Een opname binnen een mentale gezondheidszorg is geen prettige situatie en het is logisch dat personen er niet te lang willen verblijven. Een opname kunt u kort laten duren door met u zelf aan de slag te gaan, de wil te vinden en weer moet te verzamelen door te gaan.

Het is belangrijk om de diagnose en signalen te begrijpen. Om weer voldoende herstelt te zijn moet u alles aanpakken wat u aangereikt krijgt in de vorm van behandeling en van activiteiten. Veel hulpvragen stellen en hulp vragen waar nodig is. Inzicht krijgen in mogelijkheden diagnose, signalen, toekomst, huis, leven. Een plan voor de toekomst en voor de lange termijn van de diagnose. Een opname korter later duren is onderzoek doen naar signalen van uzelf deze kunnen aanpakken en kunnen verbeteren met behulp van de begeleiding.

Vaak zit er aan een opname een vaste tijd vast en gaat het er niet om of de persoon dit korter of langer wil maar bepaald mentale gezondheidszorg dit, door bijvoorbeeld een machtiging of door vrijwilliger time-out opname van 2 weken. In de mentale gezondheidszorg tijdens een opname is het bewijzen dat u in staat bent zelfstandig te kunnen leven en zelfstandig kunt omgaan met de signalen. Wanneer u geen of weinig hulpvragen stelt heeft u minder of geen hulp nodig. Hierdoor is er een vertekend beeld van een persoon die stil is, niet praat of verlegen is.

Stap 1 Houd u aan de afspraken die met u zijn gemaakt, over medicatie en behandelplan. Maak gebruik van uw vrijheden en wees op tijd weer terug. schrijf afspraken in uw agenda of telefoon zodat u ze niet vergeet. Maak noties van gesprekken en bewaar deze in een aparte map.

Stap 2 laat zien dat u het zelf kan. Probeer zoveel mogelijk alles zelf te doen en op tijd u medicatie in te nemen op de tijden dat is aangegeven. Hierdoor leert u zich zelf een ritme, die u thuis kunt doorzetten. Accepteer dat u op een HC afdeling bent en dat u enige tijd moet houden aan de regels van de afdeling voor uw gezondheid. Hiermee word het verblijf op de afdeling makkelijker, het is zo en u kunt het p dit moment niet veranderen. Plan activiteiten binnen en buiten de afdeling. Sta op tijd op en ga op tijd slapen, houd een goed ritme aan.

Stap 3 Krop problematiek niet op en maak deze bespreekbaar met de begeleiding. Hoe meer u bespreekbaar maakt hoe beter ze u kunnen helpen. Als u het lastig vind het uit te spreken schrijf het op papier en laat het lezen. Houd hiervoor de schema’s van het dagboek bij, om het te verduidelijken. Ga de eerste dagen niet bij de deur zitten en steeds er naar kijken. U gaat piekeren waarom u hier bent, het klopt niet, hiervan krijgt u veel onrust. Zoek een plek waar u zich op uw gemak voel en begin met een activiteit.

Stap 4 Neem deel aan de activiteiten van de afdeling. Ga er bij zitten en praat mee of drink gezellig koffie. U hoeft niet actief bezig te zijn bij bijvoorbeeld creatief.

Stap 5 Vraag u behandelplan op voor meer duidelijkheid voor hoe lang u moet blijven en de verwachtingen zijn. Vraag om meer duidelijkheid als u het nog niet begrijpt of als u vragen houd. Door er over te piekeren krijgt u er stress en onrust van. Vraag uw behandelplan op en alle belangrijke afspraken op papier zodat u duidelijk heeft en er op terug kunt komen.

Stap 6 wees voorbereid op moeilijke momenten en wat u gaat doen op dat moment. Hoe kunt u de momenten zoveel mogelijk ontlopen en aanmaken zodat ze minder erg zijn?