen last van heeft, omdat het zo aan de buiten kant lijkt. Wanneer de trauma’s naast elkaar worden gelegd en er een duidelijk beeld van de hoeveelheid trauma’s is er een andere conclusie. Het is problematisch wanneer het het dagelijks leven gaat beïnvloeden, wanneer signalen elke dag hoog oplopen en als trauma gedachten elke dag aanwezig zijn. Het hebben van een PTSS is problematisch.

Een persoon met PTSS kan door de trauma gedachten juist meer naar het verleden gaan, hierdoor kan het voor een ander lijken of de persoon heel rustig is, maar de persoon vreet zich zelf van binnen op, de signalen zijn heel hoog. Een persoon kan vaak in hoge signalen moeilijker bewegen of praten.

Te rustig word vaak niet gelinkt met PTSS, maar veel mensen proberen de PTSS en de signalen juist niet te tonen, die houden zich in, met het gevolg dat het van binnen kookt en van buiten het eruit ziet als een rustig persoon die ergens mee bezig is. Wanneer een persoon rustig is kan het gene wat de persoon aan geeft over de signalen niet begrepen worden of niet zo worden opgevat als de persoon het uitlegt. Hierdoor komt het vaker voor ach een stressje in plaats van tornado.

Te rustig komt vaker voor dat dat een persoon erg druk is, de persoon weet dat het door van alles word getriggerd, maar houd rekening met andere personen. De persoon uit het niet omdat het dan boos word omdat de signalen zo hoog zijn. Een persoon zonder diagnose zou wanneer het boos is zich vaker uiten.

Wanneer een persoon het uiten veel last heeft van de trigger en het zo verwoord, kunnen hulpverleners of andere personen er weinig mee, hierdoor kan het zijn dat een persoon zelf de bui moet doorkomen en zelfstandig moet aanpakken, wat kan zorgen voor een hogere bui of niet uit de bui komen. Voor de persoon kan het overkomen dat het niet geholpen word bij de trigger en het zelfstandig moet uitzoeken.

Doordat het herkenbaar is voor de persoon is het moeilijk het weer los te laten. Het roept herinneringen op waar de persoon liever niet over nadenkt. Het kan dat de gedachten herhalend of malend terug komen en blijven hangen waardoor een persoon er meerdere dagen last van heeft. Een persoon kan hierdoor minder goed slapen. Voor een persoon is heet veel meer dan alleen het nieuws.

Signalen

 • laag zelfbeeld, zelfvertrouwen
 • laag energiepeil of wisselend energiepeil, vechten/overleven met de signalen
 • wisselende stemmingen, moeite met het reguleren van emoties, gevoel
 • moeilijkheden in het aangaan van relaties en onderhouden, gevoelens van eenzaamheid
 • Moeilijkheden bij het opstarten van de dag, het komen op een afspraak, starten van activiteit
 • isolement van zichzelf, meer en meer gaan vermijden, schuldig voelen over de situatie
 • Regelmatig herbelevingen op een dag
 • burn-out; moeilijkheden op het werk, moeilijkheden functioneren en concentratie, moeilijkheden met focus
 • somber en periode van depressie tot suicidale gedachten
 • dissociëren – niet in contact staan met de realiteit, in het verleden zijn zoals in een herbeleving en niet in het hier en nu
 • het hoofd voelt vol met regelmatig veel druk, migraine, hoofdpijn
 • vermijden van bepaalde plaatsen en/of personen, wantrouwen van anderen
 • de wereld is een onveilige plaats, personen voelen onveilig, de plek voelt onveilig
 • moeilijkheden met slapen, nachtmerries,
 • piekeren, maal gedachten, gedachtenstromen
 • altijd op de hoede zijn, alertheid en hyperalert, scannen van de omgeving of het veilig is
 • rusteloosheid, geen rust kunnen vinden door hoge signalen
 • angstgevoelens, angstbuien, vaker angst in een week of op een dag, triggers veroorzaken angst
 • snel schrikken bij harde geluiden, bij onverwachte dingen
 • duizeligheid, misselijkheid, door de zorgen, druk in het lichaam bij hoge signalen
 • voor het ongeluk geboren te zijn , twijfelen aan de reden van het bestaan
 • het leven geen richting kunnen geven, de persoon leeft meer met de dag, overleven van een dag, moeilijkheden met plannen week of dag
 • Regelmatig pijnklachten in spieren of organen, vastzittende spieren

Behandelen

Soms te behandelen, vaak omgaan met = Langdurig/levenslang. “Na” behandeling: PTSS is het leven = Overleven. De persoon moet leren leven met de signalen en trauma’s. De trauma’s kunnen verminderd worden met EMDR. Er is een lange wachtlijst voor PTSS behandeling. De emdr voor de behandeling is hetzelfde als voor PTSS. Een persoon met een CPTSS kan onveiligheid, wanhoop, eenzaamheid en paniek, hartkloppingen, een adrenalinestoot of hyperventilatie door een trigger.

Voor een andere persoon is het niet duidelijk waar de persoon het over heeft als de CPTSS word getriggerd, wat gebeurt er met de persoon, wat zou een ander kunnen doen? Door het aan te geven wat erna gebeurt word het veel duidelijker, het zorgt voor een herbeleving, meer stress of paniek het kan oplopen tot een bui. Een persoon met CPTSS begrijp dat een persoon een trigger heeft en kan zich een voorstelling maken waar de persoon last van kan hebben. Maar het kunnen meerdere opties zijn, hierdoor is het een algemeen beeld wat de persoon heeft. De persoon kan denken aan een eigen trigger en dat de persoon hier last van heeft, op dezelfde manier.

het is belangrijk te weten wat de oorzaak van de trigger is om het te kunnen aanpakken, het is belangrijk te letten op eerdere momenten en te leren hiervan. Vorige momenten zijn een manier om beter te leren omgaan met triggers en het eerder te herkennen waardoor u er een deel van kunt voorkomen of sneller bij kan zijn.

Voor een CPTSS bestaat de behandeling uit het in balans krijgen van het dagelijks leven en om het leefbaar te houden. Van een CPTSS is een persoon vaak te veel beschadigd om van te herstellen. Een persoon is vaak jaren in therapie voor een lichte verbetering. Hierdoor is de kans groot dat een persoon gedemotiveerd raakt en het moeilijk is een balans aan te brengen en te behouden.

Wanneer een persoon te rustig is kan het zijn dat hulp niet opgang komt er veel te weinig hulp is en dat veel niet word gezien. Het leven met een PTSS is nooit rustig. De signalen die horen bij PTSS geven al aan dat een persoon zelden zichzelf kan zijn. Wanneer er word gezegd dat een persoon te rustig is word de persoon niet geloofd, er word geen gehoor gegeven aan de problematiek en de ernst en de persoon voelt zich niet geholpen. Hierdoor kan een persoon meer weerstand krijgen naar hulpverleners.

Herstel

De behandeling van een CPTSS kan lang duren, het kan lang duren voor een persoon iets merkt van een behandeling. Voor het herstellen van een CPTSS staat geen tijd het kan een jaar zijn of veel langer. Het ligt eraan wat een persoon heeft meegemaakt, hoeveel impact het heeft gehad op het lichaam, wat andere problematiek is.

Voor het herstellen van een CPTSS is traumabehandeling nodig, bij de ene persoon kan het aanslaan bij de andere persoon niet. In veel gevallen geeft het verlichting van het trauma en is het makkelijker een dag door te komen. Vaak is een volledig herstel niet mogelijk, maar er kan veel verbetering mogelijk door te leren omgaan met het trauma en de signalen.

Het herstellen doet iedereen in een andere tijd, het verwerken is niet een kwestie van de knop om en door, het heeft tijd nodig om van te herstellen er mee leren om te gaan, om het te kunnen verwerken en loslaten. Voor de ene persoon kan dit sneller zijn als voor een ander persoon. Door behandeling kunnen signalen minder op komen of beter in een balans te houden zijn, hierdoor kan het leven meer dragelijk worden.

Het herstellen van een PTSS is vaak beter mogelijk dan een CPTSS, een PTSS is vaak op 1 gebied, een CPTSS is vaak op meerdere gebieden waardoor het meer complex is, hoe meer complex hoe langer het kan duren voor een verbetering.

gevolgen

Invloed: Beheert het dagelijks leven. Gevolgen: chronische signalen + lichamelijke en mentale klachten. Werkt: geheel niet mogelijk. Veel emotionele schade

Dissociatie kan zich uiten in piekeren, dagdromen of zich leeg voelen. Wanneer iemand dissocieert, koppelt het hoofd (de ratio) zich als het ware los van het gevoel, zodat de overweldigende emoties niet gevoeld hoeven te worden. Het heeft vaak veel invloed op een relatie, waardoor deze vaak minder word en regelmatig stopt. Het zelfbeeld van de persoon word vaak negatief of ik kan het niet of het mag toch worden aangedaan. De persoon heeft vaak minder zelfvertrouwen.

Hoge signalen

Door dat een persoon meer angst heeft met het leggen van contacten kan een persoon minder contacten hebben en hierdoor minder buiten komen en zo meer depressief worden of in een sociaal isolement terecht komen. Vaak is een persoon meer eenzaam, de persoon heeft te weinig vertrouwen in anderen.

Door dat een persoon veel stress en angsten ervaart kan er een chronische spierspanning zijn in het lichaam waardoor een persoon meer pijnklachten heeft. Een persoon staat standaard in een vecht-of vluchtstand. Hoe langer het complex blijft hoe meer mentale problematiek optreed en hoe meer signalen erbij komen. Aan de hand hoelang het complex blijft worden signalen chronisch.

wanneer een persoon langere tijd alert is kan het meer last krijgen van hoge signalen, meer schrik en angst. Hierdoor kan een persoon meer personen of plaatsen gaan vermijden. Doordat een CPTSS niet meer overgaat en een persoon hier moet leren leven, een persoon veel signalen ervaart krijgt een persoon meer negatieve gedachten kan het meer uitzichtloos voelen.

Wanneer een persoon van rustig in een bui komt word het niet gezien dat dit al een week aan de gang is, het is vaak een opstapeling van veel triggers, weinig nachtrust, vermoeid, prikkelbaar. Hierdoor word alle opgestapeld en barst de bom. Doordat de persoon rustig is worden hoge fase als kleiner gezien. Dit kan zeer nare gevolgen hebben voor een persoon, die dit zelfstandig moet oplossen. Het kan zorgen voor lichamelijke klachten, die nog meer gedachten oproepen en nog meer stress wat een crisis geeft en de persoon het niet meer weet.

Behandelen

Door de aangedane trauma heeft een persoon een laag zelfbeeld en verdraaid, de persoon is niet de gene als daarvoor de “oude ik”, dit komt door de trauma die het leven van een persoon veranderen in gedachten, gevoel en emoties. De persoon gaat op een andere manier naar de wereld of personen kijken.

Wanneer een persoon met PTSS als rustig word gezien, heeft dit grote gevolgen voor de behandeling en het dagelijks leven van de persoon. De signalen worden niet gezien als zeer ernstig want de persoon is rustig, de persoon kan het aangeven, maar dan word het dat de persoon overdrijft. De trauma’s worden minder behandeld omdat het voor een hulpverlener kan overkomen dat de persoon ermee overweg kan.

Wanneer een persoon rustig is word het niet gezien dat een persoon alert is op de omgeving, getriggerd word door omgeving, waakzaam is. de persoon meer gaat vermijden, depressief is. De signalen worden anders opgepakt waardoor er geen volledig juist beeld is. Zo kan stress worden uitgelegd als woede, zo kan depressie worden uitgelegd als een slechte dag.

Ik heb geen problematische PTSS, waarom heb ik er dan zoveel last van? Waarom word ik hier dan door beperkt? Waarom word het niet gezien als crisis? Waarom word er iet gekeken naar de hoeveelheid en de ernst? Hallo ik heb een PTSS. Het kan een persoon zeer veel vragen oproepen wanneer de ernst van het trauma totaal verkeerd word ingeschat. Een persoon maakt zich steeds meer zorgen over de gezondheid, omdat het niet stil blijft staan of in balans blijft. Hierdoor verergeren signalen.

Een persoon kan een schuldgevoel hebben van het trauma, door geen hulp en het verkeerde beeld is hier geen aandacht voor, dit kan ervoor zorgen dat een persoon steeds meer personen gaat wantrouwen. Door het wantrouwen kan een persoon steeds verder van de samenleving komen te staan. Het komt voor een persoon over als dat de persoon ongeloofwaardig is, het verzin, het groter maakt als het is. Het maakt een persoon zeer onzeker over waar het last van heeft. De behandelaar geeft niet aan dat het zo is, dus overdrijft de persoon of is het echt zo? De vraag kan een persoon zeer lang bezig houden zonder uitslag.

Een trauma geeft meer schade aan de gezondheid dan alleen de trauma gedachten. Het heeft grote invloed op het dagelijks leven van een persoon. Een persoon heeft een dagelijkse strijd om een dag door te komen. De schade aan de gezondheid zorgt ervoor dat een persoon meer beperkt word in het dagelijks leven.

Trigger

De gevolgen voor een trigger bij CPTSS kan zijn dat een persoon een herbeleving krijgt van het moment van het oplopen van de CPTSS in gedachten, gevoel en emoties. Bij een PTSS gaat dit vaak vanzelf weer weg of met rust zoeken of juist actief bezig zijn. Bij CPTSS kan het vaak lang duren voor de gedachten ergens rust hebben gevonden, voor de persoon het door heeft dat het een herbeleving heeft, gedachten kunnen erg snel door het hoofd gaan waardoor een persoon even niet weet wat te doen en hierdoor niet direct in actie kan komen.

Bij CPTSS blijven gedachten veel hangen en zorgen voor veel piekeren en malen, dit kan erg onzeker maken en zorgen voor meer gaan vermijden van plaatsen of personen. De persoon kan een gehele dag bezig zijn de gedachten te stoppen en vele dingen hebben geprobeerd wat niet heeft geholpen, het is hierdoor extra zwaar op een dag.

Vaak is het niet 1 ding wat helpt, het is erg wisselt of het helpt, soms wel soms niet, hierdoor zijn er vele mogelijkheden nodig om de buien te stoppen. Wanneer een bui niet wil stoppen kan het overgaan in een paniek bui. Rust vinden is dan vaak niet mogelijk en de stappen volgen die gedaan moeten worden voor rust is minder in het hoofd.

Omdat de persoon niet echt meer rust ervaart als voor de CPTSS is het voor een persoon steeds moeilijker om de triggers aan te kunnen, de persoon moet veel grenzen verleggen met steeds hoger wordende signalen en gevolgen zoals pijnklachten. De persoon kan hierdoor steeds minder rust ervaren in het dagelijks leven, wanneer een persoon slecht slaapt, heeft dit extra invloed op een dag.

Door hoge signalen van een trigger kan de dagstructuur veranderen, het eetpatroon, het dagelijks leven, activiteiten, contacten. De persoon leeft vaak met de dag en het is een dag doorkomen en overleven met alle triggers die er zijn en hier een manier voor bedenken om ermee om te gaan.

Plan

Onderzoek

Hoe kunt PTSS leefbaar houden? Wat denkt u dat u PTSS verloopt voor over 1 jaar? Welke klachten zullen dan verergerd zijn? Wat kunt u er nu aandoen om het te beperken? Vraag hulp bij de aanpak van de cptss. Vraag een verwijsbrief en laat u plaatsen op de wachtlijst. Houd rekening met de tijd die hiervoor staat en hoe gaat u die doorkomen? Wat kunt u doen om meer duidelijkheid voor u zelf te krijgen van de CPTSS?

Houd dagelijks de signalen bij en hoe deze stand houden, nemen ze toe, wat is de oorzaak hiervan? Wat kunt u er aan doen? Schrijf dagelijks in het dagboek met gedachten, schema en overzichten. Hoe meer overzicht hoe meer oplossingen er te vinden zijn. Kijk naar de mogelijkheden om te gaan werken aan het zelfvertrouwen, of het verminderen van klachten, door een cursus, of door te gaan sporten. Zorg voor voldoende ontspanning en relaxen en doe dagelijks een ademhalingsoefening.

Hoe kunt u chronische klachten voorkomen en wat kunt u hieraan doen? Veel klachten kunnen worden voorkomen wanneer u er dagelijks mee bezig bent om het inzicht te verbeteren of door stress aan te pakken. Leer buien beter kennen door meer inzicht in te krijgen met de code wind storm tornado en orkaan. Maak een eigen overzicht wat de code voor u betekend en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en wat de gevolgen zijn. Door alert te zijn op de code en gebruikt te maken van afleiding zoeken en vorige momenten kunt u buien beter onder controle houden.

Geef duidelijk aan dat u veel last heeft van de PTSS, geef duidelijk alle trauma’s door en alle trauma gedachten die u heeft, maak hiervan een duidelijk overzicht en houd de gedachten bij in een dagboek zodat het in het gesprek kan worden besproken. Geef duidelijk aan waar u last van heeft, hoe het voor u voelt en wat u graag zou willen dat ze voor u deden. Verzamel zoveel mogelijk informatie over u eigen PTSS door het starten van een eigen onderzoek naar uzelf, hoe meer u weet van uw PTSS hoe beter u het kunt uitleggen, hoe beter u het kunt aangeven, hoe gerichtere vragen u kunt stellen.

Houd zoveel mogelijk een vaste dagstructuur aan, zorg voor voldoende ontspanning door het doen van een ademhalingsoefening, kijk naar vorige momenten om te leren van buien en signalen, beweeg dagelijks zeer actief om ’s avond te kunnen slapen. Zorg dagelijks dat u hoofd voldoende leeg is, door het van u af te schrijven door te praten door te schilderen en door afleiding zoeken.

Structuur

Met een CPTSS is het belangrijk om een vaste structuur te hebben op een dag, dat u dag veelal hetzelfde eruit ziet als een vast ritme. Hoe minder onverwachte dingen gebeuren hoe minder triggers u ervaart op een dag. Hoe meer het is gepland, hoe rustiger het is op een dag. Hoe meer u op vaste tijden gaat slapen hoe meer uitgerust u opstaan. Hoe meer manieren u heeft om de signalen aan te pakken door het zoeken van afleiding of door te gaan sporten hoe meer balans u kunt krijgen in de signalen.

Structuur in het leven brengt rust, het geeft duidelijkheid, u weet wat u kunt en gaat verwachten, u kunt dingen voorbereiden die komen gaan. Structuur kan helpen bij het behalen van doelen, het positief blijven kijken naar de toekomst en een plan maken voor de toekomst. Structuur zorgt voor een gezonde basis om te kunnen herstellen van de problematiek, het begint met voldoende eten, op tijd op staan op tijd de dag starten en op tijd gaan slapen.

Met een CPTSS is een persoon vaak futloos of moe, om dit te doorbreken door meer structuur aan te brengen kan het gevoel verminderen, u bent actief bezig, waardoor het voedingspatroon en het slapen verbeteren. Hoe meer u bent uitgerust hoe meer u weer aankunt. Bouw een planning rustig op met steeds een paar activiteiten in een week meer en let goed op wat dit met u doet. Wanneer het te veel is neemt u een stapje terug, gaat het goed probeer iets nieuws.

Trigger

Hoe u de trigger van CPTSS moet aanpakken ligt eraan wat het met u doet, hoe het opkomt en wat u op het moment ervaart van uw trigger. Het is belangrijk op een rustig moment de trigger beter te bekijken en een signaleringsplan te maken om te weten hoe u het kunt herkennen en kunt aanpakken op het moment.

Het is belangrijk erkenningspunten te zoeken waaraan u het kunt herkennen dat het fase 2 of 3 is, deze punten kunt u gebruiken voor het direct in actie komen zodra het beeld er is. Door het vaak te oefenen kunt u dit steeds eerder waardoor u eerder kunt starten.

Het is belangrijk te weten wanneer u in actie komt, dat het gaat werken en het blijven uitproberen van nieuwe mogelijkheden. Maak een overzicht van activiteiten die kunnen helpen, geef hierbij aan in welke fase en wat de combinatie is wat heeft geholpen, schrijf op wat niet heeft geholpen en wat dit met u deed. Zo krijgt u een duidelijker beeld van mogelijkheden die werken.

Een trigger kan verminderen door te gaan sporten en de emoties en gevoelens er letterlijk uit te sporten, het kan helpen actief muziek te gaan luisteren en mee te zingen, het kan helpen een ontspanningsoefening te gaan doen om meer controle te hebben op de ademhaling. Zoek mogelijkheden die altijd kunnen om signalen te ver,minderen, voor zowel in huis als buiten.

Een trigger verminderd door erover te praten door erover te schrijven, het kan aan de hand van een vaste methode of door het opschrijven wat u voelt. Vaak gaat het schrijven in een bui makkelijker dan het praten en het uiten. Kijk naar andere creatieve mogelijkheden om gedachten te veranderen door te stippen, strepen of een schilderij te maken.

Hoe kunt u het de volgende keer beter uitleggen of duidelijker maken voor een ander waar u last van heeft? Wat er met u gebeurt wanneer u getriggerd bent? Het is meer duidelijk als u het heeft over de signalen die u ervaart, hier kunnen meer personen iets meer en het geeft duidelijker aan wat er moet gebeuren. Maakt hiervoor een overzicht van de signalen en maak deze bespreekbaar.

Maak een duidelijk beeld welk nieuws of programma’s u wel kunt kijken en welke erg kunnen triggeren, het is belangrijk om er rekening mee te houden om niet overprikkeld te raken. Het is belangrijk om niet te veel van de programma’s te kijken en/of te veel achter elkaar. Sla sommige programma’s over al het een twijfel is.

Wanneer het een grote trigger is van de persoon, kan het vaker voorkomen als de persoon nieuws kijkt of nare gebeurtenissen leest in de krant. Het is belangrijk om het door te geven aan naasten en hierover het gesprek aan te gaan, geef hierbij aan wat een ander zou kunnen doen in de situatie als u getriggerd bent en wat de persoon zeker niet moet doen.

Voor een persoon is het belangrijk te weten wat er gebeurt na de trigger, wat zijn de gevolgen, wat kan een persoon doen? Waar heeft de persoon last van? Wat zijn dingen die tijdelijk minder gaan? Het is belangrijk een actieplan klaar te hebben zodat de persoon direct kan handelen om grote gevolgen te beperken, dit kan door de signalen in te delen in de fase wind storm tornado en orkaan.