cptss vs cptss

Complex kan zijn op meerdere gebieden of door verschillende klachten die een persoon heeft, chronisch zegt meer over de tijdsduur en de lange termijn gevolgen. Complexe klachten zijn vaak ingewikkeld en moeilijk aan te pakken, chronische klachten zijn vaak makkelijker te verminderen of beter in balans te houden. De beide termen worden vaak door elkaar gebruikt en gedaan of er geen verschil in zit, dit maakt het erg lastig te begrijpen.

Herkennen

Chronisch gaat over signalen, tijdsduur en de lange termijn. Complex gaat over meerdere gebieden, op verschillende manieren. Beide soorten PTSS kunnen worden opgelopen op dezelfde manier, hierin is geen verschil, ook in de signalen is geen verschil. Chronisch PTSS kan complex zijn, complexe PTSS kan een chronische PTSS worden.

Chronisch PTSS kunnen meer zeggen over de lange termijn gevolgen die een persoon heeft van de PTSS. De klachten houden meer dan 6 maanden aan om het chronisch te noemen, de klachten zijn vaak de gehele dag aanwezig. Chronische klachten kunnen zijn meer stress of angsten die hoger oplopen tot buien. Van chronische PTSS kan een persoon vaak niet herstellen en moet leren omgaan met de signalen. De persoon kan dit doen door het volgen van een cursus.

Complex kan zijn omdat personen meerdere soorten trauma’s hebben of verschillende soorten klachten die met de PTSS te maken hebben zoals CPTSS of MCPTSS. Complex word vaak aangeven wanneer een persoon meerdere klachten heeft om meerdere gebieden. Complex heeft meer te maken met de impact die het trauma op u heeft het gevoel achter het trauma, de schade die is opgelopen. Complexe klachten kunnen vaak door elkaar lopen waardoor een persoon gedachten stromen krijgt. Vaak lopen chronische klachten minder door elkaar heen. Het kan wel invloed op elkaar hebben

Behandeling

Beide klachten zijn moeilijk te behandelen, chronisch is er vaak op gericht klachten meer in balans te krijgen, complex is vaak 1 onderdeel waardoor andere stukken meer blijven liggen. Beide PTSS kunnen worden behandeld met EMDR of traumatherapie, voor beide staat niet vast hoeveel een persoon ervan hersteld of welke restverschijnselen de persoon eraan overhoud.

Complex binnen mentale gezondheidszorg geeft vaak aan dat een persoon minder goed geholpen word, het is complex en te moeilijk om aan te pakken, vaak komt hulp moeilijker tot stand. Doordat de wachtlijst erg lang is hebben de meeste personen al een chronisch trauma wanneer ze beginnen met de intake. De signalen zijn al veel hoger als bij de aanmelding.

Een wachtlijst kan zorgen voor een chronisch trauma als een persoon meer dan 6 maanden op een wachtlijst staat. Een persoon is nog niet geholpen met de signalen waardoor die meer vast blijven zitten. En steeds meer aanwezig zijn. Een wachtlijst kan zorgen voor een complex trauma wanneer een persoon meerdere dingen meemaakt of wanneer een persoon meer dingen link aan het trauma en hierdoor meer dingen bijvoorbeeld gaat vermijden.

Gevolgen

Door chronische PTSS kan een persoon meer lichamelijke klachten krijgen zoals meer krampen of meer pijnklachten. Door de pijnklachten kan een persoon minder bewegen en functioneren. De pijnklachten kunnen toenemen en kunnen ervoor zorgen dat een persoon dagelijks pijn heeft en dit kan in combinatie.

Door complexe PTSS kan een persoon meer op elk gebied klachten hebben en hierdoor een andere persoonlijkheid aannemen, meer gaan vermijden, meer andere soorten problematiek krijgen dan mentale problematiek zoals schulden.Wanneer chronische signalen worden gezien als complex worden ze vaak minder goed behandeld. Wanneer complexe signalen als chronisch worden gezien, worden ze niet behandeld maar hooguit verlicht.

Bij zowel complex als chronisch en zeker in combinatie gaat het dagelijks leven van een persoon achteruit en kan een persoon niet meedraaien in de maatschappij. De persoon heeft heel de dag last van triggers in woord trigger, geluiden of geuren waardoor een persoon overprikkeld is en snel herbelevingen an krijgen.

Plan

Lees over complexe en chronische problematiek online en bekijk de verschillen, er zit wel degelijk een verschil tussen. het is belangrijk wanneer u de problematiek uitlegt dat het beide juiste hoort. Lees erover bij ervaringsdeskundige zijn hebben ervaring met chronische en complexe problematiek en kunt u vele vragen stellen. Ervaringsdeskundige zijn specialist op dit gebied.

Welke PTSS heeft u? Is het van de lange termijn of op meerdere gebieden? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de PTSS die u heeft om een juiste aanpak te krijgen, vaak word EMDR ingezet voor behandeling van het trauma, maar minder gekeken naar de andere signalen. Chronische klachten kunnen worden verminderd met bijvoorbeeld meer sporten zoals de stress er letterlijk uit boxen. Complexe klachten hebben vaak meer nodig en moeten worden behandeld met therapie.

Vind een manier om met beide te leren omgaan door het in te delen in fase, zo wind storm tornado en orkaan, hoe meer inzicht u heeft in de verschillende fase hoe beter u er controle op heeft. Houd voor beide een dagboek bij met de signalen die u dagelijks ervaart, voor het opschrijven van de gedachten om ze meer los te laten, voor vragen die u heeft aan een arts. Door het voor u zelf meer inzichtelijk te maken geeft het meer mogelijkheden om het aan te pakken en het uit te leggen.