Wat is het

PTSS heeft invloed op het gezinsleven, vriendschappen en werk. Een PTSS word niet altijd gezien als een angststoornis en stressstoornis en daarom niet door iedereen begrepen. Ptss is een diagnose die veel mensen als eng of gevaarlijk beschouwen. Het ligt aan de persoon of het eng is en of het gevaarlijk word. De personen proberen een zoveel mogelijk normaal leven te lijden, wat door de gebeurtenissen erg lastig is. Over PTSS, trauma’s zijn veel vooroordelen, dit maakt het voor personen met een PTSS erg moeilijk.

Niet voor iedere persoon is het signaal eenzaamheid evenveel aanwezig. Bij personen die weinig signalen van een PTSS hebben of in een milde vorm voelen zich vaak minder eenzaam dan personen die hier meer last van hebben. Een PTSS uit zich bij iedere persoon anders en is zelden hetzelfde. Wanneer een persoon voor het trauma zich regelmatig eenzaam voelt, word dit na het trauma vaak versterkt. Voor een eenmalige traumatische ervaring zal het eenzaam zijn en/of voelen anders zijn dan wanneer er meerder ervaringen zijn. Wanneer een trauma zich heeft afgespeeld in de baby kindertijd kan het zij dat een persoon gedesorganiseerd gehechtheidspatroon heeft. Hierdoor is het maken van contact extra moeilijk.

Eenzaamheid en PTSS komen vaak voor, vooral als de PTSS nog niet behandeld is of als trauma’s geen gehoor aan word gegeven. Door het geen gehoor te geven aan een trauma is het of het trauma niet bestaat en of de persoon zich aanstelt. Door het niet begrepen worden trekken personen zich meer terug en zullen minder sociale contacten hebben omdat ze zich minder begrepen voelen.

Herkennen

In een gezinsleven kan het erg moeilijk zijn als er een persoon is met PTSS. De emoties en gevoelens kunnen met grote regelmaat hoog oplopen, waardoor er conflicten kunnen ontstaan. Vaak nemen de emoties van de persoon de overhand in een relatie. Dit zorgt voor onrust in het gezin. Voor een persoon is het vaak niet mogelijk te werken, dit heeft te maken met de ernst van de trauma’s en hoe goed een persoon hiermee over weg kan. De persoon is dagelijks bezig met het verkroppen van de herinneringen. Doordat de persoon vaak niet werkt, worden er geen nieuwe sociale contacten opgedaan of onderhouden. Hierdoor blijft de groep personen even groot of kleiner.

De persoon heeft vaak moeite geconcentreerd te blijven, soms is de persoon een beetje vergeetachtig, door de angsten die herinneringen op roepen en door geluiden kan opkomen, slecht slapen door het piekeren en nachtmerries en minder voeding vaak door stress, In een gezin kan een persoon met PTSS zich eenzaam voelen, door bijvoorbeeld er veel ruzies zijn over emoties of gedrag. Hierdoor voelt de persoon zich niet gehoord en begrepen in de situatie. Waardoor de emoties in een ander gesprek hoger kunnen oplopen of de emoties beginnen waar ze zijn gestopt.

Personen die een PTSS hebben hebben vaak moeite met het leggen van contacten of het onderhouden hiervan. Vaak is het vertrouwen voor vriendschappen erg laag en is het te lastig om nieuwe contacten aan te gaan. De personen zijn vaak bang voor de reactie op een verhaal dat ze vertellen of willen geen lastige vragen. Een PTSS is voor de persoon vaak moeilijk om uit te leggen, het een emotioneel verhaal, met veel leed. Een persoon wilt wel vaak het contact, ookal zegt hij nee, maar durft het vaak niet aan te gaan, uit angst of bang of herinneringen.

Personen hebben vaak een schuldgevoel overgehouden aan de situatie, hierdoor word het lastig contact te leggen. Ze leggen de schuld bij zich zelf over wat er is gebeurt, terwijl het vaak is aangedaan en de persoon er niks aan kan doen of had kunnen voorkomen. Voor een persoon kan het veiliger voelen als er minder of geen contacten zijn. Dit heeft veelal met de gebeurtenissen te maken of dat de persoon geen last wil zijn van de andere. Het gevoel: jij hebt niks over voor mij, dus waarom ik wel voor een ander. Word vaak versterkt door dingen die niet na worden gekomen. De persoon geeft minder om mensen om zich heen of om de samenleving en is ik. Een van de signalen is depressief, door een depressie zijn personen vaker allen en willen weinig tot geen contact met de omgeving

Het vermijden van plaatsen, plekken en personen zorgt ervoor dat de persoon minder contacten legt met andere doordat de persoon minder vaak buiten komt. Vermijden van personen door iets wat herinnerd aan wat is aangedaan, geeft veel stress. Het heeft vaak niet met de persoon zelf te maken dat het stress oplevert, maar aan de gebeurtenis van toen. Maar dit zorgt er wel voor dat de persoon moeilijker contact legt met andere of minder snel naar buurthuizen gaat. Veel van deze plaatsen zijn ook erg druk, wat extra stress oproept. Personen met een PTSS zijn vaker binnen om zo min mogelijk geprikkeld te worden. Vaak zijn er niet al te veel prikkels nodig, voor een bui of emotie. Vaak zijn de gordijnen dicht van de woning een gehele dag

Behandelen

Wanneer een persoon meer gaat vermijden is er vaak weinig hulp dit anders te laten zijn, wanneer de persoon het kan omdraaien naar weer meer naar buiten zijn er weer mogelijkheden. Hulpverleners zijn er niet de gehele dag, nemen iemand niet bij de hand om weer te starten met het leggen van contacten. De persoon moet weer de eerste stap zetten om het te kunnen gaan veranderen wat alleen heel moeilijk is.

PTSS word veel al niet begrepen of goed begrepen, hierdoor kan een persoon zich meer eenzaam voelen op een dag. De gedachten die op komen en die veel aanhouden een herbeleving die iemand heeft, is moeilijk uit te leggen zodat iemand anders begrijpt wat u doormaakt op het moment. Hierdoor is er vaak onbegrip en heeft een persoon last van vooroordelen.

Gevolgen

Vaak gaan de nare gebeurtenissen over geweld, misbruik, mishandeling. Deze gebeurtenissen beïnvloeden het gedrag en gedachten van een persoon. De persoon heeft minder vertrouwen of sneller angstig. De persoon schaamt zich om erover te spreken wat is aangedaan, terwijl het een slachtoffers is. Door het niet of weinig praten hierover neemt de trauma de overhand. Hierdoor kunnen personen contacten gaan vermijden of het nut van dingen niet meer zien.

Voor een persoon is het vaak lastig om naar een nare gebeurtenis het leven weer op te pakken en door te gaan met de toekomst. Een trauma is vaak zo ingrijpend dat het het dagelijkse leven beïnvloed. De persoon moet eerst een traumabehandeling onder gaan en begeleid worden naar werk of opleiding voor de stap kan worden genomen. De therapie is erg zwaar en de persoon moet stabiel zijn voor het mag beginnen. Dit duurt vaak enige tijd na het trauma en sommige worden niet stabiel.

De gevolgen van eenzaamheid bij ptss kunnen zijn dat een persoon in een sociaal isolement terecht komt en nog zelden contact heeft met andere of buiten komt. Alleen voor het hoognodige zoals het doen van boodschappen. Door veel alleen te zijn verergerd de PTSS siganlen vaak. Door alleen te zijn gaan gedachten sneller en word er meer gepiekerd. De persoon is op zich zelf aangewezen om gedachten en buien te stoppen. Er is hierbij niemand die de persoon helpt.

De persoon krijgt een grote afstand tot de samenleving en deze gaat vaak ook minder interesseren. De samenleving geeft veel prikkels en bezorgt de persoon veel stress. Dat de persoon een trauma heeft komt vaak door iemand uit de samenleving. Wanneer een persoon zelden word gebeld of een reactie krijgt op een mail komt er steeds meer afstand en van laat maar. Hierdoor gaat vaak de kwaliteit van leven achteruit

In het begin voelt eenzaamheid heel naar en vervelend. Bij iemand met PTSS kan dit omslaan in een totaal andere gevoel waardoor het normale “goede/normale” gevoel verdwijnt. Eenzaamheid kan gewoon worden waardoor een persoon liever alleen is dan met iemand. Wanneer er iemand is triggerd die vaak de persoon, die het niet meer is gewent. Hierdoor ontstaan er vaker ruzie en kan een persoon sneller overprikkeld zijn.

Een dag van een persoon is nooit hetzelfde en voorspelbaar. Hierdoor is het lastig om contact goed te onderhouden. Bijvoorbeeld wanneer een persoon word opgebeld kan het de ene keer een trigger zijn waardoor de telefoon niet word opgenomen en de andere keer dat de persoon juist graag het gesprek aan gaat. Wanneer een persoon word gebeld kan het schrikken van de telefoon omdat deze zeer zelden overgaat, dit kan een bui veroorzaken.

Een persoon met PTSS wilt niet alleen zijn ook al geeft de persoon dit vaak wel aan. De persoon heeft hulp nodig bij het verbeteren van de omgang naar anderen en naar het leggen van contacten. De persoon is iets aangedaan, waardoor een weerstand komt dit kan gericht zijn op een man of vrouw of op heel de samenleving. Een persoon gaat moeilijker het contact aan met anderen. Vaak heeft de persoon minder contact met familie omdat die moeilijker kunnen omgaan met de PTSS. Voor de persoon voelt dit vaak als in de steek gelaten en de persoon vaak niet verder willen helpen.

Door het vermijden komt een persoon steeds verder weg van het normale leven. Vaak is het voor een persoon alleen niet mogelijk het vermijden te veranderen en aan te passen, waardoor een persoon meer gaat vermijden en het een gewoonte word om niet daar heen te gaan. Een persoon geeft vaker aan geen zin te hebben omdat .. (smoezen) terwijl het vaak te maken heeft met het trauma of gedachten die iets oproepen.

Voor de persoon is er met eenzaamheid zelden een arm om de schouder of een goed gesprek om beter om te gaan met herbelevingen, vermijden, nachtmerries. Hierdoor is de persoon op zichzelf aangewezen en verplicht een zelf studie te doen naar hoe het verbeterd kan worden. Door niet de emoties en gevoelens te kunnen uiten kropt een persoon het op en blijft er mee zitten. Hierdoor kunnen meer gebeurtenissen worden opgeslagen als een herbeleving

Plan

Bij PTSS is het belangrijk om goed ondersteund te worden bij het vermijden van plekken. Wanneer dit goed gebeurt kan een persoon vaker naar buiten en durft weer meer aan. Wat maak de plek zo naar? Hoe voelt u zich als u eraan denk? Wat maakt het zo naar? Probeer erover te praten met een behandelaar om dit gevoel te verminderen.

Hoe meer u de PTSS onder controle krijgt hoe beter u kunt omgaan met gevoel emoties en signalen die vaak het gevoel van eenzaamheid vergroten. Praat met een behandelaar wat u bezig houd, hoe vaak u buiten komt en hoe u dit kunt verbeteren. Vraag lotgenoten hoe hun omgaan met vermijden of het minder buiten komen of het leggen van nieuwe contacten. Online is vaak makkelijker iets te vragen als face to face

Zet de eenzaamheid van u af. Laat het zijn zoals u het echt wil. Negeer het gevoel om verder te gaan. Er is maar een manier om eenzaamheid te stoppen en dat is het leggen van contacten met andere die dezelfde diagnose hebben of via sociaal media, of door vaker te gaan wandelen. Het gevoel van eenzaamheid word minder wanneer u positiever naar het leven kunt kijken. De kansen kan zien om vooruit te komen en te willen.

Eenzaam en alleen zijn is niet wat u echt wilt er is iets wat u tegen houd het contact aan te gaan en te zoeken naar mogelijkheden het aan te gaan pakken om de signalen van de eenzaamheid te verkleinen en meer bezig te kunnen zijn met de PTSS te verwerken. Eenzaamheid komt vaak omdat sommige dingen niet zijn geaccepteerd zoals vrienden die niet meer komen of familie die niet wilt helpen. Door het te accepteren en het meer los te laten, kunt u weer nieuwe kansen zien.

Probeer elke dag minimaal 30 minuten naar buiten te gaan en actief te lopen of te wandelen, hierdoor komt u minder in buien, houd u signalen beter onder controle en kunt u gedachten veranderen. Afleiding zoeken in dingen die u leuk vind om te doen, helpen u vaak beter te voelen. Plan elke dag een moment ook buiten in. Denk positief en kijk naar dingen die goed gaan haal de motivatie hieruit om dingen aan te pakken.

Vraag hulp bij u minder eenzaam te voelen en ga het contact aan met lotgenoten online of in een buurthuis bij een bijeenkomst. Start een cursus of workshop om beter om te gaan met de eenzaamheid of PTSS. Door binnen te blijven veranderd het niet en word u steeds meer eenzaam. Neem het besluit het te willen gaan aanpakken en ermee te beginnen. Vraag hulp aan een behandelaar wanneer de eenzaamheid of PTSS klachten groter worden.

Probeer een wekelijks bezoek te brengen aan een winkelcentrum op een rustig moment. Loop rustig rond en kijk rond. Ervaar dat u gevoel ook anders en goed kan zijn. Wat geeft u rust als u buiten bent? Wat kan helpen in een bui of zware emotie gevoel? Door een oplossing te hebben voor wind storm tornado of orkaan in een winkel of buiten voelt u zich meer zelf verzekerd.

Zet muziek op wat u gedachten kan afleiden zodat u meer rustig kunt lopen en zich voelen. Start met een ademhalingsoefening terwijl u thuis bent. Ga daarna pas op pad. Bedenk mogelijkheden die kunnen om u rust te geven en die altijd toepasbaar zijn, wanneer u buiten bent, zoals in een bui kunt u de hand op de buik leggen voor een betere ademhaling en zo de bui verminderen.