Hileka methode voor zelfhulp

Wat is het

De Hileka methode is er voor alle mentale problematiek, om als preventie te gebruiken of om beter te leren omgaan met signalen of gedachten. Het plan is een duidelijk overzicht van hoe de problematiek er nu voorstaat, waar u nu tegen aan loopt en wat mogelijkheden zijn om het aan te pakken. Het geeft een duidelijk beeld van de problematiek en wat de gevolgen kunnen zijn als u geen actie neemt, waar u de fase aan kunt erkennen en wat u moet gaan doen.

Zelfhulpgidsen.nl is er op gericht om problematiek zelfstandig aan te pakken, door middel van leren en het maken van overzichten. Door het krijgen van een duidelijk beeld, geeft u meer inzicht van de problematiek en hierdoor zijn er vele mogelijkheden die kunnen bijdrage aan een oplossing. In veel momenten van hulpverlening staat u er alleen, zelfstandig voor, u moet zelf uit e bui komen of meer grip krijgen op de signalen.

Herkennen

Een hulpverlener kan u handvaten geven maar u moet het zelf doen. De methode is er opgericht meer inzicht te krijgen in de signalen die u ervaart en hiervan te leren om meer te begrijpen van hoe de signalen opkomen en hoe u dit ervaart. Om steeds eerder te kunnen ingrijpen om de problematiek zo te verminderen.

 1. De fase wind storm tornado en orkaan die een duidelijke manier zijn voor het aan brengen van structuur in mentale problematiek zoals signalen en gedachten. De fase zijn een verdeling van de signalen of gedachten die u ervaart, de volgorde is erg belangrijk bij het aanpakken van de signalen. De fase geven aan hoe u zich voelt, wat u ervaart, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe u het in die fase kunt aanpakken.
 2. Afleiding zoeken op momenten dat signalen of gedachten meer op lopen, met een overzicht om u aan te leren wat voor u een vaste manier van reageren op de signalen kan worden, door het overzicht op een vaste plek op te hangen waar u regelmatig langskomt. Afleiding zoeken kan op verschillende momenten in verschillende fase en er zijn vele mogelijkheden nodig voor alle fase.
 3. Bewegen is er belangrijk bij het verwerken van gedachten en signalen, door voldoende beweging voelt u zich beter en loopt vaak beter, is het makkelijker een structuur an te houden en een goede levensstijl te hebben en te behouden. Bewegen zorgt voor het verbeteren van het voedingspatroon.
 4. Crisis noodplan voor alle momenten dat een bui hoog oploopt en toe te passen in een crisis om meer rust te krijgen om zo een fase te kunnen zakken. Het zijn 4 eenvoudige stappen die u in elke bui kunt toepassen, het kost wat oefening om het onder de knie te krijgen, maar, het heeft een effect bij tornado en orkaan.
 5. Doelen stellen kan helpen met het verbeteren en het aanpakken van de problematiek, het houd u gemotiveerd om het te behalen en hiermee het te blijven aanpakken, hierdoor blijven er mer kansen en blijft u positief kijken naar de toekomst,
 6. Onderzoek de signalen en weet hoe deze opkomen en wat ze voor u betekenen, wat het inhoud de signalen in de verschillende fase te hebben en wat u er aan kunt doen, hoe u deze kunt herkennen om ze vroegtijdig te stoppen of te voorkomen. Een onderzoek naar uzelf geeft inzicht in uw eigen problematiek waar u veel van kunt leren.
 7. Ontspanningsoefening om meer rust te ervaren op een dag. De oefeningen kunnen met regelmatig oefenen helpen tot een tornado en een orkaan iets verlichten. De oefeningen kunt u dagelijks meerdere keren oefenen om zo steeds beter een hoge fase aan te kunnen en meer rust te ervaren. De oefeningen zijn kort en simpel te volgen.
 8. Positief dagboek voor moeilijke momenten en het verbeteren van positieve dingen ervaren. Het is belangrijk met PTSS en mentale problematiek om positieve dingen te ervaren, door deze bij te houden in een dagboek heeft u een dagboek met positieve momenten die kan helpen in een moeilijke periode en u moed en steun kunnen geven.
 9. Schema voor het bijhouden en overzichtelijk maken van de problematiek, om te weten hoe het verloop is en welke signalen vaak voorkomen, wat hiervan de oorzaak is en de gevolgen zijn geweest. Door een duidelijk beeld kunt u de problematiek beter aanpakken en het makkelijker verwoorden en uitleggen waardoor u beter word begrepen.
 10. Schrijven om de gedachten te verminderen, om ze te uiten, om het meer los te laten. Her schrijven kan helpen meer rust te ervaren en het kan zorgen voor meer duidelijkheid als u in het dagboek schrijft aan de hand van en vaste methode. Het kan helpen te schrijven met de 5g of 4b aan de hand van een vaste methode om gedachten te verwerken.
 11. Signaleringsplan om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende fase van buien en signalen, om te weten hoe deze opkomen en welke actie u kunt nemen aan de hand van een vaste structuur. Het maakt problematiek een stuk duidelijker en het geeft veel inzicht.
 12. Simpele oplossingen zijn vaak het meest effectief, omdat u ze regelmatig kunt uitvoeren, het vaak makkelijk is door bijvoorbeeld een gesprek of door een wandeling, door simpele oplossingen, zijn er veel meer mogelijkheden bij het zoeken van afleiding en bij het aanpakken van de problematiek.
 13. Stippelen of strepen voor het verwerken van gedachten en het verminderen van signalen, voor het verbeteren van de concentratie en voor het afleiding zoeken. Het stippelen is een manier om gedachten meer los te laten, hoe minder u denkt over het zetten van stippen hoe mooier het kunstwerk word en hoe meer rust u in uw hoofd ervaart.
 14. Vorige momenten voor het leren van eerdere momenten, door terug te kijken en te kijken hoe het is gekomen, hoe het is verlopen en wat u nu anders zou doen. Het terug kijken en leren van het moment geeft veel nieuwe inzichten hoe het ook had gekund, waardoor u het de volgende keer eerder erkent en dan anders het kan gaan aanpakken.

Behandeling

Het is belangrijk naast de hulp die u kunt krijgen, te zoeken naar zelfhulp mogelijkheden zeker wanneer u ambulant geholpen word, voor de dagen dat de begeleider er niet is, om toch een balans te kunnen houden. Zelfhulp kan zorgen voor een beter inzicht in de problematiek en uw eigen manier van aanpak, die voor u helpt.

Het verminderen van de signalen en gedachten. Het beter leren begrijpen wat signalen met u doen en hoe u deze kunt herkennen en erkennen bij u zelf. Hoe meer u leert van u zelf, hoe beter u een balans kan houden op een dag, hoe meer oplossingen u kunt vinden om het aan te pakken.

De Hileka methode is geschreven om meer duidelijkheid te krijgen in gedachten en signalen en om deze te leren in delen in 4 verschillende fase waardoor u een duidelijker beeld krijgt van de problematiek en gerichter opzoek kan naar oplossingen. De 4 fase wind storm tornado en orkaan geven een verdeling van de signalen, de verschillende fase hebben een eigen oplossing en belangrijke punten om aan te pakken.

Het plan is geschreven aan de hand van de natuur, hierbij kan iedereen iets voorstellen hoe hard het gaat als het over een storm of orkaan gaat. Het zijn gedachten die op een orkaan door het hoofd gaan als een gedachten stroom. Het is duidelijk en begrijpelijk voor iedereen, waardoor mentale problematiek makkelijker kan worden uitlegt en er meer begrepen van kan worden.. Hierdoor kan mentale problematiek een meer makkelijker onderwerp worden om te bespreken.

Wanneer een hulpverlener en de persoon de fase kennen en elke keer met dezelfde fase werken komt er een duidelijker beeld naar voren en word er elke keer over dezelfde fase gepraat. De hulpverlener begrijp in welke fase de persoon zit en wat de hulpverlener wel of niet kan verwachten. Hierdoor is er minder kan op overprikkeling door het gesprek of overvraagt worden bij een hogere fase.

Hileka werkt dagelijks aan nieuwe zelfhulp artikelen waarmee u zelf direct aan de slag kan om problematiek, beter te begrijpen en aan te pakken. De artikelen zijn in 5 stappen geschreven waardoor het makkelijk te volgen is en u direct een uitgebreide uitleg heeft van de problematiek. De 5 stappen geven een duidelijk beeld wat het in houd, hoe u het kunt erkennen, wat de behandel mogelijkheden zijn, wat de gevolgen voor de lange termijn kunnen zijn en een duidelijk plan van aanpak.

Lees de artikelen door die te maken hebben met uw problematiek bijvoorbeeld angsten, stress, herbeleving. De uitgebreide zelfhulp artikelen zijn te herkennen aan de korte titel. Alle linkjes in het artikel verwijzen door naar een ander zelfhulp artikel.

Zoek naar punten die u herkent, vergelijk de oplossing met u eigen aanpak. Ga opzoek naar dingen die u anders zou kunnen gaan doen. Maak gebruik van het plan en probeer te tips uit, pas ze aan zodat ze voor u het beste werken. Maak gebruik van de fase wind storm tornado en orkaan om signalen en gedachten uit te leggen aan de hand van de Hileka methode. Maak hiervan een signaleringsplan voor uzelf voor meer houvast en duidelijkheid.

Plan

De Hileka methode word over de gehele website gebruikt en zijn voorbeelden van een situatie of gebeurtenis. De methode geeft meer duidelijkheid aan naasten en hulpverleners omdat er een beter beeld gevormd kan worden van de ernst van de problematiek. De methode is een hulpmiddel dat kan worden gebruik om signalen te verminderen, om activiteiten te starten , om te gebruiken in een gesprek, om meer duidelijkheid te geven of te krijgen, voor het bedenken van mogelijkheden en stappenplan voor het aanpakken van signalen.

De Hileka methode al preventie om te voorkomen dat signalen of een diagnose hoger oploopt, door de 4 stappen in te zetten als somber dip depri depressie, weet u welke stappen er gaan komen voor u bij een depressie bent en wat u er aan kunt doen deze te voorkomen. De 4 stappen en het maken van een indeling , is een eerste stap in de richting van herstel en aanpak en het beter gaan leren begrijpen.

Wind is de lichtste fase waar niks aan de hand is, het gaat goed. Storm nemen de signalen iets toe maar het functioneren lijd er niet onder. Tornado de signalen en gedachten krijgen steeds meer grip en nemen het steeds meer over, afleiding zoeken word moeilijk. Orkaan is een crisis en alle signalen en gedachten lopen door elkaar.

De methode is overal toepasbaar en is op een simpele eenvoudige manier het uitleggen van moeilijke problematiek. Vaak zijn de simpelste oplossingen de gene die het langst werken, voor de methode zijn geen speciale dingen nodig, u kunt gebruik maken van de voorbeelden voor het maken van een signaleringsplan of voor het schrijven in het dagboek.

Welke onderdelen van de methode spreken u aan? Met welke gaat u aan de slag? Hoe gaat u beginnen? Het is belangrijk eerst te lezen over de verschillende fase, te kijken hoe dit voor u is en voelt, hoe u dit ervaart en dit gevoel in te delen in de fase. Kies 1 of 2 oefeningen die u gaat proberen, geef het niet te snel op en geef het een kans. Het kost even voor u er meer rust van ervaart. Zoek de schema’s die u gaat gebruiken voor meer inzicht, de overzichten en schema’s maakt u in een exel bestand. Kijk wat voor u belangrijke ;punten zijn om beter te onderzoeken en schrijf deze in het schema.

Wat betekend wind voor u? En storm? En tornado? En orkaan? Wat is het verschil in de verschillende fase? Wat zijn signalen waaraan u de fase kunt herkennen? Wat zijn gebeurtenissen die het kunnen verergeren? Wat zijn de dingen waar u tegen aanloopt? Wat zijn gedachten die vaak opkomen? Wat lukt in de ene fase wel en in de andere niet? Wat manieren van afleiding zoeken die u direct kan toepassen voor meer rust?

Lees de artikelen van de verschillende fase en kijk hoe het van toepassing is in u situatie. De methode is een handleiding voor het maken en indelen van de signalen. Maak bij het schrijven gebruik van de 2 uiterste wind en tornado en storm en orkaan, het schrijft een stuk makkelijker op en het geeft een duidelijk verschil. Storm tornado kan op den duur lastig worden waar de grens ligt of de grens daar laten.

Het is belangrijk het plan regelmatig te bekijken en te kijken war het anders kan of moet, wat er verbeterd moet worden. Kijk terug met vorige momenten om te leren van de week of maand en een nieuw plan te maken om nieuwe dingen aan te pakken.

Tips

 1. Maak gebruik van de zoekmachines, zoek uw problematiek op en probeer zoveel mogelijk dingen uit die u zouden kunnen helpen. Een zoekmachine is 24/7 tot u beschikking en heeft antwoord op bijna alle vragen, ook midden in de nacht.
 2. Kijk verder dan alleen uw eigen problematiek, bijvoorbeeld u heeft veel stress en heeft alle tips hiervoor al geprobeerd, kijk ook eens bij triggers, hooggevoelig, bij autisme. Hier staan vaak andere tips om het aan te pakken.
 3. Leer zoveel mogelijk uzelf en de problematiek kennen door te leren van vorige momenten, hoe het verloop is van gedachten of signalen, wat er voor gebeurde en zover mogelijk terug te denken in het moment. Hierdoor leer u veel punten te herkennen voor de volgende keer, en reageert u anders als het nog een keer gebeurt.
 4. Start elke dag als een nieuwe dag, gisteren is gisteren en dit kan u niet veranderen, misschien was het een mindere dag, maar werk aan de dag van morgen om het morgen anders te laten zijn. Blijf niet te lang hangen bij een mindere dag. elke dag zijn er weer nieuwe kansen en mogelijkheden.

Komt u er niet uit?

Stel u vraag aan Hileka door middel van een mail ilona@zelfhulpgidsen.nl of door contact. Hileka helpt u graag verder met u onderzoek, zoeken naar hulpmiddelen en uw problematiek.