Heb ik minder last van PTSS bij afstand houden?

Ik merk dat ik zoveel minder last heb van mijn PTSS als mensen op 1,5e meter afstand blijven. Veel minder triggers, minder dreiging en dus voor mij een stuk veiliger. Het contrast wordt ineens veel groter, omdat je gewend raakt aan de afstand. Ik vraag me af hoe de gevolgen voor ons op lange termijn gaan zijn.

War is het

Aan het begin van de corona hielden veel menen zich aan de regel van 1,5 meter. Hierdoor is het een gewoonte geworden om de afstand te houden, voor personen met PTSS of Autisme kan dichtbij een probleem zijn, hierdoor vinden personen het eerder fijn dat iedereen afstand houd. Tijdens de lockdown gingen steeds meer personen zich niet houden aan de regels, waardoor de personen met PTSS meer triggers hebben door de afstand. Corona kan voor vele personen meer rust geven en signalen minder vaak laten opkomen, dit heeft veel te maken met de haast en drukte in de samenleving. Een persoon met PTSS kan veel last hebben van de Corona periode, er zijn veel veranderingen, waardoor het lastiger te overzien is. De regels die zijn gesteld werden eerst goed nageleefd, nu veranderen andere personen door dit niet te doen, dit maakt het voor veel personen verwarrend of onbegrijpelijk.

Herkennen

Afspraken geven duidelijkheid, wat erg belangrijk is een zeer onzeker periode. De afspraken geven grenzen aan waardoor het meer zekerheid en veiligheid bied. Hoe minder mensen zich aan de regels houden hoe meer triggers een persoon heeft. Een persoon kan overprikkeld raken. Dichtbij komen kan voor een persoon bedreigd/angstig overkomen.

Aan het begin van de corona tijd hadden meer mensen geduld, gaven netjes voorrang, hielden afstand, konden wachten. Na de versoepelingen is dit geheel veranderd en is het bijna zoals voor corona, veel meer gehaast, minder afstand en geen geduld. Personen hebben minder last van signalen omdat er in de lockdown minder geluiden waren, het minder drukt was, de regels beter werden na geleefd. De personen ervaren vaak meer rust dan voor corona, een persoon word niet de gehele tijd getriggerd.

Het aan de regels houden is belangrijk, omdat mensen dit niet doen irriteert het waardoor er meer stress of boosheid is. De regels is 1,5 meter dit geeft duidelijkheid en iedereen weet wat er word verwacht en mag verwachten. Door u niet aan te houden is er onduidelijkheid, wie wel wie niet en hoe op te lossen. Wanneer het erg stil zoals in de lockdown en nu na de versoepelingen kan een persoon meer last hebben van de geluiden. In een winkel kan een persoon meer getriggerd worden door de drukte, ergernis, regels. De geluiden kunnen dan harder klinken als nog maar of het komt extra in het gevoel.

Personen hebben in de periode van de lockdown vaak beter geslapen en vaster geslapen. Doordat het meer stil is, gedachten anders zijn of minder opkomen. De nachtrust kan ook zijn door het nieuws rondom corona. De afstand voelt vaak minder veilig omdat een persoon nare ervaringen heeft gehad of snel geprikkeld is. Door de afstand is het rustiger voor de persoon en meer overzicht. De afstand die er normaal niet is geeft vaak meer prikkels, meer stress of andere signalen, door bijvoorbeeld drukte

Behandeling

Personen hebben zich de 1,5 meter eigen gemaakt en er een nieuwe gewoonte van gemaakt. De gewoonte zijn ook vele personen helaas weer verloren waardoor deze groep opnieuw moet starten met het een gewoonte maken. Vele van deze groep zullen dit niet doen. Een persoon moet leren omgaan met 2 groepen, de personen die zich wel aan de regels houden en wie dat niet doen. Voor personen met PTSS kan de verandering of de groepen erg lastig zijn. Door de 2 groepen word het nog meer onzeker hoe lang het nog gaat duren, wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen kunnen zijn.

Doordat personen weer meer haast hebben, is de rustige periode voorbij. Hierdoor word er meer gerend door de straten en door winkels, het geeft meer onrust en een onbetrouwbaar gevoel. Personen die in een kwetsbare groep zitten, hebben door niet aan de regels te houden veel meer problematiek, zijn veel meer thuis, durven minder te gaan doen buiten, ervaren meer signalen. Door de regels niet na te leven, houd de persoon geen rekening met een ander of met de gezondheid van vele. De persoon denkt veelal aan zichzelf. De afstand is er om elkaar niet te besmetten, zolang iedereen de afstand houd is, de kans veel kleiner.

Gevolgen

Wanneer personen zich minder aan de afspraken houden moet de persoon met een diagnose hiermee leren omgaan, terwijl de andere persoon de afspraken moet na komen. Zolang een persoon moeite heeft om de signalen juist te verwerken, heeft het veel stress, angst, prikkels en kan het zo in een bui komen. Hoe meer personen doen als normaal hoe meer het voor de persoon weer overkomt als bedreigd. De persoon ervaart weer dezelfde signalen als voor corona, de angsten, paniek, gedachten.

Wanneer steeds meer mensen eigenwijs worden is de kans kleiner dat corona geheel onder controle komt. Het kan zijn dat dingen niet juist lopen op het moment, maar wanneer er geen bewijs is dat het anders kan zal het zo blijven. Door eigenwijs te zijn zet u de gezondheid en de vrijheid van andere op het spel.

Wanneer steeds minder mensen geduld hebben of zich aan de regels houden, hebben steeds meer mensen er last van. Het is een kwetsbare groep die beschermd moet worden, door meer mensen zonder geduld, worden de personen minder beschermd. De groep die zich niet aan de regels houd word groter, waardoor er minder de regels word nageleefd en de personen meer signalen ervaren.

Door de irritatie heeft een persoon meer prikkels, waardoor het sneller in stemmingswisselingen kan komen en vanuit daar in een bui van boosheid. Hierdoor kunnen meer conflicten ontstaan. Op de lange termijn, door het niet houden aan de regels, geeft meer signalen en zorgt voor meer buien. Een persoon kan dagelijks hier veel meer last van ervaren, waardoor signalen meer kunnen blijven hangen en chronisch kunnen worden. Veel veranderingen achter elkaar kunnen zorgen voor meer trauma gedachten, vastzittende gedachten maal gedachten of piekeren. De gedachten kunnen zorgen voor meer signalen en kunnen zorgen voor een depressie.

Plan

Afleiding zoeken wanneer spanningen thuis te hoog oplopen of wanneer u in een winkel bent. De spanningen kunnen verminderd worden door een ademhalingsoefening die u altijd kunt toepassen of door het luisteren van muziek. Kijk naar mogelijkheden die altijd kunnen en oefen deze dagelijks.

Maak de punten waar u tegen aanloopt in de corona periode bespreekbaar met behandelaar of naasten. Het is voor iedereen nieuw en niemand weet precies hoe of wat. Door het bespreken kunnen oplossingen worden gezocht en kan er gekeken worden of er iets in een groep kan veranderen bijvoorbeeld voor PTSS of mentale problematiek.

Wat houd u bezig? Wat irriteert u aan de ander? wat kunt u zelf doen? Probeer een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek, schrijf dagelijks de gedachten en gevoelens zoveel mogelijk van u af. Wat zijn triggers die nu opspelen en hoe veel vaker komen ze voor? Deze triggers en de oorzaak is belangrijk aan te pakken om erger in de toekomst te voorkomen, door meer rust te nemen, uw zinnen te verzetten of actief te gaan bewegen.

Probeer gebeurtenissen zoveel mogelijk los te laten door iets anders te gaan, de gedachten van u af te praten. Hoe meer u de gedachten kunt loslaten hoe meer de signalen afnemen. Het is belangrijk om te leren omgaan met personen die zich niet aan de regels houden. Door meer zelf op te letten en door zelf de afstand te houden door een stap terug te zetten, kunt u ergernis voorkomen.

Vorige momenten = wat was een moment dat het minder goed ging? wat gebeurde er? Wat was het gevoel dat u hiervan kreeg? wat heeft u gedaan om het te stoppen? Wat zou u nu anders doen? Kijk terug naar vorige momenten en leer van de momenten en de oplossingen om ze te kunnen verbeteren en momenten beter te voelen aan komen.