Het erkennen en het herkennen van signalen is belangrijk bij de aanpak van signalen en van buien. Door de signalen te herkennen en de tintelingen waar te nemen kunt u een stres bui verminderen of voorkomen. Hoe beter u de signalen kent en hoe beter u er op kunt reageren hoe minder last u heeft van signalen.

Een dagboek kan u helpen bij het beter erkennen en herkennen van signalen van de code wind, storm, tornado en orkaan. Wanneer u de signalen begrijpt en kan herkennen bij u zelf kunt u opzoek naar oplossingen. De oplossing voor de verschillende fase is vaak een kwestie van zoeken wat helpt. Schrijf de punten op die helpen en een lijst met punten die niet helpen.

Vooral voor mensen die meer structuur nodig hebben kan het handig zijn om het dagboek te gebruiken. Ook voor personen met mentale problematiek kan het meer duidelijkheid geven en inzicht welke problematiek er is en hoe vaak het voorkomt. Een dagboek is nodig om problematiek niet te laten verergeren en om preventief een probleem aan te pakken. Hoe meer duidelijkheid er is in een vroeg stadium en dit word aangepakt hoe minder erg de gevolgen zijn.

Met een dagboek kunt u uw gevoelens opschrijven en uiten. Hierdoor krijgt u een overzicht van de gevoelens wat meer rust kan geven. Het opschrijven werkt als een soort van meditatie, uw hoofd word er rustig van hoe meer u schrijft. Een dagboek van een bepaalde periode kan een naslag werk zijn voor later. Om de tijd nog een keer te beleven of om te kijken hoe het allemaal verliep. Houd het dagboek zo positief mogelijk.

Het van u afschrijven in hoge signalen kan helpen 1 fase naar beneden te gaan. Het kan zijn dat u zo aan het schrijven bent geweest dat het nog enige tijd duurt voor u het echt heeft losgelaten. Het is belangrijk na het opschrijven een ademhalingsoefening te doen om meer rust te ervaren in de gedachten. Beperk de tijd dat u er mee bezig bent en schrijf zoveel mogelijk op vaste tijdstippen.

Het kan helpen de emoties en het gevoel van u af te tekenen, krassen, onder een laag verf te stoppen. Het letterlijk van uw af tekenen kan helpen om minder last te ervaren van de emoties, hierdoor kan de druk in het lichaam naar beneden, waardoor u minder last heeft van de gedachten.

Door het opschrijven in emoties of gevoelens voelt u zich vrijer. Het laat meer los en u vind meer rust. Begint met het legen door eerst te evalueren hoe de dag is verlopen, schrijf dit in korte zoekwoorden op, snel achter elkaar. Dit zijn de dingen die nu spelen in uw hoofd, daarna gaan gedachten naar de problematiek. Een dagboek is makkelijk voor het bijhouden van signalen of van bijvoorbeeld medicatie de bijwerkingen of veranderingen. Door het bij te houden en het overzichtelijk te maken kunt u het gebruiken als een lijndraad bij een gesprek.

Prikkels die u dagelijks merkt zijn …… en u ervaart …….. gevoel en ik wil graag …..De signalen herkennen kunt u doen aan de hand van een vast stappen plan om uitleg te geven aan stress of gedachten. Hoe meer structuur hierin zit hoe meer en beter u de signalen kunt begrijpen. zie wind. Voor een persoon met mentale problematiek kan het handig zijn voor een lijndraad in een gesprek met een arts. Het is een overzicht van een week en met de signalen de gevolgen en triggers. Dit geeft een duidelijk beeld voor een behandelaar en kan er meer gericht gekeken worden naar oplossingen of het veranderen van gedachten.

Het van u afschrijven kan helpen om meer grip te hebben en te houden op mentale problematiek of gedachten. Door het dagelijks op te schrijven heeft u een vast moment van het lege van u hoofd op een dag waardoor u op de langere termijn meer rust gaat ervaren omdat gedachten niet bezig houden, hierdoor is er minder kans op een vol hoofd.

Het van u afschrijven kan helpen om meer grip te krijgen op het gevoel, gedachten of emoties. Het kan een situatie duidelijker maken of een andere kijk op de situatie. Het van u afschrijven kan in de vorm van een dagboek of door het gebruik van een vaste methode van bijvoorbeeld overzichten en schema”s voor meer duidelijkheid. Duidelijkheid geef meer rust.