Herkennen

Het is een zeer vervelend onderwerp om het over te hebben met de persoon. De persoon heeft in een depressie vaak van deze gedachten. Voor naasten is het een moeilijk onderwerp omdat het toch familie is, met negatieve gedachten en gevoelens. Voor u het gesprek begint is het belangrijk te weten wat een depressie is en wat het kan doen met een persoon. Wat u leest is niet de persoon maar een algemeen beeld van een persoon met een depressie, zie het als een handvat om het onderwerp te bespreken.

Het is belangrijk de gedachten en het gevoel er achter te uiten en bespreekbaar te maken. Door dit niet te doen kroppen gedachten op en kunnen deze soort gedachten vaker terugkomen, omdat er geen oplossing komt voor de oorzaak. Het uiten van naasten naar een persoon over de zorgen van een depressie kunnen moeilijk zijn om een start te maken om te bespreken. Het is belangrijk een rustig moment te kiezen en het van te voren aan te geven dat u iets wilt gaan bespreken.

Geef de persoon altijd de ruimte zich te uiten en om onderwerpen bespreekbaar te maken, wees op en eerlijk naar elkaar toe en wat er van elkaar mag worden verwacht. Het open zijn over een depressie is belangrijk om het te verwerken, het een plek te geven en nieuwe stappen te kunnen maken. maak samen een plan hoe u de depressie te lijf kan gaan.

Een depressie gaat niet over door opgevrolijkt te worden of door meer leuke dingen te gaan doen. Het gehele leef patroon van een persoon veranderd. De persoon heeft veel meer nodig dan leuke activiteiten. Maak de depressie bespreekbaar, maak er geen taboe van of en naar onderwerp om het over te hebben. De persoon heeft er last van en wilt graag hulp voor het oplossen. Wees open en eerlijk naar elkaar en maak afspraken.

Geef de persoon de tijd en de ruimte de depressie en signalen bespreekbaar te maken, ga een persoon niet dwingen het er over te hebben of sturen op hulp. De persoon wil graag steun en begrip voor de situatie. Luisteren naar de persoon kan een hele opgave zijn, wanneer een persoon met regelmaat over hetzelfde begint. Voor een persoon is het belangrijk het wel te uiten, heb geduld en ga het gesprek aan om het hoofd van de persoon meer rust te geven. Door de signalen van de persoon te leren kennen kunt merken wanneer de persoon meer last heeft van een depressie, waardoor een naasten beter op een depressie kan inspringen

Een persoon mist de dagstructuur in het dagelijks leven, het is belangrijk dat hier weer een opbouw in komt om kleine stappen vooruit te maken en uit een depressie te komen. Kijk naar de mogelijkheden hoe u kunt helpen meer structuur aan te brengen in het dagelijks leven van de persoon. Steun zijn of haar plan van herstel: het oppakken van taken, activiteiten en contacten, de afspraken voor een eventuele behandeling. Probeer de persoon zo veel mogelijk te helpen in het opzetten van een plan en de aanpak van de activiteiten. Wees positief en geef duidelijk aan hoe goed u dit vind. Wees gericht op de dingen die de persoon oppakt en weer stapjes vooruit laat zetten.

Gevolgen

Vraag zo min mogelijk naar de gedachten, hoe meer u het onderwerp hierop richt hoe meer gedachten er op komen en hoe meer het kan verergeren, wanneer de persoon er over wilt praten begint het vaak zelf het gesprek. Wanneer een persoon er zelf over begint wilt het vaak verwerken, hulp, mogelijkheden, kansen, oplossingen.

Hoe langer de gedachten aanhouden, hoe minder de persoon deze zelf kan stoppen. Een persoon moet zich bewust zijn van de gedachten die geuit worden of die voelbaar zijn, om deze te kunnen veranderen. Weet wat de negatieve gedachten voor een persoon betekenen, het is belangrijk erover te praten en hier een goed beeld van te hebben. Maak negatieve gedachten altijd bespreekbaar en zorg voor hulp als het nodig is. Vraag erna wat de persoon wilt.

De gedachten hieraan zijn vaak terugkomend en stoppen niet. Het kan periode goed gaan en dan zijn de gedachten er weer. De persoon heeft hier vaak weinig invloed op. heb hiervoor begrip en probeer de persoon te helpen met de gedachten en het veranderen ervan.

Vraag naar de gedachten die een persoon bezig houden en hoe de persoon zich hierbij voelt. Het is belangrijk om te weten wat erom gaat in de persoon en in welke fase de persoon is wind storm tornado of orkaan. Het zegt veel over hoe de persoon zich voelt. Maak de fase en mogelijke oplossingen bespreekbaar, zo praat u steeds over dezelfde fase.

Een persoon vind het vaak lastig om te praten over de depressie, om het te erkennen en te accepteren vaak heeft dit te maken met een schuldgevoel en schaamte. Een persoon loopt vaak tegen vooroordelen aan van andere wat het moeilijker maakt het bespreekbaar te maken of te krijgen.

Een persoon die depressief is laat zich vaak moeilijk helpen. De gedachten zijn moeilijk te motiveren om iets te gaan doen of er het beste van te maken. Voor en naasten kan het een lastige tijd zijn wanneer iemand depressief is, de persoon veranderd. Voor iemand met een depressie is het erg belangrijk voor herstel om deze te bespreken.

Dwing de activiteiten niet op bij de persoon dit heeft een averechts effect. De persoon wil graag zelf bepalen wat het doet en wanneer, nodig de persoon regelmatig uit en vertel over leuke positieve dingen of wat de persoon heeft gemist door er niet bij te zijn aan de hand van foto’s. Praat open over alle onderwerpen waardoor alles kan worden besproken, er is geen taboe, het is de persoon die een verhaal heeft, die iets kwijt wilt, die zich zorgen maakt.

Hoe meer open in het contact hoe hechter het contact is. Alleen kan een persoon geen depressie aan, het is zwaar om een goede dagstructuur aan te houden er is niemand die de persoon aanmoedigt, het is hoe de persoon kan omgaan met de depressie. Vaak gaat het achteruit en komt er meer problematiek.

Plan

Hou gesprekken zakelijk en kort, een persoon met een depressie heeft vaak veel aan het hoofd, en kan zich niet lang concentreren in een gesprek. Stel open vragen voor meer duidelijkheid te krijgen over de depressie en de wensen van een persoon. Lees over wat een depressie is en wat het kan betekenen voor de persoon. Lees over een de gevolgen van een depressie van het dagelijks leven. Vraag aan de persoon wat een depressie voor de persoon betekend. Gebruik de informatie van lezen als een basis voor vragen stellen.

In een gesprek is het belangrijk begrip te hebben voor elkaar, elkaar te horen en te begrijpen en te werken met fase wind storm tornado en orkaan, om te praten over dezelfde signalen en de ernst op het moment. Door open te zijn kunnen veel dingen besproken worden en word er minder verweten of komt er ruzie.

Geef de persoon aan dat er mogelijkheden van hulp en benoem deze. Kijk wat er gedaan kan worden aan de andere klachten en help de persoon hierbij. Geef de persoon een positieve boots van mogelijkheden die er zijn er wat u samen gaat aanpakken. Neem de tijd om de depressie te bespreken, het is niet iets wat u tussen neus en lippen door kunt vragen of over eens kan worden. Stel vragen op die u voor de persoon heeft, stel ze duidelijk en zorg dat de vragen open en kort zijn. Probeer zoveel mogelijk samen te doen om samen de depressie eronder te krijgen.

Er zijn hulpmogelijkheden om de gedachten te bespreken en deze aan te pakken. Hoe langer een persoon wacht met het zoeken naar hulp hoe minder kans er bestaat de gedachten bespreekbaar te maken of het juiste pad in te slaan. Wijs de persoon op de mogelijkheden van een hulplijn die de persoon kan bellen voor een gesprek met de hulpverleners of via een chat.

Vraag de persoon wat het betekend om een depressie te hebben en hoe het voelt voor de persoon. Lees erover online om meer duidelijkheid te krijgen over depressie. Het is belangrijk een goed beeld te hebben van een depressie om de persoon te kunnen helpen en begeleiden.

De gedachten en de diagnose zijn een onderdeel, het zegt iets over waar de persoon last van heeft en dat het hulp zoekt ervan te herstellen. De gedachten zijn vaker negatief waardoor het bespreken lastig is, hierdoor zal een persoon ook minder vaak kenbaar maken waar het echt last van heeft. De gedachten en een diagnose zijn niet de persoon, de persoon staat voor u.

Probeer de persoon zoveel mogelijk te motiveren en te stimuleren om structuur te houden. Praat positief en ga samen leuke dingen doen ook kleine dingen als een kopje thee of koffie kan een persoon goed doen.