Wat is het?

Een persoon word vaak depressief wanneer het veel heeft mee gemaakt en het moeilijker kan verwerken. De gedachten maken meer somber en gaan steeds meer somber kleuren op de dag. Het geheel voorkomen van een depressie is niet mogelijk, de signalen van een depressie kunt u wel verkleinen en zo klein mogelijk houden om zo min mogelijk kans te hebben op een depressie.

Om zo min mogelijk last van een depressie te hebben of de kans zo klein mogelijk te maken er een op te lopen is het belangrijk om een goede dagstructuur te hebben, met verschillende activiteiten zowel binnen als buiten, om dagelijks voldoende te bewegen en te sporten, om voldoende vitamine rijk voedsel te eten. Hoe meer alles in balans is, hoe beter u in uw vel zit.

Wanneer een persoon een depressie heeft is er vaak weinig dagstructuur. De persoon heeft vaak minder energie, waardoor meer taken niet gedaan worden of niet lukken. Het weer in balans krijgen van een dagstructuur is een proces wat een persoon moet leren, om een terugval te leren voorkomen. Wanneer een persoon minder dagstructuur heeft duren dagen erg lang en kan het zeer vermoeiend zijn een dag. De persoon is blij dat een dag om is of heeft het gevoel het word vanzelf avond.

Het hebben van een dagstructuur tijdens een depressie lukt vaak niet. Een persoon kan zich moeilijk zetten tot iet te gaan doen, de wil is er vaak wel, maar het doen is iets anders. Het vasthouden aan een planning kan lastig zijn wanneer gedachten negatief gestemd zijn, u zich somber voelt, wanneer de depressie klachten opspelen. De gedachten zorgen ervoor dat de depressieve kant blijft en aan houd.

2 herkennen

Een depressie heeft vaak verschillende fase waar het doorheen gaat voor het een depressie is zoals een dip of sombere humeur. Wanneer de gevoelens minimaal 2 weken aanhouden word er gesproken over een depressie. Een depressie komt vaak terug wanneer een persoon eenmaal 1 heeft gehad. De signalen van deze depressie kunt u gebruiken voor het maken van een plan om een nieuwe depressie te voorkomen.

Een depressie is vaak lastig te voorkomen omdat niet alle signalen even duidelijk bij een depressie horen, vaak is het een dip of somber maar word hier nog geen actie ondernomen. Voor het voorkomen is het belangrijk te letten op de signalen van een terugval en wat een depressie voor u betekend.

Om een depressie te voorkomen is het belangrijk te weten wat een depressie voor u inhoud, waar u het aan kunt herkennen, wat dingen zijn die u dan minder of niet gaat doen. Een depressie is in grote lijnen hetzelfde maar kan zich anders uiten bij een persoon. Bijvoorbeeld wanneer u vaker gaat liggen, of minder zin heeft dingen te gaan ondernemen is het vaak een voortekenen dat het minder goed gaat.

Maak de signalen die u ervaart direct bespreekbaar en kijk wat u er aan kunt doen om het te verminderen, let op de oorzaak dat het nu anders is en wat er is veranderd. Leer zoveel mogelijk van een depressie om het beter te begrijpen en makkelijker aan te kunnen pakken op een eerder moment. Het bespreekbaar maken is een eerste stap naar verandering.

Duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag Dit kan ervoor zorgen dat het een persoon minder goed lukt om een dagstructuur op te zetten of aan te houden. Door minder interesse is het moeilijker na te denken over de planning en deze in te plannen.

Een persoon kan er meer tegen op zien om dingen te gaan doen, bijvoorbeeld, het heeft geen nut dit te gaan doen want straks is het toch weer vies, ach laat maar voor vandaag. Wanneer deze gedachten vaker opkomt is het steeds moeilijker om een structuur te krijgen. Doordat een persoon langer negatieve gedachten heeft gehad, moet het eerst over de gedachten heen, voor de persoon weer het “nut” van dingen in kan zien.

De start van een dagstructuur is meer dan het plannen op papier van de activiteiten die er zijn, voor een persoon met een depressie komt hier veel meer bij kijken om de dagstructuur in orde te houden. Wanneer er mindere dagen zijn is de structuur ook minder, op betere dagen moet de structuur weer opgepakt worden, wanneer het veel schommelt kan de structuur steeds weer minder worden.

3 behandelen

Een depressie kunt u deels voorkomen door actief te blijven, zorgen te bespreken en bespreekbaar te houden en te zorgen voor een positieve kijk op de te toekomst. Door het maken van kleine weekdoelen kunt u een depressie makkelijker doorbreken door het behalen van het doel wat u iedere keer een goed gevoel geeft.

Aan een depressie voorkomen is dagelijks noodzakelijk om er actief mee bezig te zijn om de signalen klein te houden en vele te voorkomen en direct actie te kunnen ondernemen. Hoe meer positiviteit in het leven hoe rooskleuriger het leven eruit gaat zien. Het is belangrijk om doelen te stellen en deze consequent uit te voeren.

Maak een signaleringsplan van dip tot depressie en wat dit voor u betekend, hoe u zich voelt en wat u er aan kan doen, en wat andere voor u kunnen doen. Het maken van een plan geeft veel inzichten in de problematiek en het kan als een handig hulpmiddel worden gebruikt om eerder stappen te ondernemen.

Een depressie is vaak lastig te voorkomen omdat niet alle signalen even duidelijk bij een depressie horen, vaak is het een dip of somber maar word hier nog geen actie ondernomen. Voor het voorkomen is het belangrijk te letten op de signalen van een terugval en wat een depressie voor u betekend.

Het maken van een dagstructuur is een onderdeel, het is een lijndraad die u kunt volgen om weer meer structuur op te bouwen. De structuur opbouwen naar een depressie is erg zwaar. Het herstellen van een depressie gaat vaak met up en downs. Hierdoor gaat het de ene periode beter dan de volgende periode. Door vast te houden aan een dagstructuur kunt u veel klachten verminderen of voorkomen.

4 gevolgen

Bij ongeveer de 1/2 van de personen die een depressie hebben gehad krijgen naar verloop van tijd een terugval of een nieuwe depressie. Een depressie kan vaker terugkomen als een persoon het heeft gehad als een soort van buien voor een paar maanden en daarna gaat het weer even en dan weer een paar maanden een depressie.

Van een depressie kan een persoon dingen overhouden, de klachten van een depressie kunnen weg zijn, maar de persoon kan bijvoorbeeld nog steeds vermijden of minder goed een dag doorkomen, omdat de depressie weg is word er vaak veel minder opgelet, hierdoor kan andere problematiek komen. Een persoon kan meer blijvend somber voelen of minder goede dagen.

Doordat een persoon minder energie heeft kan het veel moeilijker zijn om een dagstructuur vol te houden, hierdoor kunnen er meer dingen blijven liggen zoals huishoudelijke taken. Omdat een persoon meer vermoeid is overdag, is het veel moeilijker om iets te gaan doen, het op te pakken en actief te beginnen. Een persoon is meer een diesel die eerst op gang moet komen.

Door minder dagstructuur zit of ligt een persoon meer, het kijk vaak tv en is minder actief bezig op een dag, dit zijn juist signalen die zorgen voor een depressie. Hierdoor blijft een depressie in stand. Een persoon moet het gehele patroon omgooien om het te veranderen. Wanneer een depressie nog niet is behandeld kan het zijn dat een persoon wel wil werken aan een goede dagstructuur en van alles probeert maar dat de depressie de strijd wint. Om een nieuwe structuur aan te leren moet het een nieuwe gewoonte worden om zo te leven en te handelen.

Een begeleider kan helpen met het maken van een dagplanning of een dagstructuur op papier, maar de begeleider is er vak niet elke dag waardoor de persoon het zelf moet oppakken en verbeteren. Hierdoor moet een persoon het nog steeds zelfstandig voor elkaar krijgen in alle fase van de problematiek. Het opnieuw aanleren van een dagstructuur kost veel tijd en energie, een persoon met een depressief heeft dit vak niet, waardoor een persoon het een paar keer probeert maar omdat het niet lukt opgeeft.

De kans is groot dat er een nieuwe depressie ontstaat. Doordat een persoon vaak minder zelfvertrouwen heeft, is het vaak lastig om een dagstructuur op te starten of aan te houden. De persoon vind het moeilijker om hulp hierbij te vragen, waardoor er geen dagstructuur komt of veel meer moeite kost het voor elkaar te krijgen.

5 plan

Terugvalpreventie is er om te voorkomen dat een dip een depressie word. Het voorkomen dat signalen die te maken hebben met een depressie zo min mogelijk voorkomen. Het is belangrijk om een plan te maken hoe u dit gaat aanpakken en voorkomen en wat de mogelijkheden hiervan zijn. Een depressie kunt u in veel gevallen niet voorkomen, u kunt wel uw levensstijl of gewoontes aanpassen waardoor u de kans erop kunt verkleinen.

Het is belangrijk om voldoende inzicht te hebben wat een dip met u doet en een depressie is, wat het verschil hierin is en hoe het voor u voelt als u het heeft, waaraan u het kunt herkennen en hoe u het kunt aanpakken. Hiervoor is het belangrijk om schema’s en overzichten te maken die een duidelijk beeld geven van een dip en depressie met de signalen en hoe vaak deze voorkomen.

Een depressie heeft vaak verschillende fase waar het doorheen gaat voor het een depressie is zoals een dip of sombere humeur. Wanneer de gevoelens minimaal 2 weken aanhouden word er gesproken over een depressie. Een depressie komt vaak terug wanneer een persoon eenmaal 1 heeft gehad. De signalen van deze depressie kunt u gebruiken voor het maken van een plan om een nieuwe depressie te voorkomen.

Het hebben van een vaste dagstructuur is hierbij erg belangrijk met een goed dagelijks ritme van opstaan en slapen en van de vaste maaltijden op een dag. Door dagelijks actief bezig te zijn en voldoende actief te bewegen op een dag en daarna een aantal relax oefeningen te doen.

Welke signalen van een depressie heeft u deze week meer last van? wat kunt u aan de signalen doe om ze te verminderen? Houd dagelijks bij welke signalen verergeren en maak hier een doel van om deze aan te pakken. Hoe meer u de schema’s bijhoud hoe meer inzicht u krijgt in het verloop van een depressie hoe meer signalen u kunt aanpakken of voorkomen.

Het dagelijks of met grote regelmaat bespreekbaar maken van de zorgen bij vrienden of naasten of met hulpverleners zodat zorgen niet worden opgekropt en u met de emoties en gevoelens blijft zitten. Het bespreekbaar maken van het begin van een depressie tot het einde is zeer belangrijk. Zonder de signalen te uiten en om hulp te vragen is het lastig een depressie of signalen ervan te lijf te gaan. Het is belangrijk zo veel mogelijk te uiten door te praten te sporten te schrijven.

Het maken van een plan voor een terugval kan helpen bij een deel van het voorkomen, doordat u weet wanneer u gaat terugvallen en de signalen kan herkennen op tijd. Door het op tijd te herkennen loopt het niet op tot een depressie en zijn simpele middelen vaak voldoende van meer bewegen, het uiten of gezonder leven. Vraag aan lotgenoten hoe zij een terugval proberen te voorkomen.

het maken van een vaste dagstructuur met een vaste planning wat u die dag gaat doen. Plan vaste momenten van activiteiten in en vaste momenten met rust. Bouw de rust momenten langzaam af en plan meer activiteiten. Plan activiteiten die u leuk vind om te doen, deze kunt u makkelijker volhouden. Plan maaltijden die u lekker vind, voor de momenten dat de eetlust minder is.

Om de planning vol te houden is het belangrijk meer positieve ervaringen te krijgen en positief te gaan denken. Door te kijken naar dingen die goed gaan, en welke stappen u al heeft gezet, dit kunt u ook aan. Elke dag heeft nieuwe kansen om meer te kunnen doen aan de dagstructuur. Probeer het elke dag op nieuw, gisteren ging het minder maar dat hoeft morgen niet zo te zijn. Zie elke dag als een nieuwe kans op het op te pakken.

Vaak is de concentratie en het geduld minder wanneer een persoon depressief is. Hierdoor heeft een persoon meer moeite met het doen van activiteiten, probeer u meer te focussen op de concentratie en het geheugen. Wat at u gisteren? En eergisteren? De dag ervoor? Hoe ver komt u? In een goede dagstructuur zit meer dan alleen activiteiten.

Door de depressie zijn meer dingen achteruit gegaan, zoals de voeding de nachtrust, het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben hoe de voeding en nachtrust is en hoeveel uur u slaapt of hoeveel u eet, bijvoorbeeld door het bijhouden van een dagboek. Een dagstructuur heeft meerdere gebieden die te samen zorgen voor meer balans in het leven.

Maak een dagplanning met alleen taken die u de volgende dag gaat doen. Over de taken kunt u een hele dag doen, waardoor u minder let op de tijd. Wanneer u eenmaal begint loopt het vaak een stuk makkelijker om door te gaan met de andere taken.

Het invullen van de dag gaat vaak het makkelijkst op de avond ervoor, door het maken van en planning voor de volgende dag. Als ik opsta dan ga ik eerst … en daarna ga ik … Ik moet vandaag minimaal … activiteiten doen, ik vind het belangrijk dat ik bezig ben. Ik moet mijzelf er toe gaan zetten en verplichten dat ik dit ook minimaal ga doen. Ik heb het beloofd aan mezelf.

Begin een structuur met 5 taken die u dagelijks gaat doen en bouw dit langzaam uit wanneer het goed gaat. Stel een minimaal aantal taken vast die u vind die moeten gebeuren. Begin in kleine stapjes om meer structuur te krijgen, aan de hand van de motivatie kunnen dit 1 of 2 taken zijn die u elke dag gat doen. Hoe beter deze taken gaan, hoe meer het gewoon word waardoor u een nieuwe stap kan zetten naar 3 of 4 taken per dag.

Hoeveel uur moet u overdag iets doen? Wat vind u dat u van uzelf minimaal moet hebben gedaan op een dag? Ik moet vandaag van mijn zelf taak 1 tot 5 hebben gedaan, ik heb hier 24 uur voor, dus ik heb meer dan tijd genoeg hiervoor. Ik bijna 5 uur per taak om er aan te werken, dus dat moet lukken. Het is belangrijk om te starten met een goed dag en nachtritme, gezonde voeding en dagelijks bewegen. Vaak lijkt het dat een persoon erg weinig doet, maar het is een eerste opzet, het is vaak van de dag afhankelijk hoe goed het loopt.

Wat kan de huishoudelijke klusjes leuker maken, makkelijker maken of minder vermoeiend? Het kan helpen om muziek op te zetten en onder tussen mee te zingen en de klusjes zijn zo gedaan, achteraf denkt u vaak is dit alles dit koste maar …. minuten.

Probeer de gebeurtenissen meer positief op te pakken en ze positief te blijven zien, het is belangrijk meer positieve ervaringen weer te krijgen om negatieve gedachten vaker uit te kunnen zetten. Leer de gedachten meer te verwerken door erover te praten door ze eruit te sporten of door van u af te schrijven.

Zorg voor meer rust door te gaan wandelen, meer te gaan relaxen of door een ademhalingsoefening. Leer de fase van signalen kennen van wind storm tornado en orkaan om eerder in te kunnen springen, om afleiding zoeken mogelijk te maken. Zorg ervoor dat u leer kijken naar vorige momenten en dat u hiervan kunt leren door het moment beter te bekijken, de oorzaak te weten dat het zo liep, hoe het zo is gekomen en wat gedachten waren, hoe u het heeft opgelost en hoe de structuur van de de dag verder verliep. Door meer inzicht hierin en te leren van de vorige momenten kunt u steeds betere oplossingen vinden.

Maak regels voor uzelf van bed tijden en tijden dat u op bent. Door regels met u zelf af te spreken en uw hieraan te houden kan er steeds meer structuur komen. Het is voor u belangrijk, daarom is het een regel, waardoor het makkelijker gaat. Het is belangrijk in een depressieve periode te zorgen voor voldoende zelfvertrouwen en kunnen, om te kunnen herstellen hiervan. Het werken aan het zelfvertrouwen kan al bijdrage aan het verminderen van een depressie, het zelfvertrouwen kan helpen bij het starten van een goede dagstructuur en het volhouden hiervan.

Maak doelen voor een week en probeer deze te behalen, door het behalen van een doel, krijgt u meer motivatie, dit kan zorgen voor meer stimulatie om nieuwe dingen aan te pakken. Maak de doelen steeds wat groter en voor langere tijd. Ik wil deze week minimaal … keer de dagplanning doen. Ik zorg ervoor dat het gaat lukken, door mijzelf aan te spreken. Houd het vol tot het 7 dagen lukt.