Hoe kan goede, fijne, beste overkomen bij MCPTSS?

Wat is het?

Hoe kan goede, fijne, beste overkomen bij MCPTSS? Het zijn woorden die veel worden gebruik dagelijks, personen zonder problematiek hebben hier minder last van. Een persoon met een MCPTSS kan hier heel veel last van hebben doordat de persoon zwaar beschadigd is. Wanneer het word uitgesproken kan een persoon een bui krijgen, het kan triggeren, een naar gevoel geven. Door de beschadiging roept het hele andere dingen op dan hoe het word bedoeld.

Herkennen

Goedemorgen kan een persoon zetten in stress en veel gedachten, een persoon kan zeer irriteren aan het woord en hierdoor veel gedachten krijgen begrijp je het niet of zo, het kan nooit een fijne dag zijn. Een persoon kan hier lang boos over blijven. Goedemorgen of fijne dag kan voor een persoon een triggers zijn, hierdoor kan een persoon bij het horen een bui krijgen, omdat het naar en vervelend voelt. Personen houden hier vaak geen rekening mee waardoor een persoon het al snel moet verkroppen.

Hoe kan het nu een goedemorgen zijn als ik niet herstel? Als er geen mogelijkheden zijn in de samenleving? Hoe kan het nu het beste zijn als ik zoveel last heb van mijn trauma’s? Het zijn vragen die de woorden oproepen, de persoon krijgt van de vragen veel stress, waardoor het meer ervoor kan kiezen minder contact te hebben. Door de woorden vaker te horen kan een persoon steeds negatiever gaan denken, wanneer er geen gehoor aan word gegeven en geen rekening met de persoon word gehouden voelt en persoon zich onbegrepen. Het is een woord trigger van de persoon.

Vaak krijgt een persoon te horen o wat ernstig of wat naar voor je. Het geeft voor een persoon een naar gevoel om te horen. De persoon krijgt hier geen erkenning van en heeft zelf ondervonden hoe naar het was. Het geeft geen begrip voor de situatie en het dagelijkse leed dat een persoon ervaart. Een persoon heeft vaak alle vele grenzen verlegt in de signalen en kan steeds meer stress of angst aan. Een persoon kan door triggers steeds verder de grens moeten verleggen. Om het beter aan te kunnen is het nodig de grens te verleggen om meer rust te vinden. Dit gaat vaak tijdelijk goed. Wanneer een persoon dit niet meer kan is de persoon echt aan de max van zijn kunnen en is de stress toren hoog.

Behandelen

Veel personen moeten iets zeggen als groet of bij het weggaan, het voelt niet goed als de persoon dat niet doet. Voor de persoon waarvoor het bedoeld is, met MCPTSS, is het zeer naar en vervelend en kan het lang bezig houden en trauma gedachten oproepen. Wanneer een persoon aangeeft dat de woorden trigger woorden zijn en er word geen gehoor aangegeven kan dit een persoon steeds meer gaan irriteren.

Woord triggers zijn vaak onbegrepen en worden niet behandeld. Hierdoor blijft een persoon er last van houden. Een persoon moet leren om de woorden meer te gaan zien als positief, wat zeer moeilijk is voor MCPTSS. De triggers in het algemeen worden niet aangepakt en begrepen.

Gevolgen

Van een groet als goedemorgen kan een persoon getriggerd raken, zeker als een persoon een MCPTSS heeft en heel de dag nog door moet met alle gedachten aan een trauma, met alle triggers. Voor een persoon met MCPTSS is het geen goede morgen als de persoon niet heeft kunnen slapen door piekeren en nachtmerries. Door het te horen kan een persoon vanaf de vroege morgen al helemaal gestrest zijn.

Met woord trigger word zelden rekening gehouden, veel personen kennen de woorden niet die beter niet gezegd kunnen worden. De persoon met MCPTSS moet hier dagelijks door heen, wat veel stress, spanning en veel gedachten geeft, want de woorden worden uitgesproken. Hierdoor is een dag van een persoon al veel minder rustig.

Plan

Voor een persoon kan het erg lastig zijn wanneer het vaak word uitgesproken, wanneer een persoon het aangeeft er last van te hebben is het belangrijk hier begrip voor te hebben en dit te accepteren. Voor een persoon kan het heel zwaar zijn de woorden, het is belangrijk te proberen de woorden te negeren, ze van u af te praten wat het met u doet en wat voor gevoel het geeft, wees duidelijk hierin voor meer begrip.

Houd rekening met dat een persoon het leven totaal anders ervaart, een persoon beleeft weinig plezier, fijn, goed, voelt zich vaak moe, heeft veel last van trauma gedachten, het is belangrijk om begrip te hebben voor de situatie en wat dit met een persoon doet. Geeft duidelijk aan dat u het begrijpt het kan een positieve draai geven.

Let op de signalen die het oproept. Wat doet het met u? Hoe voelt u zich? Wat zijn gedachten die opkomen? Hoe lang houd het bezig? Wat zijn de gevolgen van de woorden? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat de woorden met u doen, wat het bij u oproept en wat de gevolgen zijn voor de dag. Hierdoor kunt u meer grip erop krijgen door gebruik te maken van de fase wind storm tornado en orkaan en te kijken naar vorige momenten en hiervan te leren.

Zorg voor meer rust om de woorden beter aan te kunnen, hoe meer rust u ervaart hoe meer energie u heeft om het te laten zitten, het te negeren, ach het zal wel. Doe hiervoor dagelijks een ademhalingsoefening, gebruik deze ook wanneer u getriggerd bent. En reken op uw zelfvertrouwen, verbeter deze door een cursus te volgen of meer voor uzelf op te komen.