Crisisdienst bellen

Het bellen van een crisisdienst is niet zomaar iets, het erkennen van u zelf dat u zo in crisis bent dat u ook de noodlijn belt is een hele stap. Het kan moeilijk zijn om te bellen wanneer u meer verlegen bent, te braaf bent, of afwachtend bent. Deze personen lopen vaak een groter risico door niet te bellen. Het bellen is moeilijk in een crisis, sommige personen kunnen moeilijk praten of uit de woorden komen wanneer er een crisis is.

Herkennen

Wanneer een persoon met mentale problematiek in een crisis is kan het bellen met de crisisdienst. De persoon die net bij de mentale gezondheidszorg is doet dit vaker dan wanneer het enkele jaren daar is. De persoon die belt wilt graag hulp om uit de crisis te komen, bij de crisisdienst is het druk, waardoor ze geen tijd hebben voor een lang verhaal. Hierdoor word het erg kort en kan een persoon zich niet geholpen voelen.

Het is goed om te erkennen dat er een crisis is, of dat signalen heel hoog zijn opgelopen. Het inschakelen van een crisisdienst kan soms net een drempel te ver zijn, het kan erg moeilijk zijn om het toe te geven en te bellen. Ik ben te braaf omdat ik altijd denk dat er een ergere crisis is als ik. Ik zie mijn crisis wel als ernstig maar, ik kan het nog wel aan het is wel een crisis, maar er zijn vast veel meer mensen die nu iets hebben, het is zaterdag dus het zal wel druk zijn. Ik wacht maar af. Ik ben te braaf, maar alle signalen lopen op, ik weet niet wat ik moet doen, ik wil niet bellen en maar het houd wel zoveel bezig, het is er heel de tijd.

Wanneer het nummer van de crisisdienst niet over gaat kan het verschillende redenen hebben. In een drukke periode kan dit zijn door te veel bellen. Hierdoor is het telefoonnummer over bezet. Het is vaak maar een klein team waardoor vele telefoontjes onbeantwoord blijven. Het opnieuw bellen naar de crisisdienst geeft extra stress en spanning. Ik moet de crisisdienst spreken want ik zit in een crisis. De telefoon word niet opgenomen en een persoon gaat zich nog meer zorgen maken, waardoor gedachten en signalen nog meer door elkaar gaan lopen. De persoon gaat zich steeds slechter voelen en krijgt geen gehoor bij de problematiek.

Wanneer een persoon een crisis heeft en het probeert rust te zoeken en het lukt niet kan het de crisis verergeren. De rust is belangrijk om de gedachten en signalen te laten afnemen. Door het blijven proberen krijgt een persoon meer stress. Een crisis kan opkomen, vaak gaat hier dagen aan vooraf waar het minder gaat een persoon meer piekert of maak gedachten heeft. De persoon slaapt hierdoor minder waardoor het moeilijker de gedachten kan negeren. De persoon is meer prikkelbaar waar door alles meer binnen komt en het een opstapeling word.

Wanneer een persoon in crisis is, is het al te laat met het starten van afleiding zoeken. De persoon heeft het laten oplopen en weet nu geen weg meer terug. De gedachten worden gedachten stromen en vaak erg negatief. De stress loopt hoger op naar een stress bui. Zal wel te druk zijn geeft aan dat de persoon het erbij kan laten zitten. De persoon kan hierdoor geen contact opnemen en verder in de crisis gaan. Hierdoor kan een persoon zeer verward raken. Het opnieuw bellen kan zorgen voor nog meer crisis en het overzicht kwijt raken.

Behandelen

Ik hoop maar dat het zakt dat ik niet hoef te bellen. Ik heb alleen maar hoge signalen meer is het niet. Het valt wel mee.Ik ben te braaf omdat ik niet durf te bellen, het praten doet mij niet altijd goed. Het praten kan soms zo belastend zijn dat het mij weinig oplevert en vaak averechts werkt. Ik zou graag een gesprek hebben met een niet hulpverlener. Ik ben te braaf en daarom los ik nu zelf een crisis op, ik weet hoe ik het moet aanpakken en hoe ik het voor een deel kan voorkomen. Ik heb me geleerd met hoge signalen beter over weg te kunnen, ik heb een nare ervaring met de crisisdienst.

Er zijn vele stappen voor een crisis. Het is belangrijk de stappen te kennen en eerder in te stappen. Veel van de crisis kan worden voorkomen door de signalen te begrijpen en aan te pakken. Door er dagelijks mee bezig te zijn kunnen signalen meer in een balans komen. Hoe meer balans hoe minder crisis. Bij een crisisdienst werken maar een paar mensen voor een zeer groot deel van een stad, alle personen met mentale problematiek kunnen bellen, hierdoor is de dienst te klein om alle problematiek aan te horen en in actie te komen.

Wanneer de drempel te hoog is voor een persoon, schakelt de persoon geen hulp in, hierdoor is een persoon in gevecht met zichzelf om de signalen te verminderen en dit kan 2 kanten opgaan. Het kan er slechter van worden omdat een persoon meer probeert en er mee bezig blijft en hierdoor de nadruk ligt op de crisis en gedachten.

Door te denken dat er altijd een ergere crisis is gaat u niet bellen en zet u uw gezondheid niet op de eerste plek, u heeft net zoveel recht op de hulp als een ander. Hierdoor stelt u zich op als mijn crisis is minder dan die van jou. Het kan schade geven aan de persoonlijkheid. Door te denken ik weet niet wat ik moet doen, kunt u in paniek raken en een paniek bui uit lokken, u bent al in een crisis waardoor u extra gevoelig bent voor triggers, hierdoor kan er sneller een bui bij komen. De signalen kunnen hierdoor veel langer aanhouden en moeilijker te stoppen zijn.

Wanneer een persoon veel alleen is, heeft het al veel gesproken met hulpverleners, een persoon is vaak eenzaam en alleen en mist het gewone contact met andere. De persoon zou graag een schouder hebben en het uiten. Hierdoor kan een persoon zich meer alleen op de wereld voelen staan. Het is goed dat u een crisis zelf kunt oplossen maar het kan ook gevaarlijk zijn als u er niet uitkomt. De lichamelijke klachten gedachten en signalen kunnen meer oplopen waardoor er veel door elkaar gaat lopen in een orkaan.

Wanneer de drempel te hoog is, is het belangrijk iemand anders te bellen of het iemand te laten weten die u kan helpen om de crisisdienst te bellen, het is een om weg maar ook dan kan er hulp komen. Het is belangrijk een actie plan klaar te hebben liggen wat u direct kunt gebruiken. Het is belangrijk meer voor uzelf te gaan zorgen en te kijken naar alles wat belangrijk is voor uzelf, het zelfvertrouwen te vergroten en het zelfbeeld te veranderen. Heb vertrouwen erin dat u gewoon kunt bellen, en doe dit voor uw eigen gezondheid. Hoe eerder u belt in de crisis, ho meer kans er is dat de crisis sneller voorkomen kan worden.

Wanneer u echt niet wilt bellen en de signalen lopen op is het belangrijk om te leren wat de fase zijn wind storm tornado en orkaan. Door de stappen te kennen kunt u eerder in actie komen en het probleem aanpakken om een crisis te voorkomen. Het is belangrijk een crisis noodplan te hebben en deze te gebruiken in kleine buien. Wanneer u liever iemand anders spreekt kunt u bellen met de hulplijn, vaak zijn dit vrijwilligers voor een luistert oor, u kunt het gesprek aan gaan met lotgenoten en vragen om advies en tips wat u het beste kunt doen. Zoek naar andere mogelijkheden die er zijn online voor een chat of een mail, het kan net iets makkelijker zijn om u dan te uiten en uw vraag te stellen.

Gevolgen

Wanneer de crisisdienst geen gehoor geeft aan het bellen, kan het voor een persoon zeer naar over komen, het geeft geen vertrouwen en een veilig gevoel. De persoon kan hierdoor meer angsten en paniek krijgen. Het kan in de weg komen te staan voor andere contact momenten met hulpverleners.

Met de feestdagen is het vaak erg druk bij een crisisdienst, het gaat vaak al heel de maand december minder goed en met kerst komt het er allemaal uit. Hierdoor word er rond deze tijd veel meer gebeld. De crisisdienst is de plek waar mensen terecht kunnen in de avonden weekenden en feestdagen. Al deze momenten zijn drukke momenten, de problematiek is vaak ’s avond wanneer er meer rust is of een persoon gaat zitten. In het weekend kan het te lang zijn voor een persoon om geen hulp te hebben, bijvoorbeeld door onzekerheid.

Doordat er niet word opgenomen kan een persoon in paniek raken. En wat moet ik nu? Ik wet het niet meer. Hoe langer het duurt en hoe vaker een persoon belt hoe meer de persoon bezig is met het uitleggen van de crisis aan iemand anders, niet om zelf een start te maken de crisis te stoppen. In een crisis kan een persoon bellen naar de crisisdienst. Deze voeren overleg en bieden een gesprek aan. Wanneer het nodig is kan een persoon medicatie krijgen of een opname aangeboden. Vaak blijft het alleen bij een gesprek, een persoon leert niet beter met de crisis om te gaan of eruit te komen.

Veel van een crisis komt vaak erop neer dat een persoon hetzelfde moet zien op te lossen omdat er geen mogelijkheden zijn om dit te doen met hulp. De tijd dat een persoon een crisis heeft is vaak op een moment dat er geen hulpverlening is. Wanneer een begeleider op vakantie is kunnen er in deze periode meer crisis voorkomen. Het maakt de persoon bang of angstig dat er nu niemand is.

Plan

Maak een crisis noodplan voor het volgende moment dat het te hoog oploopt. De 4 stappen kunnen zorgen dat u van orkaan terug gaat naar tornado waardoor u meer rust heeft en zelf terug kan naar storm. Het is belangrijk de 4 stappen in andere buien toe te passen om het aan te leren en te begrijpen wanneer u actie moet nemen.

Wat betekend een crisis voor u? Waaraan kunt u merken dat het zo is? Wat zijn gedachten die het veroorzaken? Het is belangrijk de crisis terug te bekijken en te kijken naar vorige momenten dat het voorkwam. Hoe u dit heeft aangepakt en wat de gevolgen waren hiervan, hoe het opliep en wat er erkenningspunten zijn. Door te leren van elke crisis kunt u steeds beter handelen in een crisis. Wie kan u helpen in een crisis? Het is belangrijk dat u weet wie u kan helpen, wat het nummer is en hoe lang het voor de persoon duurt bij u te zijn. Maak hierover samen afspraken zodat het duidelijk is.

Maak een overzicht wat kan helpen om de stap te zetten als het nodig is. Maak een lijst met stappen die dit duidelijk weer geven. Houd het kort en bondig want in een crisis gaat denken vaak zeer moeilijk. Het is belangrijk op uw zelf te vertrouwen en te accepteren dat u nu hulp nodig heeft, dat het goed is dat u belt, dat het beter kan gaan als u belt. Het is een duidelijke hulp vraag. Het lichaam geeft het aan luister hierna.

Het is belangrijk om de stappen te kennen om te handelen, het is oefenen in kleine buien waardoor het in een crisis kan helpen om het te verlichten. Het verlichten kan helpen de crisis te laten zakken. Wanneer het averechts werkt is het belangrijk een plan B te maken en te kijken wat kan helpen om meer rust te krijgen of hoe u de crisis kan gaan aanpakken, het is belangrijk hier goed over na te denken en het uit te proberen om te weten wat werkt. Het is belangrijk om een crisis te verwerken en erover te praten het kan met iemand anders zijn, het belangrijk de gedachten eraan los te laten om het minder nar te ervaren.

Om uit een crisis te komen is het belangrijk dat u rust gaat zoeken, dit kan door creatief bezig te zijn of iets anders te gaan oen. Door in de crisis te blijven zitten lopen gedachten meer op. Door het bezig zijn heeft u afleiding en kan het zaken. Zet voor de gedachten muziek op met een koptelefoon, hierdoor veranderen gedachten. Let op de ademhaling dat deze rustig word.

Leg u focus of iets anders op een mandala blijf met u concentratie bij de kleuren en vakje, door te concentreren komt u steeds meer in het hier en nu en kunt u langzaam eruit komen. In een crisis kunt u meer terug gaan in het verleden, het is belangrijk te blijven in het hier en nu, dit kunt u doen door tv kijken of de radio aan te zetten. Probeer meer te zingen of op het ritme te bewegen, dit helpt ook tegen de gedachten.

Het is belangrijk een goede dagstructuur te hebben waardoor signalen minder hoog oplopen door op tijd ontspanning te zoeken en te starten met het verwerken van de gedachten door erover te praten of deze op te schrijven. Hoe meer balans erop een dag is hoe minder hoog de signalen oplopen.

Wanneer u voelt dat het een crisis is en u krijgt geen contact met de crisisdienst is het belangrijk te bellen met een hulplijn voor een luistert oor, hier kunt u uw verhaal kwijt, vaak geeft dit al voldoende rust om de crisis overheen te komen. Kijk of steun kunt vinden bij lotgenoten. Maak de crisis en het niet bereikbaar zijn bespreekbaar met de instantie. Het is belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om contact op te nemen. Wanneer u geen gehoor krijgt kunt u een klacht hierover indienen.

Wanneer het u allen lukt uit een crisis te komen, heeft u hier veel ervaring mee, maak gebruik van de ervaring om deze te delen met andere zodat zijn kunnen leren van uw ervaringen, zo kunnen andere ook voorkomen dat een crisis vaak voorkomt. Het is belangrijk om te leren wat een crisis is en inhoud, wat het met u doet en hoe u ermee kunt omgaan, het is belangrijk meer inzicht te krijgen door het te kijken naar vorige momenten en hiervan te leren, het is belangrijk om het te begrijpen wat het is om het te kunnen aanpakken en verbeteren.

Afleiding zoeken kan een eerste stap zijn naar een lagere fase, om verder te kunnen met rust zoeken door een ademhalingsoefening en relaxen. Het kan er voor zorgen dat u de fase uitkomt en u weer verder kunt met het aanpakken van de hoge fase. Let op dat niet alle activiteiten helpen in een hoge fase. Hiervoor is het belangrijk een overzicht te maken en dit aan te geven op het papier zodat u een duidelijk overzicht heeft. In een crisis is het altijd belangrijk te zoeken naar een plek waar u zich veilig voelt maak de plek zo donker mogelijk en blijf zo zitten. Laat uw ogen wennen aan het donker, hierdoor kunt u daarna meer zien. Na enige tijd voelt u meer rust en dat alles zeer langzaam wat minder word.