Wat is het?

Veelal van de wachtlijsten is nog niet duidelijk welke problematiek er is, de problematiek zou moeten aangeven op welke plek een persoon word gezet. Zoals bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een traumacentrum of een afdeling voor autisme. De verwijzing is gericht en de persoon kan direct gericht werken aan een herstel of aanpak. Wachtlijsten hebben meerdere nadelen, voor lichte als zware klachten in beide gevallen lopen ze meer op. De lichte klachten worden zware klachten en zware klachten extra zware klachten. De personen met lichte klachten zijn vaker sneller geholpen en daarmee goedkoper. Personen met zware klachten hebben meer zorg nodig zijn duurder en duurt langer. Een doorverwijzing naar een instantie met lichte problematiek kan langer wachten dan iemand met zware problematiek. Door de persoon met lichte problematiek te laten wachten kunnen klachten oplopen waardoor het zware problematiek krijgt.

Herkennen

Doorverwijzing

De verwijzing naar een GGZ is vaak niet gericht, binnen een GGZ is het erg verschillend welke afdelingen er zijn en zijn er vaak geen aparte afdelingen, zoals in een ziekenhuis waar veel gerichter kan worden doorverwezen. Doordat de groep als 1 groep word gezien zit er geen gradatie in en is iedere persoon op de wachtlijst gelijk, zowel met lichte als zware problematiek. Er is maar 1 wachtlijst hierdoor is er weinig overzicht van de problematiek die de personen hebben en is zware problematiek hierdoor veel zwaarder. Door meerdere soorten wachtlijsten te gebruiken is er een beter beeld hoeveel complexe problematiek of lichte problematiek er is en kan er makkelijker worden doorverwezen. Vaak is een GGZ algemeen en heeft weinig of geen aparte afdelingen of personen die gespecialiseerd zijn in een diagnose. Wanneer de hulpverleners er minder van weten, komt dit vaak niet ten goede van de persoon.

Signalen

Wanneer iemand op de wachtlijst staat zou het duidelijk moeten zijn wat de signalen van een persoon zijn zodat er gespreksgroepen aan gekoppeld kunnen worden waardoor in groepstherapie kan voor het daadwerkelijk start met de hulp. Door het aanpakken van de signalen en het bespreekbaar te maken kunnen vele klachten vaak al verminderen. Signalen zouden begeleid kunnen worden door een wachtlijst coach die ondersteuning kan bieden in de tijd dat een persoon op de wachtlijst staat.

Snelle start

Het is belangrijk dat een persoon met complexe of grote problematiek zo snel mogelijk word geholpen en de juiste begeleiding krijgt om te leren omgaan met de complexe problematiek, waardoor een deel van de complexheid verminderd. Door wachtlijsten voelt een persoon zich niet gehoord en begrepen in de problematiek. De persoon blijft er alleen voor staan en dit geeft geen gevoel van vertrouwen.

Blijvend uitstromen

De groep die blijvend uitstroomt is groter dan de groep aanvraag. Hierdoor is er geen balans is vraag en aanbod. Er is een te kort aan hulpverleners, waardoor er minder personen worden geholpen en minder gericht worden geholpen, vaak kort en snel door bijvoorbeeld medicatie, wat vaak niet voldoende is. Hoe meer mensen blijvend uitstromen en de signalen onder controle hebben hoe meer balans er is in vraag en aanbod. De groep die lang in zorg is, komt vaak door niet juist gesteld diagnose en geen gepaste behandeling. De hulp die word geboden is vaak door een psycholoog deze hebben vaak algemene kennis en geen gerichte diagnose als doelgroep. Hierdoor word er vaak minder behandeld op problematiek die er wel bij hoort en blijven personen langer in zorg.

Behandelen

Hoe gerichter een persoon kan worden doorverwezen hoe meer de aanvragen zijn gespreid over de afdelingen hoe meer gerichter er kan worden doorverwezen en hoe gerichter er kan worden behandeld. Voor de wachtlijsten zoals deze nu zijn moet een persoon een online cursus volgen om de signalen te leren begrijpen, herkennen en er mee te leren omgaan, in de tijd dat het wacht op hulp. De hulp is vaak maar beperkt zoals het bellen van een hulplijn, het zoeken van informatie/tips of adviezen of het volgen van een online behandeling. De hulp die word gezocht bestaat voor een groot deel het leren omgaan met signalen en het onder controle krijgen hiervan.

Gevolgen

Grotere problematiek

Wanneer een persoon op de wachtlijst staat heeft het geen hulp, de klachten lopen op, de persoon is verplicht voor zichzelf om een alternatief te gaan zoeken om niet meer schade op te lopen voor de gezondheid. Hoe langer een persoon op de wachtlijst staat hoe meer kans er is dat de problemen groter worden. Personen die al complexe problematiek hebben zijn er door de wachtlijst vaak nog slechter aan toen en hebben een grote kans op het krijgen van een crisis. De persoon kan alleen eerder worden geholpen wanneer het word opgenomen en daarna doorstroomt naar een ACT of Fact team.

Uitstromen

Personen met complexe problematiek stromen minder vaak uit. Er is een grote groep die regelmatig terug komt voor hulp of een opname. Hoe minder mensen er uit stromen hoe meer mensen er is zorg zijn en hoe langer de wachtlijst is of word. Er is een steeds grotere groep langdurige zorg en er is een te kort aan bedden op de afdelingen. De zorg aanvraag word steeds groter en de persoon word vaak geholpen als het als bij crisissen is, niet wanneer het nog signalen zijn die af en toe hoger oplopen. Van de wachtlijst af wil niet zeggen dat een persoon ook de hulp krijgt die het nodig heeft, vaak zijn er veel diagnose waardoor het probleem heel anders word gezien en er minder gericht behandeld word. Door vele diagnose is een persoon veel lange in zorg, dan eigenlijk nodig is en houd een plek bezet voor iemand van de wachtlijst. Hoe meer uitstroom er is hoe minder personen terug komen, hoe meer personen van de wachtlijst geholpen kunnen worden. Wanneer er een blokkade is van personen die lang in zorg zijn en de groep groter word word de wachtlijst automatisch groter. Er is geen balans in vraag en aanbod, er is veel meer vraag maar te weinig aanbod.

Hogere kosten

De problematiek is vaak niet aangepakt waardoor de persoon meer kost dan het direct in zorg nemen en behandelen. De siganlen lopen hoger op dan deze waren bij de inschrijving. Er is meer hulp nodig om deze aan te pakken. De personen met complexe problematiek komen vaak later aan de beurt voor een intake. De intake is nog geen hulp, er volgen eerst nog gesprekken, het vast stellen van een diagnose en daarna vaak 2 maanden later begint een echte behandeling.

Zorgmijder

Door lang op de wachtlijst te staan kan een persoon de hulp meer gaan weigeren ik heb het al die tijd al alleen gedaan dus dat kan ik nu nog steeds. De persoon word meer een zorgmijder na de tijd verstrijk omdat de persoon het zelf en alleen moet doen zonder hulp. De hulp is er niet op het moment dat de persoon het nodig heeft.

Veranderingen

Door lang op een wachtlijst te staan kan een persoon veel veranderen in gedrag of uitingen, de persoon kan zich totaal anders gaan voelen en meer afstand nemen van de samenleving omdat de persoon zich “anders “voelt. De signalen lopen meer op, de persoon heeft er niet mee leren omgaan en kan er nog niet mee over weg waardoor er meer nare momenten zijn van buien, stemmingswisselingen of verandering van gedrag, gedachten of gevoel.

Plan

Accepteer dat het niet anders is dat u moet wachten op de hulp. Probeer het zoveel mogelijk los te laten en te kijken wat u nu zelf kunt doen. Blijf positief kijken naar verbeteringen. Let op de signalen die u heeft, zoek informatie en tips online voor de aanpak van het verminderen van de signalen. Maak een planning om hier elke dag mee bezig te zijn. Hoe meer controle u al heeft, en hoe meer inzicht u heeft over het verloop en hoe het voelt en wat het los maakt hoe makkelijk u het kunt uit leggen en hoe minder hulp er nodig is.

Maak gebruik van de hulplijnen die er zijn en probeer zoveel mogelijk te leren van de signalen om deze aan te pakken. Kijk naar de online mogelijkheden voor het behandelen of volgen van een online cursus of meeting. Hoe meer u erover leest hoe meer mogelijkheden u vind hoe meer oplossingen nog mogelijk zijn.

Blijf de problematiek zoveel mogelijk bespreekbaar maken om uw hart te luchten en een oplossing te vinden. Door er over te schrijven kunt u de gedachten vaak beter onder controle krijgen. Zoek afleiding op momenten dat het te hoog oploopt door iets totaal anders te gaan doen. Zorg voor dagelijkse ontspanning door te gaan wandelen in het park of door het doen van een ademhalingoefening