Gedachten bij PTSS vs autisme

Wat is het

Wanneer PTSS als 1ste staat word autisme niet gezien. De signalen van autisme komen anders op dan die van PTSS, het is vaak een groot verschil in de oorzaak van bijvoorbeeld een trigger. Een persoon met autisme heeft last van de omgeving door drukte, het kan dan een bui krijgen. Een persoon met PTSS heeft last van personen, het voelt onveilig, het kan zorgen voor trauma gedachten. De oorzaak kan hetzelfde zijn maar de uitwerking is anders.

Herkennen

Personen met autisme en ptss hebben last van dissociatie (waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet ‘oproepbaar’ zijn of minder samenhang vertonen.) De momenten komen vaak voor op een dag en zorgen dat de tijd voorbij vliegt. De persoon heeft er vaak geen herinneringen aan.

Tragere informatieverwerking bij autisme en ptss, komt vaak door triggers, veel gedachten, oplopende signalen. Bij autisme is het voor een deel aangeboren, bij PTSS komt het later bij het trauma wanneer het hoofd meer vol is. Beide personen vinden het lastig om de informatie goed te verwerken en het te parkeren of los te laten.

Personen met PTSS en autisme kunnen meer in gedachten zijn en zich afzonderen van de wereld, het geeft een persoon een beter gevoel en de gedachten kunnen hierdoor minder oplopen. Het afzonderen kan meerdere redenen hebben, het kan zijn dat een persoon te hoog is in signalen, te veel druk ervaart, of het onveilig voelt.

Gevolgen

Bij autisme staat het vast dat de personen meer moeite hebben met het verwerken van informatie. Hierdoor word er meer rekening mee gehouden. Bij PTSS heeft een persoon vaak het gevoel van een vol hoofd, waardoor het minder kan concentreren, waardoor er meer langs de persoon heen gaat, het geheugen kan achteruitgaan hierdoor. Voor traumabehandeling moet een persoon stabiliseren, vaak is dit een oeverloos tijd verspillen, de persoon word niet stabiel zolang het trauma niet word aangepakt.

Bij autisme is dit niet het geval. Het stabiliseren word gedaan in een groepsgesprek, vaak zit een persoon hier niet op te wachten, de persoon gaat vaker achteruit dan het stabiel word. Bij autisme word direct gestart met hulp, autisme word ook vaak misbruik van gemaakt voor een woning, voor hulp mogelijkheden, groter bedrag voor zorg.

Plan

Praat over alles wat u zorgen maakt of u bezig houd, hoe langer u het opkropt hoe meer last u er van krijgt. Het is belangrijk te praten voor het te verwerken en voor meer begrip voor uw situatie. Beweeg dagelijks zeer actief voor het verminderen van gedachten en stress. Zorg minimaal 15 minuten aan yoga en relaxen. Zorg voor afleiding zoeken en afleiding zoekers die buien kunnen verminderen.

Het vinden van rust kan vaak erg lastig zijn, zeker in een huis met meerdere personen. maak gebruik van een geluiddempende koptelefoon die het geluid minder hard laat binnen komen. Het is belangrijk om de signalen goed te kennen en hierop in te kunnen springen wanneer deze oplopen en te weten wat u kunt doen in wind storm orkaan of tornado.

Maak een overzicht wat u kunt doen wanneer signalen te hoog op lopen? wat is er mogelijk en wat niet? Heeft u een crisis noodplan? heeft u een activiteitenlijst voor elke code? Leer van vorige momenten om signalen te verminderen en aan te pakken door steeds het plan bij te stellen.

Van alle diagnose die gesteld worden is PTSS de belangrijkste om direct aan te pakken. De therapie zorgt ervoor dat gedachten en signalen van het trauma minder worden waardoor de signalen van een PTSS afnemen. Een persoon is gevormd en veranderd door het trauma,wanneer hier te weinig aandacht voor is kan het een persoon meer beschadigen. Zet u in om de PTSS te laten behandelen en kom op voor uzelf om er alles aan te doen het te laten behandelen.

Voor beide diagnose is het belangrijk te praten over wat u ervaart van de diagnose en hoe het dagelijks leven gaat. Het praten kan helpen om hulp te vinden voor de signalen een het verbeteren van het dagelijks leven. Het aangaan van trauma therapie is belangrijk om de trauma’s te verwerken, het is het eerste wat moet gebeuren voor er word gestart met een aanpak van autisme.