Wat is het

Depressie = De gedachten zijn somber en negatief gestemd, vaak moeilijk te stoppen of te negeren. De persoon heeft vaak geen zin om iets te doen en het lukt vaak niet om iets te doen. Twijfelen aan de zin van het leven. Bij meerdere sombere situaties over een lange tijd. Het herstellen van een depressie duurt langer en is intensieve therapie met medicatie. De persoon zijn leven veranderd vaak. Depressie te veel gebeurtenissen achter elkaar of te lang somber. De somberheid word meestal vergroot of in stand gehouden door gedachten gevoelens en emoties.

Een depressie komt voor een lange periode waardoor 1 jaar zo voorbij is met 1 depressie. Een depressie gaat niet vanzelf over en hiervoor kan lange therapie nodig zijn. Depressie is niet in buien, maar zet vaak langzaam op en houd aan. Een persoon kan hier jaren last van hebben.Depressie is naar een lange periode somberheid, down voelen.

Een persoon met een depressie is vaak vermoeid, komt moeilijk tot dingen doen of de zinnen verzetten. Depressie komt door een lange periode veel gebeurtenissen en veel situaties die niet verwerkt zijn, de gedachten worden vastzittende gedachten waardoor het gevoel en emoties veranderd. Depressie is vaak een opstapeling van zorgen, die niet zijn verwerkt. De zorgen kunnen zorgen voor meer negatieve gedachten.

Herkennen

Een depressie is niet voor 1 dag en dan is het klaar een persoon heeft hier vaak enkele jaren last van of zelfs blijvend. Voor een persoon met een depressie is elke dag een kwestie van overleven. Bij 40% van de patiënten treedt binnen twee jaar een nieuwe depressie op en 5-10% is chronisch depressief. 1 op de 15 jongeren heeft een depressie. De 2 de diagnose kunnen het gevolg zijn van een rouwproces, het proces kan soort gelijke problematiek oproepen. Bij een burn -out en bij rouw horen signalen van depressie. Een depressie kan als oorzaak hebben een burn-out of rouw. Rouw kan de druppel zijn voor een burn-out.

Een persoon word vaak depressief wanneer het veel heeft mee gemaakt en het moeilijker kan verwerken. De gedachten maken meer somber en gaan steeds meer somber kleuren op de dag. Het geheel voorkomen van een depressie is niet mogelijk de signalen van een depressie kunt u wel verkleinen en zo klein mogelijk houden om zo min mogelijk kans te hebben op een depressie.

Signalen

Een depressie is wanneer iemand een gehele dag somber is in stemming of uitlatingen. De persoon is vaak moe en heeft weinig zin iets te doen. Wanneer iemand een depressie heeft gehad is de kans groot dat de persoon er nog een krijgt. Bij de meeste mensen begint het met zich Down te voelen en overmatige stress. De stress veroorzaakt op den duur hartklachten. Hoe langer het down aanhoud hoe groter de kans op een depressie.

De persoon is regelmatig somber, neerslachtig of heeft een gevoel van leegte. Hoe langer de somber gedachten blijven, hoe groter de kans een depressie. Hierdoor verminderd de interesse in mensen en activiteiten, nergens plezier in hebben. De persoon heeft stemmingwisselingen, huilbuien of de behoefte te huilen, zonder dat dit lukt. Is snel boos of geïrriteerd.

De persoon is vaker besluiteloosheid of heeft een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen. De persoon heeft concentratieproblemen, vergeetachtigheid, traagheid, moeite met nadenken, rusteloosheid. De persoon heeft negatieve gevoelens en gedachten of schuldgevoelens, een gebrekkig zelfvertrouwen, faalangst, angst, wanhoop, machteloosheid. De personen piekeren veel, zijn vaak met de dood bezig.

De lichamelijke klachten zijn vermoeidheid, geen energie, gewichtsverandering door te weinig of te veel eten, slapeloosheid of te veel slapen, minder of geen zin hebben in seks, een droge mond, hoofdpijn, druk op de borst (benauwdheid), pijn in rug, gewrichten of spieren, hartkloppingen, duizeligheid. Burn-out = leegstaan en verlies, 1 herinnering aan een dierbare, somberheid neemt af naar mate u het verwerkt. Burn-out te lang doorgegaan zonder voldoende rust. Burn-out en depressie herinneringen en gedachten van meerdere momenten.

Bij depressieve klachten heeft u vaak een paar signalen van een depressie maar geen volledige depressie. Bijvoorbeeld u bent onzeker, piekert meer en u heeft minder energie zijn 3 signalen van een depressie. Deze 3 signalen zijn depressieve klachten die kunnen lijden tot een depressie. De depressieve klachten zijn makkelijker te behandelen dan een depressie. De klachten hebben vaak al een verbetering door het aanpassen van u levensstijl. Bij een echte depressie heeft u vaak lange behandeling nodig met therapie en medicatie.

A

 • Afsluiten van iedereen
 • Afspraken afzeggen of niet willen gaan
 • Afwijzingen sociaal, werk, mogelijkheden
 • Angst of angststoornis grotere kans

B

 • Benen zwaar gevoel in armen en benen
 • Besluiteloos
 • Binnen zitten alleen willen zijn

C

 • Concentreren moeizaam
 • Contacten verminderen

D

 • Dag schommelingen, ’s ochtend minder goed avond beter
 • Dag en nachtritme veranderd
 • Dagstructuur minimaal
 • Donker, een persoon zit vaker in het donker

E

 • Eenzaamheid
 • Eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in gewicht
 • Emotionele onevenwichtigheid, stemmingwisselingen
 • Emotionele afvlakking
 • Energieloos

F

 • Faalangst
 • Financiële problematiek
 • Futloos

G

 • Gedragsverandering
 • Gejaagd gevoel
 • Geheugenproblemen
 • Gordijnen dicht hele dag en nacht

H

I

 • Interesseverlies in activiteiten en personen

J

K

 • Kleine dingen als een blokje om kan al ver zijn

L

 • Leegte voelen
 • Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of spierpijn,

M

 • Middelgebruik neemt toe
 • Minderwaardig voelen

N

 • Nachtmerries
 • Neerslachtige stemming
 • Negatief denken

O

 • Onmacht
 • Onuitgerust gevoel
 • Opstarten bezigheden moeilijk
 • Overbodig voelen
 • Overbelasting

P

 • Perfectionisme
 • Piekeren, maalgedachten, zorgen maken
 • Plezier word minder ervaren
 • Prikkelbaar

R

 • Radeloos
 • Rust niet kunnen vinden of juist geremd zijn

S

 • Schoolprestatie minder
 • Schuldgevoelens
 • Slapen minder of juist te veel slapen, slapeloosheid
 • Sociaal isolement
 • Somber
 • Spanning en stress
 • steun voelen/krijgen van andere mensen is minimaal
 • Suïcide gedachten, suïcideplannen of suïcidepoging

T

 • Teleurstelling moeilijker mee omgaan
 • Traag denken
 • Trager verloop van de dag, activiteiten

U

 • Uitstelgedrag
 • Uitzichtloos

V

 • Vermoeidheid
 • Vermijden
 • Verwerken gaat langzamer
 • Verzorgen zichzelf minder

W

 • Waardeloos voelen
 • Wakker meerdere keren per nacht
 • Werken word steeds lastiger

Z

 • Ziekteverzuim neemt toe

Oorzaak

De oorzaak van een depressie kan op verschillende gebieden zijn of om verschillende redenen zijn. Het krijgen van een depressie gaat vaak depri, dip aan vooraf. Een depressie is het laatste in rij, het is belangrijk eerder stappen te zetten om het te voorkomen en te weten waar u op moet letten. De eerste tekenen van een dip of depri kunnen zijn meer somber voelen, minder kunnen doen, meer vermoeid, hoge signalen, negatief denken.

De oorzaak van een depressie is vaak iets van de lange termijn, het is die vandaag een dip en morgen een depressie, omdat het over een langere periode gaat, kost het ook veel tijd en therapie om weer te herstellen. De oorzaak zijn vaak negatieve gebeurtenissen achter elkaar, zonder voldoende rust om het te verwerken.

A

 • Alcohol
 • Alleen ervoor staan
 • Angstige momenten

B

 • Bejegening negatief
 • Beroving
 • Binnen zitten met grote regelmaat, lockdown

C

 • Contacten weinig, start isolement

D

 • Dip -> depri -> depressie
 • Drugs

E

 • Eenzaamheid
 • Erfelijk

F

 • Faalangst
 • Financiële problemen

G

 • Gebeurtenissen veel en zwaar achter elkaar
 • Gedachten vasthoudende negatieve gedachten
 • Geweld meemaken

H

I

J

 • Jeugdervaring negatief

K

 • Karakter

L

M

 • Medicatiegebruik
 • Mentale problematiek niet bespreken
 • Mishandeling

N

 • Negatieve ervaringen
 • Nooit goed doen

O

 • Ondernemen weinig, activiteiten zelden
 • Ontslag

P

 • Perfectionisme
 • Pesten
 • Problemen of problematiek die voort blijft duren
 • PTSS hebben

R

 • Rouw verlies van personen

S

 • Scheiding
 • Slecht nieuws
 • Stress veel en regelmatig

T

U

 • Uitsluiting niet erbij horen

V

 • Verhuizing
 • Verwerken van gedachten moet nog

W

 • Weinig rust
 • Werkeloos

Z

 • Zelfvertrouwen weinig
 • Ziekte verhoogde kans

Soorten

Wanneer er over een depressie word gesproken gaat het vaak over een gewone depressie. Een depressie is meer dan alleen een dip of somberheid. Er zijn soorten depressie, de soorten verschillen veel van elkaar.

Depressieve periode

 • Een periode waarin zich depressieve symptomen voordoen, wordt een depressieve episode genoemd.
 • Blijft het bij één episode? Dan wordt er gesproken van een eenmalige stoornis.
 • Herhalen de episodes zich, dan wordt de depressieve stoornis recidiverend genoemd.

Depressieve stoornis

 • Een depressieve stoornis is een gewone depressie, deze is wanneer een persoon zich 2 weken somber voelt of neerslachtig.
 • Minder interesse om dingen aan te pakken om te gaan doen
 • Meer vermoeidheid en gebrek aan concentratie
 • Verdriet, schuldgevoel
 • Automatische piloot

Dysthyme stoornis

 • De signalen komen overeen met een depressieve stoornis maar in een mildere vorm.
 • Lange perioden van 2 jaar waarin iemand somber is kunnen worden afgewisseld door korte perioden waarin het wat beter gaat.
 • Bij een Dysthyme stoornis moet er ten minste twee jaar een (lichte) depressieve stemming hebben bestaan. Daarnaast moeten twee of meer van de depressieve symptomen aanwezig zijn geweest.
 • De klachten van de depressie houden langer aan als een depressieve stoornis. De klachten kunnen langdurig zijn tot meer dan 2 jaar. Hierdoor kunnen klachten meer chronisch worden en elke dag aanwezig zijn.
 • langdurige gevoelens van lusteloosheid
 • Een Dysthyme stoornis word vaak erger ervaren als een depressieve stoornis
 • Kan dagelijkse bezigheden en werkzaamheden uit voeren

Bipolaire stoornis

 • Bij een bipolaire stoornis wordt onderscheid gemaakt tussen type I en type II.
  • Van een bipolaire stoornis type I wordt gesproken als iemand tenminste één manische episode heeft doorgemaakt, al dan niet afgewisseld met één of meer depressieve episodes.
  • Bij type II gaat het om het ooit hebben geleden aan minstens één depressieve episode én tenminste één milde manische episode.
 • Manisch depressie hierbij heeft een persoon veel last van stemmingswisselingen, van heel blij naar heel negatief, in pieken en dalen, veel schommelingen in de emoties
 • Gevoelens van euforie en blijdschap, en intense gevoelens van somberheid wisselen elkaar af.
 • Stemmingen kunnen enkele uren aanhouden of enkele maanden

Psychotische depressie

 • Een depressie in combinatie met een psychose
 • Een depressie met het verlies van de werkelijkheid
 • Er is een grote kans op hallucinatie of waanbeelden die niet kloppen met de werkelijkheid, vaak is er wel een link met de oorzaak van de depressie

Postpartum depressie

 • Een depressie naar de bevalling
 • De klachten treden vaak op in de eerste 4 weken na de bevalling, de klachten kunnen ook hierna nog optreden, dit komt minder vaak voor.
 • Een persoon heeft meer last van huilbuien en slaapproblemen
 • Voor een moeder is het moeilijk te genieten van de baby

Seizoensgebonden depressie

 • zomer depressie of winter depressie
 • zich geïrriteerd voelen,
 • slaperig, futloos, moe
 • hebben vaak weinig energie rond deze periode van het jaar

Chronische depressie

 • De klachten houden lang aan voor minimaal 2 jaar en hebben dagelijks invloed op het leven, het bepaalt het leven.
 • Een persoon voelt zich de gehele dag depressief, somber, down
 • Chronische depressie gaat vaak samen met andere klachten of stoornissen zoals trauma, een persoonlijkheidsstoornis of chronische ziekte.
 • Kan dagelijkse bezigheden en werkzaamheden niet uit voeren

Behandeling

Samen

Maak het onderwerp depressie, hulp en herstel bespreekbaar met de persoon. Ga samen opzoek naar hulp die passend kan zijn en waar de persoon achter staat. Plan hiervoor een moment in om het te bespreken en maak het kenbaar bij de persoon.

Zoek samen naar de mogelijkheden voor een oplossing dit kan zijn dat alleen de persoon hulp zoek of dat ook de naasten dit doet. Vraag hulp van de familie vertrouwenspersoon. Lees over de behandelopties van een depressie op het internet. Kijk hiervoor ook bij lotgenoten en ervaringsdeskundige die de behandeling hebben hebben gehad.

Geef hierbij aan waarom u vind dat de persoon hulp nodig heeft en wat dit voor de persoon zou kunnen helpen. Probeer het te verduidelijken met informatie, of een folder. Vermijd hierbij een discussie en houd het rustig. Wanneer het gesprek niet mogelijk is accepteer dit en stop het gesprek, bied het een paar keer aan maar dringen het niet aan. het geeft extra weerstand. Blijf in het gesprek zo veel mogelijk positief, vermijd het contact op een negatieve manier.

Een depressie kan een persoon niet alleen oplossen, naasten kunnen veel last krijgen van zorgen en stress. Het is belangrijk om alles te bespreken en te zorgen dat u op tijd hulp zoekt om overbelasting te voorkomen. Voor een depressie is meer nodig dan het dagelijks leven zien door te komen.

Gesprek

Het uiten, het bespreekbaar maken kunnen een deel van het gevoel en de gedachten verminderen. Door erover te praten in een rustige ruimte en het onderwerp bespreekbaar te houden kan een persoon er altijd over praten, hierdoor word de kans kleiner dat het hoger oploopt. Het bespreekbaar maken van een depressie kan bij de persoon verkeerd vallen, een persoon kan het ontkennen of het niet accepteren. Hierdoor komt er een hele wending in het gesprek. Houd er rekening mee dat het verkeerd kan vallen. Voor een persoon zijn veel dingen op het moment van een depressie niet mogelijk, het is belangrijk om begrip te hebben voor de situatie en de depressie en hoe de persoon zich voelt.

Door begrip kan een persoon zich meer gehoord voelen. Heb geduld. Het herstel kost tijd, ook als uw naaste voor een behandeling heeft gekozen. De behandeling kost lange tijd voor het een effect heeft, vaak is de behandeling gericht op medicatie, waardoor een persoon minder leert omgaan met de signalen van een depressie en het meer in balans krijgen hiervan. Maak de mogelijkheden bespreekbaar die er zijn om de persoon te helpen en te ondersteunen. Maak een duidelijk overzicht wat u van elkaar mag verwachten om samen goed het proces te starten en door te komen.

Signalen

Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de depressie bij de persoon om hier gericht hulp voor te ragen. Hoe eerder u kunt instappen hoe meer u kunt voorkomen. Let op de signalen van een dip, depri en depressie, om de gevolgen te kunnen zien en eerder aan te pakken. Wanneer het en dip is, is de behandeling korter als een zware depressie.

Hoe voelt het als u een depressie heeft en in orkaan bent? Hoe voelt het als u in een storm zit van een dip? Welke signalen ervaart u tijdens een wind of tornado? Wat zijn situatie die de gedachten of signalen kunnen verergeren? Wat veranderd er in uw gedrag, gedachten, gevoel, emoties? Deel de dip tot depressie in in 4 fase voor een duidelijk beeld per fase en waar u het aankunt herkennen. Het geeft een duidelijk overzicht van het verschil van de verschillende fase en de mogelijkheden die er zijn per fase. Schrijf hierbij welke signalen u ervaart, hoe u het kunt erkennen, wat de gevolgen kunnen zijn, wat u kunt doen en wat andere voor u kunnen doen.

Problemen oplossen die er zijn kan helpen dat u weer beter in uw vel zit, vraag hulp bij de problematiek en probeer het niet alleen op te lossen, dit is te veel en te zwaar voor een persoon. Maak de problematiek bespreekbaar en kijk naar de mogelijkheden die er zijn om het aan te pakken. Lees hierover op het internet of vraag het een ervaringsdeskundige.

Gevolgen

Door een depressie komt een persoon minder vaak buiten waardoor er minder sociale contacten zijn en de persoon meer dingen gaat vermijden, de persoon heeft een grote kans op een sociaal isolement. De gedachten van een depri kunnen erger worden waardoor een persoon meer negatieve gedachten krijgt, waardoor het steeds minder gaat doen, meer stress of onrust ervaart waardoor de kans groter is op een depressie. Wanneer een depressie langer aanhoud, kunnen personen minder vaak op bezoek komen, omdat een persoon toch vaak nee zegt of geen zin heeft. Hierdoor kunnen contacten verwateren.

Door dat er nog veel taboe op heerst en dat het vaak niet of verkeerd word begrepen, kiezen veel mensen ervoor om de problematiek van een depressie niet te bespreken. Hierdoor is de kans groot dat depressie alleen maar groeit en er steeds meer klachten bijkomen. Een depressie gaat niet van zelf weer weg, het is een ziekte die alleen met een juiste methode kan verbeteren.

Bij ongeveer de 1/2 van de personen die een depressie hebben gehad krijgen naar verloop van tijd een terugval of een nieuwe depressie. Een depressie kan vaker terugkomen als een persoon het heeft gehad als een soort van buien voor een paar maanden en daarna gaat het weer even en dan weer een paar maanden een depressie.

Signalen

Negatief denken over jezelf . Schuldgedachten, schuld en angst. Twijfelen aan de zin van het leven. Denken dat alles zinloos is. Piekeren, Traag denken. Moeite met concentratie. Problemen met slapen en eten. Onzekerheid, beslissingen uitstellen. Prikkelbaarheid, gespannenheid. Minder gevoel hebben, verlies van energie. Hoofdpijn en andere pijnklachten. Meer angst, persoonlijkheidsstoornissen of psychotische kenmerken. Bij een depressie heeft het invloed op het dagelijks leven wat last te herstellen is.

De vermoeidheid kan ook komen door het somber voelen en minder zin om dingen te doen. De persoon gaat dan steeds minder doen en steeds vaker zitten en word op die manier vermoeid. Het kan ook zijn dat personen te veel piekeren en hierdoor slaapproblematiek oplopen en hierdoor dus meer vermoeid zijn. De vermoeidheid kan ook een oorzaak zijn van een vitamine of ijzer te kort. Bij een depressie is het hoofd erg vol, hierdoor is het hoofd druk bezig met allerlei gedachten. Omdat dit vaak erg snel door het hoofd is het erg vermoeiend en kan het er voor zorgen dat de persoon meer slaapt.

Met een depressie loopt u groot risico op het vermijden van plaatsen en of persoon. door de gedachten wilt u niks gaan doen of heeft u geen zin, op dat moment bedenkt u een reden om het niet te doen en dat is een start van het vermijden om dingen te gaan doen. Wanneer u dit voor langere tijd doet komt u steeds minder buiten en heeft u steeds minder contacten. Het gevaar hiervan is dat personen zich vaker terug trekken en minder deelnemen aan de maatschappij en hierdoor een deel erbuiten komen te staan. De persoon zal ook steeds meer plekken gaan vermijden die veel stress opleveren of herinneren aan gebeurtenissen. De persoon raakt steeds meer in een sociaal isolement.

Door een depressie heeft u vaker last van stemmingswisselingen en hierdoor meer last van overprikkeling. De overprikkeling zet het gehele lichaam in stress of angst. Bij een depressie gaat de concentratie en het geheugen achteruit. Door het toch te kunnen onthouden of om u toch te concentreren op uw werk spant u zich extra en dit kost extra energie. Het gevaar van een depressie is dat u gedachten negatief worden en u steeds meer negatief gaat denken dat uw zelfbeeld achteruit gaat. Alles word steeds negatiever en u ziet steeds vaker negatieve dingen in plaats van het positieve

De kans is op terugval is na een depressie vergroot wat betekend dat u meer risico loopt nog een depressie te krijgen. Door een depressie is er minder balans in het dagelijks leven, zoals ik heb geen zin iets te doen of ik ben te moe, dat komt morgen wel. De balans moet eerst herstellen voor een depressie kan herstellen.

Gedachten

De gedachten van een depressie geven veel stress en onrust. Deze voor extra spanning van de spieren, hierdoor hebben personen ook vaak spierpijn. De pijnklachten, stress en onrust zorgen er voor dat het heel energie kost en hierdoor bent u meer vermoeid. Met een depressie blijven lopen die niet word behandeld of minimaal aan word gewerkt verergerd de klachten. Hierdoor kan het zijn dat u meer gevoelig bent voor drukte of stress en vaker een bui krijgt bij drukte.

Vraag zo min mogelijk naar de gedachten, hoe meer u het onderwerp hierop richt hoe meer gedachten er op komen en hoe meer het kan verergeren, wanneer de persoon er over wilt praten begint het vaak zelf het gesprek. Wanneer een persoon er zelf over begint wilt het vaak verwerken, hulp, mogelijkheden, kansen, oplossingen.

Hoe langer de gedachten aanhouden, hoe minder de persoon deze zelf kan stoppen. Een persoon moet zich bewust zijn van de gedachten die geuit worden of die voelbaar zijn, om deze te kunnen veranderen. Weet wat de negatieve gedachten voor een persoon betekenen, het is belangrijk erover te praten en hier een goed beeld van te hebben. Maak negatieve gedachten altijd bespreekbaar en zorg voor hulp als het nodig is. Vraag erna wat de persoon wilt.

De gedachten hieraan zijn vaak terugkomend en stoppen niet. Het kan periode goed gaan en dan zijn de gedachten er weer. De persoon heeft hier vaak weinig invloed op. heb hiervoor begrip en probeer de persoon te helpen met de gedachten en het veranderen ervan. Vraag naar de gedachten die een persoon bezig houden en hoe de persoon zich hierbij voelt. Het is belangrijk om te weten wat erom gaat in de persoon en in welke fase de persoon is wind storm tornado of orkaan. Het zegt veel over hoe de persoon zich voelt. Maak de fase en mogelijke oplossingen bespreekbaar, zo praat u steeds over dezelfde fase.

Gesprek

Een persoon vind het vaak lastig om te praten over de depressie, om het te erkennen en te accepteren vaak heeft dit te maken met een schuldgevoel en schaamte. Een persoon loopt vaak tegen vooroordelen aan van andere wat het moeilijker maakt het bespreekbaar te maken of te krijgen. Een persoon die depressief is laat zich vaak moeilijk helpen. De gedachten zijn moeilijk te motiveren om iets te gaan doen of er het beste van te maken. Voor en naasten kan het een lastige tijd zijn wanneer iemand depressief is, de persoon veranderd. Voor iemand met een depressie is het erg belangrijk voor herstel om deze te bespreken.

Zeg niet direct tegen de persoon dat het hulp moet gaan zoeken, hierdoor komt u in een discussie die vaak niet positief werkt. Het is een bevestiging van ziek zijn dit geeft vaak een naar gevoel. Geef aan dat u wilt dat het met de persoon beter gaat, dwing een persoon niet voor dat het naar hulp moet, de persoon krijgt mee weerstand om te gaan. In een zware depressie heeft een persoon vaak weinig energie voor hulp en hulpverlening voor het aangaan van een behandeling. Een persoon kan geen hulp willen en hierdoor blijven zitten met de depressie. Een persoon meer ruzie krijgen of discussie over het onderwerp hulp.

Door aan te geven dat een persoon pillen en therapie nodig heeft om te herstellen kan het zelfbeeld van een persoon een deuk oplopen. Pillen zijn niet altijd werkzaam voor de klachten die een persoon heeft, bij anti depressiva werkt het medicijn bij 1 op 3 mensen. Bedenk een plan naast de therapie en medicatie kan kan helpen zoals afleiding zoeken of meer rust zoeken of dingen samen doen.

Plan

Onderzoek

Welke? = Heeft u een dip of depressie? Maak een overzicht en houd dagelijks het dagboek bij om te kijken waar de problematiek echt ligt. Maak een plan hoe u in de toekomst een depressie kunt voorkomen en de dip kan aanpakken. Wat kan u helpen? Wat is hiervoor nodig? Maak hier kleine doelen van.

Welke klachten zijn er? Van een depressie krijgt u mentale en kunt u lichamelijke problematiek krijgen. Een depressie word kan anders worden omschreven als de klachten veel met stress te maken bijvoorbeeld eerder een burn-out dan depressie. Een persoon heeft het nodig om dit regelmatig te bespreken om van de gedachten af te komen die de depressie in stand houden. Vaak zijn het gebeurtenissen of situaties die terug keren en vaak herhaald worden, aan het aantal keren, kunt u zie hoeveel last de persoon er van heeft.

Via het internet zijn er vele mogelijkheden te vinden voor online hulp of face tot face contacten. Door het samen door te nemen en te bespreken heeft u een eerste stap gezet in het samen aanpakken en oplossen. Veel personen hebben het meeste baat bij hulp via face tot face contact. Zoek niet alleen hulp voor de depressie maar ook voor de voeding en slaapproblematiek. Vaak zijn beide ook verstoord in het ritme en moeten direct worden aangepakt. Het is hiervoor belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat de andere problematiek van een persoon is. Houd hiervoor een dagboek bij.

Geef duidelijk aan dat er meer nodig is er dat u samen gat kijken naar een goede oplossing. Het is niet van te voren te zeggen of een persoon wel of niet hersteld van de depressie en of dit voor lang of korte tijd is. Een persoon kan herstellen maar het kan ook vaak terug vallen, het is belangrijk om begrip te hebben voor een terugval en het niet te zien als een zwakte dat een persoon het niet kan.

Herkennen van de signalen.

Welke signalen zijn op u van toepassing? Van welke signalen heeft u veel last en van welke minder? Is het afhankelijk van het seizoen? Wat kunt u doen ter afleiding? Ter preventie? Wat maakt dat deze prikkel zo aanwezig is? Hoe kunt u deze minder aanwezig laten, wat is hiervoor nodig? Waaruit bestaat een bui voor u? Komt een stress bui op zetten? Hoe voelt dit, voel u lichaam tinkelen of veranderd u gedrag? Heeft u veel last van gevoelens of word u woedend? En wat maakt het dat het zo hoog oploopt? Prikkels die u dagelijks merkt zijn …… en u ervaart …….. gevoel en ik wil graag …..

Welke klachten zijn er? Van een depressie krijgt u mentale en kunt u lichamelijke problematiek krijgen. Een depressie word kan anders worden omschreven als de klachten veel met stress te maken bijvoorbeeld eerder een burn-out dan depressie. Bij 40% van de patiënten treedt binnen twee jaar een nieuwe depressie op en 5-10% is chronisch depressief.  1 op de 15 jongeren heeft een depressie. Herken de signalen en praat erover.

Hoe merkt u dat u somber of depressief word/bent? Wat zijn de signalen hiervan? Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te maken van uw depressie. Wat heeft u er aan gedaan de signalen te laten verminderen? Bedenk een plan hoe u de signalen kunt herkennen bij u zelf en deze voor kunt zijn, hiervoor heeft u inzicht nodig in de depressie.

Kost het u meer moeite een krant te lezen? Kunt u de tekst ook terug halen? Probeer zoveel mogelijk te blijven lezen voor het geheugen, ook al gaat het langzamer, probeer ook of u de tekst begrijpt. Ga de concentratie of het geheugen niet beter vraag ondersteuning aan.

Voor iemand met een depressie is het belangrijk om een depressie te begrijpen en wat dit met de persoon doet, hier voor is inzicht nodig in de emoties, gevoelens en gedachten voor tijdens en na een depressie, om een depressie eerder te kunnen stoppen of een nieuwe te voorkomen

Behandeling

Depressie kunt u aanpakken met therapie en medicatie anti depressiva. Een depressie is moeilijk en zwaar op te verslaan, er is veel doorzettingsvermogen voor nodig om een depressie weg te houden en een goede balans te vinden. Depressie kan een persoon vaak niet alleen oplossen en heeft hierbij hulp nodig van een hulpverlener.

Het is belangrijk om uw depressie aan te pakken en erover te blijven praten en op te schrijven om alles juist te verwerken en aan te pakken. Niet voor iedereen is een depressie hetzelfde, het is belangrijk dat u de signalen van uw depressie kent en dat u deze kunt erkennen en herkennen en kunt aanpakken. Bedenk een manier hoe u de depressie te lijf gaat met actieve beweging en ontspanning, bijvoorbeeld door sport of relax oefeningen. Door te ontspannen zijn gedachten minder actief, door relaxen leert u een manier van ademhaling wat u een gehele dag meer rust kan geven. Door het actief bewegen sport u de emoties gevoelens en emoties eruit dit lucht op en laat u weer anders denken.

Houd rekening met een lange wachttijd bij de mentale gezondheidszorg deze kunnen met u het probleem bespreken en anti depressiva voorschrijven. Heeft u enkele klachten of heeft u een depressie? Houd dagelijks het dagboek bij hoe u zich voelt en welke klachten u ervaart. De problematiek komt zo beter in beeld en u krijgt er een beter inzicht van.

Het herstellen van een depressie is niet voor iedereen hetzelfde. Het geeft niet voor iedereen hetzelfde resultaat. Bij de ene persoon werkt het goed te gaan sporten zonder medicatie maar met begeleiding, bij andere werkt medicatie en gesprekken beter. Het is erg afhankelijk van de persoon, het dagelijks leven, sociale contacten, activiteiten en doorzettingsvermogen om te willen herstellen. Als deze groot is is de kans groter. Als een persoon meerdere steunende personen om zich heen heeft zal deze eerder herstellen dan wanneer de persoon alleen is en geen contacten heeft. Door dagelijks uzelf te dwingen activiteiten te plannen en uit te voeren verminderd de depressie, dit is voor personen met een depressie erg lastig en is veel doorzettingsvermogen voor nodig.

Gesprek

Hou gesprekken zakelijk en kort, een persoon met een depressie heeft vaak veel aan het hoofd, en kan zich niet lang concentreren in een gesprek. Stel open vragen voor meer duidelijkheid te krijgen over de depressie en de wensen van een persoon. Lees over wat een depressie is en wat het kan betekenen voor de persoon. Lees over een de gevolgen van een depressie van het dagelijks leven. Vraag aan de persoon wat een depressie voor de persoon betekend. Gebruik de informatie van lezen als een basis voor vragen stellen.

In een gesprek is het belangrijk begrip te hebben voor elkaar, elkaar te horen en te begrijpen en te werken met fase wind storm tornado en orkaan, om te praten over dezelfde signalen en de ernst op het moment. Door open te zijn kunnen veel dingen besproken worden en word er minder verweten of komt er ruzie.

Geef de persoon aan dat er mogelijkheden van hulp en benoem deze. Kijk wat er gedaan kan worden aan de andere klachten en help de persoon hierbij. Geef de persoon een positieve boots van mogelijkheden die er zijn er wat u samen gaat aanpakken. Neem de tijd om de depressie te bespreken, het is niet iets wat u tussen neus en lippen door kunt vragen of over eens kan worden. Stel vragen op die u voor de persoon heeft, stel ze duidelijk en zorg dat de vragen open en kort zijn. Probeer zoveel mogelijk samen te doen om samen de depressie eronder te krijgen.

Gedachten

Er zijn hulpmogelijkheden om de gedachten te bespreken en deze aan te pakken. Hoe langer een persoon wacht met het zoeken naar hulp hoe minder kans er bestaat de gedachten bespreekbaar te maken of het juiste pad in te slaan. Wijs de persoon op de mogelijkheden van een hulplijn die de persoon kan bellen voor een gesprek met de hulpverleners of via een chat. Vraag de persoon wat het betekend om een depressie te hebben en hoe het voelt voor de persoon. Lees erover online om meer duidelijkheid te krijgen over depressie. Het is belangrijk een goed beeld te hebben van een depressie om de persoon te kunnen helpen en begeleiden.

De gedachten en de diagnose zijn een onderdeel, het zegt iets over waar de persoon last van heeft en dat het hulp zoekt ervan te herstellen. De gedachten zijn vaker negatief waardoor het bespreken lastig is, hierdoor zal een persoon ook minder vaak kenbaar maken waar het echt last van heeft. De gedachten en een diagnose zijn niet de persoon, de persoon staat voor u. Probeer de persoon zoveel mogelijk te motiveren en te stimuleren om structuur te houden. Praat positief en ga samen leuke dingen doen ook kleine dingen als een kopje thee of koffie kan een persoon goed doen.

Structuur

Probeer structuur en regelmaat in uw leven te houden. Ga op vaste tijden naar bed en sta rond dezelfde tijd op. Eet ook op vaste tijden. Ga elke dag naar buiten. Buitenlucht en bewegen geven u een beter gevoel. De vaste structuur kan helpen bij het verwerken van gedachten en signalen en het vinden van voldoende rust op een dag. Houd voor moeilijke momenten een positief dagboek bij.

Bedenk activiteiten die u prettig vindt (of vond) om te doen voor het afleiding zoeken. Maak een activiteitenlijst met minimaal 10 activiteiten en hang deze op een zichtbare plek waar u regelmatig langsloopt. Dat geeft houvast en herinnerd u eraan om de activiteiten te gaan doen. Kies elke dag prettige activiteit en ga dat doen, zorg voor regelmatig positieve momenten.

Blijf in beweging, beweeg dagelijks voldoende en minimaal 30 minuten per dag, door te gaan wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. Kies voor minimaal 3x per week om te gaan sporten of zeer actief te bewegen. Dit helpt bij het beter slapen en meer rust vinden. Hierdoor kunt u gedachten en signalen verwerken en loslaten. Ook op moeilijke momenten of dat het even zwaar is, ga een blokje om en doe dit enkele keren op een dag.

Kleine stappen

Door regelmatig een kleine stap te zetten zet u naar enige tijd een grote stap, het is belangrijk doelen te maken voor een week en hieraan te werken. De doelen worden de nieuwe gewoontes, als het een gewoonte is kost het u minder energie en gaat het vanzelf. Door een doel te behalen word u meer gemotiveerd andere problematiek aan te pakken, waardoor stappen zetten makkelijker word.

Het gaan doen van een activiteit kan een groot probleem zijn, hier kunt u erg tegen op zien en redenen bedenken waarom u niet gaat, bijvoorbeeld het is te druk, het geeft te veel stress. Het is belangrijk om de andere kant te bekijken, zoals met het doen van boodschappen, kan het een drukke stressvolle situatie zijn, wanneer u gaat en u beloont uzelf door bijvoorbeeld een lekker broodje mee te nemen kan het helpen het als minder naar te ervaren. Het geeft een goed gevoel als u het toch heeft gedaan.

Meer leuke dingen doen. Het is een advies dat vaak gegeven word. Het klinkt simpel, maar zo makkelijk is het niet. Zelfs tegen een kleine taak kunt u als een berg op zien. Het is belangrijk juist door die momenten heen te gaan, een plan te maken en door te zetten, het is de enige manier om stappen te kunnen maken.

Zelftest

Hoe meer vragen u met ja kunt beantwoorden hoe groter de kans is dat u een depressie heeft. Vanaf 4 ja antwoorden is de kans op een depressie groot. Voor de zelftest heeft u papier en een pen nodig.

 1. Voelt u zich de laatste tijd somber down?
 2. Gaat alles een stuk moeilijker en moeizamer? Voelt alles zwaarder aan?
 3. Heeft dit invloed op uw dagelijks leven?
 4. Heeft u minder interesse in activiteiten?
 5. Voelt u zich hopeloos of word het uitzichtloos?
 6. Heeft u meer negatieve gedachten?
 7. Heeft u meer moeite met slapen?
 8. Heeft u meer moeite met contacten en deze onderhouden?
 9. Heeft u een verminderde eetlust of gaat u juist meer eten?
 10. Heeft u moeite met de concentratie?
 11. Heeft u het gevoel van weinig energie, futloos?
 12. Heeft u een negatief gevoel van uzelf, zoals een mislukkeling, kan toch niks?
 13. Heeft u meer pieker gedachten of maal gedachten?
 14. Heeft u het gevoel alles word te veel? (niet meer overzien)
 15. Voelt alles zwaarder aan om te doen? (moeilijk tot dingen komen)
 16. Is het moeilijker u rust te vinden?
 17. Gaat u vaker liggen of blijft u langer liggen?
 18. Komt u minder buiten?
 19. Laat u meer dingen liggen komt morgen wel?
 20. Ruimt u minder goed op?
 21. Wilt u meer alleen zijn, met rust gelaten worden, trek u zich meer terug?
 22. Zegt u vaker nee, tegen contacten, activiteiten door gezondheid?
 23. Heeft u vaker de gordijnen dicht?
 24. Zijn er veel gebeurtenissen geweest, of gebeurtenissen die kort achter elkaar zijn en niet verwerkt?
 25. Bent u meer vermoeid op een dag?
 26. Heeft u het gevoel van waardeloos of schuldgevoel?
 27. Kunt u moeilijker beslissingen maken?