Wat is het

Wanneer een persoon zich meer zorgen maakt komen gedachten in stromen door het hoofd, het is een heel verhaal wat allemaal aan elkaar is gelinkt. Personen met trauma gedachten of veel vastzittende gedachten hebben regelmatig last van gedachten stromen. De gedachten kunnen zo snel door het hoofd gaan dat een persoon er geen touw aan vast kan knoppen en alleen maar pijnklachten en hoge stress ervaart. De gedachten stromen hebben invloed op de gedachten, het gevoel, het gedrag, en de emoties.

Herkennen

Storm in het hoofd kan voorkomen wanneer er veel te veel gedachten zijn die bezig houden en een persoon de gedachten niet kan stoppen. De gedachten kunnen als een tornado door het hoofd gaan. Een storm in het hoofd is fase 2, dit is de fase dat het meer gaat oplopen en een persoon moet oppassen dat het niet oploopt naar fase 3.

Wanneer een persoon veel gedachten heeft zijn het vaak gedachten die nog niet verwerkt zijn. De gedachten zijn te veel op de voorgrond waardoor ze te pas en te onpas de persoon bezig houden. Gedachten stromen kunnen zowel overdag als in de nacht plaats vinden. Wanneer een persoon in de avond hier last van krijgt kan een persoon niet slapen. Wanneer een persoon er overdag last van heeft heeft het invloed op heel de dag, een persoon moet er van bijkomen.

Wanneer een persoon een trauma heeft met een gedachten stroom gaat de trauma gedachten als een tornado door het hoofd. De persoon is in fase 3 beland. Hierdoor kan een persoon snel in een bui van angst komen of van stress. Voor een persoon voelt het of er letterlijk een tornado of orkaan door het hoofd gaat. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van de persoon.

De gedachten stromen gaan vaak over nare dingen die een persoon heeft ervaren in het leven. De gedachten zijn erg op de voorgrond aanwezig en een persoon heeft er vaak dagelijks last van. Voor een persoon kan het lastig zijn het overzicht te behouden als de gedachten zo snel door het hoofd gaan. Gedachten stromen kunnen opbouwend zijn. Een persoon begint de dag in wind, het loopt in de middag op tot storm en in de avond word het tornado. een persoon heeft dan de gehele dag last van meer signalen en meer gedachten en kan minder doen op een dag.

Gevolgen

Door een woord trigger kan een persoon gedachten stromen krijgen. Bijvoorbeeld een woord wat herinnerd aan iets naars wat veel gedachten oproep of iets dat erg onzeker is. Het woord zorgt voor maal gedachten en vast zittende gedachten. een persoon kan ook meerdere triggers hebben en hierdoor sneller in een stroom komen. Gedachten stromen nemen vaak naar enkele uren weer af soms is het korter soms langer. De gedachten moeten worden veranderd om het proces te versnellen, door activiteiten, een gesprek of meer rust.

De gedachten stromen zijn niet bekend bij de mentale gezondheidszorg. Een persoon moet leren omgaan met het gevoel, emoties, gedrag en gedachten. De persoon moet leren hoe het opkomt en wat het met de persoon doet door zelfstudie en veel lezen en uitproberen. Trauma gedachten kunnen worden aangepakt om de stromen met herinneringen aan het trauma te verminderen. Een persoon heeft ook na de behandeling hier nog soms last van. Om meer grip te krijgen op de gedachten is het belangrijk inzichten te hebben en te weten wat het met u doet. Probeer gedachten te veranderen in positieve dingen die u meer maakt. Door het maken van een positief dagboek of een positief te blijven denken.

wanneer een persoon gedachten stromen heeft heeft het veel last van druk in het hoofd, de persoon ervaart veel pijnklachten en zeer hoge signalen. Voor een persoon is het vaak moeilijker om na te denken over het hier en nu. Door de stekende hoofdpijn kan een persoon minder goed functioneren en vaker niet dan wel. Een persoon heeft veel last van stemmingswisselingen en het heeft veel invloed op de voeding of nachtrust. Doordat het zo druk is in het hoofd kan het zijn dat een persoon zich moeilijker kan uiten, woorden kan geven aan wat het voelt of moeilijker kan communiceren.

Wanneer een persoon vaak gedachten stromen heeft, duurt het steeds langer dat een persoon bijkomt en de gedachten meer met rust kan laten of de persoon zich meer rustig voelt. Doordat het invloed heeft op de dag kan een persoon minder goed functioneren en is de kans op baan verlies groot. De persoon is meer prikkelbaar overdag, wat zorgt voor meer stress en gedachten. Hierdoor is een dag voor een persoon erg lang en zwaar.

Personen met gedachten stromen piekeren meer buiten de stromen om. Hierdoor houd het een persoon zeer lang bezig. De stromen stop zetten is leren omgaan met de gedachten. Voor een persoon is het erkennen dat de gedachten zo zijn, al een punt, vaak is het onbewust dat het al zo is opgelopen en heeft een persoon er geen erg in. De oplossing kan pas komen als een persoon zich er bewust van is.

De gedachten stromen kunnen ervoor zorgen dat een persoon zich overdag veel minder goed voelt, waardoor het minder contacten wilt en deze meer gaat vermijden. Een persoon kan door de stromen meer depressief raken. Om minder gedachten stromen te hebben is het belangrijk om de gedachten te verwerken en aan te pakken door de trauma’s te laten behandelen met emdr en door er met regelmaat over te praten. Gedachten stromen kunnen alleen verminderen wanneer u mindergedachten heeft aan nare momenten.

Plan

Het is belangrijk om dagelijks voldoende rust te nemen door het doen van een relax oefening, ademhalingsoefening of door afleiding zoeken met afleiding zoekers mogelijk te maken. Door op tijd bij storm in te grijpen en afleiding te gaan zoeken kan een tornado worden voorkomen en loopt het niet op tot een orkaan.

Schrijf alle gedachten zoveel mogelijk van u af om meer rust te krijgen in uw hoofd, maak overzichten en schema’s om bij te houden welke gedachten het vaakst of het ergst opkomen. Door gedachten beter te kunnen erkennen door bijvoorbeeld een beeld of wanneer deze gedachten er is moet ik aan de noodrem trekken, kunt u vroegtijdig gedachten stromen voorkomen.

Door meer inzicht in de trauma gedachten en wat dit met u doet kunt u vele gedachten zien opkomen en eerder stoppen. Hiervoor is het belangrijk om de fase te kennen van gedachten zoals wind storm tornado en orkaan. Voor elke fase zijn aparte oplossingen mogelijk. Neem een groot papier en schrijf alle gedachten die u bezig houden op. geef aan welke gedachten met elkaar verbonden zijn door een lijn. Wat is het patroon wat zichtbaar word? Hierdoor krijgt u meer inzicht in de linken tussen gedachten.

Veel gedachten stromen zijn te voorkomen door actief ze er letterlijk uit te sporten, door al uw energie in de gedachten te stoppen en vol gas op de loopband of fiets. Door het eruit te sporten houd het voor langere tijd stil. Leer van vorige momenten toen u gedachten stromen had, wat kunt u zich ervan herinneren? Hoe begon het wat waren de eerste gedachten? Zat dit vast aan een trigger woord? Door te kijken naar de oorzaak en hier de volgende keer meer alert op te zijn en de actie te verbeteren kunt u meer grip krijgen op de gedachten.

Breng minder tijd door met uw smartphone.

Een smartphone of laptop waar met regelmaat een geluid van een nieuw bericht binnenkomt zorg voor veel stress, kies voor momenten dat u het aan de kant legt en iets anders gaat doen, het geluid uitzet. Heel de dag bezig zijn of vele uren op de smartphone heeft veel invloed op stress. Kies momenten op de dag dat u een uurtje ermee bezig gaat, plan de momenten in.

Leeg uw hoofd door mindfulness.

Door het doen van een ontspanningsoefening met regelmaat kunt u leren om uw hoofd op een pauze stand te zetten en zen te worden. Het kost oefening om het te leren, er gaat een langere tijd over heen voor u de oefeningen zo kunt toepassen dat het ook rust geeft. Bekijk een aantal video’s met oefeningen en kies er een paar uit. Oefen het met de video aan, zodat u de basis weet en na een paar keer gaat u zelf aan de gang, de oefening hoeft niet goed te gaan zolang het u maar rust geeft, maar er een eigen oefening van. Hierdoor kunt u vaak sneller de rust vinden.

Door te luisteren naar het lichaam en op tijd te stoppen kunt u meer rust krijgen.

Als bepaalde gedachten meer opkomen en blijven hangen is het belangrijk iets anders te gaan doen en in een andere ruimte. Door te blijven zitten gaat u meer piekeren en malen hierdoor blijven de gedachten zeer aanwezig. Wanneer u meer stress voelt opkomen, weet u dat er ook meer gedachten opkomen, de gedachten kunnen afnemen wanneer de stress weer lager is. Hoe langer u wacht hoe hoger de stress kan worden en hoe meer gedachten er komen.

Ruim de spullen op. Hoe meer opgeruimd het huis is, hoe meer orde er in zit, hoe makkelijker u alles kunt vinden, hoe minder stress u ervaart. Hoe meer rommel, hoe meer stress. Zorg voor orde in de spullen door het op te bergen in bakken op een vaste plek, zo hoeft u zelden te zoeken wat ook veel stress kan geven.

Kijk naar de mogelijkheden van een hulplijn die u kunt bellen voor een luistert oor. Door een gesprek of chat over de gedachten kunnen ze meer tot rust komen en afnemen. Bezoek lotgenoot groepen voor meer informatie over de gedachten en de stromen, hoe ze hiermee zijn omgegaan en wat ze hieraan hebben gedaan. De ervaringsdeskundige spreken uit eigen ervaring en kunnen u hierbij goed helpen.

Verwerken

Probeer het probleem en alles wat er mee te maken heeft te accepteren en het een plek te geven. Het is zo en veranderd niet, het is zoeken naar mogelijkheden om het weer aan te pakken en door te zetten. Stel een vast moment in op de dag dat u het nieuws gaat bekijken en dat u hier de tijd voorneemt langer over na te denken.

Het nieuws kan negatief zijn waardoor het meer blijft hangen, hierdoor is het belangrijk het van u af te schrijven en te praten. Stop het denken over het probleem door iets anders te gaan doen. Dit voorkomt dat u te lang erover gaat piekeren en malen, zoals afleiding zoeken mogelijk maken. Leer van vorige momenten om beter te leren omgaan met de gedachten, leer de fase wind storm tornado en orkaan kennen,

Praat erover wat u bezig houd, hoe u zich voelt, waar u mee zit. Praat met personen die u vertrouwd en vraag lotgenoten om steun en tips. Sport, schilder gedachten zoveel mogelijk van u af. Houd dagelijks een dagboek bij met vragen, veranderingen of opvallende punten.

Plan momenten in dat het tijd is om even bij te komen van alles. Even een moment rust. Een moment even alleen zijn. Kijk wat u kunt doen om een “even mijn moment” in te plannen. Neem genoeg nachtrust en slaap overdag bij. Zorg voor momenten met ademhalingsoefeningen en relax momenten.

Neem de tijd om dingen te verwerken zeker nare momenten kunnen aanhouden en hebben tijd nodig om het beetje bij beetje meer los te gaan laten. De gedachten kunt u niet in 1x stop zetten, het is leren omgaan met de gedachten en een manier vinden om het meer met rust te laten.

Plan leuke activiteiten op een dag, dit zorgt voor afleiding denk aan de kleine dingen die een moeilijke tijd leuker maken. Schrijf over de ervaringen in het positief dagboek wat u kan helpen wanneer gedachten meer op spelen om de positieve dingen te ervaren.