Het begrip PTSS kende men in die tijd niet eens

Wat is het

Ptss (Post Traumatische Stress Stoornis) is sinds 1980 vastgesteld in de dsm. Ptss staat nog in de kinderschoenen als het gaat om het begrijpen, erkennen van de signalen en weten wat PTSS is. In de tijd na de oorlog is er begonnen met onderzoek naar trauma‘s. Naar PTSS de signalen en lange termijn gevolgen is nog weinig onderzoek gedaan.

Voor sommige personen kan het voldoende helpen in therapie te gaan en het trauma/ptss te verwerken. Voor andere personen is dit te weinig en zullen altijd met klachten blijven zitten. De therapie is algemeen en voor elke vorm van PTSS of dit PTSS is of cptss of mcptss de behandeling is EMDR. Hierdoor is het niet specifiek gericht op de persoon zelf en de signalen. Met EMDR word er aan het trauma gewerkt deze te verlichten in beelden in het hoofd. Hierbij word minder gekeken naar de overige signalen die een persoon heeft, zoals stress, angst of paniek.

Herkennen

  • PTSS = 1 trauma of meerdere kleinere = met hulp kan het beter worden
  • CPTSS = complexe PTSS = meervoudige trauma’s = beïnvloed het leven
  • MCPTSS = Meervoudige complexe PTSS = oorlogsveteraan in Bosnië = dagelijks door een diep gat = vergrote kans chronische klachten

PTSS is een diagnose voor personen die regelmatig te maken hebben met nare situaties zoals artsen/verpleegkundige, militair, politie, brandweer, ambulance, reddingsbrigade. Burgers kunnen een ptss op lopen door o.a. zeden zaken, geweld, mishandeling, vechtscheiding, uithuisplaatsing (voor kind als ouder), armoede + schulden. Een burger heeft meer kansen een trauma op te lopen, door de hoeveelheid situaties, hiervoor is weinig tot geen aandacht voor. PTSS word niet voldoende erkent bij beroeps. Er zijn hele rechtszaken nodig voor erkenning. Terwijl het bij deze doelgroep overduidelijk is.

PTSS is voor hulpverleners vaak niet duidelijk. PTSS is een diagnose die vaak word verward met een psychose, wat een heel ander beeld geeft van de persoon. Hierdoor blijven trauma’s onnodig lang onbespreekbaar en worden niet behandeld. Herbelevingen worden vaak gezien als wanen. PTSS word te weinig gezien als een diagnose die meerder diagnose in zich heeft zoals depressie. Hulphonden die vergoed worden voor personen met PTSS zijn vaak alleen voor beroeps. Burgers moeten een hond zelf aanschaffen, wat vaak erg duur is. Terwijl een hulphond kan helpen bij o.a. herbelevingen, signalen en nachtmerries.

Behandeling

Er zijn diverse behandel mogelijkheden bij PTSS, de meest gekozen therapie is EMDR. Andere methode worden zelden ingezet. EMDR is een erg zware therapie om te ondergaan. De therapie verlicht de klachten maar vaak blijven er rest klachten achter. Het beeld is minder erg om naar te kijken en het ligt meer op de achtergrond. Er zijn enkele trauma centrum in Nederland die specialiseert zijn in het behandelen van een PTSS, maar in vele instellingen is weinig behandeling voor PTSS mogelijk. De beste behandeling is met specialisten op het gebied van trauma in samenwerking met ervaringsdeskundige, deze combinatie is er zeer zelden.

Gevolgen

Vaak worden diagnose niet gesteld of veel te laat, met de gevolgen dat PTSS al die tijd niet is aangepakt en trauma’s vaak in signalen en gedachten zijn gegroeid. Op PTSS rust een taboe, vaak word er niet over gesproken of vinden mensen het raar dat een persoon meerdere malen hetzelfde herbeleeft. Trauma’s worden vaak niet erkent omdat er vaak word gevonden dat het is overdreven, het verzonnen is of een schreeuw om aandacht is.

Omdat de diagnose nog zo jong is zijn er niet zoveel onderzoeken en medische bewijzen wat helpt bij welke vorm van PTSS. Veel signalen zoals stress worden minder goed begrepen door hulpverleners. Stress is een bijkomstigheid en niet een hoofd behandel aanpak. Hierdoor word het vaak niet behandeld met gevolgen dat de persoon chronische klachten krijgt. Door EMDR kan het voorkomen dat een trauma is behandeld maar er andere trauma’s bijkomen van andere situaties, hier is vaak minder zicht op. De behandeling is alleen gericht op het ene trauma.

Plan

Maak PTSS bespreekbaar en doorbreek de taboe. Er is niks belangrijker dan het praten over trauma’s. Door er niet over te praten kropt u veel op en word het trauma erger. Schrijf over uw ervaringen met PTSS waar andere van kunnen leren of als lotgenoot. Alleen door het op te schrijven en ervaringen te delen kunnen we meer leren over ptss en de gevolgen.

Personen met PTSS hebben veel last van trauma’s en de nare herinneringen hieraan, de persoon zal deze vaak herhalen om het uit te spreken en uit het hoofd te halen zodat het even kan rusten. Over PTSS en het gedrag en uitingen word vaak veel gezegd, maar de signalenlijsten zijn geen personen. De persoon met PTSS is uniek en geen PTSS is hetzelfde. Alleen de persoon kan u vertellen hoef die zich voelt, hoe hij/zij het ervaart.

De persoon met PTSS veranderd niet door de diagnose. De persoon blijft hetzelfde in manier van gedrag en uitingen. De persoon gaat veranderen wanneer naasten door de diagnose de persoon niet willen zien of bij staan. Voor de persoon heeft dit vaak grote gevolgen op sociaal isolement en geen vertrouwen in personen. De personen zijn tenslotte naasten, mensen die dichtbij staan, als die het opgeven is het alleen hulpverlening.