Een overplaatsing kan op een IC en HC vaak voorkomen soms dagelijks. Een overplaatsing is van een HC of IC naar een afdeling waar een therapie mogelijk is of beter hulp is. Het kan ook zijn omdat het beter gaat met de persoon maar meer hulp nodig heeft dan ambulant kan bieden. Wanneer er iemand vertrek uit de groep maakt dit de groep onrustig en vele ervaren het als een stressvol moment. Daarnaast komt er niet veel later een nieuw persoon op de afdeling wat wennen is wat ook veel stress oplevert.

Voor de persoon die word overgeplaatst is het vaak een moeilijk moment, het afscheid nemen van de groep en de onzekerheid van een nieuwe groep en de start van de therapie. Een overplaatsing is een moeilijk emotioneel moment met veel pieker gedachten, onduidelijkheid en het afscheid nemen van mensen en wennen op een nieuwe afdeling met nieuwe mensen.

Een persoon heeft niks te zeggen over een overplaatsing als de instelling dit graag wilt dan word er overgeplaatst. Dit kan o.a. gebeuren bij hc dat een crisis bed vrij moet komen en als er ergens een plek is moet de persoon van hc verhuizen ook al is dit een slechtere plek voor de persoon. Een overplaatsing kunt u weigeren, dit is geen garantie dat u kunt blijven. Schrijf hiervoor samen met de pvp een bezwaarschrift..

Gevolg opnieuw wennen aan de afdeling, personeel en mede bewoners. Dit geef meer stress en onrust. De persoon valt hierdoor makkelijker terug. Een overplaatsing moet schriftelijk worden aangevraagd. Hiervan krijgt u papieren met de reden van overplaatsing. moeite met overplaatsing.Meestal weet u dit enkele dagen van te voren. Probeer momenten af te sluiten op een positieve manier. Dit maakt het terug kijken op de opname positiever. Begin de laatste dag met iets positiefs, iets leuks.

Maak een planning met wat er allemaal moet gebeuren. Wat heeft u nodig voor de verhuizing? Maak een boodschappenlijstje.Wilt u met iemand nog contact? Heeft u het telefoonnummer genoteerd of email adres? Het inpakken hoe gaat u de spullen vervoeren en waarin? Als u enige tijd op de afdeling verblijft heeft u meer spullen dan u kwam. Schrijf duidelijk op de dag van overplaatsing en tel de dagen af. Dit maakt het makkelijk op de dag zelf, u heeft in de loop van de week al momenten verwerkt en losgelaten. Vraag informatie op of kijk op internet naar de instantie waar u heen gaat. Hoe is de omgeving wat is er te doen? Zodat het voor u duidelijk is waar u heen gaat.

Een overplaatsing kan op een IC en HC vaak voorkomen soms dagelijks. Een overplaatsing is van een HC of IC naar een afdeling waar een therapie mogelijk is of beter hulp is. Het kan ook zijn omdat het beter gaat met de persoon maar meer hulp nodig heeft dan ambulant kan bieden. Wanneer er iemand vertrek uit de groep maakt dit de groep onrustig en vele ervaren het als een stressvol moment. Daarnaast komt er niet veel later een nieuw persoon op de afdeling wat wennen is wat ook veel stress oplevert.

Voor de persoon die word overgeplaatst is het vaak een moeilijk moment, het afscheid nemen van de groep en de onzekerheid van een nieuwe groep en de start van de therapie. Een overplaatsing is een moeilijk emotioneel moment met veel pieker gedachten, onduidelijkheid en het afscheid nemen van mensen en wennen op een nieuwe afdeling met nieuwe mensen.

Een persoon heeft niks te zeggen over een overplaatsing als de instelling dit graag wilt dan word er overgeplaatst. Dit kan o.a. gebeuren bij hc dat een crisis bed vrij moet komen en als er ergens een plek is moet de persoon van hc verhuizen ook al is dit een slechtere plek voor de persoon. Een overplaatsing kunt u weigeren, dit is geen garantie dat u kunt blijven. Schrijf hiervoor samen met de pvp een bezwaarschrift..

Gevolg opnieuw wennen aan de afdeling, personeel en mede bewoners. Dit geef meer stress en onrust. De persoon valt hierdoor makkelijker terug. Een overplaatsing moet schriftelijk worden aangevraagd. Hiervan krijgt u papieren met de reden van overplaatsing. moeite met overplaatsing.Meestal weet u dit enkele dagen van te voren. Probeer momenten af te sluiten op een positieve manier. Dit maakt het terug kijken op de opname positiever. Begin de laatste dag met iets positiefs, iets leuks.

Maak een planning met wat er allemaal moet gebeuren. Wat heeft u nodig voor de verhuizing? Maak een boodschappenlijstje.Wilt u met iemand nog contact? Heeft u het telefoonnummer genoteerd of email adres? Het inpakken hoe gaat u de spullen vervoeren en waarin? Als u enige tijd op de afdeling verblijft heeft u meer spullen dan u kwam. Schrijf duidelijk op de dag van overplaatsing en tel de dagen af. Dit maakt het makkelijk op de dag zelf, u heeft in de loop van de week al momenten verwerkt en losgelaten. Vraag informatie op of kijk op internet naar de instantie waar u heen gaat. Hoe is de omgeving wat is er te doen? Zodat het voor u duidelijk is waar u heen gaat.

Begin de overplaatsing met opruimen van de spullen en deze in te pakken. Hier mee krijgt u meer acceptatie van de overplaatsing en kunt u een streep door de opname zetten en het makkelijker loslaten.Neem de tijd om afscheid te nemen, maar wacht niet tot de laatste dag. Vaak zijn er vriendschappen ontstaan en op de laatste dag maakt dit het extra zwaar. Geef aan als u het moeilijk vind of erg tegen de overplaatsing opziet aan de verpleging en vraag naasten u te steunen.