Hoe kan het dat ik na de intake denk waar klaag ik over?

Hoe kan het dat ik na de intake denk waar klaag ik over?

Wat is het?

Een persoon die mentale problematiek ervaart, is vaak geen kwestie van klagen en kan van grote invloed zijn op het functioneren. Een persoon kan veel nare problematiek krijgen door geen hulp te vragen, door op tijd in te stappen kan het voor een deel worden voorkomen. Omdat een persoon zich meer zorgen gaat maken over de intake kan het veel hogere signalen ervaren dan anders, het maakt meer nerveus, onrustig of het geeft zorgen en stress. Een persoon kan voor de intake slechter slapen.

Herkennen

Wanneer iemand problematiek gaat ervaren kan het zijn dat een persoon het minder zinvol vind hulp hierbij te vragen. Ach ik heb slecht geslapen of te veel gedaan, even rusten en komt weer goed. Vaak is het een teken dat het minder gaat en dat u meer moet letten op de signalen die het lichaam aangeven. Mentale problematiek is heel normaal en het kan echt iedereen overkomen, vaak heerst er een groot taboe op alle onderwerpen die er mee te maken hebben. Hierdoor zet de persoon vaak een stap alleen omdat het niet bespreekbaar is met naasten of vrienden. Een persoon kan hierdoor meer gaan twijfelen of gaan afwachten.

Veel van de problematiek word vaak niet gezien dat het vergroot en dat het het dagelijks leven zwaar kan gaan beïnvloeden. Het is alleen maar stress, dit kan toch nooit oplopen tot geen rust meer, dat zal vast lang duren. Binnen een korte tijd kunnen klachten veel erger worden, van een dip naar depressie kan binnen weken. Wanneer een persoon nog twijfelt als het een intake heeft, weet de persoon vaak wel dat het ergens hulp nodig heeft, maar heeft het het nog niet geaccepteerd. Een persoon staat er nog niet voor 100% achter. Het was een eerste stap. Een persoon zal zelden toegeven dat het ook echt hulp nodig heeft bij de mentale problematiek. Het is iets privé, iets waar niet over word gesproken. Het toegeven kan zorgen voor vooroordelen, kan zorgen dat een persoon zich minderwaardig kan gaan voelen.

Waar klaag ik over kan zijn dat een persoon nieuwe gewoontes gaat aanleren, het als normaal gaat zien, en zo steeds meer problematiek gaat oplopen. Een persoon kan de gedachten, gevoel of emoties ontlopen en zich hierdoor meer afsluiten van de samenleving. Voor GGZ moet je toch “gek “zijn. Het kan een reden zijn om geen hulp te vragen voor mentale problematiek. Hierdoor kan een persoon erg lang wachten met hulpvragen. Het is een vooroordeel van mentale gezondheidszorg, deze proberen “gek” te voorkomen. Door op tijd te beginnen en signalen te begrijpen kan veel problematiek worden voorkomen.

Behandelen

Wanneer een persoon kan accepteren dat er mentale problematiek is, kan het de stap maken naar de huisarts en een verwijsbrief vragen. Om deze stap te zetten moeten persoon een drempel over om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Niemand schrijft zich graag in voor hulp van GGZ en vele zien het niet als ernstig genoeg.

Vaak geeft een intake een goed gevoel bij personen, er word gezegd wat de stappen kunnen gaan zijn en welke hulp er kan komen, het is een zeer positief plaatje. Vaak blijkt naar enige tijd dat hier minder van klopt. Hierdoor kan het aanbod later zeer tegen vallen. Het accepteren is een eerste stap naar het verwerken van de gedachten voor het vragen van hulp. Door acceptatie kunt u hulpvragen en de stappen zetten die nodig is. Het is nu zo maar het kan beter en anders, hierdoor zet u zich er meer voor in.

Gevolgen

Waar klaag ik over kan aangeven dat een persoon het zelf niet als ernstig ziet, of de gevolgen niet kan overzien als het niet word behandeld. Een persoon gaat maar door en door waardoor een persoon overspannen kan raken of een burn-out kan krijgen. De persoon vraagt het uiterste van het lichaam. Van de zorgen die een persoon zich maakt over het wel of niet gaan naar een intake en het nut ervan, gaat een persoon meer piekeren, krijgt maal gedachten, waardoor een persoon minder eetlust krijgt en slechter slaapt. Een persoon kan alles over denken wat er is gebeurt de afgelopen tijd en alles afwegen.

Waar klaag ik over kan komen doordat de persoon nog weinig inzicht heeft in de problematiek, wat het met de persoon doet en wat het kan betekenen voor de toekomst. Een persoon heeft weinig ervaring met mentale problematiek of wat de gevolgen kunnen zijn op de lange termijn. Een intake kan voor een persoon zorgen voor meer onzekerheid over wie de persoon is. Zeker wanneer er nog geen diagnose is of duidelijkheid. Wanneer een persoon meerdere diagnose krijgt kan het meer verwarrend worden en kan een persoon meer gaan twijfelen over zichzelf.

Alle klachten die een persoon ervaart kunnen binnen 6 maanden chronisch worden, hierdoor krijgt een persoon er alleen maar meer last van. Wanneer een persoon vind dat ie alleen maar klaagt erover word het niet gezien dat er veel meer achter schuil gaat. Er zijn veel vooroordelen over GGZ waardoor veel mensen veel moeite hebben de stap te zetten, het is een totaal andere wereld waar een persoon in stapt. Het starten met hulp wil niet altijd zeggen dat een persoon ook hersteld of verbeterd, door problematiek binnen de GGZ kan een persoon ook achteruit gaan, door bijvoorbeeld vele diagnose, weinig overzicht, weinig duidelijkheid.

Plan

Voor een intake is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de problematiek, dat u het duidelijk en begrijpelijk kunt uit leggen en de juiste gerichte hulpvragen kunt stellen. Wanneer u op de wachtlijst word geplaatst kunt u beginnen met het bijhouden van een dagboek en met het staren van een onderzoek naar u zelf om de signalen beter te begrijpen.

Het is belangrijk om de signalen die u heeft u begrijpen, te weten hoe ze opkomen en wat deze als gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid. Het is belangrijk de signalen op te zoeken en informatie te lezen hoe u met de signalen om kunt gaan en wat de gevolgen kunnen zijn. Vraag adviezen aan ervaringsdeskundige of lotgenoten.

De intake kan zwaar vallen, het kan erg moeilijk zijn de tijd ervoor en erna, het is belangrijk hier met iemand anders over te praten, het van u af te schrijven en proberen de gedachten met rust te laten, door actief sporten of muziek luisteren. Het heeft even tijd nodig om het te laten bezinken. Zorg voor voldoende afleiding zoeken. Het is belangrijk om bij de eerste stap in hulpverlening te kijken naar personen die u kunnen helpen, u kunnen steunen en die u begrijpen, de steunfiguren zijn belangrijk in moeilijke tijden, voor een goede behandeling en voor een beter resultaat. Doe de dingen zoveel mogelijk samen.

Wanneer u hulp gaat vragen voor mentale problematiek kunt u het bete kiezen voor een praktijk, deze heeft vaak veel meer oog voor de problematiek dan de instanties. In een praktijk zin vaak een kleine groep met personen waardoor er een veel beter beeld komt van de persoon en er gerichter kan worden gewerkt.