Wat is het?

Herinneringen heeft iedere persoon, herbelevingen alleen personen mer een PTSS. Herinneringen aan bijvoorbeeld een vakantie is niet te vergelijken met een herbeleving en wat een persoon op dat moment mee maakt. Een herbeleving kan in positieve vorm worden uitgelegd als een vakantie, om een beeld te krijgen, maar de gevoelens en emoties zijn heftig en negatief in een herbeleving.

Het is belangrijk om het verschil tussen een herbeleving en een herinnering te kennen wanneer u PTSS heeft of een naasten bent. Een herinnering roept niet zoveel op als een herbeleving, in een herbeleving kan het gedrag veranderen wat vaak niet gebeurt bij herinneringen.

Bij een herbeleving is het vaak een stroom aan gedachten die het moment laten herbeleven zoals het toen was. Door de gedachten die lang aan houden is het een lang verhaal. De tijd gaat verder, maar voor de persoon staat de tijd stil, de persoon is zich niet bewust hoelang een herbeleving duurt.

2 herkennen

Een herbeleving is terug in de tijd, naar het nare moment, dit met het gevoel en emoties van toen, met beelden die doe lijken of het nu opnieuw gebeurt. Herbelevingen dagelijks en te pas en te onpas en zorgt voor heftige signalen. Herbelevingen zijn altijd trauma gerelateerd en gaan over het moment wat u heeft mee gemaakt naar een zeer nare ervaring.

Een herbeleving is elke dag zoals het moment toen, dit kan pas veranderen wanneer er traumabehandeling is geweest. Bij een herbeleving komen veel angsten, hoe meer dit oploopt hoe meer de persoon in toen is, voor de persoon is het niet mogelijk in het hier en nu te zijn en zeer moeilijk terug te komen. Een persoon ervaart minder wanneer het een herbeleving heeft van het hier en nu, het ervaart alleen de nare gebeurtenis en alle gevoelens, emoties die vaal door elkaar lopen.

Herinneringen kunnen aan van alles zijn zowel positief als negatief. Herinneringen komen soms op, kunnen vaak worden gestopt en zijn makkelijk af te lijden, er zijn vaak weinig emoties of gevoelens of ze zijn positief gestemd. Herinneringen veranderen niet het gevoel van een persoon of hebben veel invloed op de dag. Door herinneringen blijft u in het het hier en nu.

Herinneringen kunt u negeren, bij herbelevingen start gelijk de film. Herinneringen kunt u aan de kant zetten voor lange tijd, herbelevingen kunnen zeer kort worden genegeerd en kunnen niet aan de kant worden gezet. Herinneringen heeft vaak minder afbeeldingen of een stukje film, herbelevingen is een film van begin tot einde van de situatie van toen.

De persoon is in een herbeleving vaak bezig deze te stoppen of minder te laten opkomen. De beelden zijn zoals het toen was en dus heel erg naar. Hierdoor is de reactie naar een ander bij aan raken niet hetzelfde als anders. De persoon is zich vaak achteraf wel bewust dat het ergens over heeft gedacht maar herinnerd vaak niet de ellende of het beeld, dit word vaak minder ervaren. Het gevoel gedachten en emoties lopen door elkaar heen. Na een herbeleving voelt een persoon zich vaak beroerd.

3 behandelen

Voor herbelevingen is het noodzakelijk om deze te laten behandelen om de trauma’s te verwerken, waardoor herbelevingen minder voorkomen. Voor herinneringen die naar zijn kunt u van u af praten of schrijven, schilderen, sporten en het leren loslaten.

Herbelevingen zijn zeer moeilijk te stoppen en kost veel tijd om het aan te leren en te kunnen toepassen, vaak jaren. Het kost veel onderzoek naar u zelf om een herbeleving in delen te herkennen om eerder een actie te kunnen nemen. Met herinneringen kost het vaak enkele weken om er meer rust in te vinden en het beetje bij beetje meer los te laten.

Aan herinneringen valt vaak veel te doen, er zijn vele mogelijkheden, het is vaak weer opnieuw iets positiefs ervaren om het te verminderen of los te laten. Bij een herbeleving zijn er vaak alleen mogelijkheden op de dag om het leefbaar te houden of therapie.

Bij een herbeleving kan een persoon de tijd meer vergeten en hierdoor kan het uren later zijn wanneer het weer beter gaat met de persoon, dit komt regelmatig voor. Bij herinneringen is dit vaak alleen bij dagdromen of in gedachten zijn, dit is zelden.

De behandeling voor herbelevingen zit vaak voor een deel in het verwerken van het trauma. Hoe meer u het trauma los kunt laten en verwerkt hoe minder vaak u herbelevingen heeft. Het trauma word vaak behandeld met EMDR

4 gevolgen

Herbelevingen zorgen voor angst, paniek, vluchten of bevriezen, minder in het hier en nu, maal gedachten of piekeren, negatief denken. Herbelevingen komen in 1x binnen, voor een ander kan het eruit zien als dagdromen. Door vaak herbelevingen te hebben kan een persoon erg onzeker worden, meer gaan twijfelen aan alles en hierdoor minder zelfvertrouwen krijgen. Na een herbeleving voelt een persoon zich vreemd, vol stress of angst, gaat meer denken over de situatie, roept meer herinneringen op, eenzaam, emoties door elkaar.

Herinneringen kunnen negatief zijn, deze zijn nog wel uit te zetten door gedachten te veranderen, ze komen vaak minder voor dan herbelevingen. De negatieve gedachten zijn vaak in een opbouwende fase, waardoor u makkelijker eerder kunt inspringen. Negatieve herinneringen kunnen meer invloed hebben op gedachten, emotie gevoel of gedag, hiervoor zijn ze zwaar negatief.

De persoon is vaak versuft na een herbeleving en wanneer het om zich heen kijkt voelt alles veel anders aan dan normaal. De persoon is dan enige tijd in zich zelf bezig met de trauma gedachten. Het hoofd voelt aan als vol en vaak moet de persoon na een herbeleving lang bijkomen voor het meer bewust word van de omgeving en plek waar de persoon is.

Het terug vertellen van een herbeleving en gedachten die het hebben veroorzaakt is vaak erg lastig uit te leggen. Door de hoeveelheid stress die het los maakt word niet alles in het geheugen opgenomen wat word onthouden van het hier en nu, waardoor het uitleggen en het terug kijken een stuk moeilijker word.

5 plan

Herbelevingen kunnen veranderen wanneer u er meer grip op kunt krijgen door een herbeleving te onderzoeken naar erkenning punten te zoeken. Herbelevingen beginnen vaak hetzelfde of gedachten zijn hetzelfde. Door de juiste beelden te erkennen kunt u deze een stapje voor zijn.

Herinneringen kunt u van u afschrijven of bespreken, maak gebruik van een dagboek om uw gedachten meer los te laten. Kijk naar vorige momenten om te leren van de gedachten die bezig houden. Leer om de gedachten meer in balans te houden door afleiding zoeken, ontspanning of iets leuks te gaan doen.

Het is belangrijk nare gedachten of trauma gedachten te verwerken hiervoor zijn vele oplossingen mogelijk, door het volgen van een cursus, door therapie, door te werken aan vertrouwen, door positief te blijven kijken naar mogelijkheden. Zoek de manier die passend is om meer rust te ervaren in de gedachten.

Het stoppen van gedachten kan door rust te zoeken of iets anders te gaan doen. Muziek met een koptelefoon kan goed helpen bij negatieve gedachten en herbelevingen door actief te luisteren, hierdoor hebben gedachten meer kans. Het overstemmen van de herbeleving.

Het is belangrijk om het verschil te weten omdat gewone gedachten anders aangepakt moeten worden dan een herbeleving. Daarnaast is het belangrijk omdat gevoel en emoties zeer hevig zijn in een herbeleving. Door het niet te herkennen kan het hoger oplopen. Maak hiervoor gebruik van de schema’s en overzichten op deze website en maak gebruik van de fase wind storm tornado en orkaan.

Bij herbelevingen is het belangrijk te letten op de andere signalen van PTSS zoals vermijden, alertheid, wantrouwen, nachtmerries en hieraan te werken, het is meer als alleen het werken aan een trauma. Het trauma heeft u als persoon veranderd en u beschadigd, dit moet door positieve dingen en ervaringen herstellen.

Na een herbeleving probeer te kijken hoe ver u terug komt tot de oorzaak van de herbeleving. Wat heeft het veroorzaakt? Was het een trigger? Was het een opstapeling van gedachten? Schrijf zoveel mogelijk gedachten van u af die u bezig houden. Wat zijn mogelijkheden die u kunnen helpen de gedachten minder op te laten komen?

Praat over een herbeleving met een deskundige en leg hierbij hoe het voor was, hoe u het ervaren heeft, wat het met u deed en welke klachten u had. Maak een duidelijk verhaal en maak overzichten wat het kan verduidelijken. Vraag hulp bij het omgaan met herbelevingen.