Wat is het

In veel gevallen kan een persoon die een depressie heeft hier geheel van herstellen. De persoon houd meestal wel een gevoeligheid voor het oplopen van een nieuwe depressie. Een depressie of sombere gedachten kunt u deels voorkomen en aanpakken, waardoor u de kans kan verkleinen dat u een terugval krijgt en weer een depressie.

Herkennen

Eens ziek altijd ziek. Ziek is niet een geheel juiste term voor personen met mentale problematiek. Personen hebben last van gedachten en van veel signalen maar voelen zich vaak niet ziek. Voor een persoon is ziek iets anders dan door mentale problematiek meer beperkt raken. Veel mentale problematiek is aan te pakken en van te herstellen. Wanneer een persoon lang wacht word de problematiek groter.

Herstellen van een depressie is mogelijk, maar kan terug komen bij lastige momenten of moeilijke situaties. Een depressie overwinnen is een strijd met uzelf. Hoe meer strijd een persoon levert hoe groter de kans op blijvend herstel. Naast de mentale gezondheid heeft het ook te maken met de leeftijd, lichamelijke gezondheid, andere problematiek hoe goed een persoon kan herstellen, hoe het gehele beeld is.

Wanneer er problematiek thuis is, is de kans groot dat er snel een nieuwe depressie komt wanneer een persoon meer thuis is. Een jonger persoon hersteld makkelijker als iemand op hoge leeftijd. Een persoon met een goede lichamelijke gezondheid kan meer actief zijn en hierdoor makkelijker herstellen als iemand met lichamelijke problematiek.

Het verzetten van de zinnen en het loslaten van gedachten is moeilijk en moeizaam. Sombere gedachten of gevoelens kunnen helemaal verdwijnen maar kunnen ook snel terug zijn. Een moment waar u voor de depressie niet somber van werd word u nu wel. Of u hersteld heeft vaak te maken met inzet die u toont er aan te werken en te willen herstellen.

Na het herstellen is het belangrijk het ritme vol te houden om terugval te voorkomen. Hier ligt het grote gevaar, wanneer een persoon het minder goed kan volhouden of motivatie verliest. Bij een ernstige depressie gaat het uw leven beïnvloeden hierdoor krijgt u achteruitgang op meerdere gebieden. Al deze gebieden zullen moeten herstellen voor de depressie verbeterd. Een persoon komt vaak minder buiten en is meer moe.

Voor mentale problematiek is niet altijd een oplossing. Een persoon kan veel proberen maar vaak heeft het weinig effect op de mentale gezondheid van de persoon. Het is zeer afhankelijk hoe een persoon zich inzet en hoe een persoon werkt aan het herstel. Van vele diagnose kan een persoon herstellen en hersteld blijven.

Van sommige diagnose staat vast dat een persoon de rest van zijn leven hiermee moet leren omgaan zoals autisme, adhd of CPTSS. De persoon voelt zich vaak anders, waardoor de persoon minder word gezien, gehoord of begrepen. Een persoon met een diagnose doet er vaak van alles aan op te herstellen en om het mogelijk te maken. Een persoon die, eens ziek betekent altijd ziek weet, de persoon niet wat de andere er aan heeft gedaan voor herstel.

Gevolgen

De gevolgen van het niet geheel herstellen is dat u een kwakkel depressie kunt krijgen. Periode gaat het goed en dan is het er weer. Een persoon kan depressieve periode hebben zoals bij PTSS, hierdoor kan een depressie altijd opkomen en is het voor een korte periode depressief, het gaat weg en enkele maanden later komt het weer op.

Er is altijd een kans op een terugval, maar u kunt ook blijvend hersteld zijn. Het is belangrijk om bezig te blijven en de signalen te kennen om een terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Een terugval valt niet altijd te voorkomen. Bij meerdere problematiek is de kans van 100% herstel vaak kleiner en blijven er restklachten. Hoe meer klachten een persoon heeft hoe groter de kans dat het een onderdeel blijft.

Het blijven hangen in een depressie kan voor meer problematiek zorgen. Hierdoor kan een persoon meer gaan vermijden of minder goed slapen waardoor een persoon meer prikkelbaar is. De negatieve gedachten blijven vaak. De gedachten kunnen verbeteren wanneer de kwaliteit van leven toeneemt of een persoon meer uit de depressie komt.

Wanneer een persoon denkt Eens ziek betekent altijd ziek, heeft de persoon het al ver opgegeven in mogelijkheden en ziet het als een somber iets. De persoon denkt steeds minder positief en doet hierdoor minder. Door te zeggen Eens ziek betekent altijd ziek. demotiveert u een persoon om de problematiek aan te pakken en op te pakken waardoor de problematiek vergroot.

Plan

Een depressie is alleen te behandelen met goede hulp en voldoende inzet. Vraag hulp voor psychotherapie, psycho-educatie en medicatie. Eens een depressie altijd een depressie is een vooroordeel van personen. Het kan zijn dat een persoon vaak terug valt vaak heeft dit te maken met het stoppen van medicatie en het niet hebben geleerd om te gaan met de signalen. Wanneer een persoon dit beter kan kan het ook weg blijven.

In behandeling zijn vaak vele mogelijkheden om te herstellen voor een groot deel, voor sommige diagnose is het een aanpassing van het leven, ook hierbij zijn vaak vele optie mogelijk om te leren omgaan met … Voor vele diagnose bestaat er therapie of medicatie die kunnen bijdrage aan een herstel, het echte herstel komt van uit de persoon die actief is in het beter in balans krijgen van de nieuwe levensstijl. Een persoon met een diagnose heeft positieve input nodig om door te kunnen gaan met de strijd met herstel en herstellen.

Houd het dagboek bij met informatie over uw depressie. Welke momenten heeft u hier het meest last van? Wat voelt u dan? Wat wilt u dan? Wat kan helpen? Wat zijn gedachten waar u meer last van heeft? Maak dit bespreekbaar en schrijf het dagelijks op in het dagboek.

Praat de gedachten zoveel mogelijk van u af. Met uw naasten via internet in groepen of chat, via de huisarts of behandelaar, Zorg voor activiteit en actief bezig zijn en uw zinnen verzetten. Wat kunt u doen om een depressie te voorkomen? Leer van eerdere momenten en kijk terug hoe het zo is gekomen. Neem er punten uit die belangrijk zijn en u gaat aanpakken en verbeteren. Maak hier doelen van voor een week. Zorg voor voldoende rust en alternatieven rust te vinden

Praat over de depressie en hoe u zich voelt, het hoeft zeker niet iets blijvends te zijn, het open en eerlijk zijn over wat u ervaart en voelt is belangrijk voor een goede aanpak van een depressie. Schrijf dagelijks in het positief dagboek om de gedachten meer positief te stemmen en om bij te houden welke doelen u al heeft behaald en hoe ver u al bent gekomen, het kan helpen in moeilijke momenten.

Door het maken van plannen, overzichten en schema’s krijgt u een goed beeld van de problematiek en kunt u deze makkelijker aanpakken met behulp van tip en informatie op het internet. Het leren omgaan met signalen begint bij de start van acceptatie dat het moet veranderen en nu het moment is om het op te pakken en aan te pakken. Praat over mentale problematiek met naasten of met hulpverlener om de zorgen te bespreken en om meer begrip te krijgen voor de problematiek.

Schrijf zoveel mogelijk gedachten van u af, houd hiervoor een dagboek bij met vragen en overzichten die duidelijk maken waar het probleem ligt wat u er aan gaat doen en wat de doelen zijn van deze week en voor deze maand Maak u hoofd zo leeg mogelijk door het doen van een ademhalingsoefening en actief bewegen. Zorg voor voldoende rust en slaap en een goed dag en nachtritme.