De demotiverende werking van een opname

Wat is het

Een opname is voor het herstellen en verbeteren van de mentale gezondheid, vaak is het voor een periode op een afdeling en daarna thuis weer verder. Vaak is een opname een minder leuke plek om te zijn, er is alleen problematiek om u heen, in alle vormen die het heeft, met vele verschillende soorten problematiek en diagnoses. Het kan voor sommige werken om thuis weer verder te kunnen, maar vaak is er te weinig aandacht voor de demotiveerde werking van andere op de afdeling.

Herkennen

Tijdens een opname zijn er zeer veel verschillen tussen mensen, het ligt eraan op welke afdeling u bent opgenomen. De ene groep is heel druk en heeft vaak problemen met elkaar of met begeleiding, de andere groep is heel rustig, waar veel personen nog actief zijn en regelmatig buiten komen, een andere groep kan zijn dat veel personen op hun kamer zijn en er weinig mensen in de huiskamer of buiten zijn.

Personen kunnen nog gemotiveerd zijn om dingen aan te pakken en te werken aan de toekomst, deze zijn vaak erg actief op een afdeling, hebben een eigen dagstructuur en hebben vaak dingen om te doen, of bedenken zich dingen te gaan doen, hebben vaak de dingen nog redelijk op orde van boodschappen en het plannen. De personen maken vaak een grapje of hebben leuke gesprekken, voor een leuke vriendschap. Deze personen motiveren u dingen aan te pakken.

Personen kunnen gedemotiveerd zijn en het hebben opgegeven dat er nog verbetering is of kan zijn. Deze personen zitten en hangen vaak, laten meer dingen staan zoals kopjes, kijken vaak tv, vragen meer om klein geld of shag, zien er minder verzorgt uit of besteden er minder aandacht aan. Het lichaam, de uitstraling, verteld alles over de persoon, alles staat naar de problematiek. Deze personen demotiveren u.

Tijdens een opname heeft een persoon veel vrije tijd, het kan voor een persoon vreemd overkomen als er een aantal dagen niet gewerkt word aan de problematiek, waarom ben ik dan opgenomen, vaak is dit zodat u beter geobserveerd kan worden waardoor beter behandeling mogelijk zou kunnen zijn . De vrije tijd die een persoon heeft is te veel het zorgt ervoor dat een persoon steeds dingen moet gaan bedenken te gaan doen, dit werkt vaak demotiverend, waarbij niet werken aan herstel/leren frustrerend kan zijn. Voor een persoon met een depressie kan het dan erg lastig worden een dag te starten en activiteiten te gaan doen.

Rustig aan de buiten kant, komt voor een hulpverlener over als het gaat goed, de persoon v raagt niks dus er is niks aan de hand. Maar de persoon is niet voor niks opgenomen, de persoon kan rustig bezig zijn maar van binnen kan juist alles door elkaar lopen, de ene persoon uit het hard en duidelijk de andere persoon word juist heel stil, waar veel minder oog voor is.

Behandelen

Tijdens een opname komt het regelmatig voor dat een persoon 24 uur geen gesprekken heeft, er niet word gewerkt aan het herstel, de persoon maar 1 gesprek per week heeft en soms dit gesprek ook niet. Het heeft veel te maken met hoe een persoon is of er wel of geen gesprekken zijn, hoe drukker een persoon, hoe meer aandacht de persoon heeft, hoe minder tijd voor andere. Hoe rustiger een persoon is hoe minder aandacht, en soms geen gesprekken. De personen kunnen zich meer eenzaam voelen op een afdeling.

Tijdens een opname heeft u te maken met begeleiders, deze zijn erg wisselt in wat ze wel of niet doen, niet elke begeleider is hetzelfde. Er zijn begeleiders die zeer weinig begeleiden en veel bij het kantoor zitten, centraal punt, die weinig praten met de personen en die weinig actief zijn en om 14.30 op de klok kijken is het nog geen tijd en om 14.50 al met de jas aan zitten. Er zijn begeleiders die de hele dienst niet stil zitten en geen tijd hebben voor een gesprek onder collega´s, alle personen hebben gesproken, uitgebreid hebben opgeschreven, die een stapje extra zetten en die langer werken als het nodig is om het werk af te krijgen. De laatste begeleider motiveert, de eerste begeleider demotiveert.

Tegen een persoon word gezegd dat het geen stappen maakt en krijgt hierdoor medicatie, terwijl de demotiveerde werking van andere de oorzaak is, wanneer een persoon in een andere groep zou zitten kan het veel beter gaan., of een persoon op een andere plek. Het verplaatsen is vaak niet van toepassing, dit heeft vaak te maken dat er geen plek is, of omdat er minder op word gelet, het beste voor de persoon.

Veelal word in een opname de huishoudelijke taken overgenomen, hierdoor is een persoon het weken of maanden niet meer gewent om schoon te maken, voor het moment is het fijn dat het niet hoeft, om te kunnen bijkomen, maar als een persoon met ontslag gaat en het thuis weer zelf moet doen heeft een persoon een probleem om er weer een ritme in te krijgen. Het is thuis weer de structuur op pakken, wennen alles alleen te doen, geen begeleiders om op terug te vallen of andere personen zoals in de groep en de dingen weer opnieuw starten, het kan er veel zijn voor een persoon. Het schoonmaken zou opgestart moeten worden in een opname om het weer een goede gewoonte te maken dit met regelmaat te doen, het hoort bij de basis van een gezond leven.

Gevolgen

Sommige personen hebben het beeld dat de samenleving heeft over wat normaal is, wat de norm is. Zo kan het zijn dat personen een gehele dag in een ochtendjas of pyjama lopen, en de personen dit normaal vinden, voor zowel binnen als buiten. Voor een ander persoon kan het heel raar overkomen, het kan demotiverend werken op een persoon, de persoon is te lui om zich aan te kleden op een dag. Het kan ervoor zorgen dat meer mensen dit gaan overnemen, of steeds eerder omkleden naar nachtkleding. Het kan moeilijk zijn om de eigen balans hierin te houden en niet over te stappen.

Tijdens een opname zijn er veel personen die weinig doen op een dag, ze lopen vaak rondjes over de afdeling of buiten of zitten met grote regelmaat. Er is weinig te zien van een activiteit door andere. Door het niet zien kan het voor een persoon demotiveren en lijden dat de persoon ook minder gaat doen, vaker gaat zitten en niet meer de eigen plannen en ideeën gaat uitvoeren. Het voorbeeld van de andere is lui, waardoor een persoon ook lui kan worden.

Vaak is er geen dagstructuur op een afdeling, de enige structuur is medicatie tijden en de maaltijden. Een persoon met problematiek heeft het juist nodig om een goede dagstructuur te hebben, het hoort bij de basis, wanneer hier minder aandacht voor is, kan het tijdens een opname goed gaan maar als de persoon thuis komt snel weer minder gaan. De gezonde basis word de persoon niet opnieuw aangeleerd, of de punten waar het minder gaat verbeterd, de kans op een terugval word groter.

Hoe minder een behandelaar luistert, hoe meer een behandelaar het anders ziet, hoe meer demotiverend een behandelaar werkt. Hoe meer begeleiders aansturen op een lange opname of laatste plek/huis, hoe meer het kan demotiveren. Hoe meer begeleiders negatief uiten van dat kan je toch niet meer, jij verwacht dat nog, hoe meer het demotiveert en hoe negatiever een persoon over zichzelf gaat denken. De invloed van begeleiders is erg groot, zowel positief als negatief, begeleiders kunnen ook erg motiverend zijn, maar helaas zijn dit vaak maar enkele van een heel team.

Plan

Een opname is er voor u, u bent op genomen, u heeft verder niks met andere te maken, het is belangrijk uw eigen belang altijd vooraan te zetten en hier aan uw keuzes te hangen. Let minder op wat andere doen, wat andere zeggen, het is de tijd om aan uzelf te werken om weer de draad op te pakken voor de toekomst.

Het is belangrijk uw eigen grenzen duidelijk aan te geven in wat u wel en niet goed vind. Een opname met alle verschillende problematiek kan u juist dit beeld geven om er meer duidelijkheid in te geven wat u juist niet wilt. Het kan u motiveren om het aan te gaan pakken en zoveel mogelijk te voorkomen dat het gaat gebeuren.

Houd u vast aan uw eigen plan, het is belangrijk dat u het na de opname thuis alleen weer gaat doen. Hoe gaat u dit voor elkaar krijgen dat het gaat lukken? Hoe blijft u gemotiveerd? Hoe gaat u om met moeilijke momenten? Wat is voor u een gezonde basis, waarvan u uit kunt gaan en minimaal nodig heeft het thuis te redden? In een opname heeft u alle tijd om hier over na te denken en een plan te maken, alles uit te denken en aan te passen tot het beste plan wat u zeker gaat helpen. Gebruik de tijd nuttig en probeer te leren en vraag hierbij hulp.

Kies uw eigen begeleiders met wie u het goed kunt vinden om een gesprek te hebben over dingen die u wilt aanpakken of waar u zich zorgen om maakt. De begeleiders hoeft u niet allemaal aardig te vinden of contact mee te hebben. Het is net als in de samenleving waar u het beter met de ene als met de andere kan vinden. Een klein groepje begeleiders kan voor u beter werken als alle begeleiders, het geeft meer duidelijkheid en het is makkelijk in een gesprek, u kunt doorgaan op het onderwerp, bij vele wissels, heeft u het al 100x verteld, zonder actie. Het zorgt voor meer spanningen, en zorgen, terwijl met een klein groepje u weet dat het goed komt.