crisis noodplan

Wat is het?

Het plan is voor iedereen gemaakt om toe te kunnen passen in buien of in crisis, voor signalen en voor meer rust. Het plan is gemaakt voor de persoon in crisis en voor de naasten als een simpele richtlijn waar crisis mee kan verminderen. Het plan kunt u aanpassen naar 4 goede punten die voor u helpen. Het crisis noodplan kunt u als een voorbeeld gebruiken.

Het crisis noodplan is geschreven voor iedereen die regelmatig buien heeft, last van oplopende signalen en of een crisis heeft. Met het plan kunt aan de hand van 4 stappen leren om signalen in een korte tijd te verminderen. Door te letten op signalen en de oorzaak kunt u veel van de crisis voorkomen. Het maken van een crisisplan is erg belangrijk voor de persoon, zo deze weet de volgorde om zelf weer de rust te vinden en of direct actie te ondernemen

Herkennen

Het schema is gemaakt al een richtlijn die u keer op keer kunt gebruiken in stress of een bui, om deze te laten afnemen en te voorkomen dat het een crisis word. Het plan kan helpen en ondersteunen bij het makkelijker rust vinden, ook in kleinere buien. De 4 stappen zijn een richtlijn voor het onder controle houden van gedachten, deze te kunnen parkeren en verandering kunnen aanbrengen.

Door te letten op de emoties die u heeft weet u vaak hoe u deze kunt verminderen. Door te blijven hangen in emoties worden deze alleen maar erger. De emoties zijn vaak makkelijk te herkennen alleen het voelen opkomen van de emoties is vaak lastiger. De persoon reageert pas als het hoge emoties zijn.

Het crisisnoodplan is een standaard volgorde van het behandelen van een crisis. Door 4 simpele stappen te doorlopen en deze met regelmaat te oefen leert u een manier om weer de rust te vinden in een crisis. Door dit regelmatig te oefenen kunt u het sneller stop zetten of verminderen. Door de 4 stappen op te volgens in geval van nood weet u alle signalen, triggers, de emoties en heeft u geprobeerd de rust terug te vinden. Het is belangrijk om een plan te maken, om de persoon goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Het is belangrijk de signalen te kunnen herkennen, erkennen en er na kan handelen. Door de 4 stappen regelmatig te oefenen in kleinere buien kunt u deels van de crisis voorkomen. Door regelmatig het plan te nemen in minderen buien leert u het effect van het plan kennen en weet u waar u het kunt aanpassen om te verbeteren.

Behandelen

Bang De emotie bang is vaak getriggerd door iets wat een persoon bang maakt. Boos De emotie boos is vaak omdat situaties niet zijn uitgesproken of nog niet zijn verwerkt. Bedroeft Bedroeft is een persoon vaak wanneer het niet gehoord word of er geen aanpak komt. Blij Blij is een emotie die steeds minder voorkomt wanneer signalen hoger oplopen en vaker voor komen bij personen in de mentale problematiek.

Door te kunnen signalen kunt u de 5g invullen en hiermee meer duidelijkheid geven wat de oorzaak is voor het vinden van een oplossing. De 5g zijn gedachten, gedrag, gebeurtenis, gevoel, gevolg. Gedachten zijn veelal de oorzaak van een crisis, zeker wanneer een persoon traumatische ervaringen heeft komen gedachten te pas en te onpas opzetten. De vastzittende gedachten laten vaak moeilijk los, waardoor er meer een opstapeling word van gedachten. gedrag is vaak een uiting van de crisis wat vaak in het extreme is. dit heeft veel al met de gedachten en de gebeurtenis te maken. gebeurtenis kan een oorzaak zijn van een crisis wanneer een persoon getriggert word door een situatie, het heerinningen laat oproepen aan een nare situatie. gevoel is vaak beïnvloed door de gedachten en de signalen die u heeft. Het voel is vaak niet geheel passend bij de situatie. gevolg is vaak dat de persoon niet weet hoe het de crisis kan verminderen of kan aanpakken. De persoon komt vaak niet zelfstandig uit een crisis.

Gevolgen

Het aanleren van de stappen kan enige tijd kosten om het goed onder de knie te krijgen. De signalen die u heeft moet u goed kennen en kunnen voelen opkomen. Door alert en op tijd te reageren kunnen buien verminderen. Het noodplan helpt u door een crisis en deze te verminderen door 4 stappen. Deze stappen zijn simpel en kort, hierdoor makkelijk te onthouden en hoge fase. Doordat een persoon het moet aanleren is het iets wat niet direct in te zetten is en een groot effect heeft.

Om het plan te kunnen gebruiken moet een persoon de stappen kennen in een hoge fase, dit kan alleen wanneer een persoon dit in het hoofd stampt, de persoon denkt minder na over stappen zetten als het in een hoge fase zit, door het stampen zit het diep geworteld met een kans dat u eraan denkt in de fase. In een crisis kan het last zijn de 5g te benoemen omdat u hier diep en langer over moet nadenken. In de praktijk is een korte update van gebeurtenis, gevoel en gevolg het belangrijkste.

Plan

Maak een crisis noodplan en leer de 4 stappen uit uw hoofd. Oefen met buien van stress om de stress beter aan te pakken door te letten op de signalen. Hoe beter u een bui aankunt hoe minder vaak deze voorkomt, hoe minder vaak er een crisis voorkomt. Maak het overzicht met u eigen punt zo kort om gelijk op in 4 korte stappen. Neem het er elke keer bij als u zich minder goed voelt of meer stress of dreigt in een bui te raken. Loop de 4 stappen door en u vind meer rust.

Maak een signaleringsplan, met daarin het signaal wat de crisis heeft veroorzaakt. Schrijf zoveel mogelijk op wat u er aan kunt doen en hoe u dit merk. Probeer het te herkennen bij wind of storm. Met het plan kunt u leren een crisis te herkennen en te voorkomen. Maak een afleidingsschema met 10 punten wat u kunt doen om crisis te voorkomen bij stress ga ik …. bij tornado ga ik … Kijk de dag terug naar de crisis. Hoe kwam het dat het zover kwam? Wat is ervoor gebeurt? Hoe had u het kunnen stoppen? Probeer zoveel mogelijk te leren van de crisis en zoek naar oplossing wat u de volgende keer anders zou doen.

Schaf een crisistelefoon aan, het nummer wat u geeft aan naasten of vrienden , als hiermee word gebeld is het crisis, anders met uw andere telefoon. Bel de crisisdienst en leg de situatie uit. Heeft u suïcidale gedachten? Bel met NL: 113 via 0800-0113 BE 1813. Maak een lijstje met nummer die u direct kunt bellen in nood en leg deze op een vaste plek. Controleer de nummer af en toe of ze niet veranderd zijn.

Bedenk manieren die u rust kunnen vergrote, oefen dit regelmatig om het meer gewoon en automatisch te laten gaan. Hoe meer automatisch dit gebeurt hoe meer buien u van een hoger niveau aan kunt. Het gedrag is aan te pakken door het regelmatig actief en zeer actief te sporten. Door bijvoorbeeld een vechtsport te gaan doen om alle boze lading eruit te sporten. Voor het gedrag zijn gesprekken met een psycholoog of zijn er mogelijkheden in cursussen en workshop.

De verandering kan het makkelijkste met het afleidingsschema een overzicht met 10 punten die u kunt gaan doen in een bui of wanneer signalen hoog oplopen. Maak voor iedere code wind storm tornado en orkaan een aparte lijst van 10 punten wat kan helpen. Zodat u in een bui hoeft te lezen en uit te voeren. Veranderen gaat vaak door het erover te hebben en zoveel mogelijk uit te spreken. Door het op te kroppen verergerd problematiek en is de kans op mentale problematiek erg groot.