Wat is het

Een persoon heeft vele trauma’s mee gemaakt om een MCPTSS als diagnose te krijgen. De trauma’s zijn er voor lange tijd geweest waardoor een persoon zeer veel is beschadigd. Een MCPTSS kunt u vergelijken met een militair in een oorlogsgebied. De trauma’s die een persoon oploopt kunnen niet tussen door worden behandeld en stapelen zich op tot de persoon uit de situatie is en het kan laten behandelen.

Het hebben van een MCPTSS is zeer ernstig, het beperkt de persoon in de mogelijkheden van de dag en het leven. De persoon is erg hooggevoelig en kan hierdoor slecht tegen drukte, geluiden, triggers, woorden en geuren. Het maakt het erg moeilijk om te leven met een MCPTSS, hierdoor is een persoon meer aan het overleven als dagelijks leven. Hoe langer de MCPTSS aanhoud hoe meer triggers en hoe vaker een persoon overtriggerd is.

MCPTSS is een diagnose die behandeld moet worden om niet meer signalen te krijgen van een MCPTSS. Op de lange termijn kan een persoon meer signalen gaan krijgen en chronisch ziek worden waardoor een persoon elke dag veel stress en triggers ervaart. Een MCPTSS die behandeld is kan achteruit gaan omdat een persoon vele trauma’s heeft en vele nog niet zijn behandeld, van het open trauma dat word behandeld kan een persoon zeer veel last hebben. Door een onbehandelde MCPTSS kan een persoon beperkt raken in het dagelijks leven waardoor vele dingen die normaal zijn niet meer kunnen of zeer moeilijk kunnen.

Herkennen

Een militair die is uitgezonden naar een oorloggebied heeft door de ervaringen een grote kans op het krijgen van een een MCPTSS. Het geweld dat is gezien kan een persoon niet vergeten, het is vaak voor een lange tijd en zeer naar. Dit is meer als alleen een PTSS, de persoon is beschadigd in alles, het leven is totaal veranderd en een persoon heeft hier dagelijks herbelevingen van vanuit de oorlog. Geluiden kunnen klinken als een mitrailleur. Van een oorlog, het geweld, slachtoffers loopt een persoon een MCPTSS op het is te veel in korte tijd, te zwaar voor een persoon.

Een burger die is mishandeld en opsluiting en misbruik en verstoten, voor een burger is het vaak een opstapeling van verschillende traumatische ervaringen voor een lange periode. De PTSS stapelt zich op en de signalen en klachten worden erger, dit ervaart een persoon vaak pas als het uit de situatie is hoe veel impact het heeft gehad op het leven en gezondheid. De MCPTSS word vaak opgelopen in jaren.

MCPTSS is een diagnose van vele trauma’s die voor een lange tijd zijn geweest, hierdoor is een persoon langdurig getraumatiseerd. Wanneer de persoon uit de situatie komt kan een persoon hier lang last van blijven houden. Een voor beeld hiervan is de personen die de oorlog WO2 hebben mee gemaakt en hier 75 jaar later nog veel last van hebben. Wanneer een persoon sterk is kan het een draai vinden om er mee te leren leven, maar vroeg of laat en op verschillende momenten komt het weer terug.

De trauma’s veranderen een persoon vaak blijvend, het duurt te lang voor de persoon is gestart met hulp waardoor signalen al kunnen groeien, de therapie duurt erg lang waardoor het kan blijven groeien en moeilijk te veranderen is. Hoe meer trauma’s een persoon heeft, hoe meer therapie er nodig is hoe zwaarder het is voor de persoon, hoe kleiner de kans op een herstel.

Een MCPTSS moet behandeld worden om signalen en trauma gedachten te laten afnemen. In de mentale gezondheidszorg word de diagnose vaak verward met autisme of met een psychose, hierdoor krijgt de persoon niet de hulp die het nodig heeft en is aangewezen op informatie van het internet met tips en adviezen die kunnen helpen. OP het internet staat weinig over een mcptss waardoor een persoon het moet doen met tips voor een PTSS die vaak minder effectief zijn.

Een persoon loopt dagelijks met de problematiek van de MCPTSS zoals veel stress of angst, hierdoor durft een persoon minder te gaan doen of doet het niet omdat er te veel stress bijkomt. Hierdoor kunnen kleine dingen al een groot probleem worden voor een persoon zoals het maken van een warme maaltijd of het doen van boodschappen. Voor een persoon is werken vaak niet mogelijk, het gaan naar een winkelcentrum of een uitje in een pretpark.

Een persoon met een MCPTSS heeft vaak een vol hoofd en negatieve gedachten die een persoon somber stemmen. Een persoon heeft regelmatige periode met een depressie waardoor een persoon moeilijk in een vaste dagstructuur kan blijven en steeds uit balans gaat. Hierdoor is het voor een persoon erg lastig de dagelijkse dingen te blijven doen. Een persoon kan steeds minder waardoor het zichzelf achteruit ziet en voelt gaan, dit kan voor een persoon een zeer nare ervaring zijn.

MCPTSS gaat niet over en is een diagnose om mee te leven, met de herbelevingen, nachtmerries, vermijden, alertheid. De persoon heeft alle signalen van een PTSS maar deze komen vaker en heviger voor. De persoon slaapt vaak erg kort door de herbelevingen, het piekeren en malen. De persoon is overdag erg vermoeid en het is lastig om een dag in een balans te krijgen en te houden om een dag door te komen.

behandelen

MCPTSS staat niet in de dsm voor psychische stoornissen vernoemd, het valt over PTSS en dit staat vernoemd als een stressstoornis of een angststoornis. De letters MC meervoudig en complex worden toegevoegd om de ernst aan te geven. Een CPTSS staat daarom ook niet vernoemd in de dsm. Een PTSS is een psychiatrische stoornis, hierdoor is een MCPTSS dit ook.

Een persoon krijgt niet zomaar de diagnose MCPTSS. In Nederland word er vaak de diagnose PTSS of CPTSS voor geschreven. Van beide kan een persoon herstellen en met vele nieuwe kansen de draad weer oppakken. Een MCPTSS word gesteld voor personen die meerdere trauma’s hebben opgelopen van zeer ernstige aard voor een lange periode.

Er zijn geen aantallen van personen bekend over hoeveel personen een MCPTSS hebben. Bij een militair word hier vaak vanuit gegaan als deze is geweest in een oorloggebied, maar vaak word ook hier CPTSS vastgesteld. Vele personen met een PTSS of CPTSS hebben langdurige traumatisering achter de rug en zijn flink beschadigd hierdoor en zouden de diagnose MCPTSS moeten hebben.

In Nederland en op google is er te weinig over bekend en hierdoor word de diagnose zelden gesteld. Voor een mcptss word gesproken over trauma op verschillende gebieden, zeer ernstig en voor lange tijd. Niet van alle traumatische ervaringen krijgt een persoon een PTSS. Voor een deel kan een persoon het verwerken en kan een persoon er geen last meer van hebben.

Voor een PTSS, CPTSS en MCPTSS is dit anders en zijn signalen minimaal 3 maanden aanwezig. De persoon heeft dagelijks herbelevingen en nachtmerries en de signalen die behoren bij een MCPTSS. Hoe meer trauma’s een persoon heeft en hoe langer het heeft geduurt hoe groter de kans op een MCPTSS.

Van een Meervoudige Complexe PTSS kan een persoon vaak niet volledig herstellen, een persoon is te veel beschadigd in het gevoel gedrag en emoties, door het oplopen van vele verschillende trauma’s in een lange periode. Er is een manier door behandelen de klachten en signalen te verlichten waardoor het meer leefbaar word voor de persoon, maar de persoon kan niet herstellen tot de persoon weer de oude is en blijft altijd last houden van de mcptss.

Een MCPTSS die behandeld is houd triggers en hooggevoeligheid waardoor een persoon nog steeds met de triggers moet leren leven. De persoon kan nog steeds vaak overprikkeld raken. Het behandelen van 1 trauma zorgt ervoor dat vele andere trauma gedachten worden opgeroepen waar de persoon last van krijgt, als alle trauma’s zijn behandeld kan het zijn dat een persoon minder gedachten heeft en minder signalen, zolang er open trauma’s zijn is dit niet mogelijk. De persoon blijft hooggevoelig voor geuren, geluiden en woorden.

gevolgen

Een trauma stopt niet vanzelf, de trauma gedachten blijven terugkomen en triggeren. Een persoon kan steeds meer last krijgen van triggers en meer triggers krijgen waardoor het meer onleefbaar word voor een persoon. Een MCPTSS is moeilijk in een balans te houden waardoor er veel schommelingen zijn en blijven hierdoor kan een MCPTSS sneller achteruit gaan dan een PTSS. Voor het oplopen van een MCPTSS heeft een persoon veel leed achter de rug en heeft veel angsten gehad, dit zorgt voor een beschadiging op vele gebieden, hierdoor kunnen deze gebieden achteruit gaan.

Naast het trauma heeft de persoon veel signalen van stress of angst maar de persoon heeft ook veel last van alertheid, triggers of stemmingswisselingen. De persoon heeft vaak weinig vertrouwen in anderen en weinig zelfvertrouwen. Aan alle signalen moet gewerkt worden om het te verbeteren, het krijgen van meer vertrouwen in anderen voor een beter herstel kan lange tijd over heen gaan.

Van de vele stress kan een persoon meer lichamelijke klachten krijgen die met regelmaat lang aanhouden. De persoon is zowel geestelijk als lichamelijk ziek. De klachten zijn binnen enkele maanden chronisch en moet een persoon mee leren leven. Door een MCPTSS gaat een persoon vaak achteruit en is er geen stilstand in aan te brengen, door buien of door te weinig behandelen.

Een MCPTSS heeft een persoon de rest van hem of haar leven last van. De persoon word na behandeling vaak niet meer de oude omdat het is beschadigd in het gevoel en emoties. De persoon kan leren leven met de signalen van een MCPTSS maar een persoon word beperkt in het dagelijks leven door hoge signalen, buien, vermoeidheid en andere signalen.

Door een MCPTSS veranderd de persoonlijkheid van de persoon, de persoon voelt zich vaak anders dan voor het trauma. De persoon heeft veel meer signalen en last van het trauma wat op de voorgrond staat, hierdoor veranderd de persoon in het gedrag, gevoel en uitingen. Deze komen vaak niet meer op het oude niveau en ook niet hier in de buurt. De trauma’s kunnen meer op de achtergrond komen staan naar een behandeling, maar een persoon heeft vele trauma’s hierdoor blijft het lang op de voorgrond voor alle trauma’s zijn behandeld.

Een persoon heeft voor het krijgen van de diagnose veel leed doorstaan, met veel angsten en gevaar voor het leven, hierdoor is het voor een persoon niet mogelijk geheel te herstellen tot de oude ik. De persoon houd er nare emotie en gevoelens van, heeft minder vertrouwen en zelfvertrouwen en kan zich minderwaardig voelen. De persoon kan meer last krijgen van faalangsten of angsten bij het doen van dingen of vragen.

plan

Met de diagnose MCPTSS is het dagelijks overleven en een manier vinden hoe u meer grip kan krijgen op de signalen om ze zoveel mogelijk in balans te houden, om zo goed mogelijk de dag doorkomen. Leer hiervoor de vorige momenten te onderzoeken en gebruik te maken van een signaleringsplan.

Zorg dat u een behandeling gaat krijgen om de trauma’s, herbelevingen en nachtmerries aan te pakken. Het is belangrijk dat het word behandeld, anders lopen signalen meer op en heeft het steeds meer invloed op het dagelijks leven. Vaak word behandeling uitgesteld. Eis het op met een jurist of met een klacht.

Van een MCPTSS is het niet mogelijk geheel te herstellen en het leren omgaan met de signalen. In het herstel is het hoe erg belangrijk, hoe komen signalen op en hoe kunt u ze verminderen, hoe voelt het, hoe kunt u ze herkennen en waaraan.

Signaleringsplan voor het meer in balans krijgen van de signalen en voor te weten wat u moet gaan doen in een hoge fase om het naar beneden te krijgen. In het plan staan de 4 fase van 1 signaal van de mcptss, hoe u dit kunt herkennen, hoe u het kunt stoppen, wat u wel moet doen en wat niet en wat andere voor u kunnen doen. Door het in fase te bekijken kan het makkelijker worden het bij u zelf te herkennen en eerder te stoppen.

Activiteiten in buien, wat is er nog mogelijk in een bui, hoe weet u dat het opkomt, wat kan helpen om het met een activiteit naar beneden te krijgen zoals sporten of fietsen? Het is belangrijk te weten wat een bui voor u betekend. Het herkennen van de signalen van een bui is belangrijk om te weten in welke fase u bent en hierop een plan te maken wat u nu kan helpen om de bui te verminderen.

Activiteiten voor de rust. Voor het vinden van rust is het zoeken en uitproberen of het helpt en voor hoelang. Vaak helpt het voor een korte periode en dan enige tijd niet. Probeer zoveel mogelijk uit aan adviezen online en pas deze aan naar uw eigen manier. Het is belangrijk om een lijst te maken van de mogelijkheden die u heeft en aan te geven of het werkt of niet, maak een aparte lijst met de top 5 of 10 die altijd werken. Geef per fase aan of het heeft geholpen, in rood kan het niet helpen maar in oranje of geel wel.

Activiteiten voor een dagbesteding van enkele uren achter elkaar voor minimaal 2 a 3 dagen, het houd u in de samenleving en geeft u een goed gevoel. Het is belangrijk een vast ritme te hebben en zoveel mogelijk te behouden. Het doen van vrijwilligerswerk kan een mogelijkheid zijn om meerdere keren per week te doen op bijvoorbeeld een zorgboerderij.

Activiteiten voor trauma gedachten is belangrijk om deze te kunnen stoppen voor het hele herbelevingen worden. Hiervoor zijn activiteiten waar u lang mee bezig kunt zijn of die rust geven mogelijkheden. DE trauma gedachten komen regelmatig op waardoor er meerdere mogelijkheden moeten zijn, ontspanning zoals yoga kan helpen, of het maken van een wandeling, ook het hard fietsen kan helpen.

De signalen leren kennen en begrijpen. Het leren van buien door te kijken naar vorige momenten, door te blijven zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, door de aanpak steeds te blijven verbeteren. Het is belangrijk voldoende zelfkennis te hebben en te weten hoe signalen verlopen om het van te voren te kunnen stoppen of minder hoog te laten oplopen. Door steeds terug te kijken en hiervan te leren heeft u een betere manier van het aanpakken en meerdere mogelijkheden.

Praat over de trauma’s die u heeft meegemaakt, het is belangrijk u te uiten en de trauma’s niet op te kroppen, het zorgt ervoor dat de signalen kunnen toenemen of u juist meer signalen krijgt. Het is belangrijk het trauma te laten behandelen en het te verwerken om meer rust in het trauma te krijgen waardoor er meer rust kan komen in het dagelijks leven.

Schrijf zoveel mogelijk van de gedachten van u af en maak dagelijks u hoofd zo leeg mogelijk om beter te kunnen slapen, door het van u af te schrijven kan het enige tijd loslaten. Start met een ontspanningsoefening om piekeren en malen te stoppen en om beter te slapen. Zet voor de gedachten een koptelefoon op met muziek, door mee te zingen kunt u gedachten veranderen.