Dapper dat je jouw angsten aan gaat. Veel mensen doen dat niet en blijven er mee rondlopen

Dapper dat je jouw angsten aan gaat. Veel mensen doen dat niet en blijven er mee rondlopen

Wat is het

Het aangaan van therapie is niet dapper zijn, het is het accepteren dat er meer nodig is om het trauma te verwerken en dat het niet langer kan wachten. Dapper kan zijn wanneer een kind voor het eerst gaat bloedprikken en als het goed is gegaan, dapper heeft weinig te maken met het starten van therapie bij PTSS. EMDR is 1 van de zwaarste therapieën die er zijn, doordat het naarste moment dat is mee gemaakt word besproken.

Herkennen

Om de angsten aan te gaan er er veel voor nodig, het is belangrijk dat een persoon er over kan praten zonder al te veel emoties om het verhaal te uiten. Vaak is dit erg lastig omdat het trauma en trauma gedachten veel angst geven. Het is niet dapper maar bitter noodzaak de trauma’s aan te pakken, door het niet te behandelen kunt u meer lichamelijke problematiek krijgen. Het niet aanpakken kan ervoor zorgen dat een persoon meer beperkt kan raken in het dagelijks leven. Bij PTSS komt meer kijken dan alleen de angsten, de angsten kunnen zorgen voor paniek, voor trauma gedachten, voor herbeleving of nachtmerrie. De angsten kunnen zorgen voor meer schikreactie, alertheid of waakzaamheid. Therapie is veel gericht op de angsten.

Het hebben van een trauma en daarbij een angststoornis, wil niet zeggen dat deze ook word begrepen en behandeld. De persoon weet verder niks van de angst die een persoon ervaart. De angsten zijn niet hetzelfde, ptss angst roept herbelevingen op waardoor een persoon de angst uit het trauma voelt. Er word verder niet gekeken naar andere signalen dan de angst bij PTSS. Een persoon met PTSS ervaart dagelijks angsten, dit is anders dan 1 malig.

Oorzaken

Veel personen blijven niet met de angsten rondlopen, maar krijgen niet de juiste ondersteuning in de aanpak van de angsten. De PTSS is een angststoornis die chronisch kan zijn waardoor een persoon er niet meer vanaf komt. Er zijn geen personen die er maar mee blijven rondlopen, het hebben van angsten kan chronisch worden waardoor een persoon de gehele dag angsten ervaart, een persoon probeert er alles aan te doen dit te voorkomen. Angsten worden niet altijd erkent, het is vaak dat de persoon overdrijf, zich aanstelt, het iets anders is, dat een persoon er geen last van kan hebben.

Het is maar meer dan dapper. Een kind wat naar de huisarts gaat voor bloedprikken en wanneer het dit goed heeft doorstaan is dapper. Dapper heeft niks met de angsten van PTSS te maken. Dapper zijn komt een persoon niet verder mee, het is een dagelijkse zware strijd die een persoon moet aangaan. De angsten aangaan en praten over een trauma het naarste stuk wat de persoon heeft mee gemaakt kan er bij de persoon voor zorgen dat het meer angsten krijgt naar een sessie EMDR. Het volgen van therapie heeft tijd nodig om bij te komen en de angsten te verminderen, in het begin worden deze erger. De persoon moet de therapie aangaan omdat het met veel angsten last kan krijgen van lichamelijke klachten, hierdoor kan een persoon meer hartpijnen krijgen of meer benauwd, hoe meer angst hoe meer de andere klachten opkomen. Het is voor een persoon geen keuze.

Behandeling

Jouw angsten geeft aan dat de persoon de angsten van de persoon erkent, het kan een gevoel geven van gehoord te worden in de problematiek. Jouw angsten kan ervoor zorgen dat een persoon het ziet als minder, het is niet belangrijk het is maar van mij. Als ik mijn best doe krijg ik dan een sticker? Dapper komt niet over of het tegen een volwassen word gezegd. Het is niet dapper maar noodzakelijk om de therapie aan te gaan om meer leed te voorkomen. Het dapper zijn voor het starten van de therapie klinkt vreemd.

Hoe dapper is het om te praten over het naarste wat een persoon is overkomen, wat een persoon beleeft in gevoel, gedachten en emoties, zoals het moment toen? Het volgen van een therapie is meer dan alleen het verminderen van angsten. De therapie is naar en het rept veel herinneringen op waar een persoon lang last van kan hebben. Wat kunt u voor de persoon doen in de tijd dat de persoon de angsten aangaat en gaat verwerken? Hoe kunt u de persoon helpen en wat kunt u voor de persoon doen? Het is belangrijk naast de therapie contacten te hebben voor leuke dingen, voor positieve ervaringen of voor het doen van boodschappen.

Het is een vergelijking met een ander persoon. Jij doet dat wel hel goed, maar andere niet. De persoon is beter dan een ander, het geeft een verkeerd beeld bij de persoon. Het er mee blijven rondlopen kan aan een hulpverlener liggen die de angst niet als diagnose stelt waardoor het niet word gezien als direct aan te pakken. Het blijven rondlopen met angsten kan ervoor zorgen dat een persoon steeds meer angsten ervaart en hierdoor meer gaat vermijden, de persoon is bang om naar buiten te gaan of personen te ontmoeten, het dagelijks leven van de persoon kan zwaar beperkt raken. Personen kunnen bang zijn de therapie te gaan volgen om hierover te gaan praten, het praten over een trauma is voor een persoon al een hele stap, hierdoor kan het voor de persoon moeilijk zijn te accepteren de volgende stap te nemen om het ook aan te gaan pakken en aan te melen voor EMDR.

Gevolgen

Veel personen proberen iets te doen aan de angsten, maar vaak is er geen behandeling die word opgestart. het is een oordeel over andere personen waarom deze nog angsten hebben. Het is niet duidelijk of ze wel of geen therapie hebben gehad en hoeveel ze er al aan hebben gedaan. Een persoon probeert vaak over het trauma heen te stappen of het trauma weg te stoppen of het er niet is of het nooit is gebeurt een manier om verder te kunnen leven. Het is alleen niet werkzaam voor de lange termijn, een persoon krijgt er vroeg of laat altijd last van.

Een persoon kan veel triggers hebben als woord trigger, geur trigger of geluiden, hierdoor kan een persoon in een bui schieten van angsten, vaak worden triggers niet veel minder met de therapie, wel het trauma en het beeld zelf. Wanneer een persoon de diagnose PTSS heeft is het psychiatrisch, hierdoor heeft een persoon vaak minder kansen in de samenleving, aan de hand van de PTSS en de ernst kan een persoon herstellen, bij CPTSS en MCPTSS is dit vaak niet mogelijk, bij PTSS soms.

Aanpak

De persoon moet de angsten accepteren, de persoon moet zien dat het nodig is deze aan te pakken, omdat ze te vaak voorkomen, te hoog oplopen. Het aangaan van de angsten en erover praten is een zeer zware therapie en is niet makkelijk voor de persoon. Het is belangrijk te lezen over de angsten voor een persoon met PTSS, het bestaat uit veel meer dingen die de angst in stand kunnen houden zoals triggers, die een persoon elke dag heeft. Lees verhalen van lotgenoten om meer te weten te komen over het dagelijks leven met PTSS.

Wat zijn dingen die de angsten geven? Wanneer heeft u hier veel last van? Hoe komen de angsten op? Hie voelt dit voor u? Wat zijn dingen die andere voor u kunnen doen? Wat kunt u zelf doen? Welke hulp heeft u nodig tijdens de sessie? heeft u een plan voor na een zware EMDR sessie? het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben hoe u met de angsten kunt omgaan, wanneer deze opkomen en wat een sessie voor u kan betekenen om aan te geven kleine dingen tijdelijk over te nemen.

Veel personen weten wat ze moeten doen als de angst opkomt, weten hoe ze dit ervaren en hoe de signalen en gedachten zijn. Personen maken een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan om meer grip te krijgen op de signalen. Hierdoor is de kans kleiner dat de signalen hoger oplopen.

Personen proberen te leren van vorige momenten en te kijken wat er minder goed ging, wat er anders zou kunnen en hoe de persoon het de volgende keer zou kunnen aanpakken, door te leren van de momenten worden oplossingen steeds beter. Wanneer een persoon er minder last van heeft zal het er langer mee rond lopen, maar dit wil niet zeggen dat de persoon het heeft verwerkt. Het verwerken van het trauma is belangrijk om de angsten te verminderen. Een persoon loopt niet te koop met de trauma’s er is veel taboe en hierdoor een grote stap de therapie aan te gaan.

Naasten

Maak geen vergelijking met een andere persoon de persoon pakt het wel aan de andere niet, het vergelijken van personen en de problematiek is niet passend, iedereen hersteld op zijn eigen tempo, en iedereen heeft zijn of haar eigen problematiek die niet te vergelijken is, niet iedere situatie is hetzelfde.