dagstructuur bij een depressie

Wat is het

Wanneer een persoon een depressie heeft is er vaak weinig dagstructuur. De persoon heeft vaak minder energie, waardoor meer taken niet gedaan worden of niet lukken. Het weer in balans krijgen van een dagstructuur is een proces wat een persoon moet leren, om een terugval te leren voorkomen. Wanneer een persoon minder dagstructuur heeft duren dagen erg lang en kan het zeer vermoeiend zijn een dag. De persoon is blij dat een dag om is of heeft het gevoel het word vanzelf avond.

Het hebben van een dagstructuur tijdens een depressie lukt vaak niet. Een persoon kan zich moeilijk zetten tot iet te gaan doen, de wil is er vaak wel, maar het doen is iets anders. Het vasthouden aan een planning kan lastig zijn wanneer gedachten negatief gestemd zijn, u zich somber voelt, wanneer de depressie klachten opspelen. De gedachten zorgen ervoor dat de depressieve kant blijft en aan houd.

Het maken van een dagstructuur is een onderdeel, het is een lijndraad die u kunt volgen om weer meer structuur op te bouwen. De structuur opbouwen naar een depressie is erg zwaar. Het herstellen van een depressie gaat vaak met up en downs. Hierdoor gaat het de ene periode beter dan de volgende periode. Door vast te houden aan een dagstructuur kunt u veel klachten verminderen of voorkomen.

Duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag Dit kan ervoor zorgen dat het een persoon minder goed lukt om een dagstructuur op te zetten of aan te houden. Door minder interesse is het moeilijker na te denken over de planning en deze in te plannen.

Een persoon kan er meer tegen op zien om dingen te gaan doen, bijvoorbeeld, het heeft geen nut dit te gaan doen want straks is het toch weer vies, ach laat maar voor vandaag. Wanneer deze gedachten vaker opkomt is het steeds moeilijker om een structuur te krijgen. Doordat een persoon langer negatieve gedachten heeft gehad, moet het eerst over de gedachten heen, voor de persoon weer het “nut” van dingen in kan zien.

De start van een dagstructuur is meer dan het plannen op papier van de activiteiten die er zijn, voor een persoon met een depressie komt hier veel meer bij kijken om de dagstructuur in orde te houden. Wanneer er mindere dagen zijn is de structuur ook minder, op betere dagen moet de structuur weer opgepakt worden, wanneer het veel schommelt kan de structuur steeds weer minder worden.

Gevolgen

Doordat een persoon minder energie heeft kan het veel moeilijker zijn om een dagstructuur vol te houden, hierdoor kunnen er meer dingen blijven liggen zoals huishoudelijke taken. Omdat een persoon meer vermoeid is overdag, is het veel moeilijker om iets te gaan doen, het op te pakken en actief te beginnen. Een persoon is meer een diesel die eerst op gang moet komen.

Door minder dagstructuur zit of ligt een persoon meer, het kijk vaak tv en is minder actief bezig op een dag, dit zijn juist signalen die zorgen voor een depressie. Hierdoor blijft een depressie in stand. Een persoon moet het gehele patroon omgooien om het te veranderen. Wanneer een depressie nog niet is behandeld kan het zijn dat een persoon wel wil werken aan een goede dagstructuur en van alles probeert maar dat de depressie de strijd wint. Om een nieuwe structuur aan te leren moet het een nieuwe gewoonte worden om zo te leven en te handelen.

Een begeleider kan helpen met het maken van een dagplanning of een dagstructuur op papier, maar de begeleider is er vak niet elke dag waardoor de persoon het zelf moet oppakken en verbeteren. Hierdoor moet een persoon het nog steeds zelfstandig voor elkaar krijgen in alle fase van de problematiek. Het opnieuw aanleren van een dagstructuur kost veel tijd en energie, een persoon met een depressief heeft dit vak niet, waardoor een persoon het een paar keer probeert maar omdat het niet lukt opgeeft. De kans is groot dat er een nieuwe depressie ontstaat. Doordat een persoon vaak minder zelfvertrouwen heeft, is het vaak lastig om een dagstructuur op te starten of aan te houden. De persoon vind het moeilijker om hulp hierbij te vragen, waardoor er geen dagstructuur komt of veel meer moeite kost het voor elkaar te krijgen.

Plan

Om de planning vol te houden is het belangrijk meer positieve ervaringen te krijgen en positief te gaan denken. Door te kijken naar dingen die goed gaan, en welke stappen u al heeft gezet, dit kunt u ook aan. Elke dag heeft nieuwe kansen om meer te kunnen doen aan de dagstructuur. Probeer het elke dag op nieuw, gisteren ging het minder maar dat hoeft morgen niet zo te zijn. Zie elke dag als een nieuwe kans op het op te pakken. Vaak is de concentratie en het geduld minder wanneer een persoon depressief is. Hierdoor heeft een persoon meer moeite met het doen van activiteiten, probeer u meer te focussen op de concentratie en het geheugen. Wat at u gisteren? En eergisteren? De dag ervoor? Hoe ver komt u? In een goede dagstructuur zit meer dan alleen activiteiten. Door de depressie zijn meer dingen achteruit gegaan, zoals de voeding de nachtrust, het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben hoe de voeding en nachtrust is en hoeveel uur u slaapt of hoeveel u eet, bijvoorbeeld door het bijhouden van een dagboek. Een dagstructuur heeft meerdere gebieden die te samen zorgen voor meer balans in het leven.

Maak een dagplanning met alleen taken die u de volgende dag gaat doen. Over de taken kunt u een hele dag doen, waardoor u minder let op de tijd. Wanneer u eenmaal begint loopt het vaak een stuk makkelijker om door te gaan met de andere taken.

Het invullen van de dag gaat vaak het makkelijkst op de avond ervoor, door het maken van en planning voor de volgende dag. Als ik opsta dan ga ik eerst … en daarna ga ik … Ik moet vandaag minimaal … activiteiten doen, ik vind het belangrijk dat ik bezig ben. Ik moet mijzelf er toe gaan zetten en verplichten dat ik dit ook minimaal ga doen. Ik heb het beloofd aan mezelf.

Begin een structuur met 5 taken die u dagelijks gaat doen en bouw dit langzaam uit wanneer het goed gaat. Stel een minimaal aantal taken vast die u vind die moeten gebeuren. Begin in kleine stapjes om meer structuur te krijgen, aan de hand van de motivatie kunnen dit 1 of 2 taken zijn die u elke dag gat doen. Hoe beter deze taken gaan, hoe meer het gewoon word waardoor u een nieuwe stap kan zetten naar 3 of 4 taken per dag.

Hoeveel uur moet u overdag iets doen? Wat vind u dat u van uzelf minimaal moet hebben gedaan op een dag? Ik moet vandaag van mijn zelf taak 1 tot 5 hebben gedaan, ik heb hier 24 uur voor, dus ik heb meer dan tijd genoeg hiervoor. Ik bijna 5 uur per taak om er aan te werken, dus dat moet lukken. Het is belangrijk om te starten met een goed dag en nachtritme, gezonde voeding en dagelijks bewegen. Vaak lijkt het dat een persoon erg weinig doet, maar het is een eerste opzet, het is vaak van de dag afhankelijk hoe goed het loopt.

Wat kan de huishoudelijke klusjes leuker maken, makkelijker maken of minder vermoeiend? Het kan helpen om muziek op te zetten en onder tussen mee te zingen en de klusjes zijn zo gedaan, achteraf denkt u vaak is dit alles dit koste maar …. minuten.

Probeer de gebeurtenissen meer positief op te pakken en ze positief te blijven zien, het is belangrijk meer positieve ervaringen weer te krijgen om negatieve gedachten vaker uit te kunnen zetten. Leer de gedachten meer te verwerken door erover te praten door ze eruit te sporten of door van u af te schrijven.

Zorg voor meer rust door te gaan wandelen, meer te gaan relaxen of door een ademhalingsoefening. Leer de fase van signalen kennen van wind storm tornado en orkaan om eerder in te kunnen springen, om afleiding zoeken mogelijk te maken. Zorg ervoor dat u leer kijken naar vorige momenten en dat u hiervan kunt leren door het moment beter te bekijken, de oorzaak te weten dat het zo liep, hoe het zo is gekomen en wat gedachten waren, hoe u het heeft opgelost en hoe de structuur van de de dag verder verliep. Door meer inzicht hierin en te leren van de vorige momenten kunt u steeds betere oplossingen vinden.

Maak regels voor uzelf van bed tijden en tijden dat u op bent. Door regels met u zelf af te spreken en uw hieraan te houden kan er steeds meer structuur komen. Het is voor u belangrijk, daarom is het een regel, waardoor het makkelijker gaat. Het is belangrijk in een depressieve periode te zorgen voor voldoende zelfvertrouwen en kunnen, om te kunnen herstellen hiervan. Het werken aan het zelfvertrouwen kan al bijdrage aan het verminderen van een depressie, het zelfvertrouwen kan helpen bij het starten van een goede dagstructuur en het volhouden hiervan.

Maak doelen voor een week en probeer deze te behalen, door het behalen van een doel, krijgt u meer motivatie, dit kan zorgen voor meer stimulatie om nieuwe dingen aan te pakken. Maak de doelen steeds wat groter en voor langere tijd. Ik wil deze week minimaal … keer de dagplanning doen. Ik zorg ervoor dat het gaat lukken, door mijzelf aan te spreken. Houd het vol tot het 7 dagen lukt.