Wat is het

Personen met PTSS hebben vaak last van keuze, wanneer er word gevraagd vind je dit goed of niet, gaat een persoon vaak eruit van niet en heeft veel redenen hiervoor. De redenen zorgen voor meer spanning in het lichaam waardoor een persoon meer in een blokkade stand komt, of het wacht bij de huisarts in de wachtkamer. Een persoon kan hier bij elke afspraak last van hebben, zowel in huis als buitenshuis. Het komt over als onverwachts langskomen, dit is een andere trigger van een persoon met PTSS, deze zorgt dezelfde signalen.

Herkennen

Personen met PTSS hebben vaak last van onduidelijkheid. Wanneer iemand vraagt in een tegenstelling (positief/negatief), word het voor iemand met PTSS vaak het negatieve wat meer invloed heeft. Het negatieve heeft grote invloed op de gedachten en het gedrag van een persoon. Het lichaam van een persoon staat een gehele dag onder spanning, door de negatieve gedachten. Pas wanneer het duidelijk word of meer rust heeft gevonden in de gedachten kan een persoon bijkomen. Het is onduidelijke zorgt voor veel spanning en stress wat een persoon blokkeert in het functioneren.

Tot die tijd wacht een persoon letterlijk, het kan zijn dat er straks word gebeld, de persoon kan eerder komen, het lukt de persoon niet om iets te gaan doen, zelf het gaan naar de wc word een probleem. De persoon blijft het gevoel houden (duurt uren) dat de ander zo kan bellen of kan langskomen. Een persoon kan uren van te voren zich meer zorgen gaan maken, hierdoor lopen signalen hoger op.

Wanneer iemand in een blokkade zit kan het terug naar het verleden gaan, hierdoor is een persoon steeds meer in een herbeleving. Wanneer het bezoek komt kan een persoon schrikken van een deur bel, dit kan een trigger zijn, waardoor dit de laatste druppel was die de emmer deed overlopen. Het wachten kan zorgen dat veel dingen door elkaar gaan lopen, van gedachten, gevoel en emoties, hierdoor kan een persoon steeds minder controle uitoefenen hierop. De persoon is meer overgeleverd aan signalen, gedachten en emoties en is hierdoor meer aan het overleven dan leven.

Behandelen

In de samenleving is er vaak maar weinig begrip voor de blokkade, veel hulpverleners kennen dit ook niet. Hierdoor kan een persoon zwaar in de stress zitten door het wachten kan een hulpverlener beginnen over het trauma en een persoon in een herbeleving of gedragsverandering komen. anneer een persoon een afspraak heeft om 16.30 verwacht de persoon ook dat de hulpverlener er is om dat tijdstip. Een hulpverlener is vaak te laat, 20.00, hiervoor moet de persoon begrip hebben want dit kan gebeuren, het was druk. De hulpverlener heeft geen begrip dat de persoon extra wacht van 16.30 tot 20.00 voor de signalen die een persoon ervaart en de gevolgen voor de rust. Voor iemand met PTSS = tijd – tijd afspraak tijd – afspraak tijd. De persoon heeft dit zo voorbereid.

Gevolgen

Vaak wilt een persoon van alles doen maar het lukt niet, de persoon krijgt zich er niet toe gezet, wat als er straks word gebeld, of de persoon eerder langskomt. Het kan al uren van te voren beginnen,voor er een afspraak is, de persoon gaat zich meer zorgen maken en piekeren over de afspraak of dingen die zijn voorgevallen.

Wanneer een persoon word geblokkeerd op een dag kan het niet meer functioneren, hierdoor gaat er een dag voorbij of langer tot het moment is geweest of dat de persoon meer duidelijkheid heeft. DE persoon vind het halen van koffie vaak al iets of het kan of niet, zal ik wachten en daarna drinken, maar het duurt nog 1 uur, maar hij kan ook eerder komen, nee ik wacht nog wel even.

Een persoon kan zich herhalend dingen gaan afvragen en steeds meer in gedachten zijn, de persoon denkt over het gesprek en wat er voor is gevallen, de persoon wilt iets gaan doen, maar het blokkeert, dit gaat irriteren en wanneer het gesprek later is dan de afspraak wacht een persoon langer.

Wanneer een afspraak later is wacht een persoon alleen maar, de persoon heeft door het wachten geen rust, het kan dit niet meer of dat niet meer, er is nog zo weinig tijd, de persoon zou er al lang moeten zijn, de persoon krijgt alleen maar meer onrust.

Wanneer de persoon pas om 20.00 komt heeft de persoon 3.30 uur gewacht. De persoon maakt zich deze tijd extra zorgen waar de persoon blijft, wanneer het de volgende keer is 18.00 uur en daarna 19.30 gaat een gesprek steeds meer irriteren een persoon heeft steeds minder zin het gesprek aan te gaan. Een persoon heeft een afspraak om 16.30 niet zoveel later. Hierdoor kan er meer weerstand komen naar hulpverleners.

Plan

Lees over PTSS en wat het kan betekenen voor een persoon, het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de PTSS van de persoon, wat het voor de persoon betekend, vraag hierna in een gesprek, om meer begrip te hebben voor de persoon en situatie. Het is voor PTSS heel belangrijk duidelijk te zijn, hoe meer duidelijkheid er is hoe meer rustig het is voor de persoon. De persoon kan het patroon niet doorbreken en blijft zich zorgen maken over de situatie. Zorg ervoor dat u op tijd bent u op de afspraak, de persoon houd rekening met dat tijdstip.

Een afspraak = een afspraak, de persoon houd zich aan de regels zou als het is afgesproken, een andere tijd of datum is er niet, hierdoor kan de persoon alleen uitgaan van de tijdstip dat de persoon heeft gekregen. De persoon bereid zich voor op het gesprek om zo rustig mogelijk hier aan te beginnen, het te laat komen zorgt als voor hoge signalen, een persoon maakt zich meer zorgen. Wanneer afspraken vaak fout lopen geeft de persoon dit zeer duidelijk aan voor begrip en aanpassing.

Geef aan dat u last heft van een blokkade en wat dit met u doet, geeft duidelijk aan hoe u zich nu voelt en wat het met u heeft gedaan, alleen hierdoor kan er meer begrip zijn voor de situatie en kan het besproken worden om het te verbeteren.

In een blokkade en het wachten is het belangrijk om u bezig te houden met het lezen van het nieuws, of door creatief, wanneer u dit niet doet kunnen gedachten toenemen en is er meer kans op een bui. Kleine klusjes kunt u inplannen zoals de afwas doen, hierdoor heeft u wel wat te doen, komen gedachten minder op, en duurt het wachten – wachten korter. Het is belangrijk om afleiding zoeken mogelijk te maken. Neem voor buiten altijd iets mee wat afleiding kan geven om gedachten te veranderen zoals muziek.

Leer te kijken naar vorige momenten dat het voorkwam, wat heeft u gedaan om het aan te pakken? Wat ging er nog wel? Is het thuis anders dan bij de huisarts? Wat is het verschil? Het is belangrijk een duidelijk beeld te krijgen van de blokkade om te weten hoe deze ongeveer opkomt om het te kunnen aanpakken en verbeteren.

Om beter te leren omgaan met de signalen kunt u gebruik maken van de fase wind storm tornado en orkaan, deze geven een duidelijk beeld van de fase en wat de mogelijkheden kunnen zijn om eruit te komen. DE fase kan helpen om meer rustig aan het gesprek te beginnen. Wanneer u gewoon bezig bent gaat de tijd veel sneller, het is belangrijk op de dag van de afsprak een planning te maken om u bezig te houden, plan deze dag alleen kleine klusjes. Ga zo min mogelijk zitten om niet te gaan denken of erin te blijven hangen. Hoe meer u het kunt uit stellen, hoe rustiger het is.