Wat is het

Het uitleggen van gedachten kan soms erg lastig zijn, bijvoorbeeld als u wilt aangeven wat de snelheid van de gedachten zijn. Niet iedereen voelt of denkt hetzelfde en net als de gedachten gaan snel is niet duidelijk hoe snel of hoeveel gedachten dit zijn. Het geeft geen duidelijk beeld van de problematiek op dat moment. Binnen de mentale gezondheidszorg word er niet of nauwelijks gesproken over code of fase 1 of fase 4. Er is geen vast systeem wat de gedachten gang kan uitleggen aan de hand van een vaste gesteld aantal signalen onder een fase.

Een persoon heeft 2 soorten gedachten positieve helpende gedachten en negatieve demotiverende gedachten. Personen met mentale problematiek hebben minder helpende gedachten, zeker wanneer de problematiek enige tijd aanhoud. De helpende gedachten worden steeds minder werkzaam. Werkte de gedachten van een vakantie eerst heel goed in een bui dit word naar een paar weken steeds minder. Wanneer er meer problematiek is neemt de hoeveel positieve gedachten vaak snel af, de persoon maakt ook minder leuke dingen mee, of positieve dingen.

Het verwerken van problematiek kan erg lastig en moeilijk zijn. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, hoe laat u gedachten los of hoe verwerkt u gedachten? Het ligt aan de gebeurtenis die u gaat verwerken en hoe lang u hiermee al rond loopt. Een situatie die naar is kost veel tijd om te verwerken en de kans bestaat dat de persoon er niet over heen kan komen of de situatie de persoon gaat beïnvloeden in het dagelijks leven.

Hoe beter u de gedachten kent en hoe meer overzicht en balans u er in kunt vinden hoe meer grip u kunt krijgen op de signalen en gedachten die regelmatig opspelen. Het is belangrijk dagelijks te leren van de gedachten en het te evalueren van de dag en het verloopt en te kijken hoe u het anders of beter had kunnen doen. Door er dagelijks van te leren kunt u kleine stappen zetten voor het verbeteren. Hiervoor is het belangrijk dagelijks te leren van vorige momenten.

Herkennen

Om gedachten aan te pakken moet u eerst inzicht krijgen in uw gedachten. Om meer grip te krijgen op de gedachten en hoe deze verlopen hoe beter u een oplossing kunt vinden die werkzaam is bij de groep gedachten. Voor de persoon is het belangrijk de gedachten te kunnen loslaten door er een alternatief voor te bedenken. Het is belangrijk dat de persoon zich bewust is van de gedachten en de stromingen om deze te kunnen stoppen, wanneer dit pas later is, kan het zijn dat een persoon een gehele dag last heeft van de gedachten. Orkaan gedachten uiten zich vaak in gevoel emoties en gedrag. Het veranderd naar extreem. De persoon kan heel boos zijn of juist heel rustig aan de buitenkant.

Accepteren van de problematiek of gebeurtenis. Het accepteren en het verwerken van de situatie is makkelijk gezegd, het word vaak aangegeven in de hulpverlening. De uitvoering blijkt vaak een stuk laster te zijn. Het accepteren en verwerken kan met hulp of door meer inzicht. Het los kunnen laten van de situatie, wanneer gedachten minder bezig houden, kunt u gedachten aan die moeten worden verwerkt meer de ruimte geven. Het verwerken is belangrijk om meer rust te vinden van een situatie. De gedachten die bezig houden kunnen zorgen voor meer zorgen, slaapproblematiek, verminderde eetlust. Hierdoor ervaart u veel minder rust en kunt u meer vermoeid zijn overdag.

Het inzicht krijgen in de situatie of het herkennen van signalen door het bijhouden van overzichten en schema om een duidelijk beeld te krijgen hoe de gedachten bezig houden en hoeveel invloed het heeft op uw dagelijks leven. Het inzicht hebben in gedachten kan helpen voor een oplossing. Door het minder te verwerken kunt u meer last krijgen van gedachten stromen, deze kunnen zeer veel stress geven en u lange tijd bezig houden. De stromen kunnen snel door het hoofd gaan waardoor de gedachten niet meer te volgen zijn. De gedachten kunnen ritme en dagstructuur verstoren. Piekeren is een gevolg van te lang nadenken en hopen op een oplossing het nog een keer overdenken of het anders proberen te zien. Vaak heeft dit tot gevolg dat er veel meer gedachten zijn, u uren nadenkt en het veel invloed kan hebben op het dagelijks leven.

Om signalen te kunnen herkennen is het belangrijk om u zelf te kennen, te weten wat signalen inhouden en met u kunnen doen. Als u veel stress heeft u ervaart u dit? Wat zijn vaak de oorzaken? Wat zijn gedachten die bezig houden en wat zijn terugkerende gedachten? Wat zijn oplossingen die mogelijk zijn om het te verminderen? Het is veel leren van de situaties en momenten en steeds eerder kunnen ingrijpen om hoge signalen steeds eerder te voorkomen. Hiervoor heeft u erkenningspunten nodig voor de gedachten wanneer een bepaald beeld of gedachten opkomt weet u wat u moet doen om het te veranderen.

Inzicht krijgen in gedachten is er belangrijk om een oplossing te kunnen bedenken. Hoe meer u weet hoe gedachten opkomen hoe meer u ze kunt tegenhouden. Door het dagelijks bij houden van de gedachten word gedachten eerder opgemerkt waardoor u ze eerder kan stoppen. Het geeft een duidelijk beeld hoe de gedachten nu zijn, hoe de gedachten in een week of maand zijn. Er zijn veel soorten gedachten, vastzittende gedachten, maal gedachten, piekeren, trauma gedachten, om de gedachten overzichtelijk te houden is het belangrijk om de gedachten in fase in te delen zoals wind storm tornado en orkaan. Vragen kunnen zorgen voor veel zorgen, hierdoor gaat een persoon meer piekeren, door vragen op te schrijven kunnen zorgen tijdelijk afnemen tot het moment van het gesprek.

Voor vastzittende of malende gedachten is het vaak beter om er meer afstand van te nemen en het van een andere kant te bekijken. Door meer afstand van de gedachten te nemen kunt u de gedachten veranderen of stoppen. De emoties en de gevoelens die de gedachten losmaken nemen af. Heet veranderen van gedachten is vaak erg lastig, een persoon moet zich bewust zijn van het denkpatroon en het blijven zitten hierin, pas wanneer een persoon zich bewust is van het denkpatroon kan een persoon handelen. Een persoon kan dan al lange tijd zo aan het denken zijn.

Behandelen

Gedachten en signalen kunt u indelen in 4 fase wind storm tornado en orkaan. Wind gedachten zijn erg rustig zoals de wind is. Orkaan gedachten gaan als gedachtestromen door het hoofd en is weinig grip op zoals bij een orkaan. Om de wind en orkaan te kunnen opschrijven is het belangrijk de ergste gedachten in uw hoofd te hebben en te bedenken wat nog mogelijk is en wat u nog zou kunnen doen op het moment. Bij wind is het gezellig en vrolijk, aan deze gedachten hoeft u verder niks te doen maar is belangrijk te weten hoe u van de orkaan terug kan komen naar de wind gedachten en wat daarvoor nodig is. Om de 4 stappen in de praktijk te brengen en er van te leren kunt u gebruik maken van het signaleringsplan.

Voor het behandelen van het verwerken van een gebeurtenis is vaak weinig therapie. Pas wanneer gedachten een trauma zijn is trauma behandeling mogelijk. Maak gedachten altijd bespreekbaar en vraag om hulp wanneer gedachten meer vasthouden. Het is belangrijk om te leren loslaten en verwerken van problematiek om meer rust te ervaren in de gedachten, het gevoel en de emoties, hoe meer u verwerkt hoe meer rust en tijd u over heeft voor andere dingen. Wanneer gedachten opkomen afleiding zoeken dit is erg belangrijk om hoge negatieve gedachten te voorkomen. Door op tijd in te stappen kunnen hoge signalen worden voorkomen.

Tussen deze twee fases zitten nog 2 andere fase storm en tornado. In sommige gevallen gaat u van wind direct naar orkaan zoals in een bui. Wanneer u de andere fase kunt aanpakken kunt u orkaan voorkomen. Maak een overzicht van de codes voor u zelf. Ga regelmatig leuke dingen doen, maak hiervan foto of filmpjes die u kunt gebruiken op mindere momenten. Leef zo ontspannen mogelijk door het doen van ademhalingsoefeningen of relax oefeningen, door te fietsen, te zwemmen, te lopen, door de stress actief te verminderen.

Dagboek Schrijf de gedachten van het moment op. Positieve gedachten wat u iets vrolijker maakt zijn? Feestdag dichtbij, Vakantieplek, mooie plaats/monument. Het verloop van de situatie wat ging u doen? Schrijf het zoveel mogelijk van u af en kijk ’s avond leuke ontspannende programma’s. Vergelijk de overzichten met elkaar. Welk lijstje werkt het beste? Wat kun aan de andere verbeteren om ze beter te laten weken? Neem meer rust als u gewent bent, ga wat eerder slapen en probeer meer ontspanningsoefeningen te doen op een dag.

Evalueer Wat ging er goed? Wat zou u veranderen? Moeten er positieve gedachten veranderen of in een andere volgorde? Vergelijk de bevinden met de weken ervoor. Wat is het verschil? Is er vooruit gang? Welke punten kunt u verbeteren aankomende week? Maak een klein doel, wat u volgende week bereikt wilt hebben en wat haalbaar is. Plan de week erop een groter doel en herhaal uw eerste doel. Bereid zo het maken van doelen steeds verder uit.

Wees u bewust van de signalen of gedachten, herken ze en accepteer dat er signalen of gedachten zijn, het kan helpen bij het verwerken van het gevoel en het verminderen ervan. Luister naar de signalen die uw lichaam aangeven en reageer hierop. Start een oefening Noem vijf dingen die u kunt horen, vijf dingen die u kunt ruiken en vijf dingen die u kunt zien en voelen. Hierdoor zijn de gedachten bewust met iets anders bezig, en kunt u het gedachten patroon omdraaien. Ga dingen doen die u leuk vind, u een goed gevoel geven.

Onderzoek kan helpen meer grip te krijgen op de signalen. Het krijgen van een duidelijk beeld wat het voor u betekend, hoe vaak het voorkomt, wat de oorzaak is, wat het met uw gedachten doet. Het onderzoek is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de signalen of gedachten die u ervaart. Het is belangrijk dat het onderzoek regelmatig word herhaald en word aangepast. Het beeld is belangrijk voor het vinden van een juiste oplossing die voor u werkt. En om te weten wat een trigger voor u is die de signalen kunnen oproepen. Het is belangrijk gedachten goed te verwerken en los te laten om minder signalen te ervaren.

De oorzaak van de gedachten dat deze nu zo aanwezig zijn kan verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk opzoek te gaan wat de gedachten zo heeft gemaakt, om het een andere keer eerder aan te kunnen pakken. Oplossingen om gedachten stop te zetten kan vaak erg lastig zijn bij gedachten die te pas en te pas komen opzetten. Het leren van mogelijkheden zien in wat kan en wat helpt kan veel van de gedachten verminderen. Door steeds nieuwe oplossingen en mogelijkheden te bekijken en dingen uit te proberen krijgt u meer overzicht in wat kan helpen een wat u beter kunt laten. Het dagboek kan worden gebruikt om het hoofd te legen, gedachten die nu vasthouden of gedachten die zorgen en meer stress veroorzaken. Door de gedachten letterlijk op te schrijven verwerkt u al voor een deel de gedachten. Het staat opgeschreven dus u kunt het voor nu laten.

Gevolgen

Hoe langer u zich tegen het probleem en alles verzet hoe meer last u ervan heeft en hoe meer klachten zoals angst of stress u krijgt. Door het niet verwerken van gedachten kunt u meer mentale problematiek oplopen, hierdoor kunt u een stoornis krijgen. Door het niet te verwerken kropt het op in het hoofd en kan het vastzittende gedachten worden die tot een trauma kunnen groeien. Zeer nare gedachten of negatieve gedachten of waar angst bij zit kunnen een trauma worden. Hierdoor kunt u minder rust ervaren op een dag, ervaart hoge signalen en meer last krijgen van depressieve klachten.

Hoe minder gedachten u verwerkt hoe meer het hoofd vol aanvoelt, het kan veel meer druk geven in het hoofd, het kan zorgen dat u zich minder kunt concentreren en hierdoor minder kunt functioneren. Hoe voller het hoofd met gedachten die bezig houden hoe meer last u ervan heeft. De gedachten kunnen steeds negatiever gaan kleuren en de stemming van de dag gaan bepalen.

Door het goed verwerken van de gedachten kunt u een depressie of een persoonlijkheidsstoornis voorkomen, door gedachten niet hoog op te laten lopen, gedachten in balans te houden en actief bezig te zijn. Een depressie komt vaak wanneer u meer gaat malen, en meer gaat zitten of liggen. De gedachten kunnen een persoon veranderen in gevoel en emotie.

wanneer een persoon minder inzicht heeft in de gedachten is de kans groot dat een persoon meer buien krijgt, meer kans op mentale problematiek. De persoon kan te laat ingrijpen omdat het niet voldoende inzicht heeft de bui eerder te stoppen. Hierdoor lopen gedachten meer op en kunnen steeds negatiever worden. De persoon kan niet voorkomen dat het kan oplopen tot een crisis. De persoon kan meer in de problematiek komen, zonder dat het de persoon echt opvalt. Het is normaal geworden dat een persoon meer gedachten heeft en daardoor minder doet. Een persoon heeft hierdoor meer kan op een sociaal isolement. De gedachten kunnen zorgen dat signalen toenemen waardoor een persoon eerder in een bui terecht komt of andere klachten krijgt. De gedachten kunnen zorgen voor problematiek op het gebied van slaap, voeding en het dagelijks leven.

Plan

Bedenk 10 gedachten die kunnen helpen wanneer u zich minder voelt. Vaak meerdere overzichten. Welke gedachten zijn dit? Waaraan zijn deze gedachten? In welke volgorde zorgen ze voor rust? Voor welke gedachten kan 1 overzicht helpen?

Koop een map of een schrift waar u alles in bij gaat houden. Het makkelijkste is een schrift met tabbladen.  Het dagboek heeft u dagelijks nodig, neem daarom een schrift met een plastic voorkant deze scheuren minder snel. Neem de schema die voor u van toepassing zijn over en zet deze achter de tabbladen en plan een vast moment op de dag dat u het dagboek bijhoud en doe dit dagelijks. Maak op de eerste pagina een overzicht wat waar zit in uw schrift. Aan het eind van de dag op een vast moment bijvoorbeeld na het eten. Start met een dagboek voor uw gedachten en gevoelens en schrijf hier dagelijks in hoe u, u zich voelt.

Schrijven over emoties kan u helpen de emoties en gevoelens meer onder controle te houden. Het dagboek kan u helpen de gevoelens van de dag te delen, zonder er uitgebreid over te praten. Hoe kunt u dit aanpakken, wat is hiervoor nodig? Om er  achter te komen wat u kunt doen in een bui is het uit proberen van activiteiten, voor, tijdens en na een bui. Door dit regelmatig te doen weet u wat er op een gegeven moment werkt. Neem na het schrijven een leuk moment in uw gedachten, deze gedachten komen dan vaker terug na het schrijven, wanneer u dit kan toepassen na het schrijven kunt u het ook proberen voor het schrijven en steeds verder uitbreiden. Schrijf en praat positief, laat negatieve gedachten links liggen. Blijf er niet te lang bij stil staan en pak de draad weer op.

Tellen van 0-100 in een snel tempo. Door snel te tellen bent u bezig met het tellen en bent u hierop gefocust, hierdoor hebben andere gedachten minder kans. Voor u bij 100 bent heeft u 3x diep adem gehaald waardoor u meer rust vind. Het is een simpele oefening die u altijd kunt toe passen ook in een winkel.

Wanneer u regelmatig last heeft van signalen kan het helpen om een verzwaringsdeken aan te schaffen, deze deken is zwaarder dan een dekbed en door de druk op het lichaam ervaart u meer rust. De deken is ook te koop in vesten en word regelmatig bij mentale problematiek gebruikt. Kijk op het internet voor meer informatie. Bij angsten kunt u zich onveilig voelen met een deken neemt dit gevoel vaak af.

Het actief zijn door te gaan fietsen helpt bij ontspannen en rustig worden. Door het focussen op de weg, opletten, bent u minder met de gedachten bezig waardoor het rustiger is in uw hoofd. Dit werkt ook als u gaat tekenen of een mandala gaat maken. Door te focussen op de kleuren bent u in gedachten bezig met het kleuren en niet met de angst of gedachten. Het fietsen helpt bij het verminderen van signalen van de angsten en spanning in het lichaam, probeer ze er letterlijk uit te fietsen.

Stop de signalen door te verhuizen van plek, door uit de kamer te gaan, door naar buiten te gaan, naar een andere plek in het huis. Het verplaatsen zorgt ervoor dat u niet in het gevoel blijft hangen, door te lopen en bewegen veranderen gedachten en het gevoel. In de andere ruimte ervaart u sneller meer rust of verandering van de gedachten.