Wat is het

Depri is tussen somber en depressie in. Depri is geen depressie. Bijvoorbeeld een depri bui, de persoon zit in een dip, de persoon heeft het moeilijk. Depri is vaak in korte periode van enkele dagen tot enkele weken. Hierna zakt het meestal van zelf weer af.Een persoon die depri is kan dit zijn de vorm van een bui voor een korte periode en een paar keer per jaar.

Een persoon met PTSS heeft vaker last van depressies en mentale problematiek. Voor deze personen is het belangrijk de signalen hiervan te herkennen om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Door er zeer regelmatig over te praten en het maken van een planning of crisisnoodplan, kan veel problematiek worden voorkomen en kan de depressie beter worden begrepen en aangepakt. Hierdoor is de kans groot dat werken zeer lastig word of niet meer mogelijk is.

Herkennen

Depri is vaak naar enkele dagen of weken weer anders, het gaat meestal van zelf weer over.Depri is een dip, een persoon heeft veel mee gemaakt de laatste week, of is er druk geweest. Een persoon moet bijkomen van de tijd en voelt zich daarom meer depri.

Een persoon is vaker depri dan depressief. Een depressie kan vaker terug komen maar duurt vaak enige tijd. Een depri komt sneller terug en kunnen voortekenen zijn van een depressie. Depri is iedereen wel eens, vaak naar een zware periode, een depressie komt wel vaak voor en iedereen kan het krijgen, maar niet iedereen heeft hier evenveel kans op.

Een depressie kunt u deels voorkomen door actief te blijven, zorgen te bespreken en bespreekbaar te houden en te zorgen voor een positieve kijk op de te toekomst. Door het maken van kleine weekdoelen kunt u een depressie makkelijker doorbreken door het behalen van het doel wat u iedere keer een goed gevoel geeft. Aan een depressie voorkomen is dagelijks noodzakelijk om er actief mee bezig te zijn om de signalen klein te houden en vele te voorkomen en direct actie te kunnen ondernemen. Hoe meer positiviteit in het leven hoe rooskleuriger het leven eruit gaat zien.

Een van de signalen van een PTSS is een depressie. Personen met een PTSS hebben een verhoogde kans op een depressie, die regelmatig komt en gaat. Personen die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt zijn vaker somber of depressief. Dit komt door de vele nare herinneringen aan de situatie, die het hoofd dagelijks bezig houden, waardoor er weinig ruimte is om over andere dingen na te denken.

De gedachten aan een trauma, kunnen een persoon erg somber laten voelen of depressief. Hierdoor kan het zijn dat de gedachten vaak en veel terug komen en de persoon een groot deel van de dag bezig is met deze gedachten. De gedachten nemen als het als het ware over, het kan een persoon erg beperken in dagelijks leven.

Het is voor PTSS en depressie alle beid lastig om positieve gedachten te hebben of positief te praten. De gedachten zijn vaak negatief en dit maak ook erg somber. Het probleem maakt dat het lastig is om in de toekomst te kijken en hier een planning voor te maken met bijvoorbeeld een doel.

De persoon voelt zich vaak moe of down. Een persoon kan een gehele dag slapen maar niet uitgerust opstaan. Omdat een persoon het allemaal te veel word word vaak het bed op gezocht. De persoon ‘verstopt’ zich voor de wereld

.De persoon heeft vaak minder zin dingen te ondernemen of aan te pakken. De interesse in dingen die de persoon leuk zint veranderd. De persoon blijft vaker binnen en komt alleen buiten voor de noodzakelijke dingen, hierdoor is er een verhoogde kans op een sociaal isolement. De persoon gaat plekken vermijden om ‘zelfbedachte redenen’. De persoon ervaart vaak een gevoel van leegte, dit komt door het verdriet dat zich met zich meeneemt van de nare gebeurtenis.

Behandeling

Bij depressieve klachten heeft u vaak een paar signalen van een depressie maar geen volledige depressie. Bijvoorbeeld u bent onzeker, piekert meer en u heeft minder energie zijn 3 signalen van een depressie. Deze 3 signalen zijn depressieve klachten die kunnen lijden tot een depressie. De depressieve klachten zijn makkelijker te behandelen dan een depressie. De klachten hebben vaak al een verbetering door het aanpassen van u levensstijl. Bij een echte depressie heeft u vaak lange behandeling nodig met therapie en medicatie.

Depressie Denken: Negatief denken over jezelf. Schuldgedachten, schuld en angst. Twijfelen aan de zin van het leven. Denken dat alles zinloos is. Piekeren, Traag denken. Problemen: Moeite met concentratie. Problemen met slapen en eten. Onzekerheid, beslissingen uitstellen. Prikkelbaarheid, gespannenheid. Minder gevoel hebben, verlies van energie. Hoofdpijn en andere pijnklachten.

De depressieve klachten kunt u vaak zelf aanpakken door oefeningen of gebruik van schema’s. Door het actief bezig zijn en uw gedachten te verzetten. Depressieve klachten kunt u niet alleen oplossen, vraag op tijd hulp. Hoe meer depressieve klachten u heeft hoe groter de kans op een depressie. Bij een depressie is werk naar school gaan of activiteiten plannen niet mogelijk

Gevolgen

Depri klinkt minder ernstig dan depressie, hierdoor kunnen signalen worden verkleind waardoor een echte depressie minder snel word gezien. Hierdoor reageren hulpverleners minder of een persoon vraagt minder snel om hulp. Depri kan een depressie worden en andersom. Wanneer een depri aanhoud voor een langere tijd en de signalen worden niet minder naar meer activiteit en meer ontspanning, dan word de kans groter op een depressie.

Personen met een PTSS trekken zich vaak terug en zijn opzoek naar rust. Door een depressie in combinatie met de PTSS kan het erg lastig zijn de rust te vinden. Hierdoor kan het zijn dat ze persoon vaker en langer onrustig is of zich zo voelt. Een depressie kan de klachten van een trauma stress en onrust vergroten. Hierdoor zijn gedachten als een tornado in het hoofd en lastig om deze terug te brengen tot een orkaan of wind. Personen komen dan vaak minder buiten of zijn minder actief omdat de gedachten tornado veel energie kost.

Bij een PTSS en een depressie hebben personen vaak te maken met aanvallen of stemmingswisselingen in het gedrag. De gedachten kunnen als een soort tornado door het hoofd gaan. Bij iemand met een depressie is dit vaak lastig stop te zetten. Door hebben deze vaker hoofdpijn of buikpijn, van de spanning en stress. Hierdoor komen prikkels bij deze personen vaak anders binnen, prikkels storen meer en komen vaak harder binnen.Dit kan zorgen voor overprikkeling.

Iemand met een PTSS of een depressie heeft vaak moeite met zich te concentreren voor langer dan 30 minuten. Vaak word het lezen van de krant of boek een probleem.De persoon krijgt last van een schuldgevoel. Het is mijn schuld dat het zo gelopen is. Vaak is dit onterecht en is het de persoon aangedaan. Of de persoon voelt zich niet prettig in situatie omdat het bang is fouten te maken of alles wat de persoon doet is in de ogen van persoon minder goed. De gevoelens van hulpeloosheid en waardeloosheid zijn vaak versterkt. Wat heeft het allemaal voor zin nog.

Plan

Depri kunt u aanpakken met bewegen, sporten, levensstijl verandering. Vaak gaat het een tijdje wat minder, maar door weer nieuwe doelen te maken of te kijken naar de toekomst lukt het vaak de draad weer op te pakken. Een depri kan een persoon zelf vaak aanpakken en weer in balans brengen. Door een planning, positief denken, doelen maken, leuke activiteiten. Depri periode kan makkelijker worden verwerkt en losgelaten dan een depressie. Depri gedachten op tijd verwerken en loslaten kan een depressie voorkomen.

Praat schrijf van u af en maak de problematiek bespreekbaar. Afleiding zoeken en actief bewegen om minder klachten te hebben en te krijgen, maak hiervoor een afleidingsschema. Erken de triggers/oorzaak die zorgen voor sombere gedachten en pak deze aan. Vind rust in ademhalingen relax oefening. Vraag hulp bij de mentale gezondheidszorg.

Lees in dit thema en online in forum of lotgenoten groepen over hoe u kunt omgaan met een depressie. Maak gebruik van een hulplijn voor een luistert oor. Heeft u een vaste diagnose gekregen? Vraag bij de arts om een folder voor de familie of een links waar u goede informatie nog een keer kunt na lezen. De oplossing van een depressie ligt niet in medicatie maar in een wijzing van denken , bewegen en voeding.

Zoek afleiding en maak u hoofd leeg. Ben in beweging en ga dagelijks naar buiten. Neem voldoende rust en kom bij, relax. Een depressie lost u niet alleen op hiervoor heft u goede begeleiding nodig, vraag een verwijsbrief van de huisarts. Neem uw aantekeningen uit stap 1 mee naar de huisarts voor een goed en duidelijk beeld. Zodat u goed gericht een therapie krijgt. Vraag om steun en vraag naar hun ervaringen hoe ze een depressie hebben overwonnen. Lotgenoten kunt u online vinden in groepen of forums, maar ook in gespreksgroepen.

het maken van een vaste dagstructuur met een vaste planning wat u die dag gaat doen. Plan vaste momenten van activiteiten in en vaste momenten met rust. Bouw de rust momenten langzaam af en plan meer activiteiten. Plan activiteiten die u leuk vind om te doen, deze kunt u makkelijker volhouden. Plan maaltijden die u lekker vind, voor de momenten dat de eetlust minder is.

Heeft u enkele klachten of heeft u een depressie? Houd dagelijks het dagboek bij hoe u zich voelt en welke klachten u ervaart. De problematiek komt zo beter in beeld en u krijgt er een beter inzicht van.

Depressieve klachten: Praat schrijf van u af en maak de problematiek bespreekbaar. Afleiding zoeken en actief bewegen om minder klachten te hebben en te krijgen, maak hiervoor een afleidingsschema. Erken de triggers/oorzaak die zorgen voor sombere gedachten en pak deze aan. Vind rust in ademhalingen relax oefening

Depressie: Praat schrijf van u af en maak de problematiek bespreekbaar. Vraag hulp bij de mentale gezondheidszorg. Lees in dit thema en online in forum of lotgenoten groepen over hoe u kunt omgaan met een depressie. Maak gebruik van hulplijnen die zijn voor een luistert oor

Voorkom dat uw negatieve gedachten de overhand nemen. Bij een PTSS komt vaak een depressie voor. Schakel op tijd hulp in om een depressie te voorkomen of direct aan te pakken. Een depressie kan de klachten van een PTSS versterken. Van een depressie kunt u nare gebeurtenissen/gedachten overhouden die kunnen leiden naar een trauma. Voor de negatieve gedachten word vaak anti depressiva voorgeschreven.