Eenzaamheid en armoede

1 Wat is het

Personen die in de armoede leven of minima hebben vaak minder sociale contacten. Voor iemand met een minimum inkomen is het lastig als er iemand op visite komt, er is vaak weinig of geen geld voor iets bij de koffie, hierdoor ontstaat er al snel een schaamte dat dit niet geserveerd kan worden, door geldgebrek.

Doordat het geld vaak opgaat aan de vaste lasten en eten blijft er weinig tot niks over om andere zaken te doen. De meeste personen hebben veel moeite om rond te komen, waardoor de kans op schulden groot is, hierdoor komen personen vaak in de armoede waardoor er nog minder mogelijk is.

Door armoede lopen personen mentale problematiek op. De personen hebben veel zorgen, stress, piekeren veel en vaak malend. Hierdoor hebben de personen meer kans op een depressie, wat de kans op eenzaamheid vergroot.

2 Herkennen

 • De personen zijn vaak thuis en hierdoor onttrekken ze zich voor een groot deel aan de omgeving en de samenleving.
 • De contacten zijn vaak minimaal door bijvoorbeeld de inrichting van het huis wat niet optimaal is omdat spullen niet kunnen worden vervangen. Hierdoor ontstaat er een schaamte om personen uit te nodigen.
 • Schaamte voor de voedselbank dat het nodig is en het niet mogelijk is om boodschappen te doen bij de supermarkt.
 • minima -> schulden -> armoede
 • Personen met een minimaal inkomen piekeren meer en hebben vaak veel zorgen en stress.

3 Behandeling

 • Hoe kunt u beter omgaan met het gevoel van eenzaamheid?
 • Wat kunt u doen om onder de mensen te blijven?

4 Gevolgen

 • personen niet durven uit te nodigen -> weinig sociale contacten of activiteiten -> grotere kans op sociaal isolement
 • minder mogelijkheden in de samenleving -> minderwaardig voelen
 • geldzorgen -> piekeren/malen -> mentale problematiek
 • geldproblemen -> vereenzamen
 • Meer alleen -> vereenzamen
 • Meer piekeren -> wat kan niet meer -> mentale problematiek

5 Plan

 1. Doe de zelftest eenzaamheid en bekijk hoe eenzaam u bent.
 2. Zoek activiteiten die wel mogelijk zijn die gratis worden georganiseerd en geniet hiervan.
 3. Leg personen uit hoe uw situatie is, vrienden zullen dit begrijpen en het geen probleem vinden.
 4. Bezoek regelmatig het buurtcentrum of een speeltuin en leg zo de eerste contacten met personen. Dit kunt u daarna opbouwen en een keer thuis uitnodigen. Probeer contacten aan te gaan op andere plekken dan thuis, dit is vaak veiliger en als het eenmaal klikt kunt u ze thuis uitnodigen.
  1. samen koffie drinken in een buurthuis of verzorgingshuis
  2. helpen bij vervoer kijk online bij automaatjes, ouderenfonds
  3. Zowel organisaties, sociaal werk, zorginstellingen als vrijwilligers organiseren activiteiten. Houd de plaatselijke krant bij of volg het via internet voor de laatste activiteiten in de buurt.
  4. Zoek op dingen die u leuk vind om te doen en kijk waar er een groep is waar u zich bij kan aansluiten.
 5. Kijk bij de gemeente op welke tegemoetkomingen of potjes u recht heeft. Voor minima zijn er diverse regelingen voor sport of school of een leuke activiteit.
 6. Kijk naar de mogelijkheden van een baantje om wat extra te verdienen.

6 Naasten

 1. Naasten kunnen een grote steun zijn voor de persoon die leef van een minima inkomen. Het contact en het samen zijn is vaak al voldoende.
 2. Ga een keertje langs met iets lekker of nodig de persoon uit wat te komen eten.