Wat is het

Bij autisme heeft een persoon vaak moeite met sociaal of persoonlijk contact. Bijvoorbeeld moeilijk vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden. Een persoon met PTSS vermijd meestal de persoon of personen of de situatie en is liever alleen omdat het dan rustiger is en niet veel word geprikkeld. Contacten leggen is vaak lastig doordat er minder vertrouwen is in mensen.

Autisme heeft vaak moeite om te begrijpen wat een ander van u verwacht. Wat een ander denk over de persoon is belangrijk om te weten voor meer duidelijkheid. Het maakt een persoon onzeker en nerveus. Hierdoor kunnen ook bij PTSS sneller signalen oplopen. Voor beide diagnose is het belangrijk om duidelijkheid te hebben en te weten wat de persoon kan verwachten. Hoe meer onzeker het is hoe meer prikkels, stress of drukte in het hoofd.

Herkennen

Een persoon met autisme kan niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen. Een persoon met PTSS heeft hier vaak moeite mee door het gene wat is gebeurt en is aangedaan. Weinig aandacht voor de ander. Bij beide diagnose komt het voor, bij ptss komt dit door de trauma die hebben gemaakt dat de samenleving of personen naar aanvoelen. Voor autisme vragen minder in een gesprek, vinden het lastig met het gevoel om te gaan. Geen oogcontact maken, dus langs iemand heen kijken.

Geld voor beide diagnose. Voor iemand met PTSS is het niet meer vertrouwd recht in de ogen te kijken van een persoon, het geeft een naar gevoel. Een persoon met autisme kan door onzekerheid als een ander kijken terwijl het praat. Personen met PTSS vermijden om niet herinnerd te worden aan de trauma gedachten. Een persoon met autisme vermijd vaak om minder geprikkeld te worden.

Een persoon met autisme praat niet graag over koetjes en kalfjes maar heeft liever een serieus gesprek of een gesprek waarmee de persoon door kan. Bij PTSS is het vaak een trigger wanneer er over koetjes en kalfjes word gesproken en niet volledig word ingezet op hulp.Eerlijkheid daar houden beide diagnose van, beide kunnen zeer slecht tegen onrecht en of oneerlijkheid. Het kan zorgen voor buien of hoge signalen van 0-100.

Interesse voor andere is bij PTSS minder omdat het het trauma is aangedaan een persoon minder voelt en hierdoor minder gezelligheid ervaart. Bij autisme willen personen graag alleen zijn of met rust gelaten worden zodat ze door kunnen. Het is moeilijker in te beelden hoe het met een andere persoon gaat. Autisme en PTSS kunnen de focus leggen om 1 onderwerp helemaal uit te kammen. De persoon weet vaak veel van 1 onderwerp en vind het leuk hiermee bezig te zijn. Voor PTSS is het vaak een manier van afleiding in de trauma gedachten.

Gevolgen

Sociaal contact voor beide diagnose kan het contact moeilijk zijn aan te gaan of het contact te onderhouden. Omdat een persoon vaak getriggerd word kan een persoon meet andere gaan vermijden. De kans is bij beide diagnose groot op een depressie of sociaal isolement. Het probleem met diagnose is dat een persoon er vaak te veel krijgt, ze hebben veelal dezelfde signalen, maar door trauma niet te behandelen word een persoon zeer beperkt in het dagelijks leven, het leven met een trauma is bijna niet mogelijk door herbelevingen.

Een onbehandelde PTSS zorgt ervoor dat een persoon zelf moet leren omgaan met de signalen en met het dagelijks leven. Aan de hand van de hoeveelheid trauma’s en de ernst ervan kan het zeer schadelijk zijn om het niet te behandelen voor het leven van een persoon, die steeds meer beperkt raakt.

Plan

Bij autisme nemen persoon dingen letterlijk. Voor veel personen met PTSS gebeurt dit omdat het makkelijk is het te overzien. Het gene wat word uitgesproken is zo, anders had het anders gezegd moeten worden. Het is makkelijk om het letterlijk te nemen want het is begrijpelijk. Voor beide diagnose geld dat praten in een groep of het zijn in een groep erg moeilijk is.

De personen hebben liever 1 op 1 contact, een groep word al snel te druk en een persoon word hierdoor meer getriggerd. Personen met autisme zijn vaak een gemakkelijker slachtoffer van pesterijen en allerlei vormen van misbruik. Hierdoor kan een persoon een trauma oplopen, door het moeilijker verwerken kan een persoon PTSS krijgen. De angst en het trauma kan worden behandeld met emdr.