Wat is het

Veel personen in de mentale problematiek ervaren dagelijks meer stress dan in de tijd dat er geen problematiek was. Vaak heeft te maken dat de diagnose onrust of stress als signaal heeft waardoor een persoon dit dagelijks meer ervaart. Doordat de stress steeds vaker aanwezig is, kan het steeds langer duren voor de stress af neemt, het kan ook dat het niet meer afneemt en de persoon dagelijks meer stress ervaart.

Een persoon met een trauma is hooggevoelig geworden. Een persoon kan behandeld worden aan het trauma maar blijft vaak gevoelig. Hierdoor blijft een persoon vaak veel stress of andere signalen houden. Een trigger valt vaak niet te voorkomen, hierdoor kan een persoon altijd meer stress blijven ervaren. De stress kan op andere manieren worden aangepakt waardoor een persoon er minder last van heeft.

Dat mensen meer gevoelig zijn voor stress kan verschillende oorzaken hebben. Stress kan komen door gedachten of door gebeurtenissen. Het kan komen door trauma gedachten die met regelmaat terug komen. Door meer gedachten krijgt een persoon eerder en sneller stress. Een persoon met meer gedachten zoals vastzittende gedachten, piekeren of trauma gedachten zijn vaak hooggevoelig, hierdoor zijn de personen vaak meer geprikkeld. De personen overdenken de problematiek, de problematiek zorgt voor meer stress. De gedachten zijn vaak lastig tegen te houden, waardoor kleine dingen snel erg kunnen triggeren.

Herkennen

De ene persoon is meer gevoelig voor stress of sneller prikkelbaar dan een andere . Dit kan te maken hebben met de nachtrust, voeding, activiteiten. Wanneer een persoon minder goed slaapt is het meer prikkelbaar overdag waardoor het eerder word getriggerd, waardoor het voedingspatroon vaak veranderd. Wanneer een persoon veel werkdruk ervaart gaat de stress grens omhoog waardoor een persoon blijvend meer stress ervaart tot een burn-out. Door de constante druk die een persoon ervaart, is een persoon extra gevoelig voor stress. De druk neemt minder af en een persoon komt moeilijker bij.

Bij vele diagnose is een persoon meer gevoelig als personen zonder diagnose. Personen met autisme, hsp of ptss zijn vaak erg gevoelig en vaak met grote regelmaat hierdoor overprikkeld. Door het dagelijks dragen van een koptelefoon kan de persoon zonder koptelefoon meer stress ervaren omdat geluiden harder binnen komen. Het geluid van de samenleving word niet gefilterd of overstemd.

Een persoon kan meer alert zijn op een geluid, hierdoor is de persoon sneller getriggerd. De persoon probeert het geluid te vermijden of te voorkomen of negeren. Door alert te zijn op het geluid hoort een persoon meer geluiden en kleinere geluiden die andere niet zouden storen. Een persoon kan getriggerd worden waardoor het meer stress ervaart zoals bij PTSS meer gevoelig voor geluid, geur of woorden. De woorden hebben een link met gedachten die trauma’s oproepen waardoor een persoon een herbeleving krijgt en veel stress ervaart.

Bij veel diagnose zoals autisme of PTSS hebben personen meer moeite met het verwerken n loslaten van prikkels of informatie en kunnen hierdoor sneller in buien komen. Extra gevoelig heeft vaak te maken met gedachten of gebeurtenissen die niet verwerkt zijn, hierdoor gaat een persoon meer piekeren of malen waardoor het meer stress ervaart en meer geprikkeld is op een dag. Gedachten: Door meer pieker gedachten, malen of vastzittende gedachten is een persoon meer hooggevoelig voor geluiden of geuren. De persoon zit in gedachten en ervaart geluid vaak harder.

Trauma geeft veel stress voor een persoon door een trigger traumagedachten of door onverwachte dingen die gebeuren. Het dagelijkse leven van een persoon bestaat uit veel stress volle dingen. Personen met een trauma zijn hooggevoelig voor geluiden, geuren, woorden of licht. Personen met PTSS ervaren in het dagelijks leven veel chronische stress. Een persoon ervaart meer depressieve klachten. Het is vaak verschillend per persoon hoe goed de persoon met het trauma overweg kan en van welke signalen een persoon last heeft, in hoe grote mate het last heeft van stress.

Personen met PTSS raken sneller uit balans, maar ook het herstel van een stressvolle periode verloopt veel moeizamer. Het herstellen naar stress kan enkele dagen duren, een persoon voelt zich vermoeid. Een persoon heeft een vaste dagstructuur nodig om zo min mogelijk stress te ervaren. Een persoon is in deze dagen extra prikkelbaar.

Een persoon met PTSS kan moeilijker tegen drukte, een persoon ervaart hier veel stress van. Een persoon kan de drukte vermijden maar hierdoor kan een persoon meer gevoelig raken voor drukte of een kleine groep mensen. Wanneer er meer stilte is, komen geluiden harder binnen. Door de stilte went een persoon aan geen of zeer weinig geluid. Een persoon kan meer gevoelig worden voor geluiden en de hoeveelheid en hier meer stress van ervaren als een gewone “drukke” straat.

De dagelijkse stress die een persoon ervaart heeft veel invloed op het zijn van de persoon, en op de mentale gezondheid. Door hoge signalen kan een persoon in buien komen en lichamelijke klachten krijgen. De pijnklachten nemen af wanneer de stress zakt. Van stress en PTSS kan een persoon depressief worden. Een signaal van PTSS is depressie die vaak komt door negatieve gedachten, trauma gedachten, minder kunnen functioneren. De stress kan hierbij hoog oplopen wat de stemming meer bevloeid. Een depressie komt vaak voor in periode deze vallen vaak niet te voorkomen en te resetten.

gevolgen

Feestdagen: tijdens de feestdagen is het druk waardoor iedereen meer stress ervaart. Personen die hooggevoelig zijn kunnen de stress voelen van een andere persoon. Zomer: tijdens warme dagen is iedereen meer prikkelbaar. Voor personen met mentale problematiek kan warmte erg zwaar zijn en hierdoor meer gevoelig zijn dat anders.

Extra gevoelig is voor de meeste diagnose leren omgaan met. De signalen kunnen worden aangepakt en de triggers, maar vaak is dit niet bij de mentale gezondheidszorg. Voor het goed begeleiden van de extra gevoeligheid is een autisme coach of hsp coach beter in de begeleiding en leren. Het kan helpen om rustgevende medicatie te nemen voor tijdelijk, let hier bij wel op dat de signalen na het stoppen vaak heviger terug komen omdat u nog niet heeft geleerd hiermee om te gaan, maar de tijd heeft gedempt. Hierdoor kan het lijken dat u meer gevoelig bent.

Stress kan zorgen voor extra alertheid, waardoor er kleinere dingen kunnen gebeuren die een persoon direct overprikkeld maken. Een persoon kan hierdoor extra alert blijven. Een persoon kan langdurig in de stress zitten en hierdoor dagelijks meer gevoelig zijn extra stress hierboven op te krijgen. Stress kan chronisch worden en vastzittende stress worden, hierdoor komt een persoon steeds moeilijk tot rust waardoor een persoon steeds minder rust ervaart en de batterij steeds leger gaat.

Hooggevoelig kan zeer lastig zijn in het dagelijkse leven en kan zorgen dat veel dingen niet meer gaan zoals naar feestjes, winkelen. Hierdoor kan het leven steeds meer beperkt worden. Het negeren van triggers kan negatief werken. Door het tegen werken niet overprikkeld te raken, kan een persoon dit juist worden. Er is geen moment wanneer een persoon niet geprikkeld raakt. Een persoon loopt dagelijks op zijn tenen, met lichamelijke klachten als gevolg. Extra gevoelig kan invloed hebben op contacten, werk, en het dagelijks leven. Een persoon gaat meer vermijden omdat die anders te veel stress ervaart.

Omdat trigger niet kunnen worden voorkomen kan het lichaam niet geheel gereset worden. Een persoon kan beter omgaan met het trauma en hierdoor minder last ervan hebben. Wanneer een persoon hooggevoelig is door het trauma, heeft dit diverse redenen, hierdoor moeten deze allemaal in een balans zijn om er geen of zeer weinig last van te hebben. Wanneer er 1 ding niet in balans is kan dit zorgen voor een bui of herbeleving.

Personen met een trauma ervaren al veel stress. PTSS is een stress stoornis en een angststoornis. Hierdoor ervaart een persoon veel stress wat binnen 6 maanden chronische dagelijkse stress kan worden. Wanneer een persoon veel last heeft van stress, heeft het ook meer maal gedachten en gaat meer piekeren, dit kan invloed hebben op de nachtrust en/of de voeding. De stress kan zorgen voor problematiek op meerdere gebieden.

Door de stress die een persoon oploopt met contacten of naar buiten gaan kan ervoor zorgen dat een persoon er voor kiest meer thuis te blijven om niet te gestrest te worden, hierdoor kan een persoon meer eenzaam zijn en meer in een sociaal isolement komen.

Doordat een persoon gevoeliger is voor stress ervaart het meer onrust op een dag, hierdoor kan het vaak minder doen en hierdoor kan de rust verminderen en verdwijnen waardoor een persoon geen rust meer kan vinden op een dag. Een persoon met een trauma kan niet snel schakelen, wanneer het stress ervaart, kan het hier niet zomaar over heen en weer naar rust. Een persoon heeft meer moeite met verwerken van informatie of gebeurtenissen waardoor het meer blijft hangen. Het systeem om het te verwerken is verstoord.

Een persoon die gaat zitten en veel geluiden hoort kan gevoeliger worden voor geluiden en steeds meer kleiner geluid horen. Een persoon die bezig is leid zich meer af waardoor geluiden veel harder moeten zijn om storend te zijn.

Plan

Het resetten van trauma gedachten zou kunnen door in trauma therapie te gaan, het kan rust geven in het hoofd, het trauma zal niet verdwijnen, maar het is veel meer leefbaar.Stress door onzekerheid kan altijd voorkomen, het is onverwacht en er is geen duidelijkheid, dit zijn 2 dingen die voor een persoon met PTSS erg lastig kunnen zijn. Een persoon die onzeker is heeft vaak minder zelfvertrouwen en zal hierdoor meer moeite hebben met contacten maken of onderhouden en kan meer stress ervaren van contactmomenten.

Een persoon die hooggevoelig is komt hier vaak niet van af, het kan verbeteren door er beter mee om te kunnen gaan, of door ervan te leren, maar het kan niet verdwijnen. Er zijn medicatie die de signalen kunnen dempen, zoals kalmeringsmedicatie, maar deze dempen alleen en pakken de oorzaak van de stress niet aan.

Elektroconvulsietherapie kan helpen bij een depressie en kan klachten verlichten of verhelpen. Hiervoor moeten dan wel al andere dingen zijn geprobeerd zoals medicatie die geen effect had.

Voor personen die dagelijks hooggevoelig zijn of veel meer extra stress ervan is het belangrijk om goede begeleiding te vinden om de stress te verminderen, te leren omgaan met de triggers en om de zorgen te bespreken en aan te pakken. Vraag lotgenoten om steun en wat hun doen aan de triggers en hooggevoeligheid om het meer leefbaar te houden. Het kan helpen de tips en adviezen te lezen en uit te proberen.

Probeer de gedachten waar u last van heeft bespreekbaar te maken en vraag op tijd hulp om erger te voorkomen. Vind een manier om de stress aan te pakken met sport, nieuwe dagstructuur en door inzicht te krijgen in het stressniveau en oorzaken. De oorzaken geven aan waar het probleem en de oplossing gezocht moeten worden. Maak hiervoor gebruikt van de overzichten en schema’s om meer inzicht hier in te krijgen en voor een duidelijk beeld hiervan. Hoe meer duidelijkheid hoe meer een oplossing mogelijk is.

Schrijf gedachten en alles wat u bezig houd zoveel mogelijk van u af om uw hoofd meer rust te geven. Plan dagelijks 15 minuten yoga en 15 minuten actief bewegen op een dag om meer te relaxen. Leer omgaan met de hileka methode. De code helpt u het niveau te bepalen, het te herkennen, te voelen hoe het opkomt en de klachten te verminderen

Om de stress aan te pakken is het belangrijk te weten wat stress met u doen, hoe het opkomt en hoe het voelt. Hiervoor kunt u gebruik maken van een dagboek om dagelijks de stress in bij te houden. Door deze stress te verdelen in 4 fase wind storm tornado en orkaan, weet u hoe hoog de stress is en wat u kunt doen het naar beneden te krijgen.

Het is belangrijk het trauma aan te pakken en te laten behandelen, wanneer u traumatherapie heeft kunnen klachten van stress of herbelevingen verminderen. Door het niet te behandelen lopen signalen steeds vaker hoger op. Het is belangrijk om dagelijks minimaal 30 minuten actief te bewegen, te rennen, te sporten of te fietsen, hiermee kunt u meer stress verliezen waardoor rust zoeken makkelijker word. Plan dagelijkse activiteiten in om actief te zijn.

Het is belangrijk bij veel stress dat het lichaam in een rust stand komt, dat het lichaam helemaal kan ontspannen. Hierdoor gaan spieren niet vastzitten, gaat de spanning van de spieren en heeft u minder last van pijnklachten. Probeer dagelijks audio yoga nidra en een ademhalingsoefening, om de spieren te laten relaxen. Het lichaam resetten kan wanneer het lichaam volledige rust heeft gevonden en u gaat slapen. De volgende dag voelt het lichaam anders aan. Met gevoeligheid voor stress is dit vaak erg lastig.

Houd een positief dagboek bij met de vorderingen, dingen die goed gaat, die lukken en die u wilt gaan bereiken. Dit boek kunt u gebruiken op moeilijke momenten. Het geeft motivatie om door te gaan. Leer zoveel mogelijk van vorige momenten van hoge stress, hoe het opkwam hoe het voelde en wat u heeft gedaan het te verminderen. Hierdoor kunt u meer inzicht krijgen in de stress en het vinden van een oplossing. Evalueer regelmatig het plan en pas het aan.