De wmo dame die doodleuk zegt PTSS overdreven

Wat is het?

Van iemand van de gemeente mag de zin niet worden verwacht. Zeker niet wanneer het loket is van de WMO bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Van het loket zou meer kennis mogen worden verwacht.

Personen met PTSS hebben een zeer nare ervaring meegemaakt dit kunnen burgers zijn of militairen. Personen die vinden dat iemand zich met PTSS aanstelt is niet op de hoogte wat het doet met een persoon om een trauma te hebben en hier dagelijks mee te leven. Het is duidelijk dat een persoon zeer beschadigd raakt door een trauma en hierdoor beperkt kan raken in het dagelijks leven.

Een persoon die vind dat een persoon zich aanstelt denk vaak ook alleen dat militairen of beroeps een PTSS oplopen, maar de kans dat een burger een PTSS oploopt is zeer groot, het kan dagelijks gebeuren en gebeurt ook in Nederland. Een trauma van een beroeps door geweld voelt voor de persoon hetzelfde als mishandeling, misbruik. Het trauma geeft dezelfde signalen af, de personen hebben er even veel last van.

Herkennen

Het normaal vinden de zin uit te spreken, is een belediging naar de persoon die het hoort en die de diagnose heeft. Het is zeer ongepast het te uiten wat de mening van een gemeente ambtenaar is over een diagnose. De manier vanuit en is niet gepast bij een gemeente, die onafhankelijk moet zijn, het beeld van het loket kan kan hierdoor bij de persoon veranderen bij het vragen van hulp.

De persoon voelt zich niet gehoord in de PTSS en de aanvraag voor hulp. Hierdoor is er al een verkeerde start. Deze opmerking geeft aan dat de persoon geen idee heeft wat het inhoud PTSS te hebben, wat het dagelijks leven is met PTSS en wat een persoon moet laten op een dag. De persoon is niet juist geïnformeerd over PTSS, heeft te weinig kennis van zaken om een oordeel te maken.

Hoe komt de persoon aan de informatie dat het overdreven is? Wie heeft dat de persoon verteld? Hoe kunnen psychische diagnose overdreven zijn? Heeft de persoon ervaringen met personen met PTSS? Kent de persoon het dagelijks leven van PTSS, CPTSS en MCPTSS? Een persoon kan overdrijven in de signalen waardoor het een PTSS is. De diagnose word alleen gesteld als het ook zo is, de persoon kan doen als of maar naar wat gesprekken kan het dan blijken dat het niet zo is, de persoon zou hier niks mee opschieten. De PTSS kan overdreven zijn waardoor er word gedaan als ach het valt wel mee, zo er is het ook weer niet. Hierdoor zou een aanvraag kunnen worden afgekeurd, op de mening van de persoon. Er komt een verkeerd beeld van de persoon en de ernst van de klachten.

Wanneer een persoon het ergste van het ergste wat een persoon kan overkomen meemaakt en daar veel last van heeft stelt een persoon zich niet aan door dit aan te geven, te uiten en te zeggen dat het op sommige punten niet lukt. PTSS de diagnose zegt niks over het dagelijks leven voor de persoon met een PTSS, hoe deze is opgelopen en hoeveel trauma’s een persoon heeft, het zegt niks over wat er is gebeurt en hoe de gebeurtenis heeft plaatst gevonden en voor hoe lang. De persoon is door het gene wat is aangedaan veranderd, het leren leven met een PTSS kost jaren en de ene persoon komt er weer van af en de andere niet.

Een herbeleving zijn trauma gedachten met het gevoel, emoties zoals het toen was. Wanneer iemand is mishandeld ervaart ie steeds de mishandeling op nieuw, kan de pijn voelen, voelt zich angstig en bang. Wanneer een persoon in een veilige situatie is, voelt het voor een persoon nog steeds zoals toen. De persoon ervaart hierdoor nog steeds veel angsten, die bij steeds meer dingen opkomen.

Er gebeuren veel dingen in het leven, de ene is meer te verwerken dan iets anders, hierdoor zijn er veel situaties die vanzelf weer verminderen in de gedachten en een persoon geen last van heeft. Met een trauma of een PTSS is dit vaak niet mogelijk en komen trauma gedachten keer op keer weer opzetten. Het zorgt ervoor dat een persoon het veel moeilijker heeft met simpele dingen als het leggen van contacten of het doen van boodschappen.

Behandeling

De persoon zou meer begrip moeten tonen voor de persoon en de PTSS. Een PTSS krijgt een persoon niet zomaar, om de diagnose te krijgen heeft een persoon minimaal 1 zeer nare ervaring meer gemaakt die de persoon nu zeer beperkt in het leven. Het motiveert de persoon niet om verdere stappen te zetten voor de WMO aanvraagt. Wat de persoon heeft gezegd zal altijd tussen het contact blijven zitten, hoe meer van zulke opmerkingen hoe meer het contact kapot gaat en hoe minder vertrouwen.

De persoon oordeelt over de PTSS, er is niet duidelijk hoeveel trauma’s er zijn, hoeveel behandeling de persoon heeft gehad, hoe goed de persoon met de trauma’s overweg kan. Wanneer een persoon is behandeld heeft het veel minder last als op de wachtlijst. Het aantal trauma’s kan zorgen voor een CPTSS of MCPTSS. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de persoon en het dagelijks leven.

In wat overdrijft de persoon met PTSS? Waarom is PTSS overdreven? Waarom is het overdrijven? De persoon heeft geen duidelijk beeld wat het inhoud, hierdoor kan het niet de juiste gepaste opmerking maken. Het is duidelijk wat de persoon er overdreven aan vind en hoe de persoon PTSS ziet als deze zou uitleggen wat PTSS is. Overdreven is een vreemd woord bij problematiek, het is een mening van een persoon, de persoon vind het overdrijven. Het geeft niet aan hoe het voor de persoon is om de diagnose te hebben. Het overdrijven geeft aan dat het een diagnose is die niet hoeft te bestaan of een diagnose van overdrijven.

Het dagelijks leven van iemand die een overval heeft mee gemaakt, kan in 1 klap veranderen na de gebeurtenis, een persoon kan hierdoor beperkt raken en hierdoor niet meer werken. Het geeft te veel stress of angsten en de persoon ziet steeds de situatie zoals in gedachten en filmpjes. Alleen wanneer het trauma volledig is hersteld zijn er weer nieuwe kansen, de persoon blijft beschadigd.

Voor een persoon is het dagelijks leven veel dealen met signalen die te pas en te onpas komen opzetten, het maakt het leven erg zwaar en moet elke dag opnieuw het gevecht aangaan met de signalen. Hierdoor ervaart een persoon na enige tijd veel minder rust in het dagelijks leven waardoor het meer overleven is dan leven.

Gevolgen

Het zegt veel over de persoon die het uitspreekt, de kennis van zaken, het weten hoe het voor een persoon is en hoe het dagelijks leven van een persoon eruit ziet. Voor iedere persoon is PTSS anders en hierdoor reageert iedereen anders, er is geen standaard PTSS. Een persoon zou van de wmo meer mogen verwachten. Het kan voor de persoon minderwaardig overkomen, PTSS is een diagnose van overdrijven, ik overdrijf elke dag, ik vraag alleen maar aandacht.

De persoon kan hier na het gesprek veel last van hebben dat dit zo is geuit. Door de opmerking kan een persoon zich meer onzeker gaan voelen, de persoon weet niet waarom de medewerker dit vind en at dit voor gevolgen kan hebben op de aanvraag, de persoon kan zich veel meer zorgen gaan maken en meer gaan piekeren.

iemand die PTSS heeft is getraumatiseerd, dit ervaart de persoon in het gevoel, gedachten, gedrag en emoties. De persoon ervaart dagelijks hoge signalen, is alert en waakzaam, heeft herbeleving en nachtmerrie. Veel personen met een PTSS krijgen geen behandeling, omdat er andere diagnose worden gesteld of omdat de persoon complex is. De persoon leert zelf vaak een manier om met de PTSS overweg te kunnen.

Trauma is vaak iets wat te weinig word opgemerkt en gevraagd tijdens een intake. Door de uitspraak kan een persoon heel boos reageren en hierdoor het gesprek totaal omdraaien. De persoon weet wat voor leven het is met PTSS en weet wat het allemaal moet laten. Hierdoor weet de persoon dat het niet overdreven is wat botst met de medewerker.

Plan

PTSS daar weet ik niet zoveel van, wat betekend dit voor u? Wat kunt u nog wel en niet? Welke heeft u nodig en wat kunnen we voor u betekenen? De medewerker heeft meer begrip voor de situatie en vraag om meer uitleg, het komt meer klantvriendelijk over en het is veel meer duidelijk. De persoon kan een klacht indienen voor de uitspraak en het verkeerd bejegend worden. Kijk op de website van de gemeente hoe dit inwerking gaat.

Voor de persoon is het belangrijk te lezen over PTSS en wat d gevolgen zijn. Het weten en leren wat het is geen meer inzicht in wat het kan inhouden voor een persoon waardoor er een beter oordeel kan worden gemaakt voor de hulp. Zoals het lezen van lotgenoten of ervaringsdeskundige artikelen. Voor de persoon zou het goed zijn een gesprek te hebben met een oorlogsveteraan, die is uitgezonden naar Bosnië, de persoon krijgt hierdoor een heel ander beeld van PTSS en wat dit met het dagelijks leven doet.

De persoon zou kunnen bellen met centrum 45 voor meer informatie over PTSS. Maak het kenbaar hoe het voor u overkomt en hoe het voor u voelt, het is belangrijk het te bespreken met de behandelaar om de uiting te verwerken en met de WMO om meer begrip te krijgen voor de situatie en te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.